Dr.Öğr. Üyesi ŞENAY KIRGIZ


MAKALELER 1 - KIRGIZ ŞENAY, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies(JASSS), Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD, MLA, ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley, Open Academic Journals Index, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Akademic Keys, ASI (Advanced Science Index), S journals Index, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), I2OR, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Spark Index, İnfobase Index, Sysmatic Impact Factor, International Innovative Journal Imp Özgün Makale 2 - KIRGIZ ŞENAY, Yayın Yeri: International Journal of Social Sciences and Education Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: OAJI- Open Academic Journals Index , ISI - International Scientific Indexing ,tei-Turkish Education Index Özgün Makale 3 - DANIEL KEHLMANN IN SESLER DOKUZ ÖYKÜLÜ BİR ROMAN ADLI YAPITINDA ÜSTKURGUSALDÜZLEM KIRGIZ KARAK ŞENAY, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Ebsco, ProGuest, MLA, Indexcopernicus, Journals Master List, SocIndex, Journal Seek, Academic Journals Database, Sobiad, ESJI, WorldCat, DRJI, tei(Türk Eğitim İndeksi), Scholarsteer, Acar Index, Citefactor, GIF Özgün Makale 4 - Edebiyatta Yankılanan Bir Seda Göç KIRGIZ KARAK ŞENAY, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbilim Asos İndex Özgün Makale 5 - ERNST THEODOR AMEDEUS HOFFMANN IN ESERLERİNDE İNCELENEN FANTASTİKBİR MOTİF EŞ RUH KIRGIZ KARAK ŞENAY, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Ebsco SOCINDEX Özgün Makale 6 - Alman Edebiyatında Üç ve Yedi Sayıları KIRGIZ KARAK ŞENAY, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale