Dr.Öğr. Üyesi ONUR BALCİ


MAKALELER 1 - BALCİ ONUR, Yayın Yeri: ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD), Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Alan Endeksleri Özgün Makale 2 - BALCİ ONUR, Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Asos İndex, SOBIAD, Google Scholar Özgün Makale 3 - Kazak Türkçesi Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Örnekleriyle Zarf Fiil Eklerinin Edat Türetme İşlevi BALCİ ONUR, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Alan endeksleri Özgün Makale 4 - Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi Örnekleriyle Orhun Yazıtları nın Çağdaş Türk Lehçelerine Aktarma Farklılıkları BALCİ ONUR, Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Alan Endeksleri Özgün Makale 5 - DİVANÜ LÜGÂTİ T TÜRK TE KIPÇAKÇA OLARAK KAYDEDİLEN DİLMALZEMESİNİN BUGÜNKÜ KIPÇAK LEHÇELERİNDEKİ DURUMU BALCİ ONUR, Yayın Yeri: Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Alan Endeksleri Özgün Makale 6 - Azerbaycan Türkçesinde mIş mAmIş Zarf Fiil Eki ve Bu Ekin Anadolu Ağızlarında Yansımaları BALCİ ONUR, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Alan Endeksler, Özgün Makale 7 - Kazak Türkçesinde Fiil Kılınışını Belirleyen Ekler BALCİ ONUR, Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dersigi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Alan endeksleri Özgün Makale 8 - Kazak ve Kırgız Türkçelerinde İstek Kipleri İşlevleri ve İstek İşlevli Diğer Kipler (Doktora tezinden faydalanılarak üretilmiştir) BALCİ ONUR, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM, Asos İndex, MLA Özgün Makale 9 - KAZAK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÇEKİM EDATLARININ İSTEMLERİ BALCİ ONUR, Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Asos İndex, Index Copernicus, DOAJ Özgün Makale 10 - KAZAK TÜRKÇESİNDE a e y ZARF FİİL EKİ VE İŞLEVLERİ BALCİ ONUR, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS İndex Özgün Makale 11 - Kaplan Kelimesinin Kökenbilimsel İncelenmesi BALCİ ONUR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - KAZAK TÜRKÇESİNİN SES VE ŞEKİL BİLGİSİ TERİMLERİ (Yüksek lisans tezinden faydalanılarak üretilmiştir) BALCİ ONUR, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale