Dr.Öğr. Üyesi ÖZLEM DEMREN


BİLDİRİLER 1 - Labor Migration and Aging: Retired Turkish Migrants in Germany and The Reflections in Newspapers DEMREN ÖZLEM (22.10.2018-23.10.2018), Yayın Yeri: 8th. International Social Applied Gerontology Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Türk Halk Kültüründe Toprak ve Doğumla İlgili Âdetler, İnanmalar DEMREN ÖZLEM (13.10.2017-15.10.2017), Yayın Yeri: Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - DEMREN ÖZLEM (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: Asos-II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Türk Dünyası Düğün Türkülerinde Anlam ve Bağlam DEMREN ÖZLEM,KONAK AKIN (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - DEMREN ÖZLEM (29.09.2016-01.10.2016), Yayın Yeri: IV. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - An Essay on the Role of Lie in Everyday Life in Turkish Oral Narratives and Evaluations of This Role Depending on Schema Theory DEMREN ÖZLEM (01.09.2015-06.09.2015), Yayın Yeri: Interim Conference of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - DEMREN ÖZLEM (13.10.2014-14.10.2014), Yayın Yeri: I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Türkiye Evlenme Geleneklerinde Su Motifi DEMREN ÖZLEM (07.11.2013-08.11.2013), Yayın Yeri: Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Sosyal İlişkileri Yapılandırıcı Boyutuyla Sivas Düğünlerinde Gelin ve Güvey Hamamı DEMREN ÖZLEM (24.10.2013-27.10.2013), Yayın Yeri: 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Geçiş Dönemlerinin Değerlendirilmesinde Sosyal ve Kültürel Psikolojinin Yeri DEMREN ÖZLEM (16.09.2011-17.09.2011), Yayın Yeri: Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti -Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı, Türk Halk Bilimi Araştırma Eğilimlerinde Yöntemler, Kuramlar, Tespitler ve Öneriler Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Sivas Evlenme Geleneklerinin Sürdürülmesinde Kadınların Rolü ve Bu Rolleri İcra Etme Biçimleri DEMREN ÖZLEM (04.05.2011-06.05.2011), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın- Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Traditional Wedding Rituals in the City of Sivas in Turkey DEMREN ÖZLEM (04.05.2011-04.05.2011), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Gelenekselleşmiş Eğlence Kültürü Yaratmada Festival ve Fuarların Önemi Macaristan Budapeşte Ulusal Tanchaz Dans Evleri Festival Fuarı Örneği DEMREN ÖZLEM (11.12.2009-13.12.2009), Yayın Yeri: Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Interpreting the Tradition of Oral Folk Narrative in the Frame of the Theory of Multiple Intelligences DEMREN ÖZLEM (23.05.2009-24.05.2009), Yayın Yeri: 1st. International Conference of Living Theorists - Howard Gardner Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Performans Olarak Masal İcra Bağlamı ve Eğitsel Bir Kaynak Olarak Çoklu Zeka Kuramı Çerçevesinde Tahlili DEMREN ÖZLEM (29.04.2009-01.05.2009), Yayın Yeri: CAFT-Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Önlisans 2011-2012 YTDS1008-TÜRKÇE KOMPOZİSYON Türkçe 1 Önlisans 2011-2012 YTDS1008-TÜRKÇE KOMPOZİSYON (İÖ) Türkçe 1 Önlisans 2010-2011 YTDS-TÜRKÇE KOMPOZİSYON Türkçe 1 Önlisans 2010-2011 YTDS-TÜRKÇE KOMPOZİSYON (İÖ) Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Araştırma Projesi Türkçe 1 Lisans 2017-2018 TDE1007-HALK EDEBİYATI-I Türkçe 1 Lisans 2017-2018 TDE3007-HALK EDEBİYATI V Türkçe 1 Lisans 2017-2018 TDE3007-HALK EDEBİYATI V (İÖ) Türkçe 1 Lisans 2017-2018 TDE4000-BİTİRME TEZİ (GÜZ DÖNEMİ) Türkçe 1 Lisans 2017-2018 TDE4000-BİTİRME TEZİ (İÖ) Güz Dönemi Türkçe 1 Lisans 2017-2018 TDE5052-TÜRK DESTANLARININ MUHTEVASI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 THB1004-HALK EDEBİYATI-II Türkçe 1 Lisans 2017-2018 THB1012-EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 THB2003-GELENEK, GÖRENEKLER VE HALK İNANÇLARI Türkçe 1 Lisans 2017-2018 THB2014-KÜLTÜREL SEMBOLLER VE SİSTEMLER Türkçe 1 Lisans 2017-2018 THB3005-KARŞILAŞTIRMALI TÜRK HALKBİLİMİ (BALKANLAR) Türkçe 1 Lisans 2017-2018 THB3006-KARŞILAŞTIRMALI TÜRK HALKBİLİMİ (KAFKASLAR) Türkçe 1 Lisans 2017-2018 THB3014-HALKBİLİM MÜZECİLİĞİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 THB4007-KARŞILAŞTIRMALI TÜRK HALKBİLİMİ (ORTA DOĞU) Türkçe 1 Lisans 2017-2018 THB4008-KARŞILAŞTIRMALI TÜRK HALKBİLİMİ (ORTA ASYA) Türkçe 1 Lisans 2017-2018 THB4017-HALKBİLİMSEL BELGESEL HAZIRLAMA Türkçe 1 Lisans 2017-2018 THB4024-GÖÇMEN VE GÖÇEBE FOLKLORU Türkçe 1 Lisans 2017-2018 UZM005-UZMANLIK ALAN DERSİ (GÜZ DÖNEMİ) Türkçe 1 Lisans 2017-2018 YLTD-TEZ DANIŞMANLIĞI (GÜZ DÖNEMİ) Türkçe 1 Lisans 2013-2014 TDE1007-HALK EDEBİYATI-I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE1008-HALK EDEBİYATI-II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE3007-HALK EDEBİYATI-V Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE3008-HALK EDEBİYATI-VI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE4000-BİTİRME TEZİ (BAHAR DÖNEMİ) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE4000-BİTİRME TEZİ (GÜZ DÖNEMİ) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TDE5052-TÜRK DESTANLARININ MUHTEVASI Türkçe 3 Lisans 2013-2014 THB1003-HALK EDEBİYATI-I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB1004-HALK EDEBİYATI-II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB2003-GELENEK, GÖRENEKLER VE HALK İNANÇLARI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB2013-TÜRK EĞLENCE KÜLTÜRÜ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB2014-KÜLTÜREL SEMBOLLER VE SİSTEMLER Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB3005-KARŞILAŞTIRMALI TÜRK HALKBİLİMİ (BALKANLAR) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB3006-KARŞILAŞTIRMALI TÜRK HALKBİLİMİ (KAFKASLAR) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB3007-FESTİVALLER ŞÖLENLER Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB3014-HALKBİLİM MÜZECİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB4007-KARŞILAŞTIRMALI TÜRK HALKBİLİMİ (ORTA DOĞU) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB4008-KARŞILAŞTIRMALI TÜRK HALKBİLİMİ (ORTA ASYA) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB4017-HALKBİLİMSEL BELGESEL HAZIRLAMA Türkçe 2 Lisans 2013-2014 THB4024-GÖÇMEN VE GÖÇEBE FOLKLORU Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE1008-HALK EDEBİTAYI II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE3008-HALK EDEBİYATI VI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE4000-BİTİRME TEZİ (BAHAR DÖNEMİ) Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TDE4000-BİTİRME TEZİ (İÖ) (BAHAR DÖNEMİ) Türkçe 2 Lisans 2012-2013 THB1004-HALK EDEBİYATI I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 THB2006-DİNİ-TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 THB2014-KÜLTÜREL SEMBOLLER VE SİSTEMLER Türkçe 2 Lisans 2012-2013 THB3002-HALK TİYATROSU Türkçe 2 Lisans 2012-2013 THB3006-KARŞILAŞTIRMALI TÜRK HALKBİLİMİ (KAFKASLAR) Türkçe 2 Lisans 2012-2013 THB3014-HALKBİLİM MÜZECİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ÇTL1016-HALK EDEBİYATI I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE1007-HALK EDEBİYATI I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE1008-HALK EDEBİYATI II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE3007-HALK EDEBİYATI V Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE3008-HALK EDEBİYATI VI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE4000-BİTİRME TEZİ (BAHAR DÖNEMİ) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TDE4000-BİTİRME TEZİ (GÜZ DÖNEMİ) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 THB1001-HALKBİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 THB1002-HALKBİLİMİNE GİRİŞ II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 THB1012-EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 THB2003-GELENEK, GÖRENEKLER VE HALK İNANÇLARI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 THB2006-DİNİ-TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 THB2011-HALK MUTFAĞI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 THB2012-HALK HEKİMLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 THB2013-TÜRK EĞLENCE KÜLTÜRÜ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 THB2014-KÜLTÜREL SEMBOLLER VE SİSTEMLER Türkçe 2 Lisans 2010-2011 ÇTL1015-HALK EDENİYATI I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 ÇTL1016-HALK EDEBİYATI II Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE1007-HALK EDEBİYATI I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE1008-HALK EDEBİİYATI II Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE3007-HALK EDEBİYATI V Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE3008-HALK EDEBİYATI VI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE4000-BİTİRME TEZİ (BAHAR DÖNEMİ) Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TDE4000-BİTİRME TEZİ (GÜZ DÖNEMİ) Türkçe 2 Lisans 2010-2011 THB1001-HALKBİLİMİNE GİRİŞ I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 THB1002-HALKBİLİMİNE GİRİŞ I Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TDE1007-HALK EDEBİYATI I Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TDE1008-HALK EDEBİYATI II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TDE3007-HALK EDEBİYATI V Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TDE3008-HALK EDEBİYATI VI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 THB1001-HALKBİLİMİNE GİRİŞ I Türkçe 2 Lisans 2009-2010 THB1002-HALKBİLİMİNE GİRİŞ II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 THB1012-EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 TDE5004-TÜRK MİTOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 UZM005-UZMANLIK ALAN DERSİ (BAHAR DÖNEMİ) Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 UZM005-UZMANLIK ALAN DERSİ (GÜZ DÖNEMİ) Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 YLT-YÜKSEK LİSANS TEZ (BAHAR DÖNEMİ) Türkçe 4 Yüksek Lisans 2013-2014 YLT-YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ DÖNEMİ) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2012-2013 TDE5004-TÜRK MİTOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 YLTD-YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIĞI (BAHAR DÖNEMİ) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2011-2012 TDE3007-HALK EDEBİYATI V (İÖ) Türkçe 2 Yüksek Lisans 2011-2012 TDE504-TÜRK MİTOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TDE518-GÜNÜMÜZ HALK HİKAYELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TDE531-HALK EDEBİYATI METİNLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 UZM005-UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 UZM005-UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 YLTD-TEZ DANIŞMANLIĞI (BAHAR DÖNEMİ) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2011-2012 YLTD-TEZ DANIŞMANLIĞI (GÜZ DÖNEMİ) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2010-2011 UZM005-UZMANLIK ALAN DERSİ (BAHAR DÖNEMİ) Türkçe 4 Yüksek Lisans 2010-2011 UZM005-UZMANLIK ALAN DERSİ (GÜZ DÖNEMİ) Türkçe 4 Yüksek Lisans 2010-2011 YLT-TÜKSEK LİSANS TEZ (BAHAR DÖNEMİ) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2010-2011 YLT-YÜKSEK LİSANS TEZ Türkçe 1