Dr.Öğr. Üyesi AHMET MAZLUM


KİTAPLAR Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi Bölüm Adı: KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE İHMAL EDİLEN BİR KONU:GİYİM-KUŞAM,ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA,ARSLAN DURMUŞ ALİ,MAZLUM AHMET, Yayın Yeri: Paradigma Akademi, Editör: Durmuş Ali Arslan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 558, ISBN: 978-605-22922-9-7, Bölüm Sayfaları: 53-79 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü The Modernizing Process in Turkey Bölüm Adı: Is it a Tampon Institution in the Urbanization Process? Township Associations,MAZLUM AHMET, Yayın Yeri: NOMOS, Editör: KARAKUŞ ÖZTÜRK, HATİCE, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: ONLİNE:978-3-8452-9115-4, PRINT:978-3-8487-4750-4, Bölüm Sayfaları: 163-183 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü SOSYOLOJİToplumbilim-İçtimaiyatİLMİ UMRAN Bölüm Adı: SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK KENT, KENTLEŞME, KENTLİLEŞME SORUNLARI,MAZLUM AHMET, Yayın Yeri: PARADİGMA AKADEMİ, Editör: DURMUŞ ALİ ARSLAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-2292-58-7, Bölüm Sayfaları: 349-364 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü KENT SOSYOLOJİSİ Bölüm Adı: KENTLEŞME VE SORUNLARI,MAZLUM AHMET, Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık, Editör: Prof. Dr. Mustafa TALAS, Yrd. Doç. Dr. Emin YİĞİT, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 320, ISBN: 9786059498111, Bölüm Sayfaları: 261-286 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü DÜNYADA VE TÜRKİYE DE SİYASETİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ Bölüm Adı: SİYASAL DÜŞÜNCELER VE İDEOLOJİLER,MAZLUM AHMET, Yayın Yeri: PARADİGMA AKADEMİ, Editör: DURMUŞ ALİ ARSLAN, MUSTAFA ÇAĞLAYANDERELİ, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1040, ISBN: 9786056776199, Bölüm Sayfaları: 351-404 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Değişim Sosyolojisi Bölüm Adı: Toplumsal Değişme ve Temel Kavramlar,BEŞİRLİ HAYATİ, Yayın Yeri: LİSANS YAYINCILIK, Editör: Zahir Kızmaz, Hayati Beşirli, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 24, ISBN: 978-605-9498-12-8, Bölüm Sayfaları: 11-35 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Bölüm Adı: Liderlik, Liderlik Teorileri ve Türleri,KÖZLEME OLGUN,ARSLAN DURMUŞ ALİ,ÇAĞLAR ALİ,ULUOCAK ŞEREF,AK MUAMMER,ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA,BECERİK YOLDAŞ ÖZLEM,ERJEM YAŞAR,DUMAN BETÜL,YOLDAŞ YUNUS,SUMBAS YAVAŞOĞLU AHU,UCA ONUR,MAZLUM AHMET,GÖLBAŞI HAYDAR,KAÇMAZOĞLU HACI BAYRAM,ALBAYRAK MUSTAFA,ŞAHİN BU, Yayın Yeri: Paradigma Akademi, Editör: Arslan Durmuş Ali, Çağlayandereli Mustafa, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1040, ISBN: 978-605-67761-9-9, Bölüm Sayfaları: 165-196 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Değişim Sosyolojisi Bölüm Adı: ,KÖZLEME OLGUN,BEŞİRLİ HAYATİ,ŞENTÜRK ÜNAL,ZABUN BEYHAN,MAZLUM AHMET,TEKİN FERHAT,YENEN İBRAHİM,KIZMAZ ZAHİR,YANIK CELALETTİN,ÖZTÜRK MUSA,KURTDAŞ MUZAFFER ÇAĞLAR,BAYHAN VEHBİ,AKKAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri: Lİsans, Editör: Beşirli Hayati, Kızmaz Zahir, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 398, ISBN: 978-605-9498-12-8, Bölüm Sayfaları: 363-398 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Değişim Sosyolojisi Bölüm Adı: Toplumsal Değişme ve Güncel Yaklaşımlar: Risk ve Ağ toplumu,KIZMAZ ZAHİR,BEŞİRLİ HAYATİ,ZABUN BEYHAN,YANIK CELALETTİN,AKKAŞ İBRAHİM,ÖZTÜRK MUSA,ŞENTÜRK ÜNAL,BAYHAN VEHBİ,MAZLUM AHMET,TEKİN FERHAT,YENEN İBRAHİM,KURTDAŞ MUZAFFER ÇAĞLAR,KÖZLEME OLGUN, Yayın Yeri: Lisans, Editör: Kızmaz, Zahir Beşirli, Hayati, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 398, ISBN: 978-605-9498-12-8, Bölüm Sayfaları: 200-237 2017 Ders Kitabı Kitap Bölümü DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ Bölüm Adı: TOPLUMSAL DEĞİŞME VE MODERNLEŞME,MAZLUM AHMET, Yayın Yeri: Lisans yayıncılık, Editör: Prof. Dr. Zahir KIZMAZ, Prof. Dr. Hayati BEYİRMİ, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 398, ISBN: 978-605-9498-12-8, Bölüm Sayfaları: 103-149 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Akademik Bakış Açısıyla Göç Bölüm Adı: Göç - Terör İlişkisi Bağlamında Mersin İli Örneği,MAZLUM AHMET,ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA,ARSLAN DURMUŞ ALİ,Çağrıcı Ahmet, Yayın Yeri: İKSAD, Editör: Kaldygül Adilbekova, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 155, ISBN: 978-605-9885-53-9, Bölüm Sayfaları: 1-26 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Akademik Bakış Açısıyla Göç Bölüm Adı: Göçün Bireylerin Siyasi Tutum ve Davranışları Üzerindeki Değiştirici ve Dönüştürücü Etkisi: Cumhurbaşkanlığı Sistemi: Mersin Örneği,ARSLAN DURMUŞ ALİ,ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA,MAZLUM AHMET,Çağrıcı Ahmet, Yayın Yeri: İKSAD, Editör: Kaldygül Adilbekova, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 155, ISBN: 978-605-9885-53-9, Bölüm Sayfaları: 49-127 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü SOSYOLOJİ:GÜNLÜK YAŞAMI ANLAMAK Bölüm Adı: TOPLUMSAL GÜVENLİK VE TERÖR,BAY SEDAT,MAZLUM AHMET, Yayın Yeri: PARADİGMA AKADEMİ, Editör: ARSLAN ALİ, ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 574, ISBN: 9786058454774, Bölüm Sayfaları: 443-475 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Modern Sosyoloji Kuramları Bölüm Adı: SOSYOLOJİDE GENEL KURAM,MAZLUM AHMET, Yayın Yeri: Gündoğan Yayınları, Editör: CİRHİNLİOĞLU ZAFER, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 550, ISBN: 9755201025, Bölüm Sayfaları: 15-34 2009 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Türkiye de Çalışma Hayatından Kesitler İşsizlik Sendikal Örgütlenme Kadın Emeği İşportacılık Bölüm Adı: YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ,MAZLUM AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Yay. No:94, Editör: KOCACIK FARUK, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 112, ISBN: 975-763170-1, Bölüm Sayfaları: 77-91 2004 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
BİLDİRİLER 1 - GECEKONDUNUN VAROŞA DÖNÜŞME SÜRECİNE UYUŞTURUCU ALT KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ: MERSİN ÖRNEĞİ ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA,MAZLUM AHMET (17.11.2017-19.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-41-6 2 - Gecekondunun Varoşa Dönüşme Sürecine Uyuşturucu Alt Kültürünün Etkileri: Mersin Örneği ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA,MAZLUM AHMET,Tanaydın Mustafa (17.11.2017-19.11.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-41-6 3 - GÖÇÜN BİREYLERİN SİYASİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ DEĞİŞTİRİCİ VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ MERSİN ÖRNEĞİ ARSLAN DURMUŞ ALİ,ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA,MAZLUM AHMET (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: IRS- Uluslararası İlişkiler Sempozyumu-Göç ve İltica Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - MAZLUM AHMET,ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA,ARSLAN DURMUŞ ALİ (21.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION INTERNATIONAL RELATIONS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Kültür Sosyolojisinde İhmal Edilen Konu: Giyim-Kuşam ARSLAN DURMUŞ ALİ,ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA,MAZLUM AHMET (20.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Göçün Bir Nedeni ve Sonucu Olarak Terör Mersin Örneğine Sosyolojik Bir Yaklaşım Kocacık Faruk, Mazlum AHmet (07.12.2010-09.12.2010), Yayın Yeri: II. Uluslararası Terörizm ve Sınırıaşan Suçlar Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Kentleşme Sürecinin Postmodern Bağlamı Olarak Yaşam Kalitesi Kavramı ve Bir Görgül Örnek Tunceli Kocacık Faruk, Çağlayandereli Mustafa, Mazlum Ahmet (04.10.2010-06.10.2010), Yayın Yeri: I. ULUSLARARASI TUNCELİ (DERSİM) SEMPOZYUMU (EKONOMİ, TARİH, TOPLUM) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Yeniden Yapılanma Sürecinde Kadın Emeği MAZLUM AHMET (16.10.2003-18.10.2003), Yayın Yeri: IV Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Önlisans 2012-2013 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2018-2019 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 GÜNCEL SOSYOLOJİK SORUNLARIN FELSEFİ TEMELLERİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GÜNCEL SOSYOLOJİK SORUNLARIN FELSEFİ TEMELLERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TOPLUMSAL HAREKETLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SOSYAL BİLİMLERDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TOPLUMSAL HAREKETLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 TOPLUMSAL HAREKETLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 GÜNCEL SOSYOLOJİK SORUNLARIN FELSEFİ TEMELLERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 SOSYAL BİLİMLERDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TOPLUMSAL HAREKETLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GÜNCEL SOSYOLOJİK SORUNLARIN FELSEFİ TEMELLERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SOSYAL BİLİMLERDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TOPLUMSAL HAREKETLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 GÜNCEL SOSYOLOJİK SORUNLARIN FELSEFİ TEMELLERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 SOSYAL BİLİMLERDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TOPLUMSAL HAREKETLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TOPLUMSAL HAREKETLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 SOSYAL BİLİMLERDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 SPOR SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 KENTLEŞME SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 KÜRESELLEŞME, KENT, SİYASET VE YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 KENTLEŞME SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 KÜRESELLEŞME, KENT VE MODERNİTE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 KÜRESELLEŞME, KENT, SİYASET VE YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 TOPLUMSAL HAREKETLER PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 KENTLEŞME SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 KÜRESELLEŞME, KENT VE MODERNİTE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 KÜRESELLEŞME, KENT, SİYASET VE YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 KENTLEŞME SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 KÜRESELLEŞME, KENT VE MODERNİTE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 KÜRESELLEŞME,KENT, SİYASET VE YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KENTLEŞME SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KÜRESELLEŞME, KENT VE MODERNİTE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KENTLEŞME SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KÜRESELLEŞME, KENT ve MODERNİTE Türkçe 3