Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN


MAKALELER 1 - Karakteristik Bir İlhan Geçer Şiiri: Bir Şehrin Hikâyesi BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Türk Dili, Yıl: 2017 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 2 - Necip Fazıl ın Ütopyasında Şiir ve Şair BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, IBSS, EBSCO Özgün Makale 3 - Fecr i Ati Topluluğu ve Musavver Muhit Mecmuası BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD Özgün Makale 4 - XX Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Ocaklarının Taşra Teşkilatlarında Dergicilik Faaliyetleri BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Türk Yurdu, Yıl: 2011 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 5 - Hikâye Tadında Bir Biyografi Deliktaşlı Binbaşı Deli Hasan Ağa BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Sultanşehir, Yıl: 2008 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 6 - Atatürk Döneminin Dil Kültür ve Edebiyat Politikalarını Yansıtan Bir Halkevi Dergisi Ortayayla BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: TUBİTAK/ULAKBİM SBVT Özgün Makale 7 - Sivas ın Kültürüne Katkısı Açısından Kültür Kavşağı Zara nın Halayları BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Sultanşehir, Yıl: 2007 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 8 - Birinci Yeni Lisan Makalesini Millî Edebiyat Akımının Bildirgesi Olarak Okumak BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Sivas Basın Tarihinin Unutulmaya Yüz Tutan Sayfası Birlik Dergisi BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Sultanşehir, Yıl: 2006 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 10 - Dönem ve Akım Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim Millî Edebiyat BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: İlmî Araştırmalar, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Samed Vurgun un Bakış Açısıyla On Bir Türk Şairi BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Bilig, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 12 - Ahmet Midhat a Atfedilen Bir Eser Hükm i Dil ve Manastırlı Mehmet Rıfat BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, MLA Özgün Makale 13 - Manastırlı Mehmet Rıfat ın Dünya Görüşünün Aynası Çanta BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Samed Vurgun un Şiirlerinde Vatan ve Rejim Teması Hakkında BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 2000 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 15 - XIX Asır Türk Edebiyatı Tarihi nin Edebiyat Tarihi Metodu Açısından Değerlendirilmesi BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1998 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 16 - Orhan Şaik Gökyay ın Çağlayan ı Üzerine Bir İnceleme BOZDOĞAN AHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
DERSLER Lisans 2013-2014 TDE 2025 Yeni Türk Edebiyatı III Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE 2026 Yeni Türk Edebiyatı IV Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE 2029 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE 2030 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE 3035 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı III Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE 3036 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı IV Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE 4023 Günümüz Türk Eddebiyatı I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE 4024 Günümüz Türk Edebiyatı II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE 2025 Yeni Türk Edebiyatı III Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE 2026 Yeni Türk Edebiyatı IV Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE 2029 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE 2030 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE 3035 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı III Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE 3036 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı IV Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE 4023 Günümüz Türk Eddebiyatı I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE 4024 Günümüz Türk Edebiyatı II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE 2025 Yeni Türk Edebiyatı III Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE 2026 Yeni Türk Edebiyatı IV Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE 2029 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE 2030 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE 3035 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı III Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE 3036 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı IV Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE 4023 Günümüz Türk Eddebiyatı I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE 4024 Günümüz Türk Edebiyatı II Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE 2025 Yeni Türk Edebiyatı III Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE 2026 Yeni Türk Edebiyatı IV Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE 2029 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE 2030 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE 3035 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı III Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE 3036 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı IV Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE 4023 Günümüz Türk Eddebiyatı I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE 4024 Günümüz Türk Edebiyatı II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TDE 2025 Yeni Türk Edebiyatı III Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TDE 2026 Yeni Türk Edebiyatı IV Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TDE 3035 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı III Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TDE 3036 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı IV Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TDE 4023 Günümüz Türk Eddebiyatı I Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TDE 4024 Günümüz Türk Edebiyatı II Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 TDE 5008 Türk Edebiyatı Tarihçiliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 TDE 5013 II. Meşrutiyet Devri Yayın Hayatı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 TDE SMR5 Yüksek Lisans Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 TDE UZM5 Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2012-2013 TDE 5008 Türk Edebiyatı Tarihçiliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 TDE 5013 II. Meşrutiyet Devri Yayın Hayatı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 TDE SMR5 Yüksek Lisans Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2012-2013 TDE UZM5 Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 TDE 5008 Türk Edebiyatı Tarihçiliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TDE 5013 II. Meşrutiyet Devri Yayın Hayatı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TDE SMR5 Yüksek Lisans Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2011-2012 TDE UZM5 Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 TDE 5008 Türk Edebiyatı Tarihçiliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 TDE 5013 II. Meşrutiyet Devri Yayın Hayatı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 TDE SMR5 Yüksek Lisans Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2010-2011 TDE UZM5 Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 TDE 5008 Türk Edebiyatı Tarihçiliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 TDE 5013 II. Meşrutiyet Devri Yayın Hayatı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 TDE SMR5 Yüksek Lisans Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2009-2010 TDE UZM5 Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 3 Doktora 2013-2014 TDE 6026 Edebiyat Kuramları ve Temel Metinler Türkçe 3 Doktora 2013-2014 TDE 6088 Türk Dünyası Edebiyatı Türkçe 3 Doktora 2013-2014 TDE UZM6 Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Doktora 2012-2013 TDE 6026 Edebiyat Kuramları ve Temel Metinler Türkçe 3 Doktora 2012-2013 TDE 6041 Yeni Türk Edebiyatında Fikir Akımları Türkçe 3 Doktora 2012-2013 TDE 6088 Türk Dünyası Edebiyatı Türkçe 3
İDARİ GÖREVLER 2016 - 2017 Bölüm Başkan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2014 - Komisyon Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2014 - Fakülte Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014 - Fakülte Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014 - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2011 - 2013 Erasmus Koordinatörü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2011 - 2013 Farabi Koordinatörü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2011 - 2012 MYO/Yüksekokul Müdürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2010 - 2013 Fakülte Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2010 - 2010 Fakülte Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2010 - 2010 MYO/Yüksekokul Müdürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 - 2011 MYO/Yüksekokul Müdürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 - Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜYENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2007 - 2014 Bölüm Başkan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1996 - 1999 Eğitim Koordinatörü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ