Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN


MAKALELER 1 - Zeytinli Ada (MÖ 2.yy - MS 12.yy) Bireylerinde İnterorbital, Biorbital ve Bizigomatik Mesafelerin Üç Boyutlu Tomografi Değerlendirilmesi. Doğan Mansur,Şalk İsmail,Yaşar Alpaslan,Görler Oğuzhan,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 2 - Kirazlıdere İskelet Topluluğunun Çene ve Diş Patolojisi Açısından İncelenmesi SUATA ALPASLAN FADİME,Uz Banu, Yayın Yeri: Cumhuriyet üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer endeksler Özgün Makale 3 - Zeytinli Ada Topluluğuna Ait Kafatası İskeletlerininparanazal Sinüs (Bt) Boşluğu Morfolojilerinin Bilgisayarlıtomografi Görüntüleme Yöntemi İle İncelenmesi. Öz Hakan,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Alan Endeks Özgün Makale 4 - Zeytinli Ada İnsan İskeletlerinde Diş Varyasyonları Bekmez Mehmet Sabri,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen FakültesiFen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: BASE Özgün Makale 5 - Hafik Düzyayla Sivas KD Yöresinin Stratigrafisi ve Küçük Memeli Fosillerinin Taksonomik Biyokronolojik ve Paleobiyocoğrafik İncelemesi Dinçarslan İsmail,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi,, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: BASE Özgün Makale 6 - Zeytinli Ada İskelet Topluluğunun Diş ve Çene Patolojisi Açısından İncelenmesi BIÇAK Saadet,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer endeksler Özgün Makale 7 - Zeytinliada Erdek Balıkesir Topluluğundanerken Bizans Dönemi Ne Ait Bir Sifilis Frengi Örneği SUATA ALPASLAN FADİME,BEKMEZ Mehmet Sabri, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Alan endeksleri Özgün Makale 8 - The Middle Pleistocene fauna from southeastern Anatolia Gölbaşı Adıyaman Turkey SUATA ALPASLAN FADİME,Dinçarslan İsmail, Yayın Yeri: International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, 2011,, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 9 - Some small mammal fossils of Üçağızlı Cave Hatay Turkey. SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Anadolu Erken Pliyosen Küçük Memeli Topluluğu Paleontolojik ve Paleoekolojik Anlamları SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: di Özgün Makale 11 - Paleoenvironment of the Middle Pleistocene site of Gölbaşı near Adıyaman southeastern Turkey a reconstruction based on rodents SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: ANTHROPOLOGY AND ARCHEOLOGY OF EURASIA, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 12 - The Paleoecology of the continental early Pliocene of the eastern Mediterranean a construction based on rodents SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer endeksler Özgün Makale 13 - Neojen Döneminde iklim ve ortam SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Diğer endeks Özgün Makale 14 - The lignite deposits of the Düzyayla locality Hafik Sivas Turkey and vertebrate fossil record. SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: ISEM, 7. International symposium on Eastern Mediterranean Geology,, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: di Özgün Makale 15 - Pseudomeriones latidens Sen 2001 Rodentia Mammalia from Karaözü Kaleköy and Dendil Sivas Turkey SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Alan endeks Özgün Makale 16 - Erken Pliyosen Yaşlı Hacıömer Erzurum Tekman lokalitesine ait Paleontolojik bulgular SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: di Özgün Makale 17 - İğdeli Gemerek Sivas Lokalitesi Erken Pliyosen Fauna İstifinin Rodentia Ve Lagomorpha Mammalia Fosilleri Biyokronolojik Ve Paleobiyocoğrafik Anlamları. SUATA ALPASLAN FADİME,Ünay Engin,Ay Faruk, Yayın Yeri: Cumhuriyet üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: di Özgün Makale 18 - The paleoenvironmental implications of the Eastern Mediterranean A construction based on rodents SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: INQUA-SEQS, Quaternary stratigraphy and paleontology of the southern Russia: connections between Europe, Africa and Asia, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: di Özgün Makale 19 - The early Upper Paleolithic occupations at Üçağızlı Cave Hatay Turkey Kuhn Steven,Mary C Stiner,GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,YILMAZ HAKAN,BAYKARA İSMAİL,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,Paul Goldberg,Kathleen Martinez,Ünay Engin,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Journal of Human Evolution, Elsevier, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 20 - Occitanomys Rhodomys vandami nov sp Muridae Mammalia from the Early Pliocene early Ruscinian fauna of İğdeli Turkey SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: The Open Geology Journal, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Myomimus igdeliensis nov sp Gerbillinae Rodentia Mammalia from the Early Pliocene Ruscinian fauna of Igdeli Turkey SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, Sofia, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 22 - Early Pliocene Ruscinian rodents Mammalia from the lignites Elbistan Turkey SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, Sofia,, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 23 - The Pleistocene Rodents from Central Anatolia SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM,, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 24 - Pseudomeriones hansi nov sp Gerbillinae Mammalia From The Early Pliocene Ruscinian Fauna of İğdeli Turkey SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: The Open Geology Journal, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 25 - Ochotona mediterranensis nov sp Lagomorpha Mammalia from Early Plıocene of Igdeli Anatolia Turkey SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, 2009 Sofia, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 26 - Kızlar Manastırı İnsanlarına Ait Dişlerin Analizi SUATA ALPASLAN Fadime, GÖZLÜK KIRMIZI OGLU Pinar, YASAR Füsun, YIGIT Ayhan, SEVIM EROL Ayla, Yayın Yeri: 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 27 - Kampüs Sivas Pleyistosen Fauna İstifinin Rodentia Mammalia Fosilleri SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Cumhuriyet üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: di Özgün Makale 28 - Rodents from the Hominoid locality Çorakyerler Anatolia ÜNAY ENGİN,de BRUIJN HANS,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Beitrage zur Palaontologie, Herausgegeben vom Verein zur Förderung der Palaontologie am für Palaontologie der Universitat Wien, Österreich, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - The paleoecology of the continental Early Pliocene of the Eastern Mediterranean a reconstruction based on rodents SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Proc. 5 th. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki,, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 30 - Kaleköy ve Dendil Sivas Türkiye Lokalitelerinden bulunan Pseudomeriones latidens Şen 2001 Rodentia Mammalia SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: di Özgün Makale 31 - The Stratigraphy and Paleontology of İşhan Village SE Sivas region SUATA ALPASLAN FADİME,İNAN NURDAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Alan Endekks Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - İnsan İskelet Kalıntılarında Yaş Ve Cinsiyet Tayininde Bireye Özgü Asimetrinin Yansımaları Demirelli Ece,SUATA ALPASLAN FADİME (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES), İstanbul Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Paranazal Sinüs Boşluğu Morfolojilerinin Cinsiyet - Yaş Ve Kimlik Tespiti Açısından İncelenmesi SUATA ALPASLAN FADİME (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: VI. international congress of current debates in social sciences, İstanbul Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - 2000 Yıllık İnsan İskeletinde Molar Dişe Ait Morfolojik Varyasyon ÖZDEMİR DOĞAN DERYA,GÖRLER OĞUZHAN,SUATA ALPASLAN FADİME,Ülgey Melih (09.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Amasya - Kirazlıdere Erken Bizans Nekropol Alanı SUATA ALPASLAN FADİME,Uz Banu (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-67575-9-4 5 - Zeytinli Ada Kazısından Çıkarılan Kafatası İskeletlerinin Yeniden Yüzlendirilmesi SUATA ALPASLAN FADİME,Savran Ümit (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: 1. International Symposium On Multidisciplinary Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-180-691-4 6 - Zeytinli Ada İnsan İskeletlerinde Diş Varyasyonları SUATA ALPASLAN FADİME,Bekmez Mehmet Sabri,Savran Ümit (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: 1. International Symposium On Multidisciplinary Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-180-691-4 7 - Zeytinli Ada İnsan İskeletlerinde Diş Varyasyonlar SUATA ALPASLAN FADİME,BEKMEZ Mehmet Sabri,SAVRAN Ümit (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu Uluslararası Poster ISBN: 8 - Zeytinli Ada Kazısından Çıkarılan Kafatası İskeletlerinin Yeniden Yüzlendirilmesi SUATA ALPASLAN FADİME,SAVRAN ÜMIT (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 9 - SUATA ALPASLAN FADİME (20.10.2015-25.10.2015), Yayın Yeri: Proc. 15th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, Sofia Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Promimomys enginae nov sp Arvicolidae Mammalia from the Early Pliocene locality Dinar Akcakoy Afyon Turkey SUATA ALPASLAN FADİME (16.06.2015-24.06.2015), Yayın Yeri: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO S G E M 2 0 1 5, Science and technologies in Geology, Exploration and mining Conference Proceedings Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-619-7105-31-5 11 - SUATA ALPASLAN FADİME (23.05.2012-27.05.2012), Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - SUATA ALPASLAN FADİME,DİNÇARSLAN İsmail (01.10.2011-06.10.2011), Yayın Yeri: Proc. 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - SUATA ALPASLAN FADİME (04.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - SUATA ALPASLAN FADİME,DİNÇARSLAN İSMAİL (04.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - DİNÇARSLAN İSMAİL,SUATA ALPASLAN FADİME (18.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: ISEM, 7. International symposium on Eastern Mediterranean Geology. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - SUATA ALPASLAN FADİME,DİNÇARSLAN İSMAİL (21.06.2010-26.06.2010), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YAŞAR ZEHTİYE FÜSUN,YİĞİT AYHAN,SUATA ALPASLAN FADİME,SEVİM EROL AYLA (25.05.2010-29.05.2010), Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - The Pleistocene Rodents from Central Anatolia SUATA ALPASLAN FADİME (14.06.2009-19.06.2009), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Ochotona mediterranensis nov. sp. (Lagomorpha- Mammalia) from Early Plıocene of Igdeli (Anatolia-Turkey). SUATA ALPASLAN FADİME (14.06.2009-19.06.2009), Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Myomimus igdeliensis nov. sp. (Gerbillinae, Rodentia-Mammalia) from the Early Pliocene/ Ruscinian fauna of Igdeli (Turkey). SUATA ALPASLAN FADİME (14.06.2009-19.06.2009), Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Early Pliocene (Ruscinian) rodents (Mammalia) from the lignites Elbistan (Turkey). SUATA ALPASLAN FADİME (14.06.2009-19.06.2009), Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - The Paleoecology of the Continental Early Pliocene of the Eastern Mediterranean, a Reconstruction Based on Rodents. SUATA ALPASLAN FADİME,ÜNAY ENGİN (14.04.2004-20.04.2004), Yayın Yeri: Proc. 5 th. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - SİVAS İLİ VE İLÇELERİNDE ORTAÇAĞ KÜLTÜR VARLIKLARI Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 21.08.2017 - 30.08.2017 2 - Tokat İli, Niksar Kalesi Arkeolojik Kazısı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 31.07.2017 - 20.08.2017 50000 TÜRK LİRASI 3 - Tokat İlinde (Erbaa Niksar Başçiftlik ve Reşadiye İlçeleri) Triyas - Jura - Kretase Dönemi Yüzey Araştırması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 15.07.2017 - 24.07.2017 4 - Zeytinli adası İnsan İskeletlerinde Diş ve Çene Patolojileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.12.2011 - 04.12.2013 7.084 TÜRK LİRASI 5 - Zeytinli adası İnsan İskeletlerinin Çene ve Diş Varyasyonlarının Antropolojik Açıdan Analizi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.12.2011 - 24.09.2013 4.500 TÜRK LİRASI 6 - Erzurum (Tekman) Erken Pliyosen Fauna İstifinin Rodentia ve Lagomorpha (Mammalia) Fosilleri ve Biyokronolojik, Paleobiyocoğrafik ve Paleoklimatolojik Anlamları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 18.08.2010 - 19.08.2012 7 - Hafik-Düzyayla (Sivas GD) Yöresinin Stratigrafisi ve Küçük Memeli Fosillerinin Taksonomik, Biyokronolojik ve Paleobiyocoğrafik İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 24.09.2009 - 24.09.2010 8 - Doğu Torosların Jeodinamik Evrimi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.07.2005 - 01.07.2007 9 - Anadolu Erken Pliyosen fauna istifinin Rodentia ve Lagomorpha (Mammalia) fosilleri ve biyokronolojik, paleobiyocoğrafik, paleoekolojik ve paleoklimatolojik anlamları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 21.03.2000 - 21.09.2002 10 - Türkiye - Gürcistan Sınırı Jeolojisi Araştırmacı Diğer (Uluslararası) Tamamlandı 15.07.1999 - 17.09.2000 11 - Erbaa-Niksar-Başçiftlik-Reşadiye (Tokat) Yörelerinde Yüzlek Veren Birimlerin Üst Mesozoyik Sratigrafisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 12.06.2017 - 6.750 TÜRK LİRASI 12 - Zeytinli ada Kazısından Çıkarılan Kafatası İskeletlerinin Yeniden Yüzlendirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 30.03.2016 - 9.950 TÜRK LİRASI