Doç.Dr. YELİZ KINDAP TEPE


KİTAPLAR Educational Policy and Research Bölüm Adı: ,BULUT MUSTAFA HİLMİ,KINDAP TEPE YELİZ,ERDAL BARIŞ,EROL TÜRKER,KIRAÇ DERYA,YILMAZ KUBİLAY, Yayın Yeri: Copyright by by the Institute of Public Affairs, Editör: Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 551, ISBN: ISBN: 978 - 83 - 65688 - 34 - 7, Bölüm Sayfaları: 415-427 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Current Dabates in Philosophy Psychology Bölüm Adı: Development of a questionnaire for assessing attitudes toward blood donation,KINDAP TEPE YELİZ,AKTAŞ VEZİR, Yayın Yeri: IJOPEC Uluslararası Editörlü E-Kitabın, Editör: Erdağı, Bora, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Ana babalık: Kuram ve araştırma Bölüm Adı: Ana babanın kontrol davranışları ve ergenlik,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ, Yayın Yeri: Koç Üniversitesi Yayınları, Editör: Sayıl, M. Selcuklu-Yağmurlu, B., Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 34, ISBN: 978-605-9389-42-6, Bölüm Sayfaları: 331-364 2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Ergenlik döneminde ebeveynlik ve ergenin psikososyal uyumu Bölüm Adı: ,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ,BAYAR YUSUF,BAYRAKTAR FATİH,KURT DENİZ,TIĞRAK ARCAN,YABAN EBRU HELİN, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Yayını, Editör: -, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 181, ISBN: 978-975-491-332-3, Bölüm Sayfaları: - 2012 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - İlköğretimin ikinci kademe öğrencilerinin ana-babadan algiladiği psikolojik kontrolün kendini belirleme düzeyi ve sosyal girişkenlikle ilişkisi KINDAP TEPE YELİZ,DELİSER BETÜL,KUZAN GÜLNUR,İSLAMOĞLU RABİA, Yayın Yeri: Asia Minor Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Indez copernicus Özgün Makale 2 - Olumlu Sosyal Davranışlar Alanında Kendini Düzenleme Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE, Yayın Yeri: Nesne Psikoloji Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Evlat Edinmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması SANCAR GÜZİN,ALTIN SİHEM,KANAT ÖZLEM,ŞAHİN AYŞE GİZEM,KINDAP TEPE YELİZ, Yayın Yeri: The Journal of Social Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: index copernicus Özgün Makale 4 - Aktas Vezir,KINDAP TEPE YELİZ,Persson Roland S, Yayın Yeri: Current Psychology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - KOÇAK AYLİN,Mouratidis Athanasios,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ,UÇANOK ZEHRA, Yayın Yeri: Journal of Child and Family Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 6 - KOÇAK AYLİN,Mouratidis Athanasios,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ,UÇANOK ZEHRA, Yayın Yeri: Journal of Child and Family Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - Annenin ergenden ayrılma kaygısı, ebeveynlik uygulamaları ve ergenin sonuç davranışları arasındaki ilişkiler KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ Özgün Makale 8 - The mediating role of religiousness in the relationship between the attachment style and marital quality CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL,CİRHİNLİOĞLU ZAFER,KINDAP TEPE YELİZ, Yayın Yeri: Current Psychology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 9 - The relationship between personality traits and marital quality in married couples in Turkey CİRHİNLİOĞLU ZAFER,KINDAP TEPE YELİZ,CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL, Yayın Yeri: The Anthropologist, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCOP Özgün Makale 10 - Are discrepancies in perceptions of psychological control related to maladjustment? A study of adolescents and their parents in Turkey YABAN EBRU HELİN,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ, Yayın Yeri: International Journal of Behavioral Development, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 11 - Erkek ergenlerde anne babadan algılanan destek ile akran zorbalığı arasındaki ilişkide arkadaşlık niteliğinin rolü YABAN EBRU HELİN,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ, Yayın Yeri: Türk Psikoloji Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 12 - Ana babanın psikolojik kontrolü ile gencin yalnızlığı arasındaki ilişkide kişilerarası güven inancı ve bağlanmanın rolü KURT DENİZ,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ, Yayın Yeri: Türk Psikoloji Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - Ebeveynlerin kontrolü ve ergenin sosyal işlevselliği arasındaki bağlantıda ilişkisel saldırganlığın aracı rolü KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE, Yayın Yeri: Türk Psikoloji Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 14 - Lezbiyenlerde içselleştirilmiş homofobi ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi ÖZTÜRK PINAR,KINDAP TEPE YELİZ, Yayın Yeri: Türk Psikoloji Yazıları, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 15 - Ergenin anne babadan algıladığı psikolojik kontrol: Psikolojik kontrol ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ, Yayın Yeri: Türk Psikoloji Yazıları, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 16 - BAYRAKTAR FATİH,KINDAP TEPE YELİZ,KUMRU ASİYE,SAYIL FATMA MELİKE, Yayın Yeri: Türk Psikoloji Yazıları, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 17 - Anneden algılanan kontrolün niteliği ile ergenin psikososyal uyumu ve arkadaşlıkları arasındaki ilişkiler: Benlik değerinin aracı rolü KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE,KUMRU ASİYE, Yayın Yeri: Türk Psikoloji Dergisi, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 18 - Çocuk çizimlerinde temsil ve ifade: Doğrusal ve doğrusal olmayan gelişim KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE, Yayın Yeri: Türk Psikoloji Dergisi, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Turkish university students varied musical experiences aggreebleness levels BULUT MUSTAFA HİLMİ,KINDAP TEPE YELİZ,ERDAL BARIŞ,EROL TÜRKER,KIRAÇ DERYA,YILMAZ KUBİLAY (28.06.2018-30.06.2018), Yayın Yeri: International Conference on Piano Teaching, Learning, Playing and Composing Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-83-65688-34-7 2 - Waried Musical Experiences and Collage student''xxs Agreabeleness in Turkey BULUT MUSTAFA HİLMİ,ERDAL BARIŞ,KINDAP TEPE YELİZ,KIRAÇ DERYA,YILMAZ KUBİLAY (28.06.2018-30.06.2018), Yayın Yeri: International Conference on piano Teaching, Learning, Playing and Listening Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Varied Musical Experiences and College Student''s Agreeableness in Turkey BULUT MUSTAFA HİLMİ,KINDAP TEPE YELİZ,ERDAL BARIŞ,EROL TÜRKER,YILMAZ KUBİLAY,KIRAÇ DERYA (28.06.2018-30.06.2018), Yayın Yeri: International Conference on Piano Teaching, Learning, Playing and Composing Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - The role of personal characteristics in the relationship between parental control practices and adolescent adjustment TIĞRAK ARCAN,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ (31.05.2018-02.06.2018), Yayın Yeri: the 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - İçselleştirilmiş Cinsiyetçilik Ölçeği Geliştirme Çalışması SARAÇ BUSE DEMET,KURT DENİZ,TOPKIR SULTAN,ŞAHBUDAK YAKUP,KINDAP TEPE YELİZ (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Sevdiğin Müzik Seni Nasıl Etkiler? İçedönük ve Dışadönük Bireylerin Günlük Müzik Dinleme Alışkanlıkları ve Müziğin Uyandırdığı Duygular Üzerine Bir Araştırma (B) ERDAL BARIŞ,KINDAP TEPE YELİZ (28.04.2018-30.04.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslar Arası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - How Mood Affects to Prefered Music and Emotions in Introverts and Extroverts? ERDAL BARIŞ,KINDAP TEPE YELİZ,Aslı Galioğlu,KAÇMAZ DERYA (10.04.2018-13.04.2018), Yayın Yeri: International Paris Congress on Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-78-2 8 - A Conceptual Review on Music Preferences KAÇMAZ DERYA,KINDAP TEPE YELİZ,Aslı Galioğlu,ERDAL BARIŞ (10.04.2018-13.04.2018), Yayın Yeri: International Paris Congress on Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-78-2 9 - The Relationship Between Psychological Control, Self-Determination and Assertiveness Type KINDAP TEPE YELİZ,İSLAMOĞLU RABİA,KUZAN GÜLNUR,DELİSER BETÜL (26.02.2018-28.02.2018), Yayın Yeri: 11th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Investigation of Attitudes of University Students towards Refugees KINDAP TEPE YELİZ,AKTAŞ VEZİR (26.02.2018-28.02.2018), Yayın Yeri: 11th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Kan Bağışına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması KINDAP TEPE YELİZ,AKTAŞ VEZİR (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES), Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Evlat Edinmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması SANCAR GÜZİN,ALTIN SİHEM,KANAT ÖZLEM,ŞAHİN AYŞE GİZEM,KINDAP TEPE YELİZ (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Mental health, self esteem, and emotional dependency of married individual as predictors of marital adjustment. CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL,KINDAP TEPE YELİZ,CİRHİNLİOĞLU ZAFER (22.08.2017-23.08.2017), Yayın Yeri: the nineth International Conferance on Theory and Application of Soft Computing With the Words and Perception Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Psychological distress, self esteem and emotional dependency of married individuals as predictors of marital adjustmen CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL,KINDAP TEPE YELİZ,CİRHİNLİOĞLU ZAFER (22.08.2017-23.08.2017), Yayın Yeri: Theory and Application of soft computing with the words and perception Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Üniversite Öğrencilerinin Kültür Amaçlı Seyahatinin Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu ve Üniversiteye Uyumu İle İlişkisi PAZAR NAZLI,SARAÇ BUSE DEMET,KURT DENİZ,ŞAHİN HALUK ALPER,KINDAP TEPE YELİZ (05.08.2017-08.08.2017), Yayın Yeri: 21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Perceived Autonomy Support, Prosocial Friends and Loneliness: The mediating role of Basic Needs Satisfaction in Relationships KINDAP TEPE YELİZ (11.07.2017-14.07.2017), Yayın Yeri: 15th European Congress of Psychology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (11.07.2017-14.07.2017), Yayın Yeri: 15th European Congress of Psychology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - The Mediating Role of Early Maladaptive Schemas Between Perceived Psychological Control of the Spouse and Quality of Marriage ÇAKIR ZEHRA,KINDAP TEPE YELİZ (11.07.2017-14.07.2017), Yayın Yeri: 15th European Congress of Psychology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Types of parental control and factors that mediate their relation to adolescent psychosocial functioning SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ (01.07.2011-03.07.2017), Yayın Yeri: International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Çalışan çocuk işçilere yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması ISLANMAZ FADİME,CEYLAN YILDIZ,KINDAP TEPE YELİZ (18.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: Berlin International Social Sciences and Humanities Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Mültecilere Yönelik Tutum Ölçeği: Üniversite Örnekleminde Bir Ölçek Geliştirme Çalışmas Doğan Meltem,Erdoğan Serhat,Yunus Sena,KINDAP TEPE YELİZ (18.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: Berlin International Social Sciences and Humanities Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Marital quality, divorce attitudes and individualistic-collectivistic tendencies in Turkey CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL,ÖZDİKMENLİ DEMİR GÖZDE,KINDAP TEPE YELİZ,CİRHİNLİOĞLU ZAFER (28.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: 8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, (WCPCG-2017) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - Eşten Algılanan Psikolojik Kontrolün Çift Uyumuyla İlişkisinde Temel Psikolojik İhtiyaçların Tatmininin Aracı Rolü KINDAP TEPE YELİZ,ÇAKIR ZEHRA,KISACIK ESRA (14.04.2017-15.04.2017), Yayın Yeri: VIII. Işik Savaşir Klinik Psikoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - Evli Çiftlerin Bağlanması ile Depresyon ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçların Aracı Rolü KINDAP TEPE YELİZ,ÇAKIR ZEHRA,KISACIK ESRA,CİRHİNLİOĞLU FATMA GÜL (14.04.2017-15.04.2017), Yayın Yeri: VIII. Işik Savaşir Klinik Psikoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 25 - Relations of Religiosity and Filial Attitudes with Reactant Orientation and Psychosocial Adjustment among Adolescents in Turkey SAYIL FATMA MELİKE,TIĞRAK ARCAN,YABAN EBRU HELİN,KURT DENİZ,BAYAR YUSUF,KINDAP TEPE YELİZ (16.09.2016-19.09.2016), Yayın Yeri: 16th. EARA Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - A longitudinal Study of Interparental Conflict and Adolescent s Adjustment The Mediating Role of Maternal Psychological Control KOÇAK AYLİN,Mouratidis Athanasios,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (16.09.2016-19.09.2016), Yayın Yeri: 15th.EARA Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - Gençlerin anneden ve üniversite hocasından algıladığı özerklik desteği ile gizli ve kamusal olumlu sosyal davranışlar arasındaki ilişkide psikolojik ihtiyaç tatmininin aracı rolü AKTAŞ VEZİR,KINDAP TEPE YELİZ (05.09.2016-07.09.2016), Yayın Yeri: 19. Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 28 - The relationship between filial piety and psychosocial adjustment among Turkish adolescents SELÇUK ŞULE,ŞENER ESİN,SAYIL FATMA MELİKE,TIĞRAK ARCAN,BAYAR YUSUF,KURT DENİZ,KINDAP TEPE YELİZ (10.07.2016-12.07.2016), Yayın Yeri: 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - Antecedents of Autonomy Supportive and Psychologically Controlling Parenting ŞENER ESİN,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ (02.06.2016-05.06.2016), Yayın Yeri: 6th International Conference on Self-Determination Theory Uluslararası Özet bildiri ISBN: 30 - A longitudinal study Relational aggression as mediator of parental psychological control and adolescents friendship quality KOÇAK AYLİN,Mouratidis Athanasios,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (08.09.2015-12.09.2015), Yayın Yeri: 17th European Conference on Developmental Psychology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 31 - How Collectivistic Values Moderate the Relationship between Maternal Control and Adolescent s Perceived Legitimacy of Maternal Authority in Turkey SAYIL FATMA MELİKE,TIĞRAK ARCAN,KINDAP TEPE YELİZ,BAYAR YUSUF,KURT DENİZ,YABAN EBRU HELİN (09.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: BPS Developmental and Social Section Annual Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 32 - The Role of Need Satisfaction and Self-determination in the Relationship between Parental Psychological Control and Adolescents'' Loneliness and Self-esteem. TIĞRAK ARCAN,BAYAR YUSUF,KURT DENİZ,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (03.09.2014-06.09.2014), Yayın Yeri: 14th.EARA Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 33 - How Parenting Styles and Mother''s Perceived Efficacy Are Related to Sleepover in Adolescence SAYIL FATMA MELİKE,KOÇAK AYLİN,AKÇAYÜZLÜ ZÜLAL,KINDAP TEPE YELİZ (03.09.2014-06.09.2014), Yayın Yeri: 14th.EARA Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 34 - The role of need satisfaction and autonomous motivation in the relationship between parental psychological control and adolescent social functioning in multiple domains KINDAP TEPE YELİZ,BAYAR YUSUF,TIĞRAK ARCAN,KURT DENİZ,SAYIL FATMA MELİKE (03.09.2014-06.09.2014), Yayın Yeri: 14th.EARA Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 35 - Öğretmenin ergeni destekleyici ve kontrol edici sınıf uygulamaları ve ergenin sonuç değişkenleri arasındaki ilişkide özerk motivasyonun aracı rolü KINDAP TEPE YELİZ,ÖZTÜRK PINAR,SAYIL FATMA MELİKE (17.10.2012-19.10.2012), Yayın Yeri: 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 36 - Öğretmenden algılanan destek ve ergenlerin akran zorbalığı: benli değerinin rolü. BAYAR YUSUF,YABAN EBRU HELİN,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ (17.10.2012-19.10.2012), Yayın Yeri: 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. Ulusal Özet bildiri ISBN: 37 - Öğretmenin sınıf disiplin stratejileri ile ergenlerin okula ve akademik yeterliğe ilişkin algıları arasındaki ilişkiler. KURT DENİZ,TIĞRAK ARCAN,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ (17.10.2012-19.10.2012), Yayın Yeri: 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. Ulusal Özet bildiri ISBN: 38 - Ebeveyn ve akrana duyulan güven ile olumlu sosyal ve saldırgan davranışlar arasındaki ilişkide empatinin rolünün incelenmesi. KURT DENİZ,KUMRU ASİYE,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (25.04.2012-28.04.2012), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 39 - Annenin ergenden ayrılma kaygısı ve ergenin sonuç davranışları arasındaki bağlantıda ebeveynlik uygulamalarının aracı rolü. SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ (25.04.2012-28.04.2012), Yayın Yeri: 17. Ulusal Psikoloji Kongresi. Ulusal Özet bildiri ISBN: 40 - Anne ve babanın ebeveynlik uygulamaları ile ergenin olumlu sosyal ve saldırgan davranışları arasındaki ilişkiler: Duygusal benlik imgesinin aracı rolü. YABAN EBRU HELİN,KUMRU ASİYE,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (25.04.2012-28.04.2012), Yayın Yeri: 17. Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 41 - Ebeveynlik psikolojik ve davranışsal kontrolünün olumlu sosyal ve saldırgan davranışlar ile ilişkisinde benlik saygısının aracı rolü. TIĞRAK ARCAN,KINDAP TEPE YELİZ,KUMRU ASİYE,SAYIL FATMA MELİKE (25.04.2012-28.04.2012), Yayın Yeri: 17. Ulusal Psikoloji Kongresi,''''İleri Ergenlik Dönemindeki Olumlu Sosyal ve Saldırgan Davranışlar: Ebeveyn,Akran ve Bireysel Özelliklerin İnteraktif Etkileri ve bu Etkilerdeki Cinsiyet Farklılıkları''''. Ulusal Özet bildiri ISBN: 42 - Ebeveyn akran yönetimi stratejileri ile olumlu sosyal ve saldırgan davranışlar arasındaki ilişkilerde akran bağlılığı ve arkadaş niteliğinin aracı rolü. BAYAR YUSUF,KUMRU ASİYE,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (25.04.2012-28.04.2012), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 43 - Annenin ergenden ayrılma kaygısı, ebeveynlik uygulamaları ve ergenin sonuç davranışları arasındaki ilişkiler. KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (14.09.2011-18.09.2011), Yayın Yeri: V. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 44 - Öğretmenin ergeni destekleyici ve kontrol edici sınıf uygulamaları ve ergenin akademik uyumu arasındaki ilişkide özerk motivasyonun aracı rolü. KINDAP TEPE YELİZ,ÖZTÜRK PINAR,SAYIL FATMA MELİKE (14.09.2011-18.09.2011), Yayın Yeri: V. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 45 - TIĞRAK ARCAN,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (04.07.2011-08.07.2011), Yayın Yeri: 12th European Congress of Psychology (ECP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 46 - BAYAR YUSUF,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (04.07.2011-08.07.2011), Yayın Yeri: 12th European Congress of Psychology (ECP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 47 - Different types of parental control mediate the effect of parental sense of efficacy on adolescent friendship relations KUMRU ASİYE,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ,YAĞMURLU BİLGE (01.07.2011-03.07.2011), Yayın Yeri: International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 48 - Lezbiyenlerde ve biseksüel kadınlarda içselleştirilmiş homofobi, benlik saygısı ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. ÖZTÜRK PINAR,KINDAP TEPE YELİZ (11.05.2011-13.05.2011), Yayın Yeri: 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Akademik Forum Ulusal Özet bildiri ISBN: 49 - Parental control and adolescent maladjustment: Relational aggression as an explanatory mechanism SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ (12.09.2010-15.09.2010), Yayın Yeri: BPS Developmental Psychology Section Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 50 - Parenting and adolescent psychosocial adjustment problems: Self determination as a mediator. KINDAP TEPE YELİZ,BEYERS WİM,SAYIL FATMA MELİKE (13.05.2010-16.05.2010), Yayın Yeri: 4th International Self Determination Theory (SDT) Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 51 - Lezbiyenlerde içselleştirilmiş homofobi ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. ÖZTÜRK PINAR,KINDAP TEPE YELİZ (14.04.2010-16.04.2010), Yayın Yeri: 16. Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 52 - Ergenlerin içselleştirme ve dışsallaştırma sorun davranışlarında ebeveynin kontrol uygulamaları ve desteğinin ayrı ve ortak rolleri. KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE,KURT DENİZ (14.04.2010-16.04.2010), Yayın Yeri: 16. Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 53 - Üniversite öğrencilerinin öğretim üyesinden algıladıkları özerklik desteği ile gencin yalnızlık düzeyi ve risk alma davranışı arasındaki ilişkiler: Öğretim üyesine duyulan güvenin aracı rolü. KURT DENİZ,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ,KUMRU ASİYE (14.04.2010-16.04.2010), Yayın Yeri: 16. Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 54 - Annenin yaşam memnuniyetinin ergenin içselleştirme ve dışsallaştırma sonuç davranışlarıyla ilişkisi: Ebeveynlik uygulamalarının aracı ve düzenleyici rolü. TIĞRAK ARCAN,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (14.04.2010-14.04.2010), Yayın Yeri: 16. Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 55 - The mediator role of psychological control and support between interparental conflict and adolescent''s psychosocial adjustment. SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ (11.03.2010-13.03.2010), Yayın Yeri: 13th Biennial Meeting Society for Research on Adolescence (SRA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 56 - Autonomy granting and psychologically controlling parenting: the role of adolescent''s perfectionism on adjustment. KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (11.03.2010-13.03.2010), Yayın Yeri: 13th Biennial Meeting Society for Research on Adolescence (SRA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 57 - Ergenin psikososyal uyumunda ebeveynin yakınlık ve kontrolü: Ergenin kendini açmasının aracı rolü KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (07.10.2009-09.10.2009), Yayın Yeri: Uluslararası katılımlı 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 58 - Anneden algılanan psikolojik kontrol ile ergenin sosyal davranışlarında mükemmeliyetçi eğilimlerin rolü. KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (24.06.2009-28.06.2009), Yayın Yeri: 3. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 59 - Ebeveynlerin kontrolü ve ergenin sosyal işlevselliği arasındaki ilişkide ilişkisel saldırganlığın rolü. KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (03.09.2008-05.09.2008), Yayın Yeri: 15.Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 60 - Ergenlerin olumlu sosyal davranışlarında bireysel özelliklerin ve arkadaşlık ilişkilerinin rolü. KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (03.09.2008-05.09.2008), Yayın Yeri: 15.Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 61 - Prosocial behaviors: The differential roles of individual, interpersonal and parental variables in Turkish early and middle adolescents. KUMRU ASİYE,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (20.07.2008-25.07.2008), Yayın Yeri: 29th International Congress of Psychology (ICP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 62 - Maternal peer management behavior and prosocial behavior: The mediating role of self disclosure and deviant and prosocial friends among Turkish adolescents. KINDAP TEPE YELİZ,KUMRU ASİYE,SAYIL FATMA MELİKE (20.07.2008-25.07.2008), Yayın Yeri: 29th International Congress of Psychology (ICP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 63 - Examining the positive and negative developmental outcomes among Turkish adolescents with high and low trust beliefs. ÖZDİKMENLİ DEMİR GÖZDE,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE,KUMRU ASİYE (20.07.2008-25.07.2008), Yayın Yeri: 29th International Congress of Psychology (ICP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 64 - KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (20.07.2008-25.07.2008), Yayın Yeri: 29th International Congress of Psychology (ICP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 65 - Measurement of perceived parental psychological control in Turkish adolescents. SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ (13.07.2008-17.07.2008), Yayın Yeri: 20th Biennial Meeting International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 66 - Eşler arası çatışma, ebeveyn uygulamaları ve ergenin sorun davranışları arasındaki bağlantılar. KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (26.06.2008-29.06.2008), Yayın Yeri: 2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 67 - ÖZDİKMENLİ DEMİR GÖZDE,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (21.08.2007-25.08.2007), Yayın Yeri: 13th European Conference on Developmental Psychology (ESDP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 68 - KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE,KUMRU ASİYE (21.08.2007-25.08.2007), Yayın Yeri: 13th European Conference on Developmental Psychology (ESDP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 69 - Adolescents'' perceptions of classroom discipline, maternal support and social loneliness: The mediating role of school belonging. KINDAP TEPE YELİZ,ÖZTÜRK PINAR,SAYIL FATMA MELİKE (21.08.2007-25.08.2007), Yayın Yeri: 13th European Conference on Developmental Psychology (ESDP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 70 - Ergenlerde arkadaş niteliği ile ebeveyn akran yönetimi arasındaki ilişkide anneden algılanan kontrolün aracı rolünün incelenmesi. KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (21.06.2007-24.06.2007), Yayın Yeri: 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 71 - Okulöncesi dönemde çocuğun sosyal niyet yüklemeleri ile davranışsal tepkileri, annenin sosyalleştirme hedefleri ve psikolojik kontrolü arasındaki ilişkiler. ÖZTÜRK PINAR,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE (21.06.2007-24.06.2007), Yayın Yeri: 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 72 - Self-esteem and gender differences in perceived relational contexts among Turkish early adolescents. KUMRU ASİYE,BAYRAKTAR FATİH,KINDAP TEPE YELİZ,ÖZDİKMENLİ DEMİR GÖZDE,SAYIL FATMA MELİKE (29.03.2007-01.04.2007), Yayın Yeri: SRCD Biennial Meeting Uluslararası Özet bildiri ISBN: 73 - Ergenlerin olumlu ve olumsuz arkadaşlıklarında anneden algılanan kontrol, akran ilişkilerinin niteliği ve benlik değerinin rolü. KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE,KUMRU ASİYE (01.12.2006-03.12.2006), Yayın Yeri: 11. Ergen günleri bireyselleşmeden toplumsallaşmaya Ulusal Özet bildiri ISBN: 74 - Ergenlerin sosyo-duygusal özellikleri, akran ve ebeveyn bağlılığı ile yardımseverlik ve saldırgan davranışları arasındaki ilişki örüntüsünün incelenmesi. KINDAP TEPE YELİZ,KUMRU ASİYE,SAYIL FATMA MELİKE,ÖZTÜRK AHU,BAYRAKTAR FATİH,PEKEL ULUDAĞLI NİLAY (06.09.2006-08.09.2006), Yayın Yeri: 14. Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 75 - Ergenlik dönemindeki gençlerin risk alma davranışı ile ebeveynleri ve akranlarıyla olan ilişkilerinin niteliğinin incelenmesi. SAYIL FATMA MELİKE,PEKEL ULUDAĞLI NİLAY,KUMRU ASİYE,BAYRAKTAR FATİH,ÖZTÜRK AHU,KINDAP TEPE YELİZ (06.09.2006-08.09.2006), Yayın Yeri: 14. Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 76 - Olumlu ve olumsuz sosyal davranışlar, ebeveyn ve akran ilişkilerinin niteliği ve sosyo-duygusal özellikler arasındaki ilişki örüntüsünün ergenlik dönemi boyunca incelenmesi. BAYRAKTAR FATİH,KUMRU ASİYE,SAYIL FATMA MELİKE,PEKEL ULUDAĞLI NİLAY,KINDAP TEPE YELİZ,ÖZTÜRK AHU (06.09.2006-08.09.2006), Yayın Yeri: 14. Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 77 - Ergenlerin olumlu ve olumsuz arkadaşlıkları ile anne-babalarının akran yönetimi, yeterlik algısı ve akranlara yönelik düşünceleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. ÖZTÜRK PINAR,SAYIL FATMA MELİKE,KINDAP TEPE YELİZ,PEKEL ULUDAĞLI NİLAY,BAYRAKTAR FATİH (06.09.2006-08.09.2006), Yayın Yeri: 14. Ulusal Psikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 78 - Positive/Negative functioning and its predictors among Turkish early adolescents. BAYRAKTAR FATİH,KINDAP TEPE YELİZ,SAYIL FATMA MELİKE,ÖZDİKMENLİ DEMİR GÖZDE (02.05.2006-06.05.2006), Yayın Yeri: 10th.EARA Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 79 - The association between parenting and individual/social outcomes in Turkish early adolescents. KINDAP TEPE YELİZ,KUMRU ASİYE,BAYRAKTAR FATİH (02.05.2006-06.05.2006), Yayın Yeri: 10th.EARA Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 80 - Turkish University Student''xxs Varied Musical Experiences Agreeableness Levels BULUT MUSTAFA HİLMİ,KINDAP TEPE YELİZ,ERDAL BARIŞ,EROL TÜRKER,KIRAÇ DERYA,YILMAZ KUBİLAY (28.06.2018-30.06.1900), Yayın Yeri: International Conference on Piano Teaching, Learning, Playing and Composing Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-83-65688-34-7
PROJELER 1 - Türkiye Üniversitelerindeki Müzik Öğrencilerinin Çeşitlendirilmiş Müzik Deneyimleri ve Geçimlilikleri Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 16.08.2017 - 29.08.2018 4800 TÜRK LİRASI 2 - Ana Baba Ergen İlişkilerinde Kontrol Özerklik ve Çatışmanın Sosyal Alan Kuramı ve Sosyal Değişim Bağlamında İncelenmesi Ebeveyn ve Ergen Açısından Sonuçlar Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.11.2013 - 15.05.2016 108.642,83 TÜRK LİRASI 3 - Çocukların Bilişsel Duygusal ve Sosyal Gelişimlerinin Boylamsal Çalışılması Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.04.2005 - 01.04.2010 165.000 TÜRK LİRASI 4 - Özerkliği Destekleyici Anne Babalık Davranışları İle Ergen İşlevselliği İlişkisinde Kendini Düzenlemenin Aracı Rolü Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.04.2008 - 15.04.2009 17.000 TÜRK LİRASI 5 - Yetişkinliğe Geçiş Sürecinde Sosyal İlişkilerin Niteliği ve Karakter Oluşumuyla İlişkisi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.2006 - 01.01.2008 69.980 TÜRK LİRASI 6 - Okulöncesi ve Okul çağı Çocuklarının Ebeveynleri ve Öğretmenlerinin Sosyalleştirme Hedefleri Gelişimsel Beklentileri ve Kullandıkları Kontrol Stratejilerinin Çocukların Sosyal ve Bilişsel Davranışları Üzerindeki Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 14.02.2005 - 14.02.2007 10.000 DOLAR 7 - Türk Müziği Makamlarının İnsan Psikolojisi ve Fizyolojisi Üzerindeki Etkilerine Ait Kanıtların Psikolojik Testler ve Elektrofizyolojik Yöntemlerle Araştırılması. RGD 019 Araştırmacı Diğer (Ulusal) Devam Ediyor 17.10.2018 - 86. 590 TÜRK LİRASI 8 - Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 28.03.2017 - 4.490 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2017-2018 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I Türkçe 4 Lisans 2017-2018 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ÖLÇME TEKNİKLERİ I Türkçe 4 Lisans 2017-2018 ÖLÇME TEKNİKLERİNDE YENİ UYGULAMALAR Türkçe 4 Lisans 2016-2017 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ÖLÇME TEKNİKLERİ I Türkçe 4 Lisans 2016-2017 ÖLÇME TEKNİKLERİNDE YENİ UYGULAMALAR Türkçe 4 Lisans 2016-2017 PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI Türkçe 4 Lisans 2016-2017 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I Türkçe 4 Lisans 2015-2016 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II Türkçe 4 Lisans 2015-2016 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ÖLÇME TEKNİKLERİNDE YENİ GELİŞMELER Türkçe 4 Lisans 2015-2016 ÖLÇME TEKNİKLERİNDE YENİ UYGULAMALAR Türkçe 4 Lisans 2015-2016 PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI Türkçe 4 Lisans 2015-2016 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Gelişim Psikolojisinde Yeni Gelişmeler Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İSTATİSTİK I Türkçe 4 Lisans 2013-2014 ÖLÇME TEKNİKLERİ I Türkçe 4 Lisans 2013-2014 ÖLÇME TEKNİKLERİNDE YENİ GELİŞMELER Türkçe 4 Lisans 2013-2014 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Türkçe 3 Lisans 2012-2013 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Türkçe 1 Lisans 2012-2013 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İSTATİSTİK I Türkçe 4 Lisans 2012-2013 ÖLÇME TEKNİKLERİ I Türkçe 4 Lisans 2012-2013 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İSTATİSTİK I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 KİŞİLİK KURAMLARI Türkçe 4 Yüksek Lisans 2017-2018 BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 UYGULAMALI İSTATİSTİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 YAŞAMBOYU GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 UYGULAMALI İSTATİSTİK Türkçe 3