Prof.Dr. YILDIZ KARAGÖZ YEKE


KİTAPLAR Multıdıscıplınary Studies-4 (Social Seciences) (Vol. 2) Bölüm Adı: ,KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Institut za GEOGRAFIJU Podgorica, Montenegro, Editör: Abidin Temizer-İbrahim Serbestoğlu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 850, ISBN: 978-9940-745-01-1, Bölüm Sayfaları: 811-833 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Siyaset Felsesi Çalışmaları Bölüm Adı: ,KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Gece Akademi, Editör: Dr. Öğreim Üyesi Uğur KÖksal Odabaş, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 190, ISBN: 978-605-288-926-8, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Siyaset Felsefesi Yazıları Bölüm Adı: ,KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Lambert Academic Publishing- Türkçe Özel Seri, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 414, ISBN: 978-3-330-04882-9, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Bölüm Adı: Uygarlık Kavramı ve İlerleyen Batı,KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Editör: Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 734, ISBN: 978-975-456-112-8, Bölüm Sayfaları: 611-645 2013 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Machiavelli ve Siyasal Etik Bölüm Adı: ,KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Nobel Yayınevi- Ebabil Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 160, ISBN: 978-9944-446-21-1, Bölüm Sayfaları: - 2007 Bilimsel Kitap Tümü Bölüm Adı: ,KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Nobel Yayınevi- Ebabil Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 84, ISBN: 1005-06-001827, Bölüm Sayfaları: - 2007 Bilimsel Kitap Tümü Bölüm Adı: ,KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Vadi Yayınları., Editör: Kubilay Hoşgör, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 621, ISBN: 9756768789 9789756768785, Bölüm Sayfaları: 490-510 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - KARAGÖZ YEKE YILDIZ,ODABAŞ UĞUR KÖKSAL, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal of Social Science), Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD, CiteFactor OAJI, RB, İSAM, tei Özgün Makale 2 - The Nature of Rationality (Book Review) KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Kitap Kritiği 3 - KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 4 - Edmund Husserl Fenomenolojisi Açısından Hukuka Bakış KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 5 - Descartes ve Locke unEpistemolojisi ve Sonuçları Üzerine KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher İndex Özgün Makale 6 - Spinoza da Felsefe Etik ve Siyaset KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Kaygı, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: İndex İslamicus, Philosopher's İndex, MLA Bibliyography and İndex Copernicus. Özgün Makale 7 - Hannah Arendt Siyaset ve Demokraside İlksele Dönüş KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Felsefelogos, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher İndex Özgün Makale 8 - Althusser in Marx ve Marxizm Değerlendirmelerine Toplu Bakış KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Felsefelogos, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher İndex Özgün Makale 9 - Usuli Adalet Teorisi KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher's İndex Özgün Makale 10 - Liberal Öğretide Adalet Hak ve Özgürlük KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: C.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Robert Nozick Kimdir KARAGÖZ YEKE YILDIZ, Yayın Yeri: Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Çağdaş Dünyanın Son Ütopyası: Demoktesis ve Robert Nozick KARAGÖZ YEKE YILDIZ (21.10.2018-23.10.2018), Yayın Yeri: SADAB 2. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davrsnış Bilimleri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-9944-0399-3-2 2 - Çağdaş DünyanınSon Ütopyas: Demoktesis Ve Robert Nozick. KARAGÖZ YEKE YILDIZ (21.10.2018-23.10.2018), Yayın Yeri: II. İnternational Conference on Social Researhes and Behavioral Seciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - The Effects of Fıchte''xxs Polıtıcal Phılosophy on The Modern World KARAGÖZ YEKE YILDIZ (28.06.2018-01.07.2018), Yayın Yeri: Internatıional Symposium on Multidisciplinary Academic Studies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Sokratik Elenchos''ta "Aletheia" Kavramı: İnsanın Kendini Modern Dünyada Yeniden Keşfetmesinde Bir Rehber Olabilir mi? KARAGÖZ YEKE YILDIZ (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 4th İnternational Symposıum On Multıdıscıplınary Studıes (ISMS) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-288-460-7 5 - Mitostan Logosa Geçişteki Süreçte Toprak İmgesindeki Dönüşüm KARAGÖZ YEKE YILDIZ (13.10.2017-15.10.2017), Yayın Yeri: Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-975-9049-24-9 6 - KARAGÖZ YEKE YILDIZ (23.06.2016-23.06.2016), Yayın Yeri: 2016-1-BİDEB 2214/A 2219 FELSEFE PANELİ- TÜBİTAK Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - KARAGÖZ YEKE YILDIZ (10.06.2016-14.06.2016), Yayın Yeri: 2016-2216_ANDREA ROSSI_Sosyal Ve Beşeri Bilimler_Felsefe isimli panelde dış danışmanlık. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - İnsanı Anlamak KARAGÖZ YEKE YILDIZ (03.04.2012-18.04.2012), Yayın Yeri: Ulusal ISBN: 9 - Etik ve Meslek Etikleri KARAGÖZ YEKE YILDIZ (01.06.2015-), Yayın Yeri: Ulusal ISBN: 10 - KARAGÖZ YEKE YILDIZ (-), Yayın Yeri: Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Siyaset Felsefesinin Güncel Bir Sorunu Olarak Devlet Yapılanması Nozick in Devlet Yapılanması ve Eleştiriler KARAGÖZ YEKE YILDIZ (-), Yayın Yeri: Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 Çağımızda Felsefe Sorunları Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Çağımızda Felsefe Sorunları Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sokratik Yöntem - I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 İnsan Hakları ve Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Modern Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Platon, Devlet ve Yasalar Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sokratik Yöntem - I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sokratik Yöntem - II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 İnsan Hakları ve Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Modern Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Platon, Devlet ve Yasalar Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sokratik Yöntem - I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sokratik Yöntem - II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 İnsan Hakları ve Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Modern Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Platon, Devlet ve Yasalar Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Sokratik Yöntem - II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sokratik Yöntem - I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sokratik Yöntem - II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sokratik Yöntem - I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sokratik Yöntem - II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Empirizm ve Öncüleri Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Felsefeye Giriş - I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Felsefeye Giriş - I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Felsefeye Giriş - II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 İnsan Hakları ve Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Modern Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Problem Olarak Felsefe Tarihi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Çağdaş Siyaset Felsefecileri Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Evrim Teorisi Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Evrim Teorisi Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Felsefeye Giriş Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Felsefeye Giriş - I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Klasik Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Locke Okumaları Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Locke Okumaları Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Antik Yunan da Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Antik Yunan da Siyaset Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Devlet ve Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Dünya Sorunları Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Bilimtarihi - I (İlk Ve Ortaçağlar) Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Bilimtarihi - II (Yeni Ve Yakınçağlar) Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Devlet Ve Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Dünya Sorunları Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2007-2008 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Bilimtarihi - I (İlk Ve Ortaçağlar) Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Çağdaş Felsefe - I (İlk Yarıyüzyıl) Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Dünya Sorunları Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Türkiye De Felsefe Çalışmaları Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Bilimtarihi - I (İlk Ve Ortaçağlar) Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Bilimtarihi - II (Yeni Ve Yakınçağlar) Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Çağdaş Felsefe - I (İlk Yarıyüzyıl) Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Devlet Ve Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Dünya Sorunları Ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Estetik - I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Felsefi Antropoloji Türkçe 2 Lisans 2005-2006 İnsan Felsefesi (Seçmeli II) Türkçe 2 Lisans 2005-2006 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Sanat Felsefesi I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Siyasal Düşünce Tarihi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Toplum Ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Türkiye De Felsefe Çalışmaları Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Bilim Tarihi 1 (İlk ve Ortaçağlar) Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Bilimtarihi - II (Yeni Ve Yakınçağlar) Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Çağdaş Felsefe- I (İlk Yarıyüzyıl) Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Devlet Ve Hukuk Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Dünya sorunları ve Felsefe Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Felsefeye Giriş Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Felsefi Antropoloji Türkçe 3 Lisans 2004-2005 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Toplum ve Politika Felsefesi Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Bilimtarihi - II (Yeni Ve Yakınçağlar) Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Bilimtarihi - II (Yeni Ve Yakınçağlar) Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 Modern Siyaset Felsefesi Sorunları Türkçe 3 Doktora 2018-2019 Çağdaş Siyaset Felsefecileri Türkçe 3