Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM


KİTAPLAR CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY ANTHROPOLOGY Bölüm Adı: Trephination: A Case of Kuriki Höyük (Batman),AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,GENÇ ELİF, Yayın Yeri: IJOPEC, Editör: Şükrü Aslan ve Cihan Cinemre, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 437, ISBN: 978-1-912503-11-7, Bölüm Sayfaları: 403-423 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Hatay Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Bölüm Adı: Anadoluda İlk Modernler: Üçağızlı Mağarası İnsanları,GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,SAĞIR MEHMET,BAYKARA İSMAİL,ŞAHİN SERKAN,ERKMAN AHMET CEM,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Editör: Aynur Özfırat, Çilem Uygun, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 391, ISBN: 978-975-7989-48-6, Bölüm Sayfaları: 21-28 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Hatay Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Bölüm Adı: Hatay İlinin Paleolitik Kültürleri,GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,SAĞIR MEHMET,BAYKARA İSMAİL,ŞAHİN SERKAN,ERKMAN AHMET CEM,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Editör: Aynur Özfırat, Çilem Uygun, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 391, ISBN: 978-975-7989-48-6, Bölüm Sayfaları: 29-42 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Büyükardıç Doğu Anadolu da Bir Erken Demir Çağı Tepe Yerleşmesi Bölüm Adı: Büyük Ardıç Faunasının Zooarkeolojik Analizi,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,YILMAZ HAKAN, Yayın Yeri: akü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Arkeolojik Kurtarma Kazıları Yayınları, Editör: S. Yücel Şenyurt, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 354, ISBN: 9755071334, Bölüm Sayfaları: 305-325 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Hayat Erkanal a Armağan Kültürlerin Yansıması Bölüm Adı: Paleolitik Beslenme,GÜLEÇ ERKSİN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN, Yayın Yeri: Homer Kitabevi ve Yayıncılık, Editör: Avunç Betül, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 831, ISBN: 9758293931, Bölüm Sayfaları: 389-397 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Adli Antropolojide Travmalar: İskelet Kimliği Peşinde Dedektif Bilim AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN, Yayın Yeri: Bilim ve Ütopya, Yıl: 2018 Ulusal Hakemsiz Endeks: Derleme Makale 2 - Adli Antropolojide Paleopatolojik Analiz AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri J Foren Med, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı Özgün Makale 3 - Adli Antropolojide Travma Analizi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN, Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri J Foren Med, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı Özgün Makale 4 - Oylum Höyük Toplumunun Orta Tunç Çağı Kilis Paleodemografik Yapısı AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks), Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus, EBSCO, ASOS Index Özgün Makale 5 - Homo floresiensis AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN, Yayın Yeri: Bilim ve Ütopya Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 6 - The Optimization of aDNA Extraction Protocol and Sex Determination of Bronze Age Individuals from Oylum Höyük Kilis Turkey ARSLAN SERDAL,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,KORKMAZ ERTAN MAHİR, Yayın Yeri: Turkish Journal of Biology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - The early Upper Paleolithic occupations at Üçağızlı Cave Hatay Turkey KUHN STEVE L,STINER MARY C,GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,YILMAZ HAKAN,BAYKARA İSMAİL,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,GOLDBERG PAUL,MOLINA KENNETH MARTINEZ,ÜNAY ENGİN, Yayın Yeri: Journal of Human Evolution, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 8 - A Middle Bronze Age Case of Trephination from Central Anatolia Turkey AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,GÜNAY IŞIN,AKPOLAT EMEL,GÜLEÇ ERKSİN, Yayın Yeri: Bulletin of the International Association for Paleodontology, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, DOAJ, ICMJE Özgün Makale 9 - Acemhöyük Asur Ticaret Kolonileri Çağı İnsanlarına Ait Dişlerin Metrik Analizi YILMAZ HAKAN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,BAYKARA İSMAİL,COŞKUN VOLKAN, Yayın Yeri: Antropoloji Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Midas Gordion MM Tümülüsünden Çıkarılan Kafatasının Paleoantropolojik Analizi GÜLEÇ ERKSİN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN, Yayın Yeri: Antropoloji Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Eski Anadolu İnsanlarında Ağız ve Diş Sağlığı GÜLEÇ ERKSİN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,PEHLEVAN CESUR, Yayın Yeri: Antropoloji Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Kütahya Ağızören İskeletlerine Ait Dişlerin İncelenmesi YILMAZ HAKAN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN, Yayın Yeri: Antropoloji Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Kütahya Ağızören Hitit İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi ve Tunç Çağı Anadolu Halkları Arasındaki Yeri AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,YILMAZ HAKAN,BAYKARA İSMAİL,ŞAHİN SERKAN, Yayın Yeri: Antropoloji Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Paleolithic Diet Breadth at Üçağızlı Cave Hatay Turkey in Pan Mediterranean Context Stiner Mary C, Açıkkol Ayşen, Güleç Erksin, Pehlevan Cesur, Kuhn Steve L, Yayın Yeri: Antropoloji Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Bir Erken Üst Paleolitik Yerleşimi Üçağızlı Mağarası GÜLEÇ ERKSİN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN, Yayın Yeri: Bilim ve Ütopya Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - The Ornamental Shell Collection and Possible Shell Tool in Üçağızlı Cave AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,GÜLEÇ ERKSİN (22.08.2018-25.08.2018), Yayın Yeri: 21st Congress of European Anthropological Association Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Trepanasyon: Kuriki Höyük (Batman) Örneği AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,GENÇ ELİF (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: CUDES (Current Debates in Social Sciences) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - 2016 Yılı Sivas İli Piliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (22.05.2017-26.05.2017), Yayın Yeri: 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - 2016 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,SAĞIR MEHMET,BAYKARA İSMAİL,ŞAHİN SERKAN (22.05.2017-26.05.2017), Yayın Yeri: 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Paleodemografik Çalışmalarda Zamansal ve Metodolojik Sorunlar GÜLEÇ ERKSİN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (05.11.2015-06.11.2015), Yayın Yeri: Türkiye 4. Nüfusbilim Konferansı Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - Oylum Höyük ETÇ Topluluğunda Dental Patolojiler SARI İBRAHİM,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (26.10.2015-28.10.2015), Yayın Yeri: 6. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Paleolitik Beslenme AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (24.06.2015-27.06.2015), Yayın Yeri: 2. Seferihisar Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 8 - 2014 Yılı Üçağızlı Mağara Kazısı GÜLEÇ ERKSİN,SAĞIR MEHMET,ÖZER İSMAİL,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,BAYKARA İSMAİL,ŞAHİN SERKAN (11.05.2015-15.05.2015), Yayın Yeri: 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Paleodemografik Çalışmalarda Karşılaşılan Sorunlar AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (20.10.2014-24.10.2014), Yayın Yeri: 1. Seferihisar Biyolojik Antropoloji Çalıştayı Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 10 - The First Moderns in Anatolia Üçağızlı Cave GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,BAYKARA İSMAİL,SAĞIR MEHMET,ŞAHİN SERKAN,ERKMAN AHMET CEM,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (10.09.2014-14.09.2014), Yayın Yeri: 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-396-287-8 11 - The First Inhabitants of Anatolia Dursunlu GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,SAĞIR MEHMET,BAYKARA İSMAİL,ŞAHİN SERKAN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,ERKMAN AHMET CEM (10.09.2014-14.09.2014), Yayın Yeri: 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists Uluslararası Poster ISBN: 978-605-396-287-8 12 - A Morphometric Study on the Üçağızlı Wild Goats BAYKARA DERYA,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (10.09.2014-14.09.2014), Yayın Yeri: 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-396-287-8 13 - 2013 Yılı Üçağızlı Mağara Kazısı GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,SAĞIR MEHMET,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,BAYKARA İSMAİL,ŞAHİN SERKAN (02.06.2014-06.06.2014), Yayın Yeri: 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - 2013 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması PEHLEVAN CESUR,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,YİĞİT AYHAN,ERKMAN AHMET CEM,KAYA FERHAT (02.06.2014-06.06.2014), Yayın Yeri: 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Kuriki Höyük ten Batman Yeni Bir Trepanasyon Vakası AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR (24.10.2013-25.10.2013), Yayın Yeri: 5. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Orta Tunç Çağı Oylum Höyük Populasyonunda Diş Kullanımı AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (24.10.2013-25.10.2013), Yayın Yeri: 5. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - Erken Tunç Çağı Toplumlarında Boy Uzunluğu Oylum Höyük Örneği GÖKDEMİR SERPİL,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (24.10.2013-25.10.2013), Yayın Yeri: 5. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 18 - Kuriki Höyük İskeletleri AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,GENÇ ELİF (27.05.2013-29.05.2013), Yayın Yeri: 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - İlk Modern İnsanlar Anadolu da Üçağızlı Mağarası GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,SAĞIR MEHMET,BAYKARA İSMAİL,ŞAHİN SERKAN,ERKMAN AHMET CEM,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (21.05.2013-24.05.2013), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-7989-50-9 20 - Üçağızlı Cave Traces of First Moderns in Anatolia GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,SAĞIR MEHMET,BAYKARA İSMAİL,ŞAHİN SERKAN,ERKMAN AHMET CEM,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (03.09.2012-06.09.2012), Yayın Yeri: 18th. Congress of the European Anthropological Association Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - The Human Skeletal Remains of the Middle Bronze Age from Oylum Höyük Kilis Turkey AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,SARI İBRAHİM,NECLA AKENGİN,SERPİL GÖKDEMİR,TORUN NEVZAT (03.09.2012-06.09.2012), Yayın Yeri: 18th. Congress of the European Anthropological Association Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - 2010 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,PEHLEVAN CESUR,ERKMAN AHMET CEM,BAYKARA İSMAİL,ŞAHİN SERKAN,BAYKARA DERYA (23.05.2011-28.05.2011), Yayın Yeri: 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Modern İnsan Evriminde Üçağızlı Mağarasının Önemi GÜLEÇ ERKSİN,BAYKARA İSMAİL,ÖZER İSMAİL,SAĞIR MEHMET,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,YILMAZ HAKAN,ERKMAN AHMET CEM (04.11.2010-05.11.2010), Yayın Yeri: 4. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - 2009 Yılı Sivas Haliminhanı Hayranlı Kazısı GÜLEÇ ERKSİN,ALTIN YUSUF,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,ÖZKURT ŞAKİR ÖNDER,PEHLEVAN CESUR,ERKMAN AHMET CEM,KAYA FERHAT (24.05.2010-28.05.2010), Yayın Yeri: 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - 2009 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,SAĞIR MEHMET,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,ERKMAN AHMET CEM,BAYKARA İSMAİL,YILMAZ HAKAN (24.05.2010-28.05.2010), Yayın Yeri: 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - 2008 Yılı Sivas Haliminhanı Hayranlı Kazısı GÜLEÇ ERKSİN,ALKAN MEHMET,PEHLEVAN CESUR,ÖZKURT ŞAKİR ÖNDER,KAYA FERHAT,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,BEDİR ADEM,ERKMAN AHMET CEM (25.05.2009-29.05.2009), Yayın Yeri: 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - 2008 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı GÜLEÇ ERKSİN,BAYKARA İSMAİL,ÖZER İSMAİL,SAĞIR MEHMET,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,ERKMAN AHMET CEM,YILMAZ HAKAN (25.05.2009-29.05.2009), Yayın Yeri: 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 28 - Oylum Höyük Populasyonunda Genetik Cinsiyet Tayini ARSLAN SERDAL,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,KORKMAZ ERTAN MAHİR,ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN (27.10.2008-28.10.2008), Yayın Yeri: 3. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 29 - Tasmasor Kazısından Bulunan Hayvan Kemiklerinin Arkeozoolojik Analizi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,SATAR ZEHRA,BOZCA M KUTAY (27.10.2008-28.10.2008), Yayın Yeri: 3. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - Brachycephalization in Anatolian Populations From the Neolithic to the Present AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,SAĞIR MEHMET,ÖZER İSMAİL,KOCA ÖZER BAŞAK,GÜLEÇ ERKSİN (16.08.2008-20.08.2008), Yayın Yeri: 7th Hungarian World Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 31 - İskelet Çalışmalarında Fenetik Analiz Kullanımı Acemhöyük Örneği AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,KORKMAZ ERTAN MAHİR (26.05.2008-30.05.2008), Yayın Yeri: 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-17-3397-9 32 - 2006 2007 Yılları Üçağızlı Mağarası Kazıları GÜLEÇ ERKSİN,KUHN STEVE L,STINER MARY C,ÖZER İSMAİL,SAĞIR MEHMET,ERKMAN AHMET CEM,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,BAYKARA İSMAİL (26.05.2008-30.05.2008), Yayın Yeri: 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-17-3397-9 33 - Arkeolojide Zooarkeolojinin Önemi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (14.04.2008-18.04.2008), Yayın Yeri: Arkeoloji-Sanat Tarihi Günleri Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 34 - Başlangıçtan Günümüze Eski Anadolu İnsanlarında Ömür Uzunluğu ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (22.11.2007-23.11.2007), Yayın Yeri: IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 35 - Trephinations in Ancient Anatolia GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,SAĞIR MEHMET,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (31.08.2006-03.09.2006), Yayın Yeri: 15th Congress of the European Anthropological Association Uluslararası Özet bildiri ISBN: 36 - Altıntepe Tuşpa Nekropolü Faunasının Zooarkeolojik Analizi ZEHRA SATAR ,BAYKARA İSMAİL,GÜLEÇ ERKSİN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (30.05.2005-03.06.2005), Yayın Yeri: 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 21. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-17-3191-7 37 - Eski Anadolu Toplumlarının Kladistik Analizi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,YILMAZ HAKAN,SAĞIR MEHMET,ÖZER İSMAİL,GÜLEÇ ERKSİN (24.05.2004-28.05.2004), Yayın Yeri: 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-17-3156-9 38 - Çavlum İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi SEVİM EROL AYLA,YILMAZ HAKAN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (12.05.2004-15.05.2004), Yayın Yeri: I. Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 975-06-0344-3 39 - Vandaki Urartu Mezarları Urartular Etnik Bir Köken mi GÜLEÇ ERKSİN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (03.05.2004-05.05.2004), Yayın Yeri: I. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 40 - Çavlum Toplumunda Bir Trepanasyon Olgusu GÜLEÇ ERKSİN,YILMAZ HAKAN,SEVİM EROL AYLA,ŞİMŞEK NEVİN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (26.05.2003-31.05.2003), Yayın Yeri: 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 19. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-17-3108-9 41 - Preliminary Results on Subsistence and Technology of the Initial Upper Paleolithic and Ahmarian at Üçağızlı Cave Hatay Turkey STINER MARY C,STEVE L KUHN,GÜLEÇ ERKSİN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,ÖZER İSMAİL,PEHLEVAN CESUR,YILMAZ HAKAN (22.04.2003-23.04.2003), Yayın Yeri: Paleoanthropology Meetings Uluslararası Özet bildiri ISBN: 42 - Primat Evrimi Açısından Anadolu AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (03.10.2002-07.10.2002), Yayın Yeri: III. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 43 - Hakkari Erken Demir Çağı İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan İncelenmesi GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YILMAZ HAKAN,YİĞİT AYHAN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,SEVİM EROL AYLA (27.05.2002-31.05.2002), Yayın Yeri: 24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 18. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-17-3068-6 44 - Karagündüz Erken Demir Çağı İnsanları GÜLEÇ ERKSİN,SEVİM EROL AYLA,PEHLEVAN CESUR,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,YILMAZ HAKAN (28.05.2001-01.06.2001), Yayın Yeri: 23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-17-2825·8 45 - Klazomenai Toplumunda Görülen Diş Varyasyonları YILMAZ HAKAN,KOCA ÖZER BAŞAK,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,SEVİM EROL AYLA (25.10.2000-26.10.2000), Yayın Yeri: 2. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 46 - Küçükhöyük Eski Tunç Çağı Toplumunun Dental Analizi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (25.10.2000-26.10.2000), Yayın Yeri: 2. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 47 - Küçükhöyük İskelet Serisinde Bir Trepanasyon Vakası GÜLEÇ ERKSİN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (22.05.2000-26.05.2000), Yayın Yeri: 22. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 16. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-17-2561-5 48 - Biyolojik Antropolojide İnsan İskeletlerinin Önemi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (15.03.2018-), Yayın Yeri: Edebiyat Fakültesi Konferanslar Dizisi Ulusal Özet bildiri ISBN: 49 - Biyolojik Antropolojide İnsan İskeletlerinin Önemi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (15.03.2018-), Yayın Yeri: Edebiyat Fakültesi Konferanslar Dizisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 50 - Biyolojik Antropolojide İnsan İskeletlerinin Önemi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (15.03.2018-), Yayın Yeri: Edebiyat Fakültesi Konferanslar Dizisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 51 - Biyolojik Antropolojide İnsan İskeletlerinin Önemi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (15.03.2018-), Yayın Yeri: Edebiyat Fakültesi Konferanslar Dizisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 52 - Biyolojik Antropolojide İnsan İskeletlerinin Önemi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (15.03.2018-), Yayın Yeri: Edebiyat Fakültesi Konferanslar Dizisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 53 - Biyolojik Antropolojide İnsan İskeletlerinin Önemi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (15.03.2018-), Yayın Yeri: Edebiyat Fakültesi Konferanslar Dizisi Ulusal ISBN: 54 - Biyolojik Antropolojide İnsan İskeletlerinin Önemi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (15.03.2018-), Yayın Yeri: Edebiyat Fakültesi Konferanslar Dizisi Ulusal ISBN: 55 - Biyolojik Antropolojide İnsan İskeletlerinin Önemi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (15.03.2018-), Yayın Yeri: Edebiyat Fakültesi Konferanslar Dizisi Ulusal ISBN: 56 - Biyolojik Antropolojide İnsan İskeletlerinin Önemi AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN (15.03.2018-), Yayın Yeri: Edebiyat Fakültesi Konferanslar Dizisi Ulusal ISBN:
PROJELER 1 - Gaziantep Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2018 Yılı Kurtarma Kazısı Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 09.04.2018 - 28.10.2018 400000 TÜRK LİRASI 2 - 2018 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 15.07.2018 - 14.09.2018 150000 TÜRK LİRASI 3 - 2018 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 03.09.2018 - 13.09.2018 11.000 TÜRK LİRASI 4 - 2017 Yılı Gürgürbaba Tepesi Kazısı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 04.05.2017 - 31.12.2017 40000 TÜRK LİRASI 5 - Gaziantep Doğanpınar Barajı Arkeolojik Kurtarma Kazı Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.02.2017 - 27.12.2017 1000000 TÜRK LİRASI 6 - 2017 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı Proje numarası- BK013103 (2017) Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 23.04.2017 - 30.07.2017 103.000 TÜRK LİRASI 7 - Sivas İli Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Yüzey Araştırmaları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 07.01.2014 - 18.06.2017 30000 TÜRK LİRASI 8 - Sivas İli ve ilçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 05.06.2017 - 15.06.2017 10000 TÜRK LİRASI 9 - 2017 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştıması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 05.06.2017 - 15.06.2017 10000 TÜRK LİRASI 10 - Sivas İli Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Yüzey Araştırmaları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 11.03.2014 - 13.06.2017 30.000 TÜRK LİRASI 11 - Oylum Höyük Kazılarında Elde Edilen Çocuk ve Yetişkin İskeletlerinin Morfometrik ve Genetik Cinsiyet Tayini (F-251) Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.07.2008 - 23.07.2011 10896759 TÜRK LİRASI 12 - Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Pojesi Arkeolojik Kurtarma Kazıları Araştırmacı Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı 12.03.2002 - 20.10.2003 13 - Sivas İli Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması (EDB-033) Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 05.06.2017 - 11,881.37 TÜRK LİRASI 14 - Sivas İli Pliyosen ve Pleistosen Yüzey Araştırması (YA015801) Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Devam Ediyor 02.05.2016 - TÜRK LİRASI