Doç.Dr. SEZER AYAN


MAKALELER 1 - Child sexual abuse: The Relationship between the Type of Abuse and The Risk Factor AYAN SEZER,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Journal of Human Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Sosyal ve Beşeri Bilimler Özgün Makale 2 - ŞİDDET GÖREN/GÖRMEYEN KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINDA ŞİDDETİN YERİ AYAN SEZER,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Social Science Studies Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)ResearchBible (Academic Resource Index)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Advanced Science IndexSocial Science Research Network (SSRN)infoBase ındexDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific World Index ( SCIWIN)International Index CopernicusScientific Indexing Services (SIS)General Impact FactorRoot Society for Indexing and Impact Factor ServiceISSUU Journal ListingsOCLC WorldCatActive Search Results Engineer (ASR)I2OR Indexing Serv Özgün Makale 3 - Sosyal Öğrenme Kuramı ve Aile İçi Şiddet BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,AYAN SEZER, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Alan endeksi Özgün Makale 4 - The testing of ambivalent sexism theory AYAN SEZER,bilican veda, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: index copernicus Özgün Makale 5 - Sexism Ambivalence toward men AYAN SEZER, Yayın Yeri: Journal of Human Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 6 - İÇ GÖÇ VE KENTLEŞME SÜRECİNDE KADININ EKONOMİK YOKSUNLUĞUWOMEN S ECONOMIC DEPRIVATION INTHE DOMESTIC MIGRATIONAND URBANIZATIONPROCESS BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,AYAN SEZER, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Derleme Makale 7 - cinsiyetçilik çelişik duygulu cinsiyetçilik AYAN SEZER, Yayın Yeri: cumhuriyet medical journal, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ındex copernicus Özgün Makale 8 - Receiving disciplinary punishment at school being exposed to family violence AYAN SEZER, Yayın Yeri: ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - ÜNİVERSİTELERDE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖNELİK PSİKOLOJİK TACİZ GAZİ KOCAELİ VE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AYAN SEZER, Yayın Yeri: AKADEMİK BAKIŞ, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: oAkademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Özgün Makale 10 - Job satisfaction levels of high school teachers and affecting personal and institutional factors a study of Sivas city AYAN SEZER,KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Women employed in textile sector in Turkey and their problems Istanbul Adana Denizli Sivas and Tekirdağ Province samples kocacik faruk,AYAN SEZER, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 12 - AKADEMİK CAMİADA YURTTAŞLIK ALGISI ve BİLİNCİ CÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ÖRNEĞİNDE ŞAHBUDAK ERCAN, AYAN SEZER, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 13 - The Relation between the Level of Job Satisfaction and Types of Personality in High School Teachers AYAN SEZER, KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATİON, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Çocuk istismarı Sivas Türkiye örneği AYAN SEZER, KOCACIK FARUK, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 15 - siyasi yapılanma sürecinde 1961 ve 1982 anayasası AYAN SEZER, Yayın Yeri: cumhuriyet üniversitesi iktisadi ve idari bilimler, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 16 - Aggressiveness tendencies of the children exposed to domestic violence AYAN SEZER, Yayın Yeri: ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Şiddet ve fanatizm AYAN SEZER, Yayın Yeri: cumhuriyet üniversitesi iktisadi ve idari bilimler, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 18 - Examining the levels of self and ideal self perception of juvenile in terms of demographic and socioeconomic characteristics AYAN SEZER, Yayın Yeri: ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, Yıl: 1900 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Sexism: Ambivalence toward men AYAN SEZER, Yayın Yeri: Journal of Human Sciences, Yıl: Uluslararası Hakemli Endeks: asoss Özgün Makale 20 - Kadın algısında kadınayönelik şiddet Türkiye'dekadın sığınma evleri üzerinebir inceleme AYAN SEZER, Yayın Yeri: Journal of Human Sciences, Yıl: Uluslararası Hakemli Endeks: asos Özgün Makale