Prof.Dr. ALİ TAŞKIN


MAKALELER 1 - TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: FELSEFE DÜNYASI, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 2 - Hume un Adalet Kuramı TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: Dünyası, Türk Felsefe Derneği Yayını, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Philosopher Özgün Makale 3 - Thales le Başlatma Geleneği Üzerine Bazı Değerlendirmeler TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: FELSEFE DÜNYASI, Türk Felsefe Derneği Yayını, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher Özgün Makale 4 - Platon un Demokrasi Paradoksu Popper ın Yorumları ve Türkiye de Demokrasi Tartışmaları TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: KAYGI, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher Özgün Makale 5 - 18 Yüzyılda İskoçya da Seküler Felsefenin Gelişmesi TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: JAPHS Journal Of Alternative Perspectives in Human Sciences, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher Özgün Makale 6 - Malebranche ın Felsefesinde Epistemolojik Sorunlar TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: Kaygı, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Philosopher Özgün Makale 7 - Francis Hutcheson da Ahlak Duyusu Kavramı ve Motivasyon Kuramı TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: Felsefe Dünyası, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: philosopher Özgün Makale 8 - Sofistlere Özel Bir Referansla Bilginin Kaynağı Üzerine Yapılan Tartışmalar TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Sosyal Bilimler Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Türkiye de Felsefeye Yönelme Nedeninin Dünü Bugünü Türkiye de Felsefenin Geleneği ve Geleceği TAŞKIN ALİ (09.02.2010-), Yayın Yeri: Ulusal Felsefe Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - Etnik Kültürel Kimlik Hakkının Evrensel Bireysel İnsan Hakk lar ının Önüne Geçirilmesi Tehlikesi TAŞKIN ALİ (05.02.2009-), Yayın Yeri: Beşinci Balkan Ülkeleri Felsefe Kongresi, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Adaletin Nesnelliği Bağlamında Hukuki Olanla Adalete Uygun Olan Ayrımı TAŞKIN ALİ (05.02.2010-), Yayın Yeri: Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi, Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Sürekli Felsefe Perennial Philosophy Eğitimde Felsefenin Yeri Problemler ve Çözüm Önerileri TAŞKIN ALİ (06.02.2008-), Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Hume un Bilgi Öğretisinde Olasılık TAŞKIN ALİ (04.09.2006-), Yayın Yeri: İstanbul Kültür Üniversitesi, Mantık, Matematik ve Felsefe IV. Ulusal Sempozyumu, Foça Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Felsefeyi İdeolojiye Alet Etmek Ya Da Bindiği Dalı Kesmek TAŞKIN ALİ (06.10.2005-), Yayın Yeri: Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Felsefenin Ilık Yüzü Felsefenin Neliği Tartışmalarına Bir Katkı TAŞKIN ALİ (11.05.2006-), Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Felsefe sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: