Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ


KİTAPLAR SOSYAL HİZMET TARİHİ Bölüm Adı: ,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: ATAUNİ YAYINLARI, Editör: ÖZGE ÖZGÜR BAYIR, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978, Bölüm Sayfaları: - 2018 Ders Kitabı Kitap Bölümü Bölüm Adı: ,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: NOBEL YAYINEVİ, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 228, ISBN: 978-605-7928-47-4, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü ADLİ SOSYAL HİZMET YAKLAŞIM VE MÜDAHALE Bölüm Adı: ,YÜCEL DİDEM,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: NOBEL YAYINEVİ, Editör: DİDEM YÜCEL M. BURAK GÖNÜLTAŞ, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 640, ISBN: 978-605-320-386-5, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale Bölüm Adı: Adli Sosyal Hizmetin Adalet Mekanizmasındaki Yeri ve Önemi,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: NOBEL YAYINEVİ, Editör: DİDEM YÜCEL M.BURAK GÖNÜLTAŞ, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 640, ISBN: 978-605-320-386-5, Bölüm Sayfaları: 1-12 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü ADLİ SOSYAL HİZMET YAKLAŞIM VE MÜDAHALE Bölüm Adı: Çocuk Suçluluğunun Gelişim Aşamaları: Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Okul Bazlı Yaklaşım,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: NOBEL YAYINEVİ, Editör: DİDEM YÜCEL M.BURAK GÖNÜLTAŞ, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-320-386-5, Bölüm Sayfaları: 143-155 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü ÇOCUK SUÇLULUĞU Bölüm Adı: POLİS VE ÇOCUK,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: NOBEL YAYINEVİ, Editör: M. BURAK GÖNÜLTAŞ DİDEM YÜCEL, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 473, ISBN: 978-605-320-691-0, Bölüm Sayfaları: 327-351 2017 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Çocuk Suçluluğu Bölüm Adı: Okullar ve Suçluluk,YÜCEL DİDEM,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Didem Yücel, M.Burak Gönültaş, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü ŞİDDET SUÇLARI YAKLAŞIMLAR VE TRENDLER Bölüm Adı: CİNAYET OLAYLARINDA SUÇLU PROFİLLEME VE MAĞDUR BİLİMİ İLİŞKİSİ,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,CÜNEYT GÜRER, Yayın Yeri: ADALET YAYINEVİ, Editör: F.IRMAK&E.DARCAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 372, ISBN: 978-605-146-437-4, Bölüm Sayfaları: 171-193 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - POLİSLİK VE SOSYAL HİZMET MESLEKLERİ İLİŞKİSİ ÜZERİNEDEĞERLENDİRME GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: DRJI Özgün Makale 2 - CİNAYET SORUŞTURMASI YAPAN TÜRK POLİSİNİN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜ ve ÖNE ÇIKAN BECERİ V GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,SARI ÖZGÜR, Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-Gate, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic Özgün Makale 3 - Metropollerde Önemli Bir Realite: Göç, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Odağında Çözüm Önerileri GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,KELEBEK GÖRKEM, Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Dergi Park Derleme Makale 4 - CİNSEL İSTİSMARCILARIN ÇOCUKLARA YAKLAŞIM METOT VETEKNİKLERİ GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - Psychological complaints reported by sexually abused children during criminal investigations Istanbul example SSCI DOĞANGÜN BURAK,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,uzun esin,ORAL GÖKHAN,ÖZTÜRK MERAL, Yayın Yeri: Child Abuse & Neglect, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 6 - CİNSEL ŞİDDET MAĞDURUNU ANLAMAK AKDUMAN İREM,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: the Journal of Academic Social Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO SOBİAD INDEX COPERNICUS Özgün Makale 7 - The description of suicide events investigated by homicide investigation unit between 2011 2015 Sivas example p 2011 2015 Yılları arasında cinayet büro tarafından soruşturulmuş intihar vakalarının betimlenmesi Sivas örneği GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO TUBITAK Özgün Makale 8 - Event Locations in Extra Familial Child Sexual Molestation Cases The Istanbul Example SSCI GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,bahadir sahin, Yayın Yeri: International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 9 - ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARINDA MAĞDUR BİLDİRİMLERİNİN ÖNEMİ SUÇ SORUŞTURMASI BAĞLAMINDA GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,AKDUMAN İREM, Yayın Yeri: the Journal of Academic Social Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: COPERNICUS EBSCO CITE FACTOR Özgün Makale 10 - An examinationof fear of crime and perception of risk by gender p Suç korkusu ve risk algısının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi ÖZTÜRK MERAL,KOCACIK FARUK,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 11 - Cinsel İstismarı Açıklayan Teorilerin Suç Soruşturmaları Bağlamında İrdelenmesi GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,ORAL GÖKHAN,YÜCEL BEYAZTAŞ FATMA, Yayın Yeri: TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TUBİTAK Derleme Makale 12 - The Role of Substance Abuse in Juvenile Delinquency and Solution Proposals GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,ORAL GÖKHAN,AKDUMAN İREM, Yayın Yeri: TÜRKİYE KLİNİKLERİ ADLİ TIP DERGİSİ, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: INDEX COPERNICUS Özgün Makale 13 - Kayıp Çocuk ve Çocuk Kaçırma Olgularında Soruşturmanın Etkinleştirilmesi GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: ADLİ BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TUBİTAK Derleme Makale 14 - Çocuk Suçluluğunda Göç Faktörü Adana Örneği GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,HİLAL AHMET, Yayın Yeri: ADLİ TIP DERGİSİ, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TUBİTAK Özgün Makale 15 - Bilge Köyü Katliamının Nefret Suçları Bağlamında Değerlendirilmesi Prof Dr Füsun Sokullu Akıncı ya Armağan GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TUBİTAK Derleme Makale 16 - İnternet Bilgisayar Tabanlı İletişim ve Çocuklarda Online Şiddet GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: ADLİ BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TUBİTAK Derleme Makale 17 - Suçlu Profili ve Türkiye deki Durumu ŞEREF GÖKSEL ÖNDER,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK, Yayın Yeri: POLİS BİLİMLERİ DERGİSİ, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: TUBİTAK Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - ÇOCUK CEZA ADALETİ SÜRECİNDE İLK BASAMAĞININ ÖNEMİ: ÇOCUK POLİSİ ve TAKDİR HAKKI GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (11.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (20.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: ÇOCUĞUN İHMALİ VE İSTİSMARI KONFERANSI Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - Bayrağı Geleceğe Taşıyanlar GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (07.03.2018-07.03.2018), Yayın Yeri: PROF. DR. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI ADINA: SOSYAL BİLİMLERİN TOPLUMLA BULUŞMASI Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA NE BİLİYORSUNUZ? GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (26.02.2018-26.02.2018), Yayın Yeri: Günümüzün Problemi Çocuk İstismarı Hakkında Ne Biliyoruz? Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - İKİ ÖNEMLİ HİZMET ALANININ İŞBİRLİĞİ: POLİSİYE HİZMETLER VE SOSYAL HİZMET İLİŞKİSİ GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (12.10.2017-14.10.2017), Yayın Yeri: 2. ADLİ SOSYAL HİZMET KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - SUÇ SORUŞTURMASI SÜRECİNDE CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİLERİNDE GÖRÜLEN BİLİŞSEL ÇARPITMALAR GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (12.10.2017-14.10.2017), Yayın Yeri: 2. ADLİ SOSYAL HİZMET KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Skills and Abilities Expected from Professionals Conducting Serious Crimes Investigations: A Descriptive Study from Turkey GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (19.06.2017-21.06.2017), Yayın Yeri: THE STOCKHOLM CRIMINOLOGY SYMPOZIUM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - İntihar Vakalarında Adli Sosyal Hizmet Yaklaşımı: İhmal Edilmiş Bir Alan GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,YILDIZ MURAT (29.05.2017-31.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - An Alternative Grooming Method The Promise of Getting Married Qualitative Study from Turkey GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (15.12.2016-19.12.2016), Yayın Yeri: 18th World Congress of Criminology, Delhi, India Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 10 - Cinsel İstismarcıların Çocuklara Yaklaşım Metot ve Teknikleri ve A Sosyal Hizmet için Öneriler GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (03.11.2016-04.11.2016), Yayın Yeri: Uluslararası 2. Adli Hemşirelik ve 1. Adli Sosyal Hizmet Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Adli Sosyal Hizmet GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (03.06.2016-05.06.2016), Yayın Yeri: DİVRİĞİ ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 12 - Cinsel İstismar Mağduru Çocukların Mağduriyetinde Bilgisayar Tabanlı İletişimin Rolü GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (26.11.2015-28.11.2015), Yayın Yeri: sosyal hizmet sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 13 - Çocuk Cinsel İstismar Olgularında Olay Kurgusu GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (10.04.2015-10.04.2015), Yayın Yeri: XI. Çukurova Bölgesel Adli Tıp ve Adli Tıp Uzmanları Derneği Aylık Eğitim Toplantısı Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 14 - Etkin ve Sistematik Cinsel İstismar Soruşturması İçin İlgili Alanlarda Çalışan Profesyonellere Yönelik Eğitim İçeriği Önerisi GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,ORAL GÖKHAN (23.10.2014-25.10.2014), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 15 - Cinsel İstismar Soruşturmalarında Müşteki Yaklaşımları Betimleyici Bir Çalışma GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (23.04.2014-26.04.2014), Yayın Yeri: XI. ADLİ TIP KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 16 - Diyarbakır ve Adana Örneğinde Göç ve Çocuk Suçluluğu GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (28.03.2013-29.03.2013), Yayın Yeri: V. Sosyal Bilimler Kongresi, Dicle Üniversitesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - İnternet ve Çocuktaki Online Şiddet Davranışı GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (24.04.2012-25.04.2012), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi Adına Örnek Bir Proje Yaşam Koçlarıyla Umut Yıldızı Projesi GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,SAĞLAM AHMET (07.10.2011-08.10.2011), Yayın Yeri: Suç Önleme Sempozyumu, Bursa Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - The Attitude of Professionals to False Allegations of Child Sexual Abuse in Turkey SANAL YASEMİN,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,DEMİRCAN YUSUF TUNÇ (12.09.2011-17.09.2011), Yayın Yeri: 19th International Association of Forensic Sciences Triennial Meeting, PORTUGAL Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Çocuk Suçluluğunda Madde Bağımlılığının Rolü ve Çözüm Önerileri Adana Örneği GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,AKDUMAN İREM (20.04.2011-22.04.2011), Yayın Yeri: 3.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Juvenile Delinquents in Adana and Turkey Criminal Profiling Workshop ORAL GÖKHAN,AKDUMAN İREM,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK (14.10.2009-18.10.2009), Yayın Yeri: 4. Academy of Forensic Sciences Meeting, Antalya Uluslararası Davetli konuşmacı ISBN: 22 - Crime Scene inverstigation in Adana Turkey An Analysis for Yesterday Today and Tomorrow GÜLMEN METE KORKUT,KAYGISIZ FATİH,GÖNÜLTAŞ MİRAÇ BURAK,MERAL DEMET,AKÇAN RAMAZAN (21.06.2007-23.06.2007), Yayın Yeri: III.Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress Uluslararası Poster ISBN: