Dr.Öğr. Üyesi GÜNEY NAİR


KİTAPLAR Aile,Okul, Sokak Üçgeninde GENÇLİK ve ŞİDDET Bölüm Adı: ,NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 224, ISBN: 978-605-320-971-3, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Prof. Dr. Mahmut Tezcana Armağan BİLİME ADANMIŞ BİR YAŞAM (1967-2007) Bölüm Adı: Yaşamlarında Şiddet Gören Gençlerde Gözlenen Şiddet Davranışı Üzerine Uygulamalı Bir Değerlendirme,NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu, Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, rd. Doç. Dr. Zuhal Güler, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 806, ISBN: 978-605-136-328-8, Bölüm Sayfaları: 563-595 2017 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu Bölüm Adı: Gençlik Şiddetinin Toplumsal Nedenleri (Sivas Örneği),NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Polis Akademisi Yayınları, Editör: Ayşe Çolpan Kavuncu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 388, ISBN: 978-605-4619-29-0, Bölüm Sayfaları: 309-326 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü SOSYOLOJİK AÇIDAN BİLGİ TOPLUMU ve TÜRKİYE Bölüm Adı: ,NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Gündoğan Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 320, ISBN: 978-975-520-241-4, Bölüm Sayfaları: - 2008 Bilimsel Kitap Tümü 1878-1999 SİVAS BASINI Bölüm Adı: ,NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Dilek Ofset Matbaacılık, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 336, ISBN: 975-94052-0-2, Bölüm Sayfaları: - 1999 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü
MAKALELER 1 - Kentsel Ya am n Bilgi ve leti im Teknolojilerinin I nda Yeniden n as ve Anadolu dan Bir rnek: Sivas Belediyesi nin Ak ll Kent Uygulamalar The Reconstruct on of Urban Life in Light of Informat on and Commun cat on Technolog NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - BİLİŞİM KÜLTÜRÜNÜN TOPLUM ÜZERİNDE ETKİSİ VE YENİ İNSAN TİPİNİN DOĞUŞU NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - THE EXAMINATION ABOUT KNIFE USING BEHAVIORS OF YOUTH WITH REGARD TO VARIOUS VARIABLES DURING A FIGHT (SIVAS EXAMPLE) NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - B LG LET M TEKNOLOJ LER KULLANIMINDA SINIRLARI A AN B R SOSYAL SORUN ALANI OLARAK UNUTULMA HAKKI NAİR GÜNEY,BALTA EMİNE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - TÜRK BASIN TERİHİNDE TAŞRADA YAYINLANAN BİR MERKEZ GAZETESİ: ÜLKE NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - İLKEL TOPLUMLARDAN GÜNÜMÜZE İNSAN-DOĞA İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA ÇEVRE SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - ŞİDDETTEN UZAK DURMA KONUSUNDA GENÇLERİN KENDİNE GÜVEN DUYGUSUNUN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİVAS MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Gençlik Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - BİLGİ TOPLUMU SÜRECİNDE EĞİTİM VE TÜRKİYE NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Bilişim, Yıl: 2006 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 9 - BİLGİNİN DEĞİŞEN ANLAMI VE KAVRAM TARTIŞMALARI NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: C.Ü. İKTİSADİ VE iDARİ BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - DEĞİŞİM, 21 YÜZYIL VE HOMO TECHNOLOGİCUS NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: Bilişim Kültürü Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 11 - 21. YÜZYILA DÖNÜK SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR NAİR GÜNEY, Yayın Yeri: C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - NAİR GÜNEY (02.11.2018-04.11.2018), Yayın Yeri: II.Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu- 18 Mart Üniversitesi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82193-5-9 2 - Lise Öğrencileri Arasında Cep Telefonuyla İternetten Yararlanama Alışkanlığı ve Sıklığının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (Sivas Merkez İlçe Örneği) NAİR GÜNEY (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu- Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası ISBN: 3 - KAVGA ORTAMINDA GENÇLERİN BIÇAK KULLANMA DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ SİVAS MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ NAİR GÜNEY (01.12.2016-03.12.2016), Yayın Yeri: VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - TOPLUMSAL AÇIDAN TÜRK BASIN TARİHİ İÇİNDE SİVAS BASINININ ÖNEMİ İRADE İ MİLLİYE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK NAİR GÜNEY (22.08.2016-23.08.2016), Yayın Yeri: 14.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi - Makedonya Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-498-238-1 5 - KENT KÜLTÜRÜ İÇİNDE GENÇLERİN MAHALLE ALGISI VE ŞİDDET DAVRANIŞI SİVAS MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ NAİR GÜNEY (11.05.2016-13.05.2016), Yayın Yeri: II.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-83819-4-0 6 - Gençlik Şiddetinin Toplumsal Nedenleri (Sivas Örneği) NAİR GÜNEY (11.12.2015-13.12.2015), Yayın Yeri: 7. Uluslararası Risk Altında Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4619-29-0 7 - KENTSEL GELİŞİM SÜRECİNDE YEREL BASIN IN ÖNEMİ SİVAS MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ NAİR GÜNEY (16.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: 1.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-06-1851 8 - SANAYİ TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA Homo Economicus tan Homo Technologicus a NAİR GÜNEY (01.10.2009-03.10.2009), Yayın Yeri: VI.Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Toplumsal Olaylarda Yerel Basının Önemi Bir Örnek Sivas 2 Temmuz Olayları NAİR GÜNEY (19.09.2006-23.09.2006), Yayın Yeri: V.Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-98503-1-9 10 - Homo Technologicus''un Ortaya Çıkış Süreci ve Teknolojik Dinamizm NAİR GÜNEY (22.05.1998-24.05.1998), Yayın Yeri: Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Toplumsal Değişmenin Hızı ve 21. Yüzyıl İnsanının Eğitilme Zorunluluğu NAİR GÜNEY (05.12.1997-07.12.1997), Yayın Yeri: 21. Yüzyılda Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Kongre ve Sergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - 21. Yüzyıl Sürecinde Teknolojik Dinamizm, Homo Technologicus ve Yapısal Değişmeler NAİR GÜNEY (03.09.1997-06.09.1997), Yayın Yeri: 14.Ulusal Bilişim Kurultayı-Bilişim 97 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Kitle İletişimi Kapsamında Şiddet Haberleri Karşısında Tutumlar ve Üç Kent Araştırması (Çanakkale-Ankara-Sivas Örneği) NAİR GÜNEY (07.05.1997-09.05.1997), Yayın Yeri: IV.Sosyal Psikiyatri Sempozyumu Ulusal ISBN: 14 - Göçün Toplumsal Bütünleşme Üzerinde Etkileri EROL METİN,NAİR GÜNEY (20.11.1996-22.11.1996), Yayın Yeri: II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 Aile Sosyolojisi (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Endüstri Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Etkili İletişim Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Felsefeye Giriş (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Kişilerarası İlişkiler (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Sosyolojiye Giriş (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Aile Sosyolojisi (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Duygu Psikolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Endüstri Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Felsefeye Giriş (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Kişilerarası İlişkiler (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Sosyoloji (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sosyolojiye Giriş (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Tarihsel Sosyoloji (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Aile Sosyolojisi (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Çevre Sosyolojisi (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Davranış Bilimleri (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Duygu Psikolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Endüstri Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Göç Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İktisada Giriş (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sosyoloji Tarihi - II (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sosyolojik Düşünme ve Yazma (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Sosyolojiye Giriş (3-0-3) Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Tarihsel Sosyoloji (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Bitirme Tezi (0-2-1) Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İktisada Giriş (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Sosyoloji Tarihi - II (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Tarihsel Sosyoloji (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türk Sosyolojisi Tartışmaları (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi (3-0-3) Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İktisada Giriş (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Epistomoloji ve Bilgi Sosyolojisi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İkitisada Giriş Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Sosyal Bilimlerde İstatistik - I (2-0-2) Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Problem Olarak Felsefe Tarihi Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Sosyal Bilimlerde Metod Türkçe 3 Lisans 2000-2001 Sosyometri Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Bilgi Toplumu Tartışmaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Bilgi Toplumu Tartışmaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Türkiyede Bilişim Kültürü ve Toplumsal Etkileri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Türkiyede Gençlik Sorunları Türkçe 3