Dr.Öğr. Üyesi GÜNEY NAİR


BİLDİRİLER 1 - KAVGA ORTAMINDA GENÇLERİN BIÇAK KULLANMA DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ SİVAS MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ NAİR GÜNEY (01.12.2016-03.12.2016), Yayın Yeri: VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - TOPLUMSAL AÇIDAN TÜRK BASIN TARİHİ İÇİNDE SİVAS BASINININ ÖNEMİ İRADE İ MİLLİYE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK NAİR GÜNEY (22.08.2016-23.08.2016), Yayın Yeri: 14.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi - Makedonya Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-498-238-1 3 - KENT KÜLTÜRÜ İÇİNDE GENÇLERİN MAHALLE ALGISI VE ŞİDDET DAVRANIŞI SİVAS MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ NAİR GÜNEY (11.05.2016-13.05.2016), Yayın Yeri: II.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-83819-4-0 4 - Gençlik Şiddetinin Toplumsal Nedenleri (Sivas Örneği) NAİR GÜNEY (11.12.2015-13.12.2015), Yayın Yeri: 7. Uluslararası Risk Altında Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4619-29-0 5 - KENTSEL GELİŞİM SÜRECİNDE YEREL BASIN IN ÖNEMİ SİVAS MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ NAİR GÜNEY (16.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: 1.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-06-1851 6 - SANAYİ TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA Homo Economicus tan Homo Technologicus a NAİR GÜNEY (01.10.2009-03.10.2009), Yayın Yeri: VI.Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Toplumsal Olaylarda Yerel Basının Önemi Bir Örnek Sivas 2 Temmuz Olayları NAİR GÜNEY (19.09.2006-23.09.2006), Yayın Yeri: V.Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-98503-1-9 8 - Homo Technologicus''un Ortaya Çıkış Süreci ve Teknolojik Dinamizm NAİR GÜNEY (22.05.1998-24.05.1998), Yayın Yeri: Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Toplumsal Değişmenin Hızı ve 21. Yüzyıl İnsanının Eğitilme Zorunluluğu NAİR GÜNEY (05.12.1997-07.12.1997), Yayın Yeri: 21. Yüzyılda Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Kongre ve Sergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - 21. Yüzyıl Sürecinde Teknolojik Dinamizm, Homo Technologicus ve Yapısal Değişmeler NAİR GÜNEY (03.09.1997-06.09.1997), Yayın Yeri: 14.Ulusal Bilişim Kurultayı-Bilişim 97 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Kitle İletişimi Kapsamında Şiddet Haberleri Karşısında Tutumlar ve Üç Kent Araştırması (Çanakkale-Ankara-Sivas Örneği) NAİR GÜNEY (07.05.1997-09.05.1997), Yayın Yeri: IV.Sosyal Psikiyatri Sempozyumu Ulusal ISBN: 12 - Göçün Toplumsal Bütünleşme Üzerinde Etkileri EROL METİN,NAİR GÜNEY (20.11.1996-22.11.1996), Yayın Yeri: II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 Aile Sosyolojisi (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Endüstri Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Etkili İletişim Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Felsefeye Giriş (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Kişilerarası İlişkiler (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Sosyolojiye Giriş (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Aile Sosyolojisi (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Duygu Psikolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Endüstri Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Felsefeye Giriş (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Kişilerarası İlişkiler (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Sosyoloji (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sosyolojiye Giriş (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Tarihsel Sosyoloji (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Aile Sosyolojisi (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Çevre Sosyolojisi (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Davranış Bilimleri (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Duygu Psikolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Endüstri Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Göç Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İktisada Giriş (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sosyoloji Tarihi - II (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sosyolojik Düşünme ve Yazma (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Sosyolojiye Giriş (3-0-3) Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Tarihsel Sosyoloji (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Bitirme Tezi (0-2-1) Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İktisada Giriş (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Sosyoloji Tarihi - II (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Tarihsel Sosyoloji (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türk Sosyolojisi Tartışmaları (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Epistomoloji ve Biligi Sosyolojisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İktisada Giriş (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İkitisada Giriş Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Sosyal Bilimlerde İstatistik Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Sosyal Bilimlerde İstatistik - I (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Problem Olarak Felsefe Tarihi Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Sosyal Bilimlerde Metod Türkçe 3 Lisans 2000-2001 Sosyometri Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Bilgi Toplumu Tartışmaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Bilgi Toplumu Tartışmaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Türkiyede Bilişim Kültürü ve Toplumsal Etkileri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Türkiyede Gençlik Sorunları Türkçe 3