Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU


KİTAPLAR Current Debates In Anthropology and Archaeology Bölüm Adı: Odontoma: A Case of Zeytinli Island (Balıkesir / Erdek) Odontoma: Zeytinli Ada (Balıkesir / Erdek) Örneği,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,BIÇAK SAADET,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: IJOPEC, Editör: Vahdet Özkoçak, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-1-912503-26-1, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Panaztepe 1 / Die Friedhöfe von Panaztepe Text Bölüm Adı: Anthropological Assessment (1985-1993) / Antropolojik Değerlendirme (1985-1993),SAVAŞ GÜLEÇ ERKSİN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YİĞİT AYHAN, Yayın Yeri: Türk Tarih Kurumu, Editör: Armağan Erkanal-Öktü, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-975-16-3513-6 (Tk.) 978-975-16-3514-3, Bölüm Sayfaları: 545-580 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY ANTHROPOLOGY Bölüm Adı: Trephination: A Case of Kuriki Höyük (Batman),AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,GENÇ ELİF, Yayın Yeri: IJOPEC, Editör: Şükrü Aslan ve Cihan Cinemre, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 437, ISBN: 978-1-912503-11-7, Bölüm Sayfaları: 403-423 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar Veli Sevin e Armağan SCRIPTA Essays in Honour of Veli Sevin A Life Immersed in Archaeology Bölüm Adı: Karagündüz Ortaçağ İnsanlarında Diş Çürüğü,SEVİM EROL AYLA,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR, Yayın Yeri: Ege Yayınları, Editör: Aynur Özfırat, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 407, ISBN: 978-605-4701-47-6, Bölüm Sayfaları: 393-407 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Van-Karagündüz (Ortaçağ) Erişkin Bireylerinin Dental Patoloji Analizi GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Dental Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 2 - Zeytinli Ada (Balıkesir / Erdek) Toplumunda Diş Çürüğü SUATA ALPASLAN FADİME,BIÇAK SAADET,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ANARSAN Sempozyumu Özel Sayısı, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Amasya Roma Dönemi İnsanları HANİFE AKBACAK,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ANARSAN Sempozyumu Özel Sayısı, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - TOKAT / NİKSAR YAKINÇAĞ İSKELETLERİNİN ANTROPOLOJİKANALİZİ KÖROĞLU Tolga,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science (ASOS Journal), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 5 - The Skeletons of Saint Mercurius GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,SEVİM EROL AYLA, Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal (SSS Journal), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 6 - Sportif Rekreasyon Kavramına Antropolojik Bir Bakış GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,ÇEVİKER ABDÜLKERİM, Yayın Yeri: Journal of Social Humanities Sciences Research (SHSR Journal), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 7 - THE SKELETONS OF SAINT MERCURIUS GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,SEVİM EROL AYLA, Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Ebscho, TR dizin, Sparc Index, Scholarsteer Özgün Makale 8 - Cranial And Post Cranial Traumatic Injury Patterns In Van Castle Mound Medieval Population ERKMAN AHMET CEM,BAŞOĞLU OKŞAN,ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YİĞİT AYHAN,ALKAN YALÇIN YARENKÜR,KAYA FERHAT, Yayın Yeri: Mediterranean Archaeology and Archaeometry (MAA), Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 9 - TARSUS MAKAM CAMİ İNSANLARINDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,BAŞOĞLU OKŞAN,PEHLEVAN CESUR,ESER ERDAL,KOCAOĞLU BETÜL,TOPDEMİR HASAN,TORUN NEVZAT, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, SCIPIO, SOBİAD, İNDEX COPERNİCUS INTERNATIONAL Özgün Makale 10 - TOKAT NİKSAR İSKELETLERİNDE DİŞ VE ÇENEPATOLOJİLERİ Torun Nevzat,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Turkish journal park Özgün Makale 11 - The People of Diyarbakır Salat tepe ın the Chalcolıthıc and Middle Bronze Age BAŞOĞLU OKŞAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,PEHLEVAN CESUR,YİĞİT AYHAN,ERKMAN AHMET CEM, Yayın Yeri: Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 12 - Diyarbakır Aşağı Salat Höyüğü İskeletleri Başoğlu Okşan, Akçay A, Gözlük Kırmızıoğlu Pınar, Gökkoyun SimgeŞener Tuğçe, Yayın Yeri: OLBA, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 13 - Magnetik Rezonans İle Yüz Yumuşak Doku Kalınlıklarının Değerlendirilmesi Ankara Örneği Hcaer Yaşar Teke, N Turan, S Duran, Bilge YaşarAkduman BGözlük pınar, Yayın Yeri: Adli Tıp Dergisi (Turkish Journal of Forensic Medicine), Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Altıntepe Urartu İskeletlerine Ait Dişlerin Odontometrik Analizi Erkman Ahmet Cem, Gözlük Kırmızıoğlu Pınar, Yiğit Ayhan, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Index, Index Copernicus, EBSCO Özgün Makale 15 - Kyzikos İnsan İskeletlerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi Gözlük Kırmızıoğlu Pınar, Yiğit Ayhan, Sevim Erol Ayla, Yaşar Zehtiye Füsun, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi), Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, DOAJ Özgün Makale 16 - klazomenai İskeletlerinin Boy Uzunluğu ve Anadolu daki Yeri GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR, Yayın Yeri: Anakar Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Karagündüz Toplumunun Paleodemografik Açıdan İncelenmesi GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR, Yayın Yeri: Anakar Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Paleodemographical and Paleopathological Evaluation of the Byzantine Population in Gözlük Kırmızıoğlu Pınar, Sevim Ayla, Taşlıalan Mehmet, Yayın Yeri: Anatolia Antiqua, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Zeytinli Ada (Balıkesir/Erdek) Toplumunda Diş Çürüğü SUATA ALPASLAN FADİME,BIÇAK SADET,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR (08.10.2018-09.10.2018), Yayın Yeri: International Symposium of Anthropology-Archaeology and History of Art (ANARSAN 2018) / Uluslararası Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi Sempozyumu (ANARSAN 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Amaya Roma Dönemi İnsanları AKBACAK HANİFE,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR (08.10.2018-09.10.2018), Yayın Yeri: International Symposium of Anthropology-Archaeology and History of Art (ANARSAN 2018) / Uluslararası Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi Sempozyumu (ANARSAN 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Odontoma: A Case of Zeytinli Island (Balıkesir / Erdek) / Odontoma: Zeytinli Ada (Balıkesir / Erdek) Örneği GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,BIÇAK SADET,SUATA ALPASLAN FADİME (19.04.2018-21.04.2018), Yayın Yeri: 7. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Trepanasyon: Kuriki Höyük (Batman) Örneği AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,GENÇ ELİF (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: CUDES (Current Debates in Social Sciences) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Aziz Mercurius İskeletleri GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,SEVİM EROL AYLA (22.05.2017-26.05.2017), Yayın Yeri: 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Uluslararası ISBN: 6 - Oral Health in the Human Skeletons of Tokat Niksar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,TORUN Nevzat (09.04.2015-11.04.2015), Yayın Yeri: İCAS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Kuriki Höyük ten Batman yeni bir trepenasyon vakası AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR (24.10.2013-25.10.2013), Yayın Yeri: 5. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - 2012 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı SEVİM EROL AYLA,ÖZDEMİR ÖZBEY SERPİL,YAVUZ ALPER YENER,YİĞİT AYHAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR (27.05.2013-31.05.2013), Yayın Yeri: 35. Kazı Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Kuriki Höyük İskeletleri AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,GENÇ ELİF (27.05.2013-31.05.2013), Yayın Yeri: 29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - 2011 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı SEVİM EROL AYLA,YİĞİT AYHAN,ÖZDEMİR ÖZBEY SERPİL,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YAVUZ ALPER YENER (28.05.2012-01.06.2012), Yayın Yeri: 34. Kazı Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Çankırı Salur Erken Tunç Dönemi İnsanları YİĞİT AYHAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,İbiş Resul,SEVİM EROL AYLA (24.05.2010-28.05.2010), Yayın Yeri: 26. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Trabzon Kızlar Manastırı İnsan İskeletlerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi YİĞİT AYHAN,Yılmazer Salihoğlu Nilgün,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YAŞAR ZEHTİYE FÜSUN,Kesikçiler Burcu,SEVİM EROL AYLA (25.05.2009-29.05.2009), Yayın Yeri: 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Trabzon Kızlar Manastırı İskeletlerinde Ağız ve Diş Sağlığı GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YAŞAR ZEHTİYE FÜSUN,YİĞİT AYHAN,SUATA ALPASLAN FADİME,SEVİM EROL AYLA,Kesikçiler Burcu (25.05.2009-29.05.2009), Yayın Yeri: 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Kyzikos İskeletlerinin Dental Analizi GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YAŞAR ZEHTİYE FÜSUN,YİĞİT AYHAN,SEVİM EROL AYLA (26.05.2008-30.05.2008), Yayın Yeri: 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Bandırma Kyzikos İnsan İskeletlerinin Antropolojik Analizi Yiğit Ayhan, Yaşar Zehtiye Füsun, Gözlük Kırmızıoğlu Pınar, Sevim Erol Ayla (26.05.2008-30.05.2008), Yayın Yeri: 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Smyrna Agorası İnsanlarının Ağız ve Diş Sağlığı YAŞAR ZEHTİYE FÜSUN,YİĞİT AYHAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,SEVİM EROL AYLA (28.05.2007-01.06.2007), Yayın Yeri: 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Nif Olympos Dağ Kazısı YİĞİT AYHAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YAVUZ ALPER YENER (28.05.2007-01.06.2007), Yayın Yeri: 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Kahramanmaraş Minnetpınarı İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi YİĞİT AYHAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,Durgunlu Özlem,ÖZDEMİR ÖZBEY SERPİL,SEVİM EROL AYLA (28.05.2007-30.05.2007), Yayın Yeri: 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Toplu Mezarlar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR (17.11.2006-19.11.2006), Yayın Yeri: III. Kapadokya Adi Bilimler Sempozyumu (Adli Antropoloji) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - 2005 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı SEVİM EROL AYLA,PEHLEVAN CESUR,YİĞİT AYHAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR (29.05.2006-02.06.2006), Yayın Yeri: 28. Kazı Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Erzurum Tetikom Demir Çağı İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi SEVİM EROL AYLA,YİĞİT AYHAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,Durgunlu Özlem,ÖZDEMİR ÖZBEY SERPİL (29.05.2006-02.06.2006), Yayın Yeri: 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Erzurum Güllüdere İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi SEVİM EROL AYLA,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YİĞİT AYHAN,ÖZDEMİR ÖZBEY SERPİL,Özlem Durgunlu (29.05.2006-02.06.2006), Yayın Yeri: 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - Ortaçağ Karagündüz İnsan Dişlerinin Antropolojik Açıdan Analizi Gözlük Pınar, Yiğit Ayhan (12.11.2005-13.11.2005), Yayın Yeri: II. Kapadokya Adli Bilimler Sempozyumu (Adli Diş Hekimliği) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Smyrna Agorası İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,Durgunlu Özlem,ÖZDEMİR ÖZBEY SERPİL,Taşlıalan Mehmet,SEVİM EROL AYLA (30.05.2005-03.06.2005), Yayın Yeri: 21. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - 2004 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı Sevim Ayla, Pehlevan Cesur, Yiğit Ayhan, Gözlük Pınar (30.05.2005-03.06.2005), Yayın Yeri: 27. Kazı Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 26 - Yüceören Toplumunun Dişlerindeki Varyasyonlarının eğerlendirilmesi Sevim Ayla, Özdemir Serpil, Durgunlu Özlem, Gözlük Pınar (28.05.2005-30.05.2005), Yayın Yeri: 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - 2003 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı SEVİM EROL AYLA,PEHLEVAN CESUR,YİĞİT AYHAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR (24.05.2004-28.05.2004), Yayın Yeri: 26. Kazı Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 28 - Altıntepe Urartu İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi YİĞİT AYHAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,ERKMAN AHMET CEM,ÇIRAK ASUMAN,ŞİMŞEK NEVİN (24.05.2004-28.05.2004), Yayın Yeri: 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 29 - Van Kalesi ve Eski Van Şehri İnsanlarındaki Sağlık Sorunları GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YİĞİT AYHAN,ERKMAN AHMET CEM (26.05.2003-31.05.2003), Yayın Yeri: 19. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 30 - Hakkari Erken Demir Çağı İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan İncelenmesi GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YILMAZ HAKAN,YİĞİT AYHAN,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,SEVİM EROL AYLA (27.05.2002-31.05.2002), Yayın Yeri: 18. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 31 - Karagündüz Kazısından Çıkarılan İskeletlerin Paleoantropolojik Analizi ÖZER İSMAİL,SEVİM EROL AYLA,PEHLEVAN CESUR,BAŞOĞLU OKŞAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,GÜLEÇ ERKSİN (25.05.1998-29.05.1998), Yayın Yeri: 14. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Sofular Kazısı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.01.2018 - 31.12.2018 103000 TÜRK LİRASI 2 - Nevşehir/Gülşehir Yeniyaylacık Fosil Lokalitesi Kazısı (Proje No: BK015003 (2018)) Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.01.2018 - 31.12.2018 82.000 TÜRK LİRASI 3 - Kurutlu Antropolojik Kazısı (Proje No:BK014001/2018) Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.01.2018 - 07.11.2018 60000 TÜRK LİRASI 4 - Yeniyaylacık fosil kazısı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 03.08.2017 - 11.09.2017 50.000 TÜRK LİRASI 5 - Ürgüp/ Sofular Fosil Lokaliteleri Kazısı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 03.06.2017 - 11.08.2017 90000 TÜRK LİRASI 6 - Tokat İli Sulusaray İlçesi Sebastapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışma Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 07.06.2017 - 05.08.2017 7 - Tokat Niksar İskeletlerinin Ağız ve Diş Sağlığı Danışman BAP Tamamlandı - 6,315.00 TÜRK LİRASI 8 - Eski Anadolu Toplumlarında Geçmişten Günümüze Ağız ve Diş Sağlığı Danışman BAP Tamamlandı - 8.000,00 TÜRK LİRASI 9 - Neolitik Kalkolitik ve Tunç Çağı Toplumlarında Travma ve Yaşam Biçimi Arasındaki İlişki Danışman BAP Tamamlandı - 7.000,00 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2018-2019 İNSANDA BİYOLOJİK ÇEŞİTLLİK Türkçe 3 Lisans 2018-2019 KITALAR PALEOANTROPOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2018-2019 OSTEOMETRİ VE KRANİYOMETRİ Türkçe 4 Lisans 2017-2018 İnsanda Biyolojik Çeşitllik Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Kıtalar Paleoantropolojisi Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Osteometri ve Kraniyometri Türkçe 4 Lisans 2016-2017 ERGONOMİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 İNSANDA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Türkçe 3 Lisans 2016-2017 KITALAR PALEOANTROPOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 OSTEOMETRİ VE KRANİYOMETRİ Türkçe 4 Lisans 2016-2017 PALEOANTROPOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 PRİMATOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SEMİNER Türkçe 2 Lisans 2015-2016 KITALAR PALEOANTROPOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 OSTEOMETRİ VE KRANİYOMETRİ Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Ergonomi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 İnsanda Biyolojik Çeşitlilik Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KITALAR PALEOANTROPOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 OSTEOMETRİ VE KRANİYOMETRİ Türkçe 4 Lisans 2014-2015 PALEOANTROPOLOJİ DE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 PRİMATOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Kıtalar Paleoantropolojisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Osteometri Ve Kraniyometri Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Paleoantropoloji de Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Paleodemografi 2 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Primatoloji Türkçe 3 Lisans 2013-2014 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 DENTAL ANTROPOLOJİ 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 PALEODEMOGRAFİ 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 SEMİNER Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 Dental Antropoloji 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Paleodemografi 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 DENTAL ANTROPOLOJİ 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 DENTAL ANTROPOLOJİ 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 PALEODEMOGRAFİ 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 PALEODEMOGRAFİ 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 DENTAL ANTROPOLOJİ 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 PALEODEMOGRAFİ 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2014-2015 DENTAL ANTROPOLOJİ 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 DENTAL ANTROPOLOJİ 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 PALEODEMOGRAFİ 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 PALEODEMOGRAFİ 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Dental Antropoloji 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Dental Antropoloji 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Paleodemografi 1 Türkçe 4