Prof.Dr. YILDIZ KARAGÖZ YEKE


MAKALELER 1 - Kant'ın Felsefesinde Ebedi Barış Düşüncesinin Güncelliği Üzerine KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: philosopher''xxs index Özgün Makale 2 - Edmund Husserl Fenomenolojisi Açısından Hukuka Bakış KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: philosopher''xxs index Özgün Makale 3 - Uygarlık Kavramı ve İlerleyen Batı KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü- Türk Kültürünü Araştırmaları Armağan Dizisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Descartes ve Locke unEpistemolojisi ve Sonuçları Üzerine KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher İndex Özgün Makale 5 - Spinoza da Felsefe Etik ve Siyaset KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Kaygı, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: İndex İslamicus, Philosopher''s İndex, MLA Bibliyography and İndex Copernicus. Özgün Makale 6 - Hannah Arendt Siyaset ve Demokraside İlksele Dönüş KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Felsefelogos, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher İndex Özgün Makale 7 - Siyaset Felsefesinin Güncel Bir Sorunu Olarak Devlet Yapılanması Nozick in Devlet Yapılanması ve Eleştiriler KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Althusser in Marx ve Marxizm Değerlendirmelerine Toplu Bakış KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Felsefelogos, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher İndex Özgün Makale 9 - Usuli Adalet Teorisi KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher''s İndex Özgün Makale 10 - Liberal Öğretide Adalet Hak ve Özgürlük KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: C.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Robert Nozick Kimdir KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
DERSLER Lisans 2017-2018 Çağımızda Felsefe Sorunları Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sokratik Yöntem - I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 İnsan Hakları ve Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Modern Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Platon, Devlet ve Yasalar Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sokratik Yöntem - I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sokratik Yöntem - II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 İnsan Hakları ve Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Modern Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Platon, Devlet ve Yasalar Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sokratik Yöntem - I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sokratik Yöntem - II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 İnsan Hakları ve Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Modern Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Platon, Devlet ve Yasalar Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Sokratik Yöntem - II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sokratik Yöntem - I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sokratik Yöntem - II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sokratik Yöntem - I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sokratik Yöntem - II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Empirizm ve Öncüleri Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Felsefeye Giriş - I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Felsefeye Giriş - I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Felsefeye Giriş - II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 İnsan Hakları ve Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Modern Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Problem Olarak Felsefe Tarihi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Çağdaş Siyaset Felsefecileri Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Evrim Teorisi Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Evrim Teorisi Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Felsefeye Giriş Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Felsefeye Giriş - I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Locke Okumaları Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Locke Okumaları Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Antik Yunan da Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Antik Yunan da Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Devlet ve Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Dünya Sorunları Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Bilimtarihi - I (İlk Ve Ortaçağlar) Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Bilimtarihi - II (Yeni Ve Yakınçağlar) Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Devlet Ve Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Dünya Sorunları Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2007-2008 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Bilimtarihi - I (İlk Ve Ortaçağlar) Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Çağdaş Felsefe - I (İlk Yarıyüzyıl) Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Dünya Sorunları Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Türkiye De Felsefe Çalışmaları Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Bilimtarihi - I (İlk Ve Ortaçağlar) Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Bilimtarihi - II (Yeni Ve Yakınçağlar) Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Çağdaş Felsefe - I (İlk Yarıyüzyıl) Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Devlet Ve Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Dünya Sorunları Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Estetik - I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Felsefi Antropoloji Türkçe 2 Lisans 2005-2006 İnsan Felsefesi (Seçmeli II) Türkçe 2 Lisans 2005-2006 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Sanat Felsefesi I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Siyasal Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Türkiye De Felsefe Çalışmaları Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Bilim Tarihi 1 (İlk ve Ortaçağlar) Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Bilimtarihi - II (Yeni Ve Yakınçağlar) Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Çağdaş Felsefe- I (İlk Yarıyüzyıl) Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Devlet Ve Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Dünya sorunları ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Felsefeye Giriş Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Felsefi Antropoloji Türkçe 3 Lisans 2004-2005 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Toplum ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Bilimtarihi - II (Yeni Ve Yakınçağlar) Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Bilimtarihi - II (Yeni Ve Yakınçağlar) Türkçe 2