Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE


KİTAPLAR Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Asitan Kitap, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 86, ISBN: 978-605-2072-42-4, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Türkçe Sözdizimi Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Asitan Kitap, Editör: , Basım Sayısı: 6, Sayfa Sayısı: 288, ISBN: 978-605-2072-40-0, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Türk Dil Bilgisi Toplantıları BİRLEŞİK FİİL Bildiriler ve Tartışmalar Bölüm Adı: Birleşik Fiil Sorunu,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Türk Dil Kurumu, Editör: Reşide Gürses, Nevin Balta, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 104, ISBN: 978-975-16-3256-2, Bölüm Sayfaları: 33-44 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü ACZ Kitabı Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Beyan, Editör: Osman Koca, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 368, ISBN: 978-975-473-750-9, Bölüm Sayfaları: 247-258 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sözcük Türleri Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Asitan, Editör: , Basım Sayısı: 4, Sayfa Sayısı: 280, ISBN: 978-605-2072-10-3, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Birleşik Fiil Bölüm Adı: Birleşik Fiil Sorunu,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Türk Dil Kurumu, Editör: Dr. Reşide Gürses, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 107, ISBN: 978-975-16-3256-2, Bölüm Sayfaları: 33-45 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkçe Sözdizimi Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 5, Sayfa Sayısı: 247, ISBN: 978-975-7321-68-0, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü Sözcük Türleri Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Bilimsel Kitap Tümü Hadikatü s Selatin Bölüm Adı: Metin,DELİCE HACI İBRAHİM,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: TÜRK TARİH KURUMU, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 280, ISBN: 978-975-16-2660-8, Bölüm Sayfaları: 6-259 2013 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkçe Sözdizimi Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 3, Sayfa Sayısı: 280, ISBN: 975-7321-40-0, Bölüm Sayfaları: - 2012 Bilimsel Kitap Tümü Sözcük Türleri Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Asitan, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 256, ISBN: 978-605-5487-38-6, Bölüm Sayfaları: - 2012 Bilimsel Kitap Tümü Sözcük Türleri Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Asitan, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 237, ISBN: 978 605 89664 0 6, Bölüm Sayfaları: - 2008 Bilimsel Kitap Tümü Türkçe Sözdizimi Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 3, Sayfa Sayısı: , ISBN: 9789757321400, Bölüm Sayfaları: - 2007 Bilimsel Kitap Tümü Türkçe Sözdizimi Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2003 Bilimsel Kitap Tümü Hulasa Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 275, ISBN: 9757321699, Bölüm Sayfaları: - 2003 Bilimsel Kitap Tümü Türkçe Sözdizimi Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 240, ISBN: 975-97671-1-2, Bölüm Sayfaları: - 2001 Bilimsel Kitap Tümü Kitab fi İlmi n Nüşşab Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 213, ISBN: 975-97671-0-1, Bölüm Sayfaları: - 2001 Bilimsel Kitap Tümü Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin İslami nin Mesnevisi Bölüm Adı: ,DELİCE HACI İBRAHİM,YÜKSEL HASAN,AKSOYAK İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 504, ISBN: 975-96154-0-1, Bölüm Sayfaları: - 1996 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - SUÇA KAPI ARALAYAN SÖZCÜK MAHREMİYETİ VE MEDYA DENETİMİ DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Suça Kapı Aralayan Sözcük Mahremiyeti ve Medya Denetimi DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Türkçenin Öncül Ekliliği Ve Türkçede Öncül Ek Taşıyan Yapılar DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 4 - Yapı Açısından Cümle Sorunu DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - Cümle Nasıl Tanımlanmalıdır DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 6 - Sözcük Türleri Nasıl Tasnif Edilmelidir DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 7 - Oldurgan Çatı İşlev Açısından Nasıl Tanımlanmalıdır DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSKO, ULAKBİM Özgün Makale 8 - T tır Yapısındaki Fiillerde t İle tır Eklerinin Bulunuşu ve t nin İlave Ses Olarak Kullanımı DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 9 - Denkleştirme Öbeği DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - Cumhuriyet Dönemi Türkçesinde Tehlikeli Bir Bozulma Kısaltmaların Söylenişi DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Cümle Öğelerinin Sınıflandırılması ve Cümlenin Temel Öğeleri DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Yıl: 2004 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 12 - Türkçe Sözdiziminde Tümleç DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Yıl: 2003 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 13 - Deyimlerin Dilbilgisel Yapıları ve Yapı Çözümlenişleri DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 14 - Yüklem Olarak Türkçede Fiil DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 15 - Kıpçak Lehçesiyle Yazılmış Bir Atçılık Kitabı Kitâb fî Riyâzeti l Hayl DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 16 - Türk Dilinde İşlevsel Ek Tasnifi Denemesi DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM, MLA, CSA, LLBA, EBSCO, UPD Özgün Makale 17 - Yüklemin Özne Nesne İlişkisi DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM Özgün Makale 18 - Öss İçin Hazırlanmış Kitaplarda Türkçe Sorularındaki Yanlışlıklardan Ancak Örneği DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM Özgün Makale 19 - Türk Dilinde İşlevsel Ek Tasnifi DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM Özgün Makale 20 - Türkçe Sözdiziminde Özne DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları), Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: ISSN 1300-7874: ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), MLA (Modern Language Association), CSA (Sociological Abstracts), LLBA (Linguistic and Language Behavior Abstracts), EBSCO (Academic Complete Search), UPD (Ulrich's Periodicals Directory). Özgün Makale 21 - Zincirleme İsim Tamlaması Teriminin Kullanımı Üzerine DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1997 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM, MLA, CSA, LLBA, EBSCO, UPD Özgün Makale 22 - Niğdeli Muhibbi ve Gül ü Nevruz Mesnevisi DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), Yıl: 1997 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), MLA (Modern Language Association), CSA (Sociological Abstracts), LLBA (Linguistic and Language Behavior Abstracts), EBSCO (Academic Complete Search), UPD (Ulrich's Periodicals Directory). Özgün Makale 23 - Luğat i Ferişteoğlu ve Luğat ı Kânûn ı İlâhi nin Neşri Üzerine DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları), Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), MLA (Modern Language Association), CSA (Sociological Abstracts), LLBA (Linguistic and Language Behavior Abstracts), EBSCO (Academic Complete Search), UPD (Ulrich's Periodicals Directory). Özgün Makale 24 - Anadolu ve Rumeli Ağızları Metinlerinde Kullanılan Seslerin Transkripsiyonu Meselesi DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1995 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), MLA (Modern Language Association), CSA (Sociological Abstracts), LLBA (Linguistic and Language Behavior Abstracts), EBSCO (Academic Complete Search), UPD (Ulrich's Periodicals Directory). Özgün Makale 25 - İlk Kur an Çevirileri ve Türkçenin Kelime Yapma Gücü DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Kızılırmak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 26 - Alıcık Yöresi Fıkraları DELİCE HACI İBRAHİM, Yayın Yeri: Kızılırmak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - TAKISIZ İSİM TAMLAMASI ÜZERİNE DELİCE HACI İBRAHİM (16.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Farkındalık Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Müzakere: Modern Dil Teorileri ve Toplumsal Dizayn DELİCE HACI İBRAHİM (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9554-08-4 3 - Birleşik Kelimeler Ayrı Yazılmalı mıdır? DELİCE HACI İBRAHİM (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: DEMOGE17 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9554-08-4 4 - Çekim Edatlarının Ek Düzeyinde Eşdeğerlikleri ve Temsil Ekleri DELİCE HACI İBRAHİM (22.05.2017-26.05.2017), Yayın Yeri: 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Dilek Şart Kipi mi Dua Kipi mi DELİCE HACI İBRAHİM (08.12.2016-09.12.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Oryantalizm Çalışmaları-Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-86-6153-419-5 6 - Türkçede Ekler Nasıl Sınıflandırılmalıdır DELİCE HACI İBRAHİM (24.11.2016-25.11.2016), Yayın Yeri: Türk Dil Kurumu, Türk Dil Bilgisi Toplantıları ve Eklerin Sınıflandırılması Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Sözlüklerde Sözcük Türlerine Yer Verilmeli mi DELİCE HACI İBRAHİM (24.11.2016-25.11.2016), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu: Sözlükbilimi Terminolojisi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9975-15-5 8 - Sözlüklerde Sözcük Türlerine Yer Verilmeli mi? DELİCE HACI İBRAHİM (03.11.2016-04.11.2016), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9975-19-3 9 - Şekil Bilgisi Verilerinden Hareketle Sözlük Birim Teriminin Tanım ve Kullanımları Üzerine Bir Değerlendirme DELİCE HACI İBRAHİM (06.10.2016-10.10.2016), Yayın Yeri: ICHACS INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-9958-27-342-1 10 - Türk Dilinde Nesne DELİCE HACI İBRAHİM (19.05.2016-22.05.2016), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Türk Dilinde Eksiz Dönüşlü Çatı DELİCE HACI İBRAHİM (19.05.2016-20.05.2016), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiir Metinlerinin Toplumsal Bilinç Açısından Değerlendirilmesi DELİCE HACI İBRAHİM (28.04.2016-30.04.2016), Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Türkçede Kurallı Sözcük Uydurma Yöntemi Olarak Sözdizimbirim DELİCE HACI İBRAHİM (01.12.2015-23.10.2014), Yayın Yeri: Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4989-66-9 14 - Türkçe Sözdiziminde Temel ve Yardımcı Öge Dizilişi DELİCE HACI İBRAHİM (04.12.2013-07.12.2013), Yayın Yeri: VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Köroğlu Şiirlerinin Üslup Özellikleri DELİCE HACI İBRAHİM (26.10.2013-27.10.2013), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Türkçenin Ekleri Yapı Açısından Nasıl Sınıflandırılmalıdır İstanbul Üniversitesi DELİCE HACI İBRAHİM (30.09.2013-04.10.2013), Yayın Yeri: VIII. Türkoloji Kongresi, 30 Eylül - 4Ekim 2013, İstanbul Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Ip Eki Türkçede Hangi Kategorileri Oluşturmaktadır DELİCE HACI İBRAHİM (19.12.2012-20.12.2012), Yayın Yeri: V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Türkçede Fiil Çekimlerine Yeni Bir Bakış DELİCE HACI İBRAHİM (24.09.2012-28.09.2012), Yayın Yeri: VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Türk Lehçe ve Şivelerinde Fiil Çatılarının İşlenişi Bağlamında Yeni Bir Yaklaşım Denemesi DELİCE HACI İBRAHİM (18.05.2009-20.05.2009), Yayın Yeri: Uluslararası Türkoloji Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Çatı Eklerinin Bilinmeyen Bir İşlevi DELİCE HACI İBRAHİM (10.09.2007-15.09.2007), Yayın Yeri: 38. ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Cümle Çözümlemelerinde Cümle Dışı Unsur Terimi Yerine Yeni Bir Teklif DELİCE HACI İBRAHİM (27.08.2007-28.08.2007), Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dili Edebiyatı ve Kongresi UTEK 2007 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9756957974 22 - Necati Beg ve Türki i Basit DELİCE HACI İBRAHİM (15.04.2007-17.04.2007), Yayın Yeri: Necati Bey ve Türki-i Basit". I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu: "Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Bey Anısına Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2013-2014 Göstergebilim Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2010-2011 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2009-2010 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2008-2009 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2007-2008 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2006-2007 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2005-2006 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2004-2005 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2003-2004 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2002-2003 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2001-2002 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Lisans 2000-2001 Türkiye Türkçesi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2013-2014 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 Tarihi Türkiye Türkçesi Metinleri Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Sözdizimi Türkçe 1 Doktora 2013-2014 Sözlük Bilimi Türkçe 1 Doktora 2013-2014 Şekil Bilgisi Türkçe 1 Doktora 2012-2013 Sözdizimi Türkçe 1 Doktora 2012-2013 Sözlük Bilimi Türkçe 1 Doktora 2012-2013 Şekil Bilgisi Türkçe 1 Doktora 2011-2012 Sözdizimi Türkçe 1 Doktora 2011-2012 Sözlük Bilimi Türkçe 1 Doktora 2011-2012 Şekil Bilgisi Türkçe 1 Doktora 2010-2011 Sözdizimi Türkçe 1 Doktora 2010-2011 Sözlük Bilimi Türkçe 1 Doktora 2010-2011 Şekil Bilgisi Türkçe 1 Doktora 2009-2010 Sözdizimi Türkçe 1 Doktora 2009-2010 Sözlük Bilimi Türkçe 1 Doktora 2009-2010 Şekil Bilgisi Türkçe 1 Doktora 2008-2009 Sözdizimi Türkçe 1 Doktora 2008-2009 Sözlük Bilimi Türkçe 1 Doktora 2008-2009 Şekil Bilgisi Türkçe 1