Doç.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ


MAKALELER 1 - Rüya Tabirine Dair Bir Manzume Diyarbakırlı Azmî nin Miftâhu l Ma ânî si ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - Tevfik Fikret in Tarih i Kadîm ine Mehmed Fazlullah ın Reddiyesi Şihâbü l Kudret fî Recmi l Fikret ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Eski Oğuz Türkçesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Adına, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Türünün Farklı Bir Örneği Hâkim Mehmed Efendi nin Müstezâd Nazım Şekliyle Yazdığı Mi râciyyesi ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Sadrazam Damad İbrahim Paşa ya Helva Sohbetlerinde Sunulan Bir Risale İlmî Ahmed Efendi nin Kelâm ı Kibâr Risâlesi ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - Mehmed Fevzî Efendi nin Kevâ ib i Şi r ü İnşâ Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Şarkıları ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Divan Şiirinin Kaynaklarından Musiki İlmi ve Musiki Terimleriyle Yazılmış Bazı Manzumeler ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research, Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut Karabey Armağanı, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Yazma Kültürüne Ait Bir Metne Epik Yasaların Uygulanması Denemesi ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Klasik Türk Edebiyatına Aşk-Âşık-Maşûk Özel Sayısı, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Sıdkî Paşa nın Alegorik Bir Eseri Berf ü Bahâr ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırasına, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Divan Şiirinde Mahallileşme Kavramı ve Bâkî Divanı nda Bazı Mahallî Unsurlar ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Türkî-i Basît Özel Sayısı, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Yeniçeriliğin Kaldırılışına Dair Tarihî ve Edebî Bir Eser Emâre i Zafer ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Ali Ferruh un Şâyân Adlı Eseri ve Bu Eser İçerisinde Yer Alan Terci i Bend Müstezad Nazım Şekliyle Yazdığı Bir Manzumesi ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Prof. Dr. Ahmet Buran Armağanı, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Sivaslı Şair Ali Şâdî ve Kerbelâ Mersiyelerini İhtiva Eden Sirişk i Mâtem Adlı Eseri ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Müellifi Belli Olmayan Mensur Manzum Bir Hilye ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: umhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Hâkim Mehmed Efendi nin Manzum Hilyesi ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale