Dr.Öğr. Üyesi MERAL ÖZTÜRK


MAKALELER 1 - ŞAHBUDAK ERCAN,ÖZTÜRK MERAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 2 - YAŞAM DOYUMU VE SUÇ KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ (MERSİN ÖRNEĞİ) ÖZTÜRK MERAL,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 3 - ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MOBBİNG DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ve MOBBİNGİNİŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖZTÜRK MERAL,ŞAHBUDAK ERCAN, Yayın Yeri: Journal of Sociological Research, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 4 - DÜZENSİZLİK VE TOPLUMSAL KAYGI TEORİLERİ BAĞLAMINDASUÇ KORKUSUNUN İNCELENMESİ MERSİN ÖRNEĞİ ÖZTÜRK MERAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet üniversitesi sosyal bilimler dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Sobiad, ebsco, IBSS Özgün Makale 5 - Psychological complaints reported by sexually abusedchildren during criminal investigations Istanbul example DOĞANGÜN BURAK,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,uzun oğuz esin,ORAL GÖKHAN,ÖZTÜRK MERAL, Yayın Yeri: Child abuse and neglect, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 6 - Suç korkusu ve risk algısının toplumsal cinsiyet açısındanincelenmesi ÖZTÜRK MERAL,KOCACIK FARUK,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: International journal of Human Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Ebsco stm, directory of open accses journals, worldcat, sakarya university,Michigan state university libraries,michigan e library, ulakbim, asos, ideal online, scilit,electronic journal library, genamics, ındex copernicus international, J-gate Özgün Makale 7 - Medya ve Suç Korkusu Arasındaki İlişki ÖZTÜRK MERAL, Yayın Yeri: The Journal Of Academc Science Studies, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 8 - Yetiştirme Yurdundan Aynlanların Sosyalleşme ve Toplumla BütünleşmeDurumları Sivas Örneği ÖZTÜRK MERAL,ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS, Ebsco, Tübitak, Ulakbim Özgün Makale 9 - İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ŞAHBUDAK ERCAN,ÖZTÜRK MERAL, Yayın Yeri: ASOS Journal, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD, Cite factor, academic keys, scientific indexing services, ASOS,directory of research journals indexing, İSAM, Akademik dizin, İndian citation index, Sjournals index, advanced science index, akademik araştırmalar indeksi Özgün Makale 10 - AKADEMİSYENLİKTE İŞ DOYUMU ÖZTÜRK MERAL,ŞAHBUDAK ERCAN, Yayın Yeri: the journal of international social research, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat Özgün Makale 11 - A STUDY ON DEVELOPING A SCALE DIRECTEDTO THE PROFESSIONAL ATTITUDE AND SOCIALPERCEPTIONS OF EMPLOYEES ŞAHBUDAK ERCAN,korkmaz murat,BEKÇİ MUHAMMET,ÖZTÜRK MERAL,ŞAHİN DİLEK,ŞEN ERDAL,KARTA NURULLAH, Yayın Yeri: IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, Proquest, İsam, Acarindex, araştırmax, Journal index,index copernicus, ulakbim Özgün Makale 12 - SOCIOLOGICAL EXAMINATION OF WAGE EXPECTATION LEVELSOF HEALTHCARE EMPLOYEES WORKING IN PUBLIC AND PRIVATEHEALTHCARE ORGANIZATIONS ŞAHBUDAK ERCAN,ÇALIŞIR GÜLSÜM,AYAN SEZER,AKIN ÖZLEM,ÖZTÜRK MERAL,ŞAHİN DİLEK,GERMİR HATİCE NUR,ŞEN ERDAL,KARTA NURULLAH, Yayın Yeri: INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: acar index, akademik dizin, genamiks, NKI scholar, ebsco, crossref,gıf, ideal online, open accses, worldCat Özgün Makale
DERSLER Önlisans 2011-2012 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri 2 Türkçe 2 Lisans 2016-2017 MADDE BAĞIMLILARIYLA SOSYAL HİZMET Türkçe 1 Lisans 2016-2017 SOSYAL HİZMET MESLEĞİNE GİRİŞ Türkçe 4 Lisans 2016-2017 UYGULAMALI ARAŞTIRMA 1 Türkçe 5 Lisans 2016-2017 UYGULAMALI ARAŞTIRMA 2 Türkçe 1 Lisans 2016-2017 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MADDE BAĞIMLILARIYLA SOSYAL HİZMET Türkçe 2 Lisans 2015-2016 RAPOR YAZMA VE SUNUM BECERİLERİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sosyal hizmet mesleğine giriş Türkçe 4 Lisans 2015-2016 UYGULAMALI ARAŞTIRMA 1 Türkçe 5 Lisans 2015-2016 UYGULAMALI ARAŞTIRMA 2 Türkçe 5 Lisans 2015-2016 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET Türkçe 3 Lisans 2014-2015 bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri Türkçe 3 Lisans 2014-2015 madde bağımlılarıyla sosyal hizmet Türkçe 2 Lisans 2014-2015 sosyal hizmet mesleğine giriş Türkçe 4 Lisans 2014-2015 uygulamalı araştırma 1 Türkçe 5 Lisans 2014-2015 UYGULAMALI ARAŞTIRMA 2 Türkçe 1 Lisans 2013-2014 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 göçmenlerle sosyal hizmet Türkçe 2 Lisans 2013-2014 RAPOR YAZMA ve SUNUM BECERİLERİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SOSYAL HİZMET MESLEĞİNE GİRİŞ Türkçe 4 Lisans 2013-2014 sosyal hizmet mevzuatı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 uygulamalı araştırma 1 Türkçe 5 Lisans 2013-2014 uygulamalı araştırma 2 Türkçe 5 Lisans 2013-2014 yaşlılarla sosyal hizmet Türkçe 3 Lisans 2012-2013 rapo yazma ve sunum becerileri Türkçe 2 Lisans 2012-2013 SOSYAL HİZMET MESLEĞİNE GİRİŞ Türkçe 4 Lisans 2011-2012 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 nitel ve nicel araştırma Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 seminer Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 nitel ve nicel araştırma Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 seminer Türkçe 2