Dr.Öğr. Üyesi MERYEM ACARA ESER


KİTAPLAR Divriği Kalesi -I- 2006-2017 Bölüm Adı: ,ESER ERDAL,ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: CreateSpace Independent Publishing Platform, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 132, ISBN: 978-172-621-943-3, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Divriği Kalesi Kazısı-I-2006-2017 Bölüm Adı: ,ESER ERDAL,ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Create Space Independence Publishing, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 132, ISBN: 978-1726219433, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Komana Ortaçağ Yerleşimi / The Medieval Settlement at Komana. Bölüm Adı: Komana Kazısı Metal Buluntularından Bir Grup: Röliker Haçlar,ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Ege Yayınları, Editör: Erciyas, D.B.-Tatbul, M.N., Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 226, ISBN: 978-605-4701-73-5, Bölüm Sayfaları: 167-180 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Dağların Gazeli MARAŞ Bölüm Adı: ,ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Yapı Kredi Yayınları, Editör: ÖZDEM Filiz, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 402, ISBN: 978-975-08-1892-9, Bölüm Sayfaları: 213-231 2010 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Bizans ve Çevre Kültürler Prof Dr Yıldız Ötüken e Armağan Bölüm Adı: Hıristiyanlıkta Haç Kültü ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Grup Haç,ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş., Editör: DOĞAN Sema, KADİROĞLU Mine, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 398, ISBN: 978-975-6959-40-4, Bölüm Sayfaları: 27-43 2010 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sanat Tarihi ve Arkeoloji Yazıları Ebru Parman a Armağan Bölüm Adı: ,ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Alter Yay., Editör: ALP Oğuz A., Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-4099-34-1, Bölüm Sayfaları: 175-189 2009 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Bölüm Adı: Litürjide ve Günlük Kullanımda Maden Sanatı,ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Vehbi Koç Vakfı Yayınları, Editör: ÖDEKAN Ayla, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 303, ISBN: 978-975-7078-41-8, Bölüm Sayfaları: 37-42 2007 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Bölüm Adı: Bizans Dönemi,ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Editör: KANGAL Selmin, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 423, ISBN: 975-7078-17-4, Bölüm Sayfaları: 32-48 2003 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Birecik Halfeti Suruç Bozova İlçeleri ile Rumkale deki Taşınmaz Kültür Varlıkları Bölüm Adı: ,ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Başbakanlık GAP Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Editör: DURUKAN Aynur, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 472, ISBN: 975-19-2216-X, Bölüm Sayfaları: 34-44 1999 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Sivas Arkeoloji Müzesi nde Yeni Bulunan Bir Buhurdan ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Ermeni Haçı ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: Modern Language Association of America- International Bibliography Özgün Makale 3 - Demre Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kuzey Ek Yapısının Yeni Bir Değerlendirmesi Ötüken Yıldız,Alpaslan Sema,ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Adalya, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki 7852 Envanter Numaralı Kalis Tarihlendirme Üzerine Bir Öneri ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Arkeoloji ve Sanat, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Bizans Ortodoks Kilisesinde Liturji ve Liturjik Eserler ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Bizans Döneminde Aydınlatma Düzeni ve Demre Aziz Nikolaos Kilisesinde Kullanılan Aydınlatma Gereçleri ACARA ESER MERYEM,Olcay Yelda, Yayın Yeri: Adalya, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Kumluca/Corydalla Definesi ACARA ESER MERYEM, Yayın Yeri: Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1989 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Divriği Kalesi Kazısı Sırlı Seramik Buluntuları ACARA ESER MERYEM (24.09.2018-26.09.2018), Yayın Yeri: 22. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası ISBN: 2 - DİVRİĞİ KALESİ: 2016 ESER ERDAL,GÖRÜR MUHAMMET,ACARA ESER MERYEM,ŞAHİN MÜBERRA (22.05.2017-26.05.2017), Yayın Yeri: 39. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU Uluslararası ISBN: 3 - Antakya Kent İçi Kazısı Maden Buluntularından Bir Grup Aydınlatma Araçları ACARA ESER MERYEM (21.05.2013-24.05.2014), Yayın Yeri: Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - An Essay on the Influence of Byzantine Metalwork on Ottoman Metalwork ACARA ESER MERYEM (23.02.2012-24.02.2012), Yayın Yeri: Ottoman-Turkısh Metalwork in the Balkans and in Hungary Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Cultural Aspects of Power in the Byzantine Empire The court as Patron of Metal Art Objects ACARA ESER MERYEM (21.06.2010-23.06.2010), Yayın Yeri: The Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - 12 13 Yüzyıl Bizans Liturjisi ve Liturjik Eserlerinde Değişimin Tanıkları ACARA ESER MERYEM (25.06.2007-28.06.2007), Yayın Yeri: Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - 17 18 Yüzyıllarda Anadolu da Ermeni Ustalar ve Gümüş İşçiliği ACARA ESER MERYEM (03.05.2006-06.05.2006), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Antalya İli ve Çevresinde Bizans Araştırmaları Seramik Buluntular ACARA ESER MERYEM (21.04.2005-23.04.2005), Yayın Yeri: IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ndeki Bizans Maden Eserleri Ağırlıklar ve Haçlar ACARA ESER MERYEM (24.05.2004-28.05.2004), Yayın Yeri: T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, 22. Araştırma Sonuçları Toplantıs Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Bizans Döneminde Maden Aydınlatma Araçlarının Kullanımı ve Orta Bizans Dönemi Polykandilionları ACARA ESER MERYEM (08.05.2000-09.05.2000), Yayın Yeri: Ortaçağ''da Anadolu Semineri. Prof.Dr.Aynur Durukan''a Armağan Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Demre Myra Aziz Nikolaos Kilisesi nde 13 Yüzyıl Sonrasındaki Yaşamı Belgeleyen Seramikler ACARA ESER MERYEM (18.04.2000-20.04.2000), Yayın Yeri: Çanakkale Seramiğinin Dünü, Bugünü, Yarını, I.Seramik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Silver Plates in the Early Christian Period ACARA ESER MERYEM (19.09.1999-26.09.1999), Yayın Yeri: Congressus Internationalis XIV Archaeologiae Christianae Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Sanatta Etkileşim Oluşum ve Yöntem Üzerine İki Örnek Acara Meryem, Eser Erdal (25.11.1998-27.11.1998), Yayın Yeri: Uluslararası Sanatta Etkileşim Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Kültür Varlıklarıyla Birecik Halfeti ve Suruç ACARA ESER MERYEM (01.06.1998-05.06.1998), Yayın Yeri: GAP Bölgesi''nde Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 Anadolu Kentleri-II Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bizans Mimarisi-I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bizans Mimarisi-II Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bizans Resim Sanatı-I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bizans Resim Sanatı-II Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bizans Seramik ve Maden Sanatı Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bizans Süsleme ve El Sanatları Türkçe 3 Lisans 2017-2018 İkonografi-I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Müzecilik Türkçe 2 Lisans 2013-2014 17-18.Yüzyıl Avrupa Sanatı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Bizans Mimarisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Bizans Resim sanatı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Bizans Seramik ve Maden sanatı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Bizans Süsleme ve El Sanatları Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İkonografi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Müzecilik Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 17-18.Yüzyıl Avrupa Sanatı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Bizans Mimarisi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Bizans Resim sanatı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Bizans Seramik ve Maden sanatı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Bizans Süsleme ve El Sanatları Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Müzecilik Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı Türkçe 2 Lisans 2011-2012 17-18.Yüzyıl Avrupa Sanatı Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Bizans Mimarisi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Bizans Resim sanatı Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Bizans Seramik ve Maden sanatı Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Bizans Süsleme ve El Sanatları Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Müzecilik Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Sanat Tarihi Yöntemleri ve Yazımı Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Bizans Mimari Araştırmaları-I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Bizans Mimari Araştırmaları-II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Seminer Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 Bizans Sanatı ve Uygarlığı Türkçe 3