Dr.Öğr. Üyesi AYŞE YANARDAĞ


MAKALELER 1 - YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Milli Folklor, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - KADIN EĞİTİMİNDEN MUHTELİT EĞİTİM/KARMA EĞİTİMTARTIŞMALARINA GEÇİŞ VE TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Türk Eğitim Endeksi Özgün Makale 4 - YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: ATATÜRK YOLU, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 5 - YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Akademik Bakış, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 6 - CUMHURİYET DÖNEMİ DARÜLFÜNUN TARTIŞMALARI VE 1933DARÜLFÜNUN REFORMU YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: ASOS JOURNAL, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: asos, sobiad, sıs Özgün Makale 7 - Milli Eğitim Hedefleri YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Türk Tarih Eğitimi Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Derleme Makale 8 - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN BAŞLANGICINDA TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN BASINA YANSIMASI YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: ATATÜRK YOLU, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 9 - OSMANLI DAN CUMHURİYET E MEDRESELERİN ISLAHI TARTIŞMASINDAN EĞİTİM BİRLİĞİNE YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Yıl: 2015 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 11 - 100. Yılında Çanakkale Savaşlarında Türk Milli Ruhunun Uyanışı Hakkında Bazı Değerlendirmeler YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 12 - YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Atatürk Yolu Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Kadın Eğitiminden Muhtelit Eğitim/Karma Eğitim Tartışmalarına Geçiş YANARDAĞ AYŞE (02.11.2018-04.11.2018), Yayın Yeri: 2. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82193-5-9 2 - Milli Eğitim Tartışmalarında Ali Haydar''ın "Milli Terbiye" Başlıklı Eseri YANARDAĞ AYŞE (10.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Tarikat, Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kaldırılmasına Dair Devrim Kanunu ve Uygulamaları YANARDAĞ AYŞE (19.08.2017-22.01.2018), Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9885-25-6 4 - Başkumandanlık Meydan Muharebesinin Askerî ve SiyasiSonuçları Çanakkale Krizi ve Mudanya Mütarekesi YANARDAĞ AYŞE (03.11.2017-05.11.2017), Yayın Yeri: 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-307880-7 5 - TBMM Zabıtlarına Göre Atatürk Dönemi Millî Eğitim SistemiKurma Arayışları (1920-1938) YANARDAĞ AYŞE (03.11.2017-05.11.2017), Yayın Yeri: 1. EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-307880-7 6 - Tarikat, Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kaldırılmasına Dair Devrim Kanunu ve Uygulamaları YANARDAĞ AYŞE (19.08.2017-22.08.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Cumhuriyet Dönemi Darülfünun Tartışmaları ve 1933 Darülfünun Reformu YANARDAĞ AYŞE (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI DEVLETİNDE DİNİ KURUMLAR VE HİZMETLERİ YANARDAĞ AYŞE (06.11.2014-08.11.2014), Yayın Yeri: SAVAŞ TARİHİ ARAŞTIRMALARI ULUSLARARASI KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I VE II Türkçe 2 Lisans 2017-2018 CUMHURİYET DEVRİ TÜRKİYE TARİHİ I VE II Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I VE II Türkçe 2 Lisans 2017-2018 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 20.YÜZYIL ORTADOĞU TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ve II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 CUMHURİYET DEVRİ TÜRKİYE TARİHİ I ve II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I ve II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 13 VE 16. YÜZYIL ORTADOĞU VE YAKINDOĞU TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN-DEVLET İLİŞKİSİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKA TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 13 VE 16. YÜZYIL ORTADOĞU VE YAKINDOĞU TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN-DEVLET İLİŞKİSİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKA TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 13 VE 16. YÜZYIL ORTADOĞU VE YAKINDOĞU TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN-DEVLET İLİŞKİSİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKA TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 UYGARLIK TARİHİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MODERNLEŞME I VE II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MODERNLEŞME I VE II Türkçe 3