Dr.Öğr. Üyesi AYŞE YANARDAĞ


MAKALELER 1 - Milli Mücadelede Milli Eğitim Sistemi Kurma Tartışmaları ve Tevhid-i Tedrisat'xxa Gidiş YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Osmanlı Devleti'xxnde Islahatlar Bağlamında Muska ve Falcılıkla Mücadele Örnekleri YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Milli Folklor, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 3 - Mudanya Mütarekesi Döneminde İngilizlerin Çanakkalede'xxki Askeri Faaliyetleri YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Akademik Bakış, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 4 - CUMHURİYET DÖNEMİ DARÜLFÜNUN TARTIŞMALARI VE 1933DARÜLFÜNUN REFORMU YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: ASOS JOURNAL, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: asos, sobiad, sıs Özgün Makale 5 - Milli Eğitim Hedefleri YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Türk Tarih Eğitimi Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Derleme Makale 6 - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN BAŞLANGICINDA TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN BASINA YANSIMASI YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: ATATÜRK YOLU, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 7 - OSMANLI DAN CUMHURİYET E MEDRESELERİN ISLAHI TARTIŞMASINDAN EĞİTİM BİRLİĞİNE YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 8 - İtilaf Devletlerinin Gelibolu'xxyu Tahliyesi YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Yıl: 2015 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 9 - 100. Yılında Çanakkale Savaşlarında Türk Milli Ruhunun Uyanışı Hakkında Bazı Değerlendirmeler YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Tevhid-i Tedrisat Kanunu Uygulamasında Diyanet İşleri Başkanlığı'xxnın Rolü YANARDAĞ AYŞE, Yayın Yeri: Atatürk Yolu Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
DERSLER Lisans 2016-2017 20.YÜZYIL ORTADOĞU TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ve II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 CUMHURİYET DEVRİ TÜRKİYE TARİHİ I ve II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I ve II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 13 VE 16. YÜZYIL ORTADOĞU VE YAKINDOĞU TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN-DEVLET İLİŞKİSİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKA TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 13 VE 16. YÜZYIL ORTADOĞU VE YAKINDOĞU TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN-DEVLET İLİŞKİSİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKA TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 13 VE 16. YÜZYIL ORTADOĞU VE YAKINDOĞU TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN-DEVLET İLİŞKİSİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKA TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 UYGARLIK TARİHİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MODERNLEŞME I VE II Türkçe 3