Prof.Dr. ÖMER DEMİREL


KİTAPLAR Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu Bildiriler Kitabı 27-29 Kasım 2015 Bölüm Adı: Bayezid-Timur Mücadelesinde Sivas Şehri,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Türk Tarih Kurumu, Editör: Hasan Basri Öcalan, Yusuf Ziya Karaaslan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 16, ISBN: 978-975-16-3631-7, Bölüm Sayfaları: 113-128 2019 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bölüm Adı: ,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu,, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 26, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 849-875 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü THE TURKS Bölüm Adı: Ottoman Traders(1750-1850),DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Yeni Türkiye Yay, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 7, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 635-642 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Bölüm Adı: Sivas Tüccar ve Esnafının Mal Varlıkları ile Borç-Alacak İlişkileri,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: IQ Kültür Sanat Yay., Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 15, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 158-173 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Encyclopedia of Ahilik Bölüm Adı: Ahi Ahmed Çelebi Zaviye,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: İhlas Gazetecilik A.ş., Editör: Yusuf Küçükdağ, Yaşar Erdemir, Bekir Şahin, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1, ISBN: 978-605-82339-1-1, Bölüm Sayfaları: 29-29 2017 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Encyclopedia of Ahilik Bölüm Adı: Ahi Ali Çelebi Zaviye,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: İhlas Gazetecilik A.ş., Editör: Yusuf Küçükdağ, Yaşar Erdemir-Bekir Şahin, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 2, ISBN: 978-605-82339-1-1, Bölüm Sayfaları: 36-37 2017 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Encyclopedia of Ahilik Bölüm Adı: Ahi Mehmed Külahduz Zaviye,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: İhlas Gazetecilik a.ş., Editör: Yusuf Küçükdağ,Yaşar Erdemir-Bekir Şahin, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1, ISBN: 978-605-82339-1-1, Bölüm Sayfaları: 149-149 2017 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Encyclopedia of Ahilik Bölüm Adı: Ahi Emir Ahmed Zaviye,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: İhlas Gazetecilik A.ş., Editör: Yusuf Küçükdağ, Yaşar Erdemir, Bekir Şahin, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 2, ISBN: 978-605-82339-1-1, Bölüm Sayfaları: 86-87 2017 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Ahilik Ansiklopedisi Bölüm Adı: Ahi Ahmed Çelebi Zaviyesi,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 1, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 33-33 2016 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Yılmaz Kurt Armağanı Bölüm Adı: Sermaye, Borç ve Alacak İlişkileri Açısından Bursa Esnaf ve Tüccarı,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Akçağ, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 237-256 2016 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü AHİLİK ANSİKLOPEDİSİ Bölüm Adı: AHİ ALİ ÇELEBİ ZAVİYESİ(SİVAS),DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 2, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 39-40 2016 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü AHİLİK ANSİKLOPEDİSİ Bölüm Adı: AHİ EMİR AHMED ZAVİYESİ,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 2, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 85-86 2016 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü AHİLİK ANSİKLOPEDİSİ Bölüm Adı: Ahi Mehmed Külahdûz Zaviyesi,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 2, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 143-144 2016 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Bölüm Adı: Sermaye, Borç ve Alacak İlişkileri Açısından Ankara Esnaf ve Tüccarı,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Bilgin Kültür Sanat Yay., Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 87-100 2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sivas Vilayet Meclis Kararları Bölüm Adı: ,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Çığır Ofset Matbaacılık, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 76, ISBN: 978-605-363-708-0, Bölüm Sayfaları: - 2010 İslam Ansiklopedisi Bölüm Adı: Sivas,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 4, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 278-282 2009 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Uluslararası Osmanlı dan Cumhuriyet e Çorum Sempozyumu Bölüm Adı: ,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Çorum Belediyesi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 9, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 1355-1364 2008 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü Osmanlı Dönemi Sivas Şehri Makaleler Bölüm Adı: ,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: BMS Matbaacılık, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 206, ISBN: 975-585-706-0, Bölüm Sayfaları: - 2006 Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı Bölüm Adı: Borç-Alacak İlişkileri Açısından Kayserili Gayr-ı Müslim Tüccar ve Esnafı,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: İSAR, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 8, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 189-197 2005 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü TÜRKLER Bölüm Adı: Osmanlı Esnafı(1750-1850),DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 253-263 2002 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü Osmanlı Vakıf Şehir İlişkisine Bir Örnek Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü Bölüm Adı: ,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Türk Tarih Kurumu Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 209, ISBN: 975-16-1293-4, Bölüm Sayfaları: - 2000 OSMANLI Bölüm Adı: XIX.Asır Osmanlı Şehir Ekonomisi(Sivas Örneği),,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Yeni Türkiye Yay., Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 15, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 505-520 1999 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Osmanlı Dönemi Sivas Şehri ve Esnaf Teşkilâtı Bölüm Adı: ,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Doğan Ofset, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 177, ISBN: 975-96450-1-7, Bölüm Sayfaları: - 1998 Sosyo Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi I Bölüm Adı: Osmanlılarda Ailenin Demografik Yapısı,DEMİREL ÖMER,TUŞ MUHİTTİN,GÜRBÜZ ADNAN, Yayın Yeri: T.C.Başbakanlık Aile Kurumu, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 64, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 97-161 1992 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü Sosyo Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi II Bölüm Adı: Osmanlı Anadolu Ailesinde Ev, Eşya ve Giyim-Kuşam(XVI-XIX.Yüzyıllar),DEMİREL ÖMER,TUŞ MUHİTTİN,GÜRBÜZ ADNAN, Yayın Yeri: T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 52, ISBN: , Bölüm Sayfaları: 703-755 1992 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü II Mahmud Döneminde Sivas ta Esnaf Teşkilâtı ve Üretim Tüketim İlişkileri Bölüm Adı: ,DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Kültür Bakanlığı Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 199, ISBN: 975-17-0424-3, Bölüm Sayfaları: - 1989 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü
MAKALELER 1 - DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Sultan Şehir, Yıl: 2012 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 2 - Sivas DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 3 - Osmanlı Döneminde Sivas Bedesteni ve Kethüdası DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Sultan Şehir, Yıl: 2008 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 4 - DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Sultan Şehir, Yıl: 2007 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 5 - DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Sultan Şehir, Yıl: 2007 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 6 - Küçük Minare Mahallesi DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Sultan Şehir, Yıl: 2007 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 7 - DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Sultan Şehir, Yıl: 2006 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 8 - Osmanlı Dönemi Sivas Şehrinde Sur, Saray, Mahalleler ve Sosyo-Kültürel Eserler DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 9 - DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 10 - Sivas Vakıf Görevlilerinin Unvan ve Elkaplarına Dair DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Revak, Yıl: 1996 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 11 - Osmanlı Dönemi Sivas Zaviyelerinin Fonksiyonlarına Dair DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Revak, Yıl: 1995 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 12 - Sivas Vakıflarının İdari Organisazyonu ve Problemler DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 13 - Sivas Çeşmeleri DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: OTAM, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 14 - DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Revak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 15 - Sivas Şehri Vakıf Kurucularına Dair DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Revak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 16 - 1700 1730 Tarihlerinde Ankara da Aile nin Niceliksel Yapısı DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Belleten, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 17 - DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Vakıflar Dergisi, Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 18 - DEMİREL ÖMER, Yayın Yeri: Sivas Kültür-Sanat, Yıl: 1987 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - DEMİREL ÖMER (25.04.2019-27.04.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - XVI. Asırda Sivas ve Şemseddin Sivasi DEMİREL ÖMER (13.05.2015-15.05.2015), Yayın Yeri: Şemseddin Sivasi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - XVI. Asırda Sivas ve Şemseddin Sivasi DEMİREL ÖMER (13.05.2015-15.05.2015), Yayın Yeri: Şemseddin Sivasi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Sermaye, Borç ve Alacak İlişkileri Açısından Tokat Esnaf ve Tüccarı DEMİREL ÖMER (25.09.2014-26.09.2014), Yayın Yeri: Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Mısmıl Irmak ve Murdar Irmak Arasındaki Şehir:Sivas DEMİREL ÖMER (02.05.2013-03.05.2013), Yayın Yeri: Osmanlı Devletinde Nehirler ve Göller Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Osmanlı Uzun Çarşılarına Örnekler: Ankara-Sivas Uzun Çarşıları DEMİREL ÖMER (23.10.2011-25.10.2011), Yayın Yeri: Tarihte Ankara, Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - DEMİREL ÖMER (23.11.2007-25.11.2007), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Osmanlı Dönemi Sivas Menzilhanesi DEMİREL ÖMER (21.05.2007-25.05.2007), Yayın Yeri: Osmanlılar Döneminde Sivas Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Sosyo-Ekonomik Açıdan Mardin Tüccar ve Esnafı(19.Yüzyıl DEMİREL ÖMER (26.05.2006-28.05.2006), Yayın Yeri: I.Uluslarası Mardin Tarihi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Socio-Economic Characteristics of Sivas Armenians in the Otoman State DEMİREL ÖMER (20.04.2006-22.04.2006), Yayın Yeri: , Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu(EUSAS-I), Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - DEMİREL ÖMER (25.05.2005-26.05.2005), Yayın Yeri: Karadeniz Tarih Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Osmanlı Dönemi Sivas Ahî Zaviyeleri DEMİREL ÖMER (12.10.2004-13.10.2004), Yayın Yeri: I.Ahilik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - DEMİREL ÖMER (28.09.2004-03.10.2004), Yayın Yeri: Osmanlı Dönemi Çorum Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - DEMİREL ÖMER (17.09.2004-18.09.2004), Yayın Yeri: Yâran Kültürü ve Çankırı, II. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Sivas''ın Timur Tarafından Zaptı ve Yağmalanması DEMİREL ÖMER (15.05.2003-17.05.2003), Yayın Yeri: Cumhuriyetin 80. Yılı Sivas Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Tereke Defterlerine Göre Kayseri Tüccar ve Esnafının Borç Alacak İlişkileri DEMİREL ÖMER (10.04.2003-11.04.2003), Yayın Yeri: IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - DEMİREL ÖMER (04.10.1999-08.10.1999), Yayın Yeri: XIII. Türk Tarih Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - DEMİREL ÖMER (08.04.1999-09.04.1999), Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Bir Osmanlı Kadısının Not Defteri Yahut Kitab-ı Sakkı DEMİREL ÖMER (07.04.1999-09.04.1999), Yayın Yeri: Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Sivas Mevlevihânesi ve Mevlevî Şeyhlerinin Sosyal Hayatlarına Dair Bazı Tespitler DEMİREL ÖMER (01.11.1993-04.11.1993), Yayın Yeri: II. Milletlerarası Mevlevîhâneler Kongresi Tebliği (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2017 XIX.Yüzyılda Osmanlı Hapishaneleri YELİZ KANTAR Doktora 2015 XIX. yüzyılda kutsal yerler sorunu: Osmanlı Devleti, Kudüs ve Hristiyanlık İHSAN SATIŞ Doktora 2012 II. Mahmud devrinde Osmanlı İmparatorluğu''nda istihbarat faaliyetleri AHMET YÜKSEL Yüksek Lisans 2019 Sivas Valileri (1848-1878) KAMER ARSLANBÜKEN Yüksek Lisans 2018 Sivas ayanından Kenanzadeler ETEM ERHAN UYGUNUÇARLAR Yüksek Lisans 2018 II.Abdülhamid dönemi Sivas şehri''nin iktisadi yapısı (1876-1909) VİLDAN DUMAN Yüksek Lisans 2016 Mart 1328 (1912) tarihli Osmanlı piyade talimnamesi ışığında son dönem Osmanlı piyade eğitimi FATİH CEBECİ Yüksek Lisans 2016 Sermaye, borç ve alacakları açısından Bursa esnaf-tüccarı (1800-1839) FERHAT ÖZTÜRK Yüksek Lisans 2016 1330 (1914) piyade talimnamesine göre I. Dünya Savaşı arefesinde Osmanlı piyade eğitimi MEHMET YILDIZ Yüksek Lisans 2016 Dağıstan Süvari Bölüğü ve Dağıstanlı Muhammed (Mehmet) Fazıl Paşa SERKAN AKINCI Yüksek Lisans 2015 Tuhfetü''l-Fârisîn fî-Ahvâli Huyûli''l-Mücâhidîn isimli eserin transkripti ve değerlendirmesi ÖZKAN YILMAZ Yüksek Lisans 2015 13 numaralı Sivas Şehri Şer''iyye Sicilinin transkripsiyonlu metni ve değerlendirmesi ÖZGE ÖZTÜRK Yüksek Lisans 2014 Birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi''nde Sivas Mebusları ve faaliyetleri (1920-1923) İLHAN HAÇİN Yüksek Lisans 2013 Osmanlı dönemi Ankara''sında sosyo - ekonomik ve demografik açıdan Seyyide ve Şerifeler(M.1786-1835) SEVDA TUNA Yüksek Lisans 2012 1310 (1895) tarihli Osmanlı Piyâde Ta''limnâmesi ışığında Son Dönem Osmanlı piyade eğitimi AHMET TURAN Yüksek Lisans 2012 XIX. yüzyılın ilk yarısında sosyo-ekonomik açıdan Ankara kadını ÖZNUR ERBİL ARPACI Yüksek Lisans 2011 Sivas vilayet yönetimi ve valileri (1800-1850) FATİH YILDIZ Yüksek Lisans 2011 Sivas''ta Âyân aileleri (1740-1850) MUHAMMED AYDIN Yüksek Lisans 2011 Osmanlı''dan günümüze Sivas Belediyesi YELİZ KANTAR Yüksek Lisans 2009 Şeriyye sicillerine göre XIX.th yüzyılda Tokat''ta gayr-i müslimler ADEM KIZKAPAN Yüksek Lisans 2007 Şer''iyye sicillerine göre xıx. yüzyılın ilk yarısında Trabzon''da gayrimüslimler(1800-1850) HÜLYA AKBULUT Yüksek Lisans 2007 Şer''iyye sicillerine göre Kayseri''de gayrimüslimler(1800-1850) SONAY KEKEÇOĞLU Yüksek Lisans 2007 Tanzimat''tan önce Sivas''ta gayrimüslimler SERAP BOZPOLAT Yüksek Lisans 2005 Sosyo-ekonomik açıdan Osmanlı kadını(1800-1850) SÜMEYRA ÇELİK Yüksek Lisans 2002 19. Yüzyılda Darende Kazası`nın fiziki, idari ve sosyo-ekonomik yapısı OSMAN TAŞKIN