Öğretim Görevlisi KADİR BÖYÜKULUSOY


DERSLER Lisans 2018-2019 Türkçe 1 Lisans 2018-2019 Türkçe 3 Lisans 2018-2019 PRT 2003 ASSUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI ANADOLU ARKEOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2018-2019 PRT 2006 KAZIDA MİMARİ ÇİZİM Türkçe 1 Lisans 2018-2019 PRT 3011 HİTİTÇE I Türkçe 3 Lisans 2018-2019 PRT 3012 HİTİTÇE II Türkçe 1 Lisans 2018-2019 PRT 4000 BİTİRME TEZİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 PRT 4009 MÜZECİLİK Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ISB1013- ARKEOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 PRT 2003 ASSUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI ANADOLU ARKEOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 PRT 2006 KAZIDA MİMARİ ÇİZİM Türkçe 3 Lisans 2017-2018 PRT 3012 Hititçe II Türkçe 3 Lisans 2017-2018 PRT 4000 BİTİRME TEZİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 PRT 4009 MÜZECİLİK Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ISB1013- Arkeoloji Türkçe 2 Lisans 2016-2017 PRT 2003 Assur Ticaret Çağı Anadolu Arkeolojisi Türkçe 3 Lisans 2016-2017 PRT 2006 Kazıda Mimari Çizim Türkçe 3 Lisans 2016-2017 PRT 4000 Bitirme Tezi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 PRT 4009 Müzecilik Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ISB1013- Arkeoloji Türkçe 2 Lisans 2015-2016 PRT 2006 Kazıda Mimari Çizim Türkçe 3 Lisans 2015-2016 PRT 4000 Bitirme Tezi Türkçe 3 Lisans 2015-2016 PRT 4009 Müzecilik Türkçe 3 Lisans 2015-2016 PRT2003 Assur Ticaret Kolonileri Çağı Anadolu Arkeolojisi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Türkçe 1 Lisans 2014-2015 ISB1013- Arkeoloji A ve B şubeleri Türkçe 2 Lisans 2014-2015 PRT 2003 Assur Ticaret Kolonileri Çağı Anadolu Arkeolojisi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 PRT 2006 Kazıda Mimari Çizim Türkçe 3 Lisans 2013-2014 PRT1009Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri I Türkçe 4 Lisans 2013-2014 PRT1010 Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri II Türkçe 4 Lisans 2013-2014 PRT2003 Assur Ticaret Kolonileri Çağı Anadolu Arkeolojisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 PRT2006 Kazıda Mimari Çizim Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ISB1013- ARKEOLOJİ Türkçe 1 Lisans 2012-2013 PRT 1009 Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri I Türkçe 4 Lisans 2012-2013 PRT1010 ARKEOLOJİK BULUNTU ÇİZİM TEKNİKLERİ II Türkçe 1