Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN


KİTAPLAR Current Debates In Anthropology and Archaeology Bölüm Adı: Odontoma: A Case of Zeytinli Island (Balıkesir / Erdek) Odontoma: Zeytinli Ada (Balıkesir / Erdek) Örneği,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,BIÇAK SAADET,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: IJOPEC, Editör: Vahdet Özkoçak, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-1-912503-26-1, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü CURRENT ACADEMIC STUDIES IN SOCIAL SCIENCES-2018 Bölüm Adı: PALEOLİTİK DÖNEMDE BESLENME VE DÖNEMİN SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ,SUATA ALPASLAN FADİME,Kuzu Hatice, Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI, Editör: Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-288-226-9, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Current Debates in Sociology and Anthropology Bölüm Adı: Paranazal Sinüs Boşluğu Morfolojilerinin Cinsiyet - Yaş Ve Kimlik Tespiti Açısından İncelenmesi,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: IJOPEC Publication, Editör: Şükrü Aslan, Cihan Cinemre, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-1-912503-11-7, Bölüm Sayfaları: 253-66 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Current Debates in Sociology and Anthropology Bölüm Adı: İnsan İskelet Kalıntılarında Yaş Ve Cinsiyet Tayininde Bireye Özgü Asimetrinin Yansımaları,SUATA ALPASLAN FADİME,Demirelli Ece, Yayın Yeri: IJOPEC Publication, Editör: Şükrü Aslan ve Cihan Cinemre, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 978-1-912503-11-7, Bölüm Sayfaları: 245-252 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - ZEYTİNLİ ADA KAZISINDAN ÇIKARILAN KAFATASI İSKELETLERİNİN YENİDEN YÜZLENDİRİLMESİ Savran Ümit,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 2 - Kirazlıdere (Amasya) Erken Bizans Dönemi Nekropolü Uz Banu,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 3 - DARA ANTİK KENTİ İSKELETLERİNİN ANTROPOLOJİK ANALİZİ Demirelli Ece,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Zeytinli Ada (Balıkesir / Erdek) Toplumunda Diş Çürüğü SUATA ALPASLAN FADİME,BIÇAK SAADET,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ANARSAN Sempozyumu Özel Sayısı, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Zeytinli Ada (MÖ 2.yy - MS 12.yy) Bireylerinde İnterorbital, Biorbital ve Bizigomatik Mesafelerin Üç Boyutlu Tomografi Değerlendirilmesi. Doğan Mansur,Şalk İsmail,Yaşar Alpaslan,Görler Oğuzhan,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 6 - Kirazlıdere İskelet Topluluğunun Çene ve Diş Patolojisi Açısından İncelenmesi SUATA ALPASLAN FADİME,Uz Banu, Yayın Yeri: Cumhuriyet üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer endeksler Özgün Makale 7 - Zeytinli Ada Topluluğuna Ait Kafatası İskeletlerininparanazal Sinüs (Bt) Boşluğu Morfolojilerinin Bilgisayarlıtomografi Görüntüleme Yöntemi İle İncelenmesi. Öz Hakan,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Alan Endeks Özgün Makale 8 - Zeytinli Ada İnsan İskeletlerinde Diş Varyasyonları Bekmez Mehmet Sabri,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen FakültesiFen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: BASE Özgün Makale 9 - Hafik Düzyayla Sivas KD Yöresinin Stratigrafisi ve Küçük Memeli Fosillerinin Taksonomik Biyokronolojik ve Paleobiyocoğrafik İncelemesi Dinçarslan İsmail,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi,, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: BASE Özgün Makale 10 - Zeytinli Ada İskelet Topluluğunun Diş ve Çene Patolojisi Açısından İncelenmesi BIÇAK Saadet,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer endeksler Özgün Makale 11 - Zeytinliada Erdek Balıkesir Topluluğundanerken Bizans Dönemi Ne Ait Bir Sifilis Frengi Örneği SUATA ALPASLAN FADİME,BEKMEZ Mehmet Sabri, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Alan endeksleri Özgün Makale 12 - The Middle Pleistocene fauna from southeastern Anatolia Gölbaşı Adıyaman Turkey SUATA ALPASLAN FADİME,Dinçarslan İsmail, Yayın Yeri: International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, 2011,, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 13 - Some small mammal fossils of Üçağızlı Cave Hatay Turkey. SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Anadolu Erken Pliyosen Küçük Memeli Topluluğu Paleontolojik ve Paleoekolojik Anlamları SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: di Özgün Makale 15 - Paleoenvironment of the Middle Pleistocene site of Gölbaşı near Adıyaman southeastern Turkey a reconstruction based on rodents SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: ANTHROPOLOGY AND ARCHEOLOGY OF EURASIA, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 16 - The Paleoecology of the continental early Pliocene of the eastern Mediterranean a construction based on rodents SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Diğer endeksler Özgün Makale 17 - Neojen Döneminde iklim ve ortam SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Diğer endeks Özgün Makale 18 - The lignite deposits of the Düzyayla locality Hafik Sivas Turkey and vertebrate fossil record. SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: ISEM, 7. International symposium on Eastern Mediterranean Geology,, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: di Özgün Makale 19 - Pseudomeriones latidens Sen 2001 Rodentia Mammalia from Karaözü Kaleköy and Dendil Sivas Turkey SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Alan endeks Özgün Makale 20 - Kızlar Manastırı İnsanlarına Ait Dişlerin Analizi Gözlük Kırmızıoğlu Pınar,Yaşar Zehtiye Füsun,Yiğit Ayhan,SUATA ALPASLAN FADİME,Sevim Erol Ayla,Kesikçiler Burcu, Yayın Yeri: 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 21 - Erken Pliyosen Yaşlı Hacıömer Erzurum Tekman lokalitesine ait Paleontolojik bulgular SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: di Özgün Makale 22 - İğdeli Gemerek Sivas Lokalitesi Erken Pliyosen Fauna İstifinin Rodentia Ve Lagomorpha Mammalia Fosilleri Biyokronolojik Ve Paleobiyocoğrafik Anlamları. SUATA ALPASLAN FADİME,Ünay Engin,Ay Faruk, Yayın Yeri: Cumhuriyet üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: di Özgün Makale 23 - The paleoenvironmental implications of the Eastern Mediterranean A construction based on rodents SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: INQUA-SEQS, Quaternary stratigraphy and paleontology of the southern Russia: connections between Europe, Africa and Asia, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: di Özgün Makale 24 - The early Upper Paleolithic occupations at Üçağızlı Cave Hatay Turkey Kuhn Steven,Mary C Stiner,GÜLEÇ ERKSİN,ÖZER İSMAİL,YILMAZ HAKAN,BAYKARA İSMAİL,AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,Paul Goldberg,Kathleen Martinez,Ünay Engin,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Journal of Human Evolution, Elsevier, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 25 - Occitanomys Rhodomys vandami nov sp Muridae Mammalia from the Early Pliocene early Ruscinian fauna of İğdeli Turkey SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: The Open Geology Journal, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 26 - Myomimus igdeliensis nov sp Gerbillinae Rodentia Mammalia from the Early Pliocene Ruscinian fauna of Igdeli Turkey SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, Sofia, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 27 - Early Pliocene Ruscinian rodents Mammalia from the lignites Elbistan Turkey SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, Sofia,, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 28 - The Pleistocene Rodents from Central Anatolia SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM,, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 29 - Pseudomeriones hansi nov sp Gerbillinae Mammalia From The Early Pliocene Ruscinian Fauna of İğdeli Turkey SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: The Open Geology Journal, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 30 - Ochotona mediterranensis nov sp Lagomorpha Mammalia from Early Plıocene of Igdeli Anatolia Turkey SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, 2009 Sofia, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 31 - Kampüs Sivas Pleyistosen Fauna İstifinin Rodentia Mammalia Fosilleri SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Cumhuriyet üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: di Özgün Makale 32 - Rodents from the Hominoid locality Çorakyerler Anatolia ÜNAY ENGİN,de BRUIJN HANS,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Beitrage zur Palaontologie, Herausgegeben vom Verein zur Förderung der Palaontologie am für Palaontologie der Universitat Wien, Österreich, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 33 - The paleoecology of the continental Early Pliocene of the Eastern Mediterranean a reconstruction based on rodents SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Proc. 5 th. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki,, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 34 - Kaleköy ve Dendil Sivas Türkiye Lokalitelerinden bulunan Pseudomeriones latidens Şen 2001 Rodentia Mammalia SUATA ALPASLAN Fadime, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: di Özgün Makale 35 - The Stratigraphy and Paleontology of İşhan Village SE Sivas region SUATA ALPASLAN FADİME,İNAN NURDAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Alan Endekks Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Fosil Memelilerin Paleoekolojik Analizi. SUATA ALPASLAN FADİME (07.12.2018-09.12.2018), Yayın Yeri: UMTEB - IV 4th International Congress on Vocational and Technical Sciences. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Tokat İli (Erbaa-Niksar-Başçiftlik-Reşadiye) Triyas-Jura-Kretase Dönemi Fosil Lokasyonları. SUATA ALPASLAN FADİME (07.12.2018-09.12.2018), Yayın Yeri: UMTEB - IV 4th International Congress on Vocational and Technical Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Neolitik Dönem İnsanlarında Beslenme. SUATA ALPASLAN FADİME,Kuzu Hatice (07.12.2018-09.12.2018), Yayın Yeri: UMTEB - IV 4th International Congress on Vocational and Technical Sciences. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Paleolitik Dönemde Beslenme ve Dönemin Sosyo-Kültürel Özellikleri. SUATA ALPASLAN FADİME,Kuzu Hatice (16.11.2018-17.11.2018), Yayın Yeri: V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS). Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Paleolitik Dönemde Sanat SUATA ALPASLAN FADİME,Türkmen Volkan (16.11.2018-17.11.2018), Yayın Yeri: V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Neolitik Dönem Anadolu Toplumlarında Diş Patolojileri. SUATA ALPASLAN FADİME,Ertaş Fatih Kerim (16.11.2018-17.11.2018), Yayın Yeri: V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS). Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Zeytinli Ada (Balıkesir/Erdek) Toplumunda Diş Çürüğü SUATA ALPASLAN FADİME,BIÇAK SADET,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR (08.10.2018-09.10.2018), Yayın Yeri: International Symposium of Anthropology-Archaeology and History of Art (ANARSAN 2018) / Uluslararası Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi Sempozyumu (ANARSAN 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Dara Antik Kenti İskeletlerinin Antropolojik Analizi. Demirelli Ece,SUATA ALPASLAN FADİME (08.10.2018-09.10.2018), Yayın Yeri: Anthropology, Archeology, Art History Symposium (Anarsan 2018), Çorum. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Taşova (Amasya) Yöresinin Mesozoyik Stratigrafisi ve Ammonit Faunasi TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,SUATA ALPASLAN FADİME (04.05.2018-05.06.2018), Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - JURA DÖNEMİ DENİZLERİNİN HAKİMLERİ AMMONİTLER VEDENİZ LALELERİNE AİT FOSİL ÖRNEKLERİ TAŞOVA(AMASYA)-NiKSAR (TOKAT). TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,SUATA ALPASLAN FADİME (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Odontoma: A Case of Zeytinli Island (Balıkesir / Erdek) / Odontoma: Zeytinli Ada (Balıkesir / Erdek) Örneği GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,BIÇAK SADET,SUATA ALPASLAN FADİME (19.04.2018-21.04.2018), Yayın Yeri: 7. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - İnsan İskelet Kalıntılarında Yaş Ve Cinsiyet Tayininde Bireye Özgü Asimetrinin Yansımaları Demirelli Ece,SUATA ALPASLAN FADİME (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES), İstanbul Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Paranazal Sinüs Boşluğu Morfolojilerinin Cinsiyet - Yaş Ve Kimlik Tespiti Açısından İncelenmesi SUATA ALPASLAN FADİME (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: VI. international congress of current debates in social sciences, İstanbul Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - 2000 Yıllık İnsan İskeletinde Molar Dişe Ait Morfolojik Varyasyon ÖZDEMİR DOĞAN DERYA,GÖRLER OĞUZHAN,SUATA ALPASLAN FADİME,Ülgey Melih (09.11.2017-12.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Amasya - Kirazlıdere Erken Bizans Nekropol Alanı SUATA ALPASLAN FADİME,Uz Banu (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-67575-9-4 16 - Zeytinli Ada Kazısından Çıkarılan Kafatası İskeletlerinin Yeniden Yüzlendirilmesi SUATA ALPASLAN FADİME,Savran Ümit (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: 1. International Symposium On Multidisciplinary Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-180-691-4 17 - Zeytinli Ada İnsan İskeletlerinde Diş Varyasyonları SUATA ALPASLAN FADİME,Bekmez Mehmet Sabri,Savran Ümit (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: 1. International Symposium On Multidisciplinary Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-180-691-4 18 - Zeytinli Ada İnsan İskeletlerinde Diş Varyasyonlar SUATA ALPASLAN FADİME,BEKMEZ Mehmet Sabri,SAVRAN Ümit (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu Uluslararası Poster ISBN: 19 - Zeytinli Ada Kazısından Çıkarılan Kafatası İskeletlerinin Yeniden Yüzlendirilmesi SUATA ALPASLAN FADİME,SAVRAN ÜMIT (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 20 - SUATA ALPASLAN FADİME (20.10.2015-25.10.2015), Yayın Yeri: Proc. 15th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, Sofia Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Promimomys enginae nov sp Arvicolidae Mammalia from the Early Pliocene locality Dinar Akcakoy Afyon Turkey SUATA ALPASLAN FADİME (16.06.2015-24.06.2015), Yayın Yeri: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO S G E M 2 0 1 5, Science and technologies in Geology, Exploration and mining Conference Proceedings Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-619-7105-31-5 22 - SUATA ALPASLAN FADİME (23.05.2012-27.05.2012), Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - SUATA ALPASLAN FADİME,DİNÇARSLAN İsmail (01.10.2011-06.10.2011), Yayın Yeri: Proc. 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 24 - SUATA ALPASLAN FADİME (04.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - SUATA ALPASLAN FADİME,DİNÇARSLAN İSMAİL (04.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ulusal Özet bildiri ISBN: 26 - DİNÇARSLAN İSMAİL,SUATA ALPASLAN FADİME (18.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: ISEM, 7. International symposium on Eastern Mediterranean Geology. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - SUATA ALPASLAN FADİME,DİNÇARSLAN İSMAİL (21.06.2010-26.06.2010), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YAŞAR ZEHTİYE FÜSUN,YİĞİT AYHAN,SUATA ALPASLAN FADİME,SEVİM EROL AYLA (25.05.2010-29.05.2010), Yayın Yeri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 29 - The Pleistocene Rodents from Central Anatolia SUATA ALPASLAN FADİME (14.06.2009-19.06.2009), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 30 - Ochotona mediterranensis nov. sp. (Lagomorpha- Mammalia) from Early Plıocene of Igdeli (Anatolia-Turkey). SUATA ALPASLAN FADİME (14.06.2009-19.06.2009), Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 31 - Myomimus igdeliensis nov. sp. (Gerbillinae, Rodentia-Mammalia) from the Early Pliocene/ Ruscinian fauna of Igdeli (Turkey). SUATA ALPASLAN FADİME (14.06.2009-19.06.2009), Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 32 - Early Pliocene (Ruscinian) rodents (Mammalia) from the lignites Elbistan (Turkey). SUATA ALPASLAN FADİME (14.06.2009-19.06.2009), Yayın Yeri: Proc. 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 33 - The Paleoecology of the Continental Early Pliocene of the Eastern Mediterranean, a Reconstruction Based on Rodents. SUATA ALPASLAN FADİME,ÜNAY ENGİN (14.04.2004-20.04.2004), Yayın Yeri: Proc. 5 th. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Sofular Fosil Lokalitelileri Kazısı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.01.2018 - 31.12.2018 2 - Nevşehir / Gülşehir Yeniyaylacık Fosil Lokalitesi Kazısı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.01.2018 - 26.12.2018 3 - SİVAS İLİ VE İLÇELERİNDE ORTAÇAĞ KÜLTÜR VARLIKLARI Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.07.2018 - 15.07.2018 TÜRK LİRASI 4 - Zeytinli ada Kazısından Çıkarılan Kafatası İskeletlerinin Yeniden Yüzlendirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 24.06.2016 - 23.06.2018 9.950 TÜRK LİRASI 5 - Tokat İli, Niksar Kalesi Arkeolojik Kazısı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 31.07.2017 - 20.08.2017 50000 TÜRK LİRASI 6 - Tokat İlinde (Erbaa Niksar Başçiftlik ve Reşadiye İlçeleri) Triyas - Jura - Kretase Dönemi Yüzey Araştırması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 15.07.2017 - 24.07.2017 7 - Zeytinli adası İnsan İskeletlerinde Diş ve Çene Patolojileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.12.2011 - 04.12.2013 7.084 TÜRK LİRASI 8 - Zeytinli adası İnsan İskeletlerinin Çene ve Diş Varyasyonlarının Antropolojik Açıdan Analizi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.12.2011 - 24.09.2013 4.500 TÜRK LİRASI 9 - Erzurum (Tekman) Erken Pliyosen Fauna İstifinin Rodentia ve Lagomorpha (Mammalia) Fosilleri ve Biyokronolojik, Paleobiyocoğrafik ve Paleoklimatolojik Anlamları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 18.08.2010 - 19.08.2012 10 - Hafik-Düzyayla (Sivas GD) Yöresinin Stratigrafisi ve Küçük Memeli Fosillerinin Taksonomik, Biyokronolojik ve Paleobiyocoğrafik İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 24.09.2009 - 24.09.2010 11 - Doğu Torosların Jeodinamik Evrimi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.07.2005 - 01.07.2007 12 - Anadolu Erken Pliyosen fauna istifinin Rodentia ve Lagomorpha (Mammalia) fosilleri ve biyokronolojik, paleobiyocoğrafik, paleoekolojik ve paleoklimatolojik anlamları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 21.03.2000 - 21.09.2002 13 - Türkiye - Gürcistan Sınırı Jeolojisi Araştırmacı Diğer (Uluslararası) Tamamlandı 15.07.1999 - 17.09.2000 14 - Genetic analysis of Pre-Columbian syphilis case from Zeytinli Ada. Yürütücü Diğer (Uluslararası) Devam Ediyor 09.04.2018 - 15 - Erbaa-Niksar-Başçiftlik-Reşadiye (Tokat) Yörelerinde Yüzlek Veren Birimlerin Üst Mesozoyik Sratigrafisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 04.07.2017 - 6.750 TÜRK LİRASI