Doç.Dr. SEZER AYAN


MAKALELER 1 - Child sexual abuse: The Relationship between the Type of Abuse and The Risk Factor AYAN SEZER,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Journal of Human Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Sosyal ve Beşeri Bilimler Özgün Makale 2 - ŞİDDET GÖREN/GÖRMEYEN KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINDA ŞİDDETİN YERİ AYAN SEZER,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Social Science Studies Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) CiteFactor Academic Sicentific JournalsInternational Index Copernicus ResearchBible (Academic Resource Index) Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) Social Science Research Network (SSRN) Advanced Science Index infoBase ındex Science Library Index Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Scientific World Index ( SCIWIN) Scientific Indexing Services (SIS) Root Society for Indexing and Impact Factor Service I2OR Indexing Services Evaluation of Özgün Makale 3 - AYAN SEZER, Yayın Yeri: Journal of Human Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: asos Özgün Makale 4 - Sosyal Öğrenme Kuramı ve Aile İçi Şiddet BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,AYAN SEZER, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Alan endeksi Özgün Makale 5 - The testing of ambivalent sexism theory AYAN SEZER,bilican veda, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: index copernicus Özgün Makale 6 - Sexism Ambivalence toward men AYAN SEZER, Yayın Yeri: Journal of Human Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 7 - İÇ GÖÇ VE KENTLEŞME SÜRECİNDE KADININ EKONOMİK YOKSUNLUĞUWOMEN S ECONOMIC DEPRIVATION INTHE DOMESTIC MIGRATIONAND URBANIZATIONPROCESS BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,AYAN SEZER, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Derleme Makale 8 - cinsiyetçilik çelişik duygulu cinsiyetçilik AYAN SEZER, Yayın Yeri: cumhuriyet medical journal, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ındex copernicus Özgün Makale 9 - Examining the levels of self and ideal self perception of juvenile in terms of demographic and socioeconomic characteristics AYAN SEZER, Yayın Yeri: ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Receiving disciplinary punishment at school being exposed to family violence AYAN SEZER, Yayın Yeri: ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - AKADEMİK CAMİADA YURTTAŞLIK ALGISI ve BİLİNCİ CÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ÖRNEĞİNDE ŞAHBUDAK ERCAN, AYAN SEZER, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: ebsco sobiad Özgün Makale 12 - ÜNİVERSİTELERDE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖNELİK PSİKOLOJİK TACİZ GAZİ KOCAELİ VE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AYAN SEZER, Yayın Yeri: AKADEMİK BAKIŞ, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 13 - Job satisfaction levels of high school teachers and affecting personal and institutional factors a study of Sivas city AYAN SEZER,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: education index Özgün Makale 14 - Women employed in textile sector in Turkey and their problems Istanbul Adana Denizli Sivas and Tekirdağ Province samples kocacik faruk,AYAN SEZER, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 15 - The Relation between the Level of Job Satisfaction and Types of Personality in High School Teachers AYAN SEZER, KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATİON, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: eric, web of science, scopus Özgün Makale 16 - Çocuk istismarı Sivas Türkiye örneği AYAN SEZER, KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 17 - siyasi yapılanma sürecinde 1961 ve 1982 anayasası AYAN SEZER, Yayın Yeri: cumhuriyet üniversitesi iktisadi ve idari bilimler, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 18 - Aggressiveness tendencies of the children exposed to domestic violence AYAN SEZER, Yayın Yeri: ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Şiddet ve fanatizm AYAN SEZER, Yayın Yeri: cumhuriyet üniversitesi iktisadi ve idari bilimler, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale
DERSLER Lisans 2018-2019 AİLE İÇİ ŞİDDET Türkçe 2 Lisans 2018-2019 KLASİK MANTIK Türkçe 4 Lisans 2018-2019 MODERNLİK Türkçe 2 Lisans 2018-2019 SOSYAL BİLİMLERDE ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 SOSYAL TABAKALAŞMA Türkçe 2 Lisans 2018-2019 YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 KLASİK MANTIK Türkçe 1 Lisans 2016-2017 klasik mantık Türkçe 1 Lisans 2016-2017 YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2014-2015 KLASİK MANTIK Türkçe 1 Lisans 2013-2014 AİLE İÇİ ŞİDDET Türkçe 2 Lisans 2013-2014 AİLE İÇİ ŞİDDET Türkçe 2 Lisans 2013-2014 AİLE İÇİ ŞİDDET Türkçe 1 Lisans 2013-2014 AİLE İÇİ ŞİDDET Türkçe 1 Lisans 2013-2014 AİLE SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 KLASİK MANTIK Türkçe 4 Lisans 2013-2014 MODERNLİK Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SOSYAL BİLİMLERDE ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SOSYAL TABAKALAŞMA Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SUÇ SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 KLASİK MANTIK Türkçe 1 Lisans 2010-2011 KLASİK MANTIK Türkçe 1 Lisans 2008-2009 KLASİK MANTIK Türkçe 1 Lisans 2006-2007 KLASİK MANTIK Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 ANAYASALAR VE SİVİL TOPLUM Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 TÜRK MODERNLEŞMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 TÜRK MODERNLEŞMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 ANAYASALAR VE SİVİL TOPLUM Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 SANAT SOSYOLOJİSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 TÜRK MODERNLEŞMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 TÜRK MODERNLEŞMESİ Türkçe 1 Doktora 2018-2019 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN Türkçe 3 Doktora 2018-2019 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI Türkçe 3 Doktora 2016-2017 toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları Türkçe 1 Doktora 2013-2014 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN Türkçe 3