Araştırma Görevlisi SERCAN ACAR


BİLDİRİLER 1 - Assessment of physical, motor and performance characteristics of young wrestlers from Sivas ACAR SERCAN,KOCA ÖZER BAŞAK (22.08.2018-25.08.2018), Yayın Yeri: 21th Congress of the European Anthropological Association Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - The importance of anthropometry and ergonomics in elderly designs ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,AY FARUK,ACAR SERCAN (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: 6. International Congress on current debates in social sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-1-912503-14-8 3 - The Importance of Anthropometry and Ergonomics in Elderly Designs ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,AY FARUK,ACAR SERCAN (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Üniversite Öğrencilerinde Vücut Algısı ve Antropometrik DeğiGkenlerin Analizi KOCA ÖZER BAŞAK,SAĞIR MEHMET,SAĞIR SEÇİL,ÖNAL SİBEL,ÖZDEMİR AYŞEGÜL,ACAR SERCAN,Akça Duygu Hilal,MEŞE CANSEV (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası 2. sosyal bilimler sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - Üniversite Öğrencilerinde Vücut Algısı ve Antropometrik Değişkenlerin Analizi KOCA ÖZER BAŞAK,SAĞIR MEHMET,SAĞIR SEÇİL,ÖNAL SİBEL,ÖZDEMİR AYŞEGÜL,ACAR SERCAN,AKÇA DUYGU HİLAL,MEŞE CANSEV (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - İç Anadolu, Akdeniz Ve Karadeniz Bölgeleri Yaşlılarının Obezite Referans Değerleri ACAR SERCAN,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK,Dalkıran Akgül,ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Okulöncesi Dönem Çocukların Antropometrik Ölçülerinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi Çevre ve Genişlik Ölçüleri ACAR SERCAN,MEŞE CANSEV,ÖZDEMİR AYŞEGÜL,ÖNAL SİBEL,KOCA ÖZER BAŞAK (06.10.2016-08.10.2016), Yayın Yeri: 22. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 8 - EVALUATION OF DIETARY PATTERNS AND HEALTH STATUS OF YOUNG ADULTS FROM TURKEY UNIVERSITY STUDENTS FROM URBAN AND RURAL PROVINCES SAĞIR SEÇİL,KOCA ÖZER BAŞAK,SAĞIR MEHMET,AKÇA DUYGU HİLAL,ACAR SERCAN,ÖZDEMİR AYŞEGÜL,ÖNAL SİBEL,MEŞE CANSEV (24.08.2016-28.08.2016), Yayın Yeri: 20th Congress of the European Anthropological Association Uluslararası Poster ISBN: 9 - Comparasion of Self Reported and Measured Height Weight and BMI in Turkish University Student KOCA ÖZER BAŞAK,SAĞIR MEHMET,SAĞIR SEÇİL,ÖNAL SİBEL,ÖZDEMİR AYŞEGÜL,ACAR SERCAN,AKÇA DUYGU HİLAL,MEŞE CANSEV (24.08.2016-28.08.2016), Yayın Yeri: 20th. Congress of the European Anthropological Association Uluslararası Poster ISBN: