Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU


KİTAPLAR Duygu Psikolojisi Bölüm Adı: Duygulara Sosyoloji ile Bakmak,CİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: NOBEL YAYNILARI, Editör: FATMA GÜL CİRHİNLİOĞLU, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-605-7928-66-5, Bölüm Sayfaları: 83-103 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Toplumbilim-İçtimaiyat, İlmi-umran Bölüm Adı: Sağlık ve Toplum,CİRHİNLİOĞLU ZAFER,BİNGÖL ORHAN, Yayın Yeri: Paradigma-Akademi Yayınları, Editör: Durmuş Ali Arslan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 15, ISBN: 6052292587, Bölüm Sayfaları: 358-373 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sosyoloji Bölüm Adı: Toplum ve Sağlık,CİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Beta, Editör: İhsan Sezal, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 605, ISBN: 978-605-333-854-3, Bölüm Sayfaları: 411-444 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Modernite Din ve Ruh Sağlığı Bölüm Adı: ,Cirhinlioğlu. Zafer, Ok. Üzeyir, Cirhinlioğlu. Fatma Gül, Yayın Yeri: Nobel, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Bilimsel Kitap Tümü Postmodern Sağlığın Yükselişi ve Düşüşü Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Açılım Kitap, Editör: Kadir Canatan, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 18, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2011 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Modern Sosyoloji Kuramları Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Gündoğan Yayınları:, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 400, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2008 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Anne Çöpleri Kim Alacak Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Gündoğan Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 300, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2008 Bilimsel Kitap Tümü Değişim Bilgi ve İnanç Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Türkiyat Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, Editör: Ülkü Çevik Şavk, Yunus Koç,, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 11, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2008 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Feminist Düşünce Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Gündoğan Yayınları:, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 480, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2006 Kitap Tercümesi Tümü Terör ve Toplum Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Gündoğan Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 450, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2004 Bilimsel Kitap Tümü Toplum ve Sağlık Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Martı, Editör: İhsan Sezal, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 30, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2003 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sağlık Sosyolojisi Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Nobel Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 250, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2000 Bilimsel Kitap Tümü Post Modernizm ve Refah Bölüm Adı: ,Cirhinlioğlu. Zafer, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: Eyüp Kemerlioğlu''na Armağan, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 11, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2000 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: İmge Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 250, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1999 Bilimsel Kitap Tümü Türkiye de Hukuk Mesleği Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Gündoğan Yayınları:, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 200, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1997 Bilimsel Kitap Tümü Türk Avukatlık Mesleğinin Genel Özellikleri Etik Kurallar ve Siyaset Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: İstanbul Barosu Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 10, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1996 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Meslekler ve Sosyoloji Bölüm Adı: ,ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Gündoğan Yayınları:, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 200, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1996 Kitap Tercümesi Tümü
MAKALELER 1 - Mehmet Akif Ersoy Şiirlerinde Sosyolojik Temalar CİRHİNLİOĞLU ZAFER,Tektaş Musa,TEKTAŞ MUSA, Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - The effects of the conflict tactics on the relationship between adhd symptom levels and dyadic adjustment. CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL,BAHTİYAR İBRAHİM,CİRHİNLİOĞLU ZAFER,ÖZDİKMENLİ DEMİR GÖZDE, Yayın Yeri: A Journal of Multidisciplinary Science and Technology IIOABJ, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus, ESCI Özgün Makale 3 - Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Rehber Öğretmenlerin iş doyumları:İZmir Örneği CİRHİNLİOĞLU ZAFER,DEMİR AYŞEGÜL, Yayın Yeri: Journal Human Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 4 - The Mediating Role of Religiouseness in the Relationshipbetween Attachment style and MArital Quality CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL,CİRHİNLİOĞLU ZAFER,KINDAP TEPE YELİZ, Yayın Yeri: Current PSychology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - The Relationship between Personality Traits and Marital Qualityin Married Couples in Turkey CİRHİNLİOĞLU ZAFER,KINDAP TEPE YELİZ,CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL, Yayın Yeri: Anthropologist, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus, ProQuest International Bibliography of the Social Sciences (IBSS),Linguistics and Language Behavior Abstracts databaseNational Academy of Agricultural Sciences, India (NAAS)ScopusSociological Abstracts database,Worldwide Political Science Abstracts database,DOAJ (Directory of Open Access Journals, http://www.doaj.org) andOther Indices Özgün Makale 6 - Terör Din ve Siyaset Cirhinlioğlu Zafer, Bulut Erol, Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 7 - Social Representations of H1N1 Influenza A Swine Flu Cirhinlioğlu Fatma Gül, Cirhinlioğlu Zafer, Yayın Yeri: Revija Za Sociologiju, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, rldwide Political Science Abstracts, SCOPUS, SocINDEX, CEEOL Özgün Makale 8 - Toplumsal Açıdan Sağlık ve Sağlığa Postmodernist Yaklaşımlar ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 9 - Sosyolojinin Toplumu Yeniden Kurmadaki Rolüne İlişkin Bazı Düşünceler ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi,, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: IBSS Özgün Makale 10 - Is Postmodernizm a Trap for the Development ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 11 - Post Modern Çözülüş ve Sağlık ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 12 - Eşitsizlikler Kalkınma Sorunları ve Terör ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 13 - Azgelişmiş Rasyonalite ya da Azgelişmişliğin Rasyonalitesi ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 14 - Sivas ta Hasta Hekim İlişkileri 2 ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 15 - Sivas ta Hasta Hekim İlişkileri 1 ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 16 - Hekimlerin Sınıfsal Konumu Üzerine Bir Deneme ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Toplum ve Hekim, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 17 - Modernleşme Post modernizm ve Siyaset ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Sosyoloji Dergisi, Sosyoloji Derneği Yayınları, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, IBSS Özgün Makale 18 - Gelişme Sürecinde Devlet in Olası İşlevleri ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 19 - A Critical Review of the Literature on the Professions ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 20 - Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Devlet Kuramları ÇİRHİNLİOĞLU ZAFER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Social Representation of Child Abuse BEYAZIT UTKU,CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL,CİRHİNLİOĞLU ZAFER,TAŞCIOĞLU GÖNÜL (09.10.2018-12.10.2018), Yayın Yeri: 3. rd. International Scientific Researches Congress (UBAK) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Psychological distress, self esteem and emotional dependency of married individuals as predictors of marital adjustmen CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL,KINDAP TEPE YELİZ,CİRHİNLİOĞLU ZAFER (22.08.2017-23.08.2017), Yayın Yeri: Theory and Application of soft computing with the words and perception Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - How do conflic tactics mediate the relationship between ADHD Symptoms and adjustment? CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL,BAHTİYAR İBRAHİM,ÖZDİKMENLİ DEMİR GÖZDE,CİRHİNLİOĞLU ZAFER (28.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: 8th World Conference on Psychology counceling and Guidance Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Marital quality, divorce attitudes and individualistic-collectivistic tendencies in Turkey CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL,ÖZDİKMENLİ DEMİR GÖZDE,KINDAP TEPE YELİZ,CİRHİNLİOĞLU ZAFER (28.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: 8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, (WCPCG-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Meslekleşme ve Profesyonellik CİRHİNLİOĞLU ZAFER (08.12.2016-10.12.2016), Yayın Yeri: 2.Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - Geleneksel ve Modern Toplumda Devlet Cirhinlioğlu. Zafer (28.03.2003-05.02.2014), Yayın Yeri: Jandarma Alay Komutanlığı, Sivas Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 7 - Gelenekçilik ve Postmodernizm Cirhinlioğlu. Zafer (02.04.2003-05.02.2014), Yayın Yeri: C.Ü. İlahiyat Fakültesi, Sivas Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Individual Modernity and Religiosity in Turkey Ok. Üzeyir, Cirhinlioğlu. Zafer, Cirhinlioğlu. Fatma Gül (03.04.2013-07.12.2012), Yayın Yeri: ISREV, International Seminar on Religious Education and Values. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Modern ve Dini Eğilimlerin Ruh Sağlığına Etkisi Cirhinlioğlu. Zafer, Ok. Üzeyir, Cirhinlioğlu. Fatma Gül (03.04.2013-07.12.2012), Yayın Yeri: Ulusal Ortadoğu Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - The Revival of Religious Life and Insufficient Modernity Cirhinlioğlu. Zafer, Ok. Üzeyir, Cirhinlioğlu. Fatma Gül (03.04.2013-07.12.2012), Yayın Yeri: 9th European Social Science History Conference, University of Glaskow Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Globalization Modernity and Terror CİRHİNLİOĞLU ZAFER (06.04.2006-07.04.2006), Yayın Yeri: Social Dynamics of Global Terrorism and Prevention Policies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Sağlığın Sosyal Boyutu ve Postmodernizmin Sağlığa Getirdiği Bakış Açısı CİRHİNLİOĞLU ZAFER (04.07.2003-05.07.2003), Yayın Yeri: Kültür ve Hemşirelik Sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Postmodern Çözülüş ve Sağlık Cirhinlioğlu. Zafer (05.10.1999-08.12.2001), Yayın Yeri: III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Eskişehir Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Atatürkçülüğün Düşünsel Temelleri Cirhinlioğlu. Zafer (19.11.2000-08.12.2001), Yayın Yeri: Çevik Kuvvetler, Sivas Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri Cirhinlioğlu. Zafer (25.11.2001-08.12.2001), Yayın Yeri: Çevik Kuvvetler, Sivas Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Sosyolojinin Toplumu Yeniden Kurmadaki Rolü Cirhinlioğlu. Zafer (07.12.2001-08.12.2001), Yayın Yeri: İstanbul Seminerleri, Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Türk Avukatlık Mesleğinin Genel Özellikleri Etik Kurallar ve Siyaset Cirhinlioğlu. Zafer (25.10.1995-29.12.1995), Yayın Yeri: İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Bağlamında: Avukatlık Mesleği", İstanbul Barosu Başkanlığı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Modernite Dindarlık ve Ruh Sağlığı Cirhinlioğlu. Zafer, Ok Üzeyir, Cirhinlioğlu. Fatma Gül (01.05.2012-), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Disiplinler arası Sosyal Bilimler Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2015 Estetik cerrahi müdahaleler ve modern beden: Samsun ili örneği ORHAN BİNGÖL Doktora 2014 Kürt sorunun çözümünde sivil toplum kuruluşlarının rolü ve bakış açıları: Diyarbakır örneği EROL BULUT Yüksek Lisans 2019 Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Kadınların Zorunlu Yaşam Deneyimleri ve Geri Dönme Planları (Gaziantep Nizip Örneği) FATMA GEZER Yüksek Lisans 2016 Sosyal bir olgu olarak boşanmanın nedenleri ve sonuçları ARZU ÜNAL Yüksek Lisans 2013 Anthony Giddens ve Zygmunt Bauman''ın modernite görüşlerinin karşılaştırılması GÖKÇER ATEŞ Yüksek Lisans 2011 Anarşizm ve ekoloji GAZİ GİRGİN Yüksek Lisans 2010 Yapılandırmacı programlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin sorunları ve önerileri: ?Sivas ili örneği? FİLİZ OKURKAN Yüksek Lisans 2010 Özel dershanelerde çalışan rehber öğretmenlerin iş doyumlarının değerlendirilmesi (İzmir ili örneği) AYŞEGÜL DEMİR Yüksek Lisans 2010 Sivas ili örneği''nde kaynaştırma eğitimi BETÜL GÜLDÜ Yüksek Lisans 2008 Din temelli terör EROL BULUT Yüksek Lisans 2008 Michel Foucault''da birey ve siyasal güç ilişkisi AYŞE GÜRBÜZ Yüksek Lisans 2008 Sivil itaatsizlik HALİL İBRAHİM KAYA Yüksek Lisans 2005 Postmodern dönemde sanat ZUHAL ÇİÇEK Yüksek Lisans 2004 Ulus-devlet bağlamında emek-sermaye ilişkisi HÜSEYİN URKAN Yüksek Lisans 2003 Egemenlik ve Michel Founcault DÜZGÜN YILDIZ Yüksek Lisans 2001 Türkiye`de sivil toplum kuruluşu olarak sendikalar (Diyarbakır örneği) M. İSMAİL KUTUPYILDIZI Yüksek Lisans 2001 Öğretmenlik mesleği, öğretmenlerin beklenti ve sorunları üzerine bir inceleme "Sivas ili örneği" İSMAİL KESKİN Yüksek Lisans 1999 Cumhuriyet döneminde sosyalist hareketin Kemalizme bakışı ATAKAN HATİPOĞLU
İDARİ GÖREVLER 2015 - Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014 - 2017 Fakülte Kurulu Prof Temsilcisi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014 - 2017 Fakülte Kurulu Prof Temsilcisi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013 - Enstitü Müdürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 - 2013 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2007 - 2009 Enstitü Müdürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2006 - 2009 Bölüm Başkan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2006 - 2009 Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK BÖLÜMÜ 2004 - 2005 Dekan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2004 - 2005 Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK BÖLÜMÜ 2004 - 2009 Prof Atamaları Değerlendirme Komisyon Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK BÖLÜMÜ 2004 - 2016 Yabancı ÖğÜye Atama Kriterleri Değerlendirme Komisyon Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK BÖLÜMÜ 2004 - 2016 CUBAP kOMİSYON üYELİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK BÖLÜMÜ 2004 - 2005 Rektör Danışmanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK BÖLÜMÜ 2001 - 2004 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2000 - 2002 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 1999 - Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜSOSYOMETRİ ANABİLİM DALI 1999 - 2001 Dekan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1999 - 2016 Yurtdışı Görevlendirme İzleme Ko Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK BÖLÜMÜ 1997 - 1999 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ