Araştırma Görevlisi BERNA ERTUĞRUL ÖZENER


MAKALELER 1 - Sporcularda Alt Ekstremite Asimetrisi İle Antrenman Geçmişi Arasındaki İlişkiYazarlar ERTUĞRUL ÖZENER BERNA,ATAMTÜRK DUYAR DERYA,Koç Fırat,DUYAR İZZET, Yayın Yeri: Spor Bilimleri Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Obesity is a more common problem among children from higher social classes than lower social classes in Ankara Turkey a retrospective study ATAMTÜRK DUYAR DERYA,ERTUĞRUL ÖZENER BERNA,DUYAR İZZET, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Anthropology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 3 - The negative effect of heavy work life during adolescence on height development of young males Özener B., Ertuğrul B., Yayın Yeri: Collegium Antropologicum, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 4 - Sexually dimorphic human body fat distribution and second to fourth digit ratio Ertuğrul B., Yayın Yeri: Eurasian Journal of Anthropology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: AL Özgün Makale 5 - Cinsiyete özgü vücut morfolojisi ile elin ikinci ve dördüncü parmak uzunluk oranları arasındaki ilişki Ertuğrul B., Otağ İ., Yayın Yeri: İnsanbilim Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Relationship between shortness of final body height and fluctuating asymmetry in Turkish young males ERTUĞRUL ÖZENER BERNA, Yayın Yeri: Annals of Human Biology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - Analysis of facial directional asymmetry in extreme handed young males and females Özener B., Pelin C., Kürkçüoğlu A., Ertuğrul B., Zağyapan B., Yayın Yeri: Eurasian Journal of Anthropology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: AL Özgün Makale 8 - Multiple regression analysis of the relationship between some predictors of socioeconomic status and developmental instability Özener B., Ertuğrul B, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Anthropology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: AL Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Is Facial Width-toHeight Ratio a Sexual Dimorphic Trait for Human Newborns? ERTUĞRUL ÖZENER BERNA,ÖZENER ECEVİT BARIŞ (16.11.2018-17.11.2018), Yayın Yeri: Current Academic Studies in Health Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Cinisyet Sorunsalına Iki Farklı Yaklasım: EvrimselPsikolojiye Karsı Antropoloji ERTUĞRUL ÖZENER BERNA (16.11.2018-01.11.2018), Yayın Yeri: Current Academic Studies in Social Science Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Effect of training frequency and history on tibial asymmetry in amateur athletes DUYAR İZZET,ÖZENER ECEVİT BARIŞ,ERTUĞRUL ÖZENER BERNA,ATAMTÜRK DUYAR DERYA (24.08.2016-28.08.2016), Yayın Yeri: 20th Congress of the European Anthropological Association Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - The higher the digit ratio the more feminine the feet Possible evidence of the organizational effect of prenatal steroid llevel onthe relative foot length ÖZENER ECEVİT BARIŞ,ATAMTÜRK DUYAR DERYA,ERTUĞRUL ÖZENER BERNA,DUYAR İZZET (24.08.2016-28.08.2016), Yayın Yeri: 20th Congress of the European Anthropological Association Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Yoğun fiziksel aktivitenin kemik biyomekaniği üzerine etkisi Özener B., Ertuğrul Özener B. (05.09.2013-08.09.2013), Yayın Yeri: Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Beslenme Kongresi Ulusal Poster ISBN: 6 - Soy içi evliliğin yenidoğanların fiziksel gelişimi ve parmak oranları 2P 4P üzerine etkisi Hamamcıoğlu A., Özener B., Ertuğrul Özener B (05.09.2013-08.09.2013), Yayın Yeri: 15. Ulusal Anatomi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Genç erişkin bireylerde vücut yağ dağılımı ile elin ikinci ve dördüncü parmak oranları 2P 4P arasındaki ilişki Berna Ertuğrul (05.09.2013-08.09.2013), Yayın Yeri: 15. Ulusal Anatomi Kongresi Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 8 - Cinsiyete özgü ayak boyutları ve parmak oranları 2P 4P Berna Ertuğrul, Aslıhan Hamamcıoğlu (05.09.2013-08.09.2013), Yayın Yeri: 15. Ulusal Anatomi Kongresi Ulusal Poster ISBN: 9 - Davranışsal taraflılık ve parmak oranları bir ön değerlendirme Ertuğrul Özener B., Otağ İ., Koşar M.İ. (28.06.2012-01.07.2012), Yayın Yeri: 14. Ulusal Anatomi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Genç erkeklerde sosyoekonomik koşulların obezite sıklığı üzerine etkisi Ertuğrul Özener B., Özener B., Pelin C., Kürkçüoğlu A., Zağyapan R. (-), Yayın Yeri: Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Beslenme Kongresi Ulusal Poster ISBN: