Doç.Dr. BEKİR ZENGİN


MAKALELER 1 - ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 2 - Otobiyografi, Kadın ve Kimlik ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi - The Black Sea Journal of Social Sciences - The special issue of woman, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM, Index Copernicus, SOBİAD, ASOS Özgün Makale 3 - Konrad Sürgüne Gönderilen Tanrı ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim, sobiad Özgün Makale 4 - Alman Kolonyal Edebiyatı Heinrich von Kleist ın Die Verlobung in St Domingo Başlıklı eserinde Irk Kavramı ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: NWSA Academik Journal, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 5 - Elfriede Jelinek in Sevda Kadınları Başlıklı Romanında Kadınların Toplumdaki Yeri ve Kadınların Ortaya Çıkan Manzaradaki Rolü ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Ebsco, İbss Özgün Makale 6 - Hermann Hesse nin Step Kurdu Romanında Çağ Eleştirisi ve Psikanalizin izleri ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 7 - Psikanalitik Yöntem Işığı Altında Hermann Hesse nin Narziss ve Goldmund Başlıklı Eserine bir Yaklaşım Denemesi ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Bu tarihte taranmıyor Özgün Makale 8 - Günce ve Stefan Zweig ile Oğuz Atay ın Günceleri ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Bu tarihte taranmıyor Özgün Makale 9 - Otobiyografi ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Bu tarihte taranmıyor Özgün Makale 10 - Edebi Biyografi ve Stefan Zweig ın Kleist Nietzsche Höderlin Biyografileri ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Bu tarihte taranmıyor Özgün Makale 11 - Heinrich Böll ve Ferid Edgü nün Denemelerinde Sanat ve Sanatçı Kavramı Üzerine ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Bu tarihte taranmıyor Özgün Makale 12 - Deneme ve Denemeye Yakın Türlerle Deneme Arasındaki Benzerlikler Farklar ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: Bu tarihte taranmıyor Özgün Makale 13 - Kafka nın Değişim Çevirisi Üzerine ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: Bu tarihte taranmıyor Özgün Makale 14 - Stefan Zweig ın Bizans ın Fethi Adlı Öyküsü Üzerine ZENGİN BEKİR, Yayın Yeri: 4 Eylül Ortak Kitap, Yıl: 1985 Ulusal Hakemli Endeks: taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Ahmet Hamdi Tanpınar ve Alberto Manguel ile Beş Şehir ZENGİN BEKİR (10.10.2018-12.10.2018), Yayın Yeri: VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4561-75-9 2 - İSLAMOFOBİNİN KURGUSAL DÜNYADA YANSIMALARI: REALİTEDEN DİSTOPİYE: MOHSİN HAMİD''İN "GÖNÜLSÜZ KÖKTENDİNCİ" VE MICHEL HOULLOUBECQ''İN "UNTERWERFUNG" (DİZÇÖKÜŞ) BAŞLIKLI ROMANLARI ZENGİN BEKİR,ÜNAL VEHBİ (10.10.2018-12.10.2018), Yayın Yeri: VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - ZENGİN BEKİR (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: BAKEA2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Otobiyografi, Kadın ve Kimlik. ZENGİN BEKİR (08.03.2017-09.03.2017), Yayın Yeri: 1. Ulusal Kadın Sergisi ve Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Metinlerarasılık ve Ahmet Hamdi Tanpınar ın Mahur Beste Romanında Batı Romanından izler ZENGİN BEKİR (12.10.2016-14.10.2016), Yayın Yeri: VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: ISBN: 978-605-320-571-5 6 - Konrad Sürgüne Gönderilen Tanrı ZENGİN BEKİR (05.09.2015-09.09.2015), Yayın Yeri: BAKEA Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Alfred Döblin s Amazonas als postkolonialer Diskurs ZENGİN BEKİR (30.05.2015-04.06.2015), Yayın Yeri: X. Internationale Kongress der Germanisten Rumaeniens Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Ataerkil Sistemin Yapısökümü Olarak Meltem Arıkan ın Yeter Tenimi Acıtmayın Başlıklı Romanı ZENGİN BEKİR (09.04.2015-11.04.2015), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Kadın Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Ecriture Feminene Kadınca yazmak Bir üslup aracı olarak cinselliğin kadın ve erkek yazarlardaki yansıması İki örnek Meltem Arıkan ve Mehmet Eroğlu ZENGİN BEKİR (13.10.2009-16.10.2009), Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner kadın Kongresi: Değişim ve Güçlenme Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-441-281-9 (2.c) 10 - Kadın Edebiyatında Otobiyografiden Kurmacaya Üslup Arayışları Öznelliğin Serüveni Bir Örnek Meltem Arıkan ZENGİN BEKİR (27.04.2009-29.04.2009), Yayın Yeri: Uluslararası Kadın Semineri: Bilim ve Sanat İnsanı Olarak Kadın Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Psikanaliz Kadın Cinselliği ve Meltem Arıkan ın Evet Ama Sanki Başlıklı Eserinde Cinselliğin Yansıması ZENGİN BEKİR (05.03.2009-07.03.2009), Yayın Yeri: Uluslararası - Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Kadın Erkek Dili Ayırımı Ve Kadın Estetiği Üzerine Almanya daki DurumaGenel Bir Bakış ZENGİN BEKİR (29.04.2008-02.05.2008), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Hermann Hesse nin Narziss ve Goldmund Başlıklı Eserinde Kutsal Varlık Anne ve Sevgili Olarak Kadın İmgesi ZENGİN BEKİR (-), Yayın Yeri: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GERMANİST SEMPOZYUM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2016-2017 ALMAN EDEBİYAT TARİHİ Almanca 2 Lisans 2016-2017 Edebiyat Bilimine Giris Almanca 2 Lisans 2016-2017 Gramer Almanca 6 Lisans 2015-2016 Alman Edebiyat Tarihi Almanca 2 Lisans 2015-2016 ÇEVİRİ A-T Almanca 2 Lisans 2015-2016 ÇEVİRİ A-T Almanca 2 Lisans 2015-2016 Edebiyat Bilimi Temel Kavramları Almanca 2 Lisans 2014-2015 Alman Edebiyat Tarihi Almanca 2 Lisans 2014-2015 ÇEVİRİ A-T Almanca 2 Lisans 2014-2015 Edebiyat Bilimi Temel Kavramları Almanca 2 Lisans 2013-2014 Alman Edebiyat Tarihi Almanca 2 Lisans 2013-2014 ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI TARİHİ Almanca 2 Lisans 2013-2014 ÇEVİRİ A-T Almanca 2 Lisans 2013-2014 Çeviri A-T Almanca 2 Lisans 2013-2014 EDEBİ METİNLER VE ELEŞTİRİ Almanca 2 Lisans 2013-2014 EDEBİ METİNLER VE ELEŞTİRİ Almanca 2 Lisans 2013-2014 EDEBİ METİNLER VE ELEŞTİRİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Edebiyat Bilimi Temel Kavramları Almanca 2 Lisans 2013-2014 Edebiyat Kavramlarına Giriş Almanca 2 Lisans 2013-2014 Gramer Almanca 4 Lisans 2012-2013 Alman Edebiyat Tarihi Almanca 2 Lisans 2012-2013 ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI TARİHİ Almanca 1 Lisans 2012-2013 ÇEVİRİ A-T Almanca 2 Lisans 2012-2013 EDEBİ METİNLER VE ELEŞTİRİ Almanca 2 Lisans 2012-2013 EDEBİ METİNLER VE ELEŞTİRİ Almanca 1 Lisans 2012-2013 Edebi Metinler ve Eleştiri Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Edebiyat Bilimi Temel Kavramları Almanca 2 Lisans 2012-2013 Gramer Almanca 4 Lisans 2011-2012 Alman Edebiyat Tarihi Almanca 2 Lisans 2011-2012 Alman Edebiyat Tarihi Almanca 2 Lisans 2011-2012 ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI TARİHİ Almanca 1 Lisans 2011-2012 Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ÇEVİRİ A-T Almanca 2 Lisans 2011-2012 EDEBİ METİNLER VE ELEŞTİRİ Almanca 2 Lisans 2011-2012 EDEBİ METİNLER VE ELEŞTİRİ Almanca 1 Lisans 2011-2012 Edebi Metinler ve Eleştiri Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Edebiyat Bilimi Temel Kavramları Almanca 2 Lisans 2011-2012 Edebiyat Kavramlarına Giriş Almanca 2 Lisans 2008-2009 Alman Edebiyat Tarihi Almanca 2 Lisans 2008-2009 Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Çeviri A-T Almanca 2 Lisans 2008-2009 Edebi Metinler ve Eleştiri Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Edebiyat Kavramlarına Giriş Almanca 2 Lisans 2007-2008 Alman Edebiyat Tarihi Almanca 2 Lisans 2007-2008 Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Çeviri A-T Almanca 2 Lisans 2006-2007 Alman Edebiyat Tarihi Almanca 2 Lisans 2006-2007 Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Edebi Metinler ve Eleştiri Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Edebiyat Kavramlarına Giriş Almanca 2 Lisans 2005-2006 Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Edebiyat Kavramlarına Giriş Almanca 2