FARUK KOCACIK


KİTAPLAR From Customs Union to Chapter Negotiations The Turkish Economy on the Path to EU Membership Bölüm Adı: ,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: ATINER, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 185, ISBN: 978-960-6672-04-0, Bölüm Sayfaları: - 2010 Kitap Bölümü Mechanizm and Policies in Economics Bölüm Adı: ,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: ATINER, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 275, ISBN: 978-960-6672-23-1, Bölüm Sayfaları: - 2007 Kitap Bölümü Aile İçi İlişkilerde Kadına Yönelik Şiddet Bölüm Adı: ,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 138, ISBN: 975-7631-68-X, Bölüm Sayfaları: - 2004 Türkiye de Çalışma Hayatından Kesitler İşsizlik Sendikal Örgütlenme Kadın Emeği İşportacılık Bölüm Adı: ,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniveristesi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 112, ISBN: 975-7631-70-1, Bölüm Sayfaları: - 2004 Kitap Bölümü Toplum Bilim Ders Notları Bölüm Adı: ,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 223, ISBN: 975-763-66-3, Bölüm Sayfaları: - 2003 Çalışma Sosyolojisi Bölüm Adı: ,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 172, ISBN: 975-96243-2-X, Bölüm Sayfaları: - 2000 Temel Toplumsal Kurumlar Bölüm Adı: ,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 188, ISBN: 975-96243-1-1, Bölüm Sayfaları: - 1999 Tüketim Eğilimleri ve Sorunları Bölüm Adı: ,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 157, ISBN: 975-7631-41-8, Bölüm Sayfaları: - 1998 Sivas ta Kentsel Aile Bölüm Adı: ,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 94, ISBN: 975-96243-0-3, Bölüm Sayfaları: - 1997
MAKALELER 1 - An examinationof fear of crime and perception of risk by gender p Suç korkusu ve risk algısının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi ÖZTÜRK MERAL,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 2 - Türkiye de Tekstil Alanında Çalışan Kadınların Sorunları İstanbul Adana Denizli Sivas ve Tekirdağ İli Örnekleri KOCACIK FARUK, AYAN SEZER, Yayın Yeri: Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 3 - Türkiye de Tekstil Alanında Çalışan Kadınların Sorunları İstanbul Adana Denizli Sivas ve Tekirdağ İli Örnekleri KOCACIK FARUK, AYAN SEZER, Yayın Yeri: Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 4 - The Relation between the level of Job Statifaction and Types of Personality in High School Teachers KOCACIK FARUK, AYAN SEZER, Yayın Yeri: Australian Journal of Teacher Education, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Kafkasya dan Anadolu ya Göçler Sivas İli Örneği Migration Into Anatolia From The Caucasus An Example of Sivas Province KOCACIK FARUK, ESER M, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken-Journal of World of Turks,, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Job Statisfaction Levels of High School Teachers and Institutional Factors AffectingThem Sample of Sivas Central Subprovince KOCACIK FARUK, AYAN S, KARAKUŞ H, Yayın Yeri: Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry,, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Çocuk İstismarı Sivas Türkiye Örneğ KOCACIK FARUK, AYAN SEZER, Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 8 - Ailede Kadına Yönelik Şiddet Denizli İli Örneği KOCACIK FARUK, ÇAĞLAYANDERELİ M, Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Çocuk İstismarı Sivas Türkiye Örneğ KOCACIK FARUK, AYAN SEZER, Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Gerileme Döneminde Anadolu ya Yönelik Göçler KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi,Sayı 9, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 11 - Forced Migration From Balkans To Anatolia 1878 1900 KOCACIK FARUK, YALÇIN C, Yayın Yeri: Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Eğitim ve Şiddet KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Yayınları,Prof.Dr.Nihat Nirun''a Armağan, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 13 - DomesticViolence Against Women A Field Study in Turkey KOCACIK FARUK, KUTLAR A, ERSELCAN F, Yayın Yeri: The Social Scince Journal,(Colorado State University) Volume, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Ruh Sağlığı ve Bozukluklarının Sosyolojisi KOCACIK FARUK, DOĞAN O, Yayın Yeri: Ruh Sağlığı ve Bozukluklarının Sosyolojisi, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Domestic Violence Against Women in Sivas Turkey Survey Study KOCACIK FARUK, DOĞAN O, Yayın Yeri: Croatian Medical Journal,, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Türkiye de Çalışan Kadınlar ve Sorunları KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 17 - Bilgi Toplumu ve Türkiye KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 18 - Demokrasiye Geçiş Sürecinde 1946 60 Seçimleri KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Yeni Türkiye,8. yıl,, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 19 - Tüketim Toplumu ve Türkiye de Tüketici Sorunları KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 20 - Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 21 - Woman From The Point of View of Socio Economic Factors in Turkey KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 22 - Şiddet Olgusu Üzerine KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 23 - Kitle Toplumu Küreselleşen Türkiye KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Prof.Dr.Eyüp Kemerlioğlu''na Armağan, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 24 - Rumeli den Anadolu ya Yönelik Göçler ve Sonuçları KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Osmanlı,Yeni Türkiye Yayınları, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 25 - The Problem of Working Children Apprenticeship in Turkey KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi,, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 26 - Communication and Listening KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 27 - An Evalution of Turkish Workers Emigration In Respect of Socio Economic Factors KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 28 - Small Industry In Underdevelopment Countries A Sample From Sivas KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: " C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 29 - a Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri Ünite 2 b Toplumsallaşma Ünite 6 c Ekonomi Kurumu Ünite 9 d Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik Ünite 13 e Toplumsal Değişme ve Kentleşme Ünite 14 KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Davranış Bilimlerine Giriş I.Fasikül(9.Baskı) T.C.Anadolu Üniv.Yay.: 173, Açıköğretim Fak, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 30 - Sivas ta İşsizlik Olgusu ve Aile Üzerine Etkileri KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 31 - Sivas ta Küçük Sanayii nde Çalışanların Aile Yapısı KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 32 - Sivas ta Küçük Sanayii de Çalışanların Sosyal Güvenlik Durumları ve Gelecek Beklentileri KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 33 - Siyaset Sosyolojisi Açısından Sivas ta Parti Yöneticilerinin Sosyo Ekonomik Özellikleri ve Partilerin Taşra Merkez İlişkileri M Sağır ile birlikte KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 34 - Yurtdışında Çalışan İşçilerden Sivas İline İzinli Gelenlerin Sorunları ve Dönüş Eğilimleri KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1989 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 35 - Gençlik Sorunları Araştırmalar Hedefler KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 36 - Mehmet İzzet KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Türk Toplumbilimcileri-II,(E.Kongar ile birlikte), (Der.E.Kongar), İstanbulRemzi Kitabevi, Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 37 - Sivas ta Kentsel Aile II KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: ", C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 38 - Suçluluk İle İlgili Uygulamalı Bir Araştırma Sivas Yarı Açık Kadın ve Erkek Cezaevi KOCACIK FARUK, ÇAĞLAR ALİ, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 39 - Sivas ta Kentsel Aile II KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: ", C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 40 - İngiliz Arşivlerine Göre 19 Yüzyılda Anadolu ya Yönelik Göçler ve Etkileri KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Türk Kültürü, sayı 289, Yıl XXV, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 41 - Sivas ta Töre ve Törenler KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 42 - Sivas ta Sosyal Refah Hizmetlerinden Yararlanma KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 43 - Üniversite Gençliği C Ü Öğrencilerinin Sorunları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 44 - Sivas İli Merkez İlçesi Köylerinin Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişmesi Esenyurt ve Yenice Köyleri II KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1986 Ulusal Hakemli Endeks: UALKBİM Özgün Makale 45 - a Sivas ta Kentsel Aile I KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1986 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 46 - Sivas İli Merkez İlçesi Köylerinin Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişmesi Esenyurt ve Yenice Köyleri II KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1986 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 47 - Toplumsal Bir Olgu Olarak Gençlik KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1985 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 48 - Bulgaristan daki Türklerin Kökeni KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Türk Kültürü,, Yıl: 1985 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 49 - Sivas İli Merkez İlçesi Köylerinin Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişmesi Esenyurt ve Yenice Köyleri KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1985 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 50 - Türkiye de Kırsal Kesimin Yapısal Değişmesi KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1984 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 51 - Planlama ve Toplum Bilim KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1984 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 52 - Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sivas Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları I KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1984 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 53 - Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sivas Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları II KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1984 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 54 - The Establishment of the Balkan National States 1804 1920 Charles and Barbara Jelavich KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Belleten, cilt XLVI, Yıl: 1983 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 55 - Türkiye de Köy Araştırmaları KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1983 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 56 - Mevsimlik İşçiler KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Prof. Dr. İbrahim Yasa''ya Armağan, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Yayını, Yıl: 1983 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 57 - Atatürk te İdeoloji ve Eğitim KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: M. Kemal''i Anlamak (Der. F. Kadıbeşegil, Yıl: 1981 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 58 - Balkanlardan Anadolu ya Yönelik Göçler Osmanlı Araştırmaları KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Osmanlı Araştırmaları, Yıl: 1980 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 59 - XIX Yüzyılda Göçmen Köylerine İlişkin Bazı Yapı Planları KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Tarih Dergisi, Sayı XXXII, Yıl: 1979 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 60 - Distribution of Out Born Population in İstanbul A Case Study on Migration KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Erol Tümertekin-Nazmiye Özgüç (Kitap Tanıtması), Sosyal Antropoloji Dergisi, Yıl: 1979 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 61 - Dış Politika Foreign Policy I IV 1 2 KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: Kitap Tanıtma). Güneydoğu Avrupa Araştırmalar Dergisi, Yıl: 1968 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Göçün Bir Nedeni ve Sonucu Olarak Terör Mersin Örneğine Sosyolojik Bir Yaklaşım KOCACIK FARUK,MAZLUM AHMET (07.12.2010-09.12.2010), Yayın Yeri: II. Uluslararası Terörizm ve Sınırı Aşan Suçlar Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Göçün Bir Nedeni ve Sonucu Olarak Terör Mersin Örneğine Sosyolojik Bir Yaklaşım KOCACIK FARUK (07.12.2010-09.12.2010), Yayın Yeri: II.Uluslararası Terörizm ve Sınırıaşan Suçlar Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Kentleşme Sürecinin Postmodern Bağlamı Olarak Yaşam Kalitesi Kavramı ve Bir Görgül Örnek Tunceli KOCACIK FARUK,ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA,MAZLUM AHMET (04.10.2010-06.10.2010), Yayın Yeri: I. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu (Ekonomi, Tarih, Toplum, Çevre Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Kentleşme Sürecinin Postmodern Bağlamı Olarak Yaşam Kalitesi Kavramı ve Bir Görgül Örnek Tunceli KOCACIK FARUK (04.10.2010-06.10.2010), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Planlama Toplumbilim ve Mersin KOCACIK FARUK (19.11.2008-22.11.2008), Yayın Yeri: Mersin Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Sosyalleşme Sürecinde Ailede Çocuğa Yönelik Şiddet KOCACIK FARUK (10.05.2007-12.05.2007), Yayın Yeri: V.Uluslararası Felsefe Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Women Texile Workers in Denizli Turkey KOCACIK FARUK (21.08.2006-23.08.2006), Yayın Yeri: International Symposium on Economic Theory,Policy and Applications. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Aile İçi İlişkilerde Kadına yönelik Şiddet KOCACIK FARUK (16.10.2003-18.10.2003), Yayın Yeri: IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara 2004. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Üniversite Gençliğinde Kimlik Bunalımı KOCACIK FARUK (02.11.2000-04.11.2000), Yayın Yeri: III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Eskişehir Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Cumhuriyet ve Demokrasi KOCACIK FARUK (14.10.1998-16.10.1998), Yayın Yeri: 75.Yılında Tüm Boyutlarıyla Cumhuriyet Sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - The Problem of Working Children in Turkey KOCACIK FARUK (12.07.1998-15.07.1998), Yayın Yeri: 6 th.İnternatıonal Conference on Work Values and Behaviour, (The İnternatıonal Society for the Study of Work and Organizational Values Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Process of Communication in Distance Education its İmportance and Some Problems KOCACIK FARUK (04.05.1998-08.05.1998), Yayın Yeri: Türkiye Second İnternatıonal Distance Education Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - İletişimde Konuşma ve Dinleme ve Anlamanın Önemi KOCACIK FARUK (05.12.1997-07.12.1997), Yayın Yeri: 21.Yüzyılda Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim, Türkiye Bilişim Derneği-Cumhuriyet Üniversitesi, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - 1878 1900 Yılları Arasında Balkanlar dan Anadolu ya Yönelik Göçlerin Anadolu daki Sürekli Yerleşme Yerleri ve Toplumsal Yapıya Etkileri KOCACIK FARUK (20.11.1996-22.11.1996), Yayın Yeri: II,Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Social Economic and Cultural Position of Married Women in Sivas KOCACIK FARUK (18.07.1994-23.07.1994), Yayın Yeri: III.World Congress of Sociology, July, 1994 Bielefeld, Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Development of Sociology in Turkey and Its Problems KOCACIK FARUK (26.08.1992-29.08.1992), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - The Tendency of Turkish Workers Who Work in European Countries and Their Problems KOCACIK FARUK (26.08.1992-29.08.1992), Yayın Yeri: First European Conference of Sociology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Türkiye de Gençlik ve Sorunları KOCACIK FARUK (07.05.2009-), Yayın Yeri: I.Sosyoloji Günleri Sempozyumu,Mersin Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2015 Sosyolojik açıdan suç korkusu ve yaşam memnuniyeti: Mersin ili örneği MERAL ÖZTÜRK Doktora 2010 Kentlileşme sürecinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşme: Mersin ili örneği AHMET MAZLUM Doktora 2007 Aile içinde çocuğa yönelik şiddet(Sivas ilköğretim ikinci kademe öğrencileri üzerine bir inceleme) SEZER AYAN Doktora 1998 Kadınların siyasal sisteme katılımı: Sivas merkez ilçede siyasi partiye üye kadınlar üzerinde bir uygulama GÜLAY ERCİNS Doktora 1994 Sosyal sorunlar çerçevesinde kentsel ailede aile içi ilişkiler -Sivas ili örneği- GÖNÜL İÇLİ Yüksek Lisans 2018 Çalışan kadına yönelik psikolojik şiddet ASLI CİHAN ERBEY Yüksek Lisans 2015 AK Parti''li ve CHP''li gençlerin siyasi tutum kazanımlarında parti gençlik kollarının etkisi - Sivas ili örneği MURAT TORAMAN Yüksek Lisans 2012 Cumhuriyet Üniversitesi''nde çalışan kadınların televizyon dizilerinden etkilenme düzeyleri MERAL AKTAŞ Yüksek Lisans 2010 Hakim savcı ve avukatlarda iş tatmini JÜLİDE DEMİREL Yüksek Lisans 2010 Türkiye ve Polonya''daki engelli ailelerinin sosyal sorunlarının sosyolojik olarak karşılaştırılması (Fenilketonüri engelli grubunda) MAHMUT ERDİL Yüksek Lisans 2010 İnternet kullanımının Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) hazırlanan öğrencilerin başarısı üzerine etkisi SELAHATTİN KAYA Yüksek Lisans 2010 Hemşirelerin verimliliğini düşüren işyerindeki psikolojik (mobbing) koşullar üzerine bir inceleme; ?Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi örneği? ESMA KAYA Yüksek Lisans 2010 Yoksullukla mücadelede ?Sosyal Riski Azaltma Projesi? (Sivas örneği) MAKBULE NALBANT Yüksek Lisans 2009 Kitle iletişim araçlarından internetin Silifke ortaöğretim gençliği üzerindeki etkileri ÖZGÜR KARADAL Yüksek Lisans 2008 1939-1946 arası TBMM''nin sınıfsal yapısı ve seçkinci siyaset anlayışı HÜSNÜ KİRAZ Yüksek Lisans 2008 Aile içinde çocuğa yönelik şiddet: Muğla/Milas Uğurlu Özbilim Dershanesi OKS öğrencileri örneği YELİZ YILMAZ ÖZKAN Yüksek Lisans 2007 Kemal Tahir''in düşün eserlerindeki bazı sosyolojik tartışmalar YILMAZ DAŞLI Yüksek Lisans 2005 Gazi Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi örneğinde Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerine akademisyenlerin bakışı SERKAN GÜRAY Yüksek Lisans 2005 Eğitimde şiddet; Van-Erciş ilçesi ve Sivas-Merkez ilçe örneği OĞUZHAN ÖNDER Yüksek Lisans 2003 Kalkınma planlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği GÖRKEM NEMUTLU Yüksek Lisans 2002 Kitle iletişim araçlarından televizyonun bütünleşme sürecine olumlu-olumsuz etkileri ADEM YIDIRIM Yüksek Lisans 2002 Bir toplumbilimci olarak Birsen Gökçe TÜRKAN SARITAŞ Yüksek Lisans 2001 Turizme yönelik geleneksel el sanatları işletmeciliği ve kültür değerleri SERDAR SİLAH Yüksek Lisans 2001 Lise öğrencilerinin başarılarını etkileyen kitle iletişim araçları ve sosyo ekonomik faktörler HATİCE YARAY Yüksek Lisans 1998 Televizyonun insanlar üzerindeki etkisi HAYRULLAH AYDIN Yüksek Lisans 1997 Boşanmanın gencin kişiliğine etkisi BAHATTİN KARAOĞLAN Yüksek Lisans 1994 Sivas''ta bir kasabanın (Gürün''ün) sosyolojik incelemesi ENİS BOSTANCI Yüksek Lisans 1994 Tokat küçük sanayii çıraklarının sosyo-ekonomik durumları ve gelecek beklentileri SAMETTİN GÜNDÜZ Yüksek Lisans 1994 Mardin ili örneğinde öğretmen ailelerinin sosyo-ekonomik yapısı CANAN ÖZDEMİR Yüksek Lisans 1993 C.Wright Mills NESİM ESMAILZADEGAN Yüksek Lisans 1992 Aile içi rol ve statünün paylaşımında çalışan kadının yeri (Sivas ili kamu kesiminde çalışan kadınlar örneği) ŞEBNEM ÇAĞLAR Yüksek Lisans 1990 Sivas lisesi ile Sivas Selçuk Anadolu Lisesi öğrencilerinin psiko-sosyal sorunlarının karşılaştırmalı bir incelemesi SALİH GÖKÇE Yüksek Lisans 1989 F. Almanya''dan kesin dönüş yapan kadınlar üzerinde sosyolojik bir inceleme (Sivas ili örneği) AYNUR GÜNTEMUR Yüksek Lisans 1988 Bir kasabanın (Kapaklı''nın) sosyolojik incelemesi MEHMET ASLAN Yüksek Lisans 1984 Sivas''ta kadınların işgücüne katılım farklılıkları BİNNUR ERCEM