Dr.Öğr. Üyesi MEVLÜDE ZENGİN


KİTAPLAR Representations of Space in Literature Bölüm Adı: ,ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Editör: Selma Elyıldırım, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 150, ISBN: 978-605-96362-9-2, Bölüm Sayfaları: 94-121 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Memory in Western Literature Bölüm Adı: ,ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: Mevlüde Zengin / Sedat Bay, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 230, ISBN: 978-605-4361-85-8, Bölüm Sayfaları: 132-156 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Memory in Western Literature Bölüm Adı: ,ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: Mevlüde Zengin/ Sedat Bay, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 230, ISBN: 978-605-4561-85-8, Bölüm Sayfaları: 157-183 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Humour in Western Literature Bölüm Adı: Subversive Humour via Estrangement in a Feministic Utopia: Charlotte Perkins Gilman''s Herland,ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Kriter Yayınevi, Editör: Şeyda Sivrioğlu, Meryem Ayan, Necdet Keleş, Gamze Yalçın, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 527, ISBN: 978-605-9336-31-4, Bölüm Sayfaları: 255-273 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü B/Orders Unbound:Transgressing the Limits in Arts and Humanities Bölüm Adı: ,ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Editör: Şule Okuroğlu Özün / Mustafa Kırca, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 302, ISBN: 978-9944-452-90-8, Bölüm Sayfaları: 138-146 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkiye de ve Dünyada Kadın Araştırmaları Research on Woman in Turkey and in the World Bölüm Adı: Kadın ve Delilik: Charlotte Perkins Gilman''ın "Sarı Duvar Kağıd" Başlıklı Öyküsü,ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Çukurova University Publishing House, Editör: Prof Dr. Gülseren Ağrıdağ, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 555, ISBN: 978 975 487 207 1, Bölüm Sayfaları: 329-336 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: The Criterion: An International Journal in English, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCOHOST DatabaseDirectory of Open Access scholarly ResourcesGoogle ScholarJournalSeekResearchGateLibrary of CongressUniversity of Oxford eBooks Center, UK Özgün Makale 2 - ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: International Journal of Arts and Humanities, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ,CiteSeers, Academic Resources, Google, Scirus,Getcited, New Jour, Open J-Gate Özgün Makale 3 - ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR, index copernicus, Journal Directory, DJS Özgün Makale 4 - Bir Keder Anısının Kişisel ve Toplumsal Boyutu: Alice Sebold un Lucky: A Memoir Başlıklı Anısı ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Tubitak, Ulakbim, Sobiad, Dergi Park Akademik. ASOS, tei, araştırmax, academic impact, Özgün Makale 5 - Western Self Images in Agatha Christie's Death on the Nile: A Postcolonial Reading ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT];, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, OAJI, DOAJ, indexcopernicus, ASOS Index, Ulrichs Periodicals Directory, BASE, Deutche Nationale Bibliotek, Özgün Makale 6 - ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM, Indexcopernicus, EBSCO, Ergo, Özgün Makale 7 - An Introduction to Intertextuality as a Literary Theory : Definitions Axioms and the Originators ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, arastirmax, tei, ulakbim, sobiad Özgün Makale 8 - Orientalism in Agatha Christie's Appointment With Death ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: ASOS Journal- The Journal of Academic Social Science, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: sobiad, cite factor, index copernicus, academic keys, asos, OAJI, Research Bible, DRJI, Akademik Dizin, Sjournal Index, AJNS, Scholars Impact, SPARC, Science Library Index, Acarindex. com, Scholarsteer Özgün Makale 9 - Intertextual Relations in Aldous Huxley's Point Counter Point ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Degisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, IBSS, EBSCO , SOBİAD Özgün Makale 10 - Çok Sesli Müzikten Polifonik Romana: Aldous Huxley'nin Ses Sese Karşı Adlı Romanı ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM, Sosyal Bilimler Veritabanı, indexcopernicus, Public Knowledge Project, EBSCHO, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi, ERGO, New JourTürk Eğitim İndeks Özgün Makale 11 - Anthony Burgess's Dystopian Vision in A Clockwork Orange: From Ultra Violence and Dehumanization of Man to Reliance on Human Goodness ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: İnönü University INIJOSS, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim, ASOS Index Özgün Makale 12 - William Blake's London: A Resistance To Power and Authority ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 13 - Türkü Söylüyor Otlar: Toplumsal Irkçı İdeolojiden Bireysel Psikolojik Çöküntüye ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi- Journal of Faculty of Letters, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ulakbim, indexcopernicus Özgün Makale 14 - Joseph Conrad'ın Casus Adlı Romanında Anarşizm ve Yıkımı ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 15 - Winnie Verloc As A Tragic Heroine: From Stability to Explosion ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 16 - Imagery in Andrew Marvell's To His Coy Mistress ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: e-Journal of New World Sciences Academy, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, SIS, ESJI, Google Scholar, Advanced Sciences Index, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research JournalsIndexing. Özgün Makale 17 - Heart of Darkness: Yeni Tarihselci bir Okuma ZENGİN MEVLÜDE, Yayın Yeri: C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, IBSS, EBSCO , SOBİAD Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - The Reflection of Necrophilia in Browning''s "Porphyria''s Lover" and Faulkner''S "A Rose for Emily": A Comparative Study from the Feministic Viewpoint ZENGİN MEVLÜDE (10.10.2018-12.10.2018), Yayın Yeri: The VIIth International Comparative Literature Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4561-75-9 2 - Sevinç Çokum''un Beyaz Bir Kıyı Adlı Eserinde Başka Bir Doğu: Postkolonyal Bir Okuma ZENGİN MEVLÜDE (10.10.2018-12.10.2018), Yayın Yeri: VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4561-75-9 3 - The Aftermath of the Colonial Trauma and the Trauma of Whiteness: Book Burning and Book Writing as Ways of Recovery in Jean Rhys ZENGİN MEVLÜDE (18.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: 12th International Idea Conference: Studies in English Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - İngiliz Edebiyatından İki Kadın Yazar: Jane Austen ve Virginia Woolf ZENGİN MEVLÜDE (09.03.2018-09.03.2018), Yayın Yeri: Panel: Kadın, Edebiyat ve Toplum Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - ZENGİN MEVLÜDE (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: BAKEA 2017 5th Western Cultural and Literary Studies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - The Saboteur Memory in Jean Rhys''s Voyage in the Dark ZENGİN MEVLÜDE (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: BAKEA 2017 5th Western Cultural and Literary Studies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Joyce''s Exiles: Individuals'' Exilic Spaces ZENGİN MEVLÜDE (25.05.2017-26.05.2017), Yayın Yeri: The 1st International Conference on English Literature: "Explorations of Space: Constructing and Deconstructing the Boundaries" Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Configurations of the Subjects as Reflected in Mrs. Dalloway: The Perfect Hostess and the Shell-Shocked Veteran ZENGİN MEVLÜDE (12.04.2017-14.04.2017), Yayın Yeri: 11th International IDEA Conference: "Studies in English" Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Configurations of the subjects as Reflected in Mrs. Dalloway: The Perfect Hostess and a Shell-Shocked Veteran ZENGİN MEVLÜDE (12.04.2017-14.04.2017), Yayın Yeri: 11th International IDEA Conference: Studies in English Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Bir Keder Anısının Kişisel ve Toplumsal Boyutu: Alice Sebold''un Lucky: A Memoir Başlıklı Anısı ZENGİN MEVLÜDE (08.03.2017-10.03.2017), Yayın Yeri: I. Ulusal Kadın Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - New Historicist Implications in Woolf''s Modernist Art With Reference to Mrs. Dalloway ZENGİN MEVLÜDE (15.09.2016-17.09.2016), Yayın Yeri: M@king it New in English Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Subversive Humour via Estrangement in a Feministic Utopia Charlotte Perkins Gilman s Herland ZENGİN MEVLÜDE (07.10.2015-09.10.2015), Yayın Yeri: IV. International Symposium of Western Cultural and Literary Studies BAKEA - Humour Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9336-31-4 13 - A Study on Alfred Lord Tennyson s Tithonus from the Perspective of Ecocriticism ZENGİN MEVLÜDE (07.05.2015-08.05.2015), Yayın Yeri: 4th International Conference on Language, Literature and Culture B/Orders Unbound:Transgressing the Limit in Arts and humanities Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Anthony Burgess s Dystopian Vision in A Clockwork Orange From Ultra Violence and Dehumanization of Man to Reliance on Human Goodness ZENGİN MEVLÜDE (15.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Kadın ve Delilik Charlotte Perkins Gilman ın Sarı Duvar Kağıdı Başlıklı Öyküsü ZENGİN MEVLÜDE (09.04.2015-11.04.2015), Yayın Yeri: I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-487-207-1
DERSLER Lisans 2018-2019 İDE 1025 Short Story Analysis İngilizce 3 Lisans 2018-2019 İDE 2021 Literary Terms and Movements İngilizce 3 Lisans 2018-2019 İDE 3021 English Novel I İngilizce 3 Lisans 2018-2019 İDE 4029 English Novel III İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDE 1025 Hikaye İnceleme İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDE 1103 İngilizce Kelime Bilgisi İngilizce 2 Lisans 2016-2017 İDE 2021 Edebiyat Kavramları ve Akımlar I İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDE 2032 Edebiyat Kavramları II İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDE 2201 İngilizce Dilbilgisi İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDE 3017 İngiliz Romanı I İngilizce 4 Lisans 2016-2017 İDE 3021 İngiliz Romanı I İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDE 3034 İngiliz Romanı II İngilizce 4 Lisans 2016-2017 İDE 3038 İngiliz Şiiri II İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDE 3044 İngiliz Romanı II İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDE 3302 İngilizce Sözlü Anlatım İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDE 3302 İngilzce Sözlü Anlatım İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDE 3304 İngilizce Metin Okuma İngilizce 2 Lisans 2016-2017 İDE 3304 İngilizce Metin Okuma İngilizce 2 Lisans 2013-2014 İDE 2203 İng. Türkçe Çeviri İngilizce 2 Lisans 2013-2014 İDE 3017 İNGİLİZ ROMANI I İngilizce 4 Lisans 2013-2014 İDE 3017 İngiliz Romanı I İngilizce 4 Lisans 2013-2014 İde 3031 İngilizce Sözlü Anlatım İngilizce 3 Lisans 2013-2014 İDE 3034 İngiliz Romanı II İngilizce 4 Lisans 2013-2014 İDE 3038 İngiliz Şiiri II İngilizce 3 Lisans 2013-2014 İDE 3301 İngilizce Sözlü Anlatım İngilizce 3 Lisans 2013-2014 İDE 4001 Edebiyat Teorisi ve Eleştiri I İngilizce 3 Lisans 2013-2014 İDE 4403 Melekler ingilizcesi İngilizce 2 Lisans 2013-2014 İDE 4403 MESLEKLER İNGİLİZCESİ İngilizce 2 Lisans 2013-2014 İDE 4403 MEsLEKLER İNGİLİZCESİ İngilizce 2 Lisans 2013-2014 İDE 4404 MESLEKLER İNGİLİZCESİ İngilizce 2 Lisans 2012-2013 İDE 2017 Mitoloji İngilizce 3 Lisans 2012-2013 İDE 2202 İngilizce Dilbilgisi İngilizce 3 Lisans 2012-2013 İDE 2203 İng. Türkçe Çeviri İngilizce 2 Lisans 2012-2013 İDE 3034 İngiliz Romanı II İngilizce 4 Lisans 2012-2013 İDE 4001 Edebiyat Teorisi ve Eleştiri I İngilizce 3 Lisans 2012-2013 İDE 4015 İngiliz Romanı III İngilizce 3 Lisans 2012-2013 İDE 4403 Melekler İngilizcesi İngilizce 2 Lisans 2012-2013 İDE 4403 MESLEKLER İNGİLİZCESİ İngilizce 2 Lisans 2012-2013 İDE 4403 MEsLEKLER İNGİLİZCESİ İngilizce 2 Lisans 2012-2013 İDE 4404 MESLEKLER İNGİLİZCESİ İngilizce 2 Lisans 2011-2012 İDE 1102 İngilizce Dilbilgisi İngilizce 3 Lisans 2011-2012 İDE 2017 Mitoloji İngilizce 3 Lisans 2011-2012 İDE 2022 Edebiyat Kavramları ve Akımlar İngilizce 3 Lisans 2011-2012 İDE 3013 İngiliz Şiiri I İngilizce 3 Lisans 2011-2012 İde 3031 İngilizce Sözlü Anlatım İngilizce 3 Lisans 2011-2012 İDE 4015 İngiliz Romanı III İngilizce 3 Lisans 2011-2012 İDE 4403 MESLEKLER İNGİLİZCESİ İngilizce 2 Lisans 2011-2012 İDE 4403 MEsLEKLER İNGİLİZCESİ İngilizce 2 Lisans 2011-2012 İDE 4404 MESLEKLER İNGİLİZCESİ İngilizce 2 Lisans 2010-2011 İDE 2022 Edebiyat Kavramları ve Akımlar İngilizce 3 Lisans 2009-2010 İDE 317 17. ve 18. yy. İngiliz Şiiri İngilizce 3 Lisans 2008-2009 İDE 218 Edebiayt Kavramları ve Akımlar İngilizce 3 Lisans 2008-2009 İDE 311 Roman Teorisi ve İngiliz Romanına giriş İngilizce 3 Lisans 2008-2009 İDE 317 17. ve 18. yy. İngiliz Şiiri İngilizce 3 Lisans 2008-2009 İDE 322 19.Yüzyıl İngiliz Şiiri ve Düzyazı İngilizce 3 Lisans 2008-2009 İDE Kısa Hikaye İngilizce 2 Lisans 2007-2008 İDE 218 Edebiayt Kavramları ve Akımlar İngilizce 3 Lisans 2007-2008 İDE 311 Roman Teorisi ve İngiliz Romanına giriş İngilizce 3 Lisans 2007-2008 İDE 317 17. ve 18. yy. İngiliz Şiiri İngilizce 3 Lisans 2007-2008 İDE 322 19.Yüzyıl İngiliz Şiiri ve Düzyazı İngilizce 3 Lisans 2007-2008 İDE Kısa Hikaye İngilizce 2 Lisans 2006-2007 İDE 218 Edebiayt Kavramları ve Akımlar İngilizce 3 Lisans 2006-2007 İDE 317 17. ve 18. yy. İngiliz Şiiri İngilizce 3 Lisans 2006-2007 İDE 322 19.Yüzyıl İngiliz Şiiri ve Düzyazı İngilizce 3 Lisans 2006-2007 İDE Kısa Hikaye İngilizce 2 Lisans 2005-2006 İDE 218 Edebiayt Kavramları ve Akımlar İngilizce 3 Lisans 2005-2006 İDE 311 Roman Teorisi ve İngiliz Romanına giriş İngilizce 3 Lisans 2005-2006 İDE 317 17. ve 18. yy. İngiliz Şiiri İngilizce 3 Lisans 2005-2006 İDE 322 19.Yüzyıl İngiliz Şiiri ve Düzyazı İngilizce 3 Lisans 2005-2006 İDE Kısa Hikaye İngilizce 2 Lisans 2004-2005 İDE 101 İngilizce Dilbilgisi İngilizce 4 Lisans 2004-2005 İDE 102 İngilizce Dilbilgisi İngilizce 3 Lisans 2004-2005 İDE 218 Edebiayt Kavramları ve Akımlar İngilizce 3 Lisans 2004-2005 İDE 311 Roman Teorisi ve İngiliz Romanına giriş İngilizce 3 Lisans 2004-2005 İDE 317 17. ve 18. yy. İngiliz Şiiri İngilizce 3 Lisans 2004-2005 İDE 322 19.Yüzyıl İngiliz Şiiri ve Düzyazı İngilizce 3 Lisans 2004-2005 İDE Kısa Hikaye İngilizce 2 Lisans 2003-2004 İDE 101 İngilizce Dilbilgisi İngilizce 4 Lisans 2003-2004 İDE 102 İngilizce Dilbilgisi İngilizce 3 Lisans 2003-2004 İDE 218 Edebiayt Kavramları ve Akımlar İngilizce 3 Lisans 2003-2004 İDE 311 Roman Teorisi ve İngiliz Romanına giriş İngilizce 3 Lisans 2003-2004 İDE 317 17. ve 18. yy. İngiliz Şiiri İngilizce 3 Lisans 2003-2004 İDE 322 19.Yüzyıl İngiliz Şiiri ve Düzyazı İngilizce 3 Lisans 2003-2004 İDE Kısa Hikaye İngilizce 2 Lisans 2002-2003 İDE 101 İngilice Dilbilgisi İngilizce 4 Lisans 2002-2003 İDE 102 İngilizce Dilbilgisi İngilizce 3 Lisans 2002-2003 İDE 218 Edebiayt Kavramları ve Akımlar İngilizce 3 Lisans 2002-2003 İDE 311 Roman Teorisi ve İngiliz Romanına giriş İngilizce 3 Lisans 2002-2003 İDE 317 17. ve 18. yy. İngiliz Şiiri İngilizce 3 Lisans 2002-2003 İDE Kısa Hikaye İngilizce 2 Lisans 2001-2002 İDE 101 İngilice Dilbilgisi İngilizce 4 Lisans 2001-2002 İDE 102 İngilizce Dilbilgisi İngilizce 3 Lisans 2001-2002 İDE 311 Roman Teorisi ve İngiliz Romanına giriş İngilizce 3 Lisans 2001-2002 İDE 317 17. ve 18. yy. İngiliz Şiiri İngilizce 3 Lisans 2001-2002 İDE 322 19.Yüzyıl İngiliz Şiiri ve Düzyazı İngilizce 3 Lisans 2001-2002 İDE Kısa Hikaye İngilizce 2 Lisans 2000-2001 İDE 218 Edebiayt Kavramları ve Akımlar İngilizce 3 Lisans 2000-2001 İDE 311 Roman Teorisi ve İngiliz Romanına giriş İngilizce 3 Lisans 2000-2001 İDE 317 17. ve 18. yy. İngiliz Şiiri İngilizce 3 Lisans 2000-2001 İDE 322 19.Yüzyıl İngiliz Şiiri ve Düzyazı İngilizce 3