Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA


KİTAPLAR Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar Bölüm Adı: Toplumsal Sorun Alanlarından Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Eğitim,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Anı Yayıncılık, Editör: Yılmaz Daşlı, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 16, ISBN: ISBN: 978-605-170-268-1, Bölüm Sayfaları: 73-88 2019 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Toplumsal Cinsiyet ve Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddet Bölüm Adı: ,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Sezer AYAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 126, ISBN: 978-605-288-371-6, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Toplumsal Cinsiyet Algısına Ekonomik ve Sosyolojik Bir Bakış Bölüm Adı: Kalkınmanın Önündeki Engel: Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Ekonomi,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, Editör: Yeşim Kubar, Handan Karakaya, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 298, ISBN: 978-605-344-759-7, Bölüm Sayfaları: 221-271 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Aile Eksenli Şiddetten Sosyal Travmalara Bölüm Adı: Kadına Yönelik Şiddetin Diğer Bir Boyutu: Flört Şiddeti(Toplumsal Cinsiyet Bağlamında).,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Hegem Yayınevi, Editör: Ömer BİLEN, Mehmet GÜR, Mehmet Şamil GÜNEŞ, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-975-2489-11-0, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale Bölüm Adı: Kadına Yönelik Şiddet,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Nobel, Editör: Didem Yücel M. Burak Gönültaş, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-320-386-5, Bölüm Sayfaları: 122-142 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkiye de ve Dünyada Kadın Araştırmaları Bölüm Adı: Küçük Kalplerin Büyük Yükleri: Çocukluktan Kadınlığa,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Yayınları, Editör: Ağrıdağ Gülseren, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 560, ISBN: 978-975-478-207-1, Bölüm Sayfaları: 518-523 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Modern Sosyoloji Kuramları Bölüm Adı: ,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: gündoğan yayınları, Editör: Zafer Cirhinlioğlu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 0-8039-8531-2, Bölüm Sayfaları: 511-526 2008 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Child sexual abuse: The Relationship between the Type of Abuse and The Risk Factor AYAN SEZER,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Journal of Human Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Sosyal ve Beşeri Bilimler Özgün Makale 2 - Cinsel İstismar ve Çocuk (Sivas İli Örneği) BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Sosyoloji Özgün Makale 3 - ŞİDDET GÖREN/GÖRMEYEN KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINDA ŞİDDETİN YERİ AYAN SEZER,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Social Science Studies Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) CiteFactor Academic Sicentific JournalsInternational Index Copernicus ResearchBible (Academic Resource Index) Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) Social Science Research Network (SSRN) Advanced Science Index infoBase ındex Science Library Index Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Scientific World Index ( SCIWIN) Scientific Indexing Services (SIS) Root Society for Indexing and Impact Factor Service I2OR Indexing Services Evaluation of Özgün Makale 4 - Sosyal Öğrenme Kuramı ve Aile İçi Şiddet BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,AYAN SEZER, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Alan endeksi Özgün Makale 5 - The Testing of Ambivalent Sexisim AYAN SEZER,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı-Sosyoloj Özgün Makale 6 - İç Göç ve Kentleşme Sürecinde Kadının ekonomik yoksunluğu BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,AYAN SEZER, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Sosyal, Beşeri ve İdari bilimler Özgün Makale 7 - Ahtapot Kadınlar: Aile ve İş Yaşamı Kıskacındaki Kadınlar ve Karşılaştıkları Sorunlar BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Turkish Studies International Periodical Forthe Language, Literature and History of Turkish or Turkie, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic Özgün Makale 8 - Çaresizliği Öğrenen Kadın Öğrenilmiş Çaresizlik BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Turkish Studies İnternational Periodical Forthe Language, Literature and History of Turkish or Turkie, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic Özgün Makale 9 - Sosyal Teoriler ve Kadın Üzerine BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: The Jounal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index Copernicus,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scientific Indexing Services,Akademic Keys,ASI (Advanced Science Index),Sjournals Index Özgün Makale 10 - Cam Tavan Kadın ve Ekonomik Şiddet BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: JASSS(The Journal of Academic Social Science Studies), Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 11 - Koruyucu Ailelerin Yanlarına Yerleştirilen Çocuk ya da Çocuklarla Aile İçinde Yaşadıkları Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları Sivas İli Örneği BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: JASSS(The Journal of Academic Social Science Studies), Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 12 - Ailelerin Koruyucu Aile Olma Nedenleri Sivas İli Örneği BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: iNTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SİCİENCES, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 13 - Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet Sivas İli Cumhuriyet Üniversitesi Örneği BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: ZfWT, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, EBSCO, DOAJ, ZDB Özgün Makale 14 - Türkiye de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 15 - Türkiye de Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale 16 - Türkiye de Çalışan Kadınlar ve Sorunları KOCACIK FARUK,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Kadın ve Suç (Feminist Teoriler Çerçevesinde) BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,MAZLUM AHMET (26.04.2019-28.04.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Hırpalanmış Kadın Sendromu ve Kadın Suçluluğu BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,AYAN SEZER (20.04.2019-23.04.2019), Yayın Yeri: 1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Çocuğun Cinsel İstismarı: İstismarın Türü ile Risk Faktörleri Arasındaki İlişki AYAN SEZER,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (02.11.2018-04.11.2018), Yayın Yeri: II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Kadına Yönelik Şiddetin Diğer Bir Boyutu: Flört Şiddeti (Toplumsal Cinsiyet Bağlamında) BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (26.04.2018-28.04.2018), Yayın Yeri: Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Şiddete Uğrayan Kadınların Şiddet Gördüğü Evde Kalmalarının Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Nedenleri, BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (31.01.2018-02.02.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - From Social Problem Areas: Elderly Neglect and Abuse BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,AYAN SEZER (18.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - An Analysis of the Perception of Citizenship and Citizenship Discussions in Turkey ERCİNS GÜLAY,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: International Symposium on Multidisciplinary Studies,Belgrade Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Negative Effects of Migration on Childeren BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,ERCİNS GÜLAY (22.09.2016-25.09.2016), Yayın Yeri: 5. AGP International Humanities and Social Sciences Conference Budapest Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Sexisim Ambivalent Sexism AYAN SEZER,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (09.10.2015-11.10.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Küçük Kalplerin, Büyük Yükleri: Çocukluktan Kadınlığa BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (09.04.2015-11.04.2015), Yayın Yeri: I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, KADAUM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Eşler Arasındaki İletişimsizlik Kadın ve Psikolojik Şiddet BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (02.05.2014-04.05.2014), Yayın Yeri: II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu,ESKAM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Cam Tavan Kadın ve Ekonomik Şiddet BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (06.03.2014-07.03.2014), Yayın Yeri: Aile İçi Şiddet ve Kadın Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - İnsan Hakları Kadın ve Eğitim BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,AYAN SEZER (27.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: İnternational Conference Psychology Education, Guidance Counselling Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Toplumsal Cinsiyet Temelinde Kadın ve Eğitim BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (10.05.2012-11.05.2012), Yayın Yeri: I. Uluslar Arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Kadına Şiddet ve Gölgesindeki Çocuk BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (27.04.2012-28.04.2012), Yayın Yeri: Uluslar Arası Katılımlı Kadın ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Türkiye de Demokrasinin Önündeki Toplumsal Engeller ERCİNS GÜLAY,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (26.05.2011-27.05.2011), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Yoksulluk ERCİNS GÜLAY,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (28.04.2011-29.04.2011), Yayın Yeri: İnternational Symposium on Regional and Global Dynamics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Türkiye de Kadın ve Sağlık BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (01.10.2009-03.10.2009), Yayın Yeri: VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ulusal Poster ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 Aile İçi Şiddet ve Kadın Sorunları Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Aile Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bireylerle Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Gruplarla Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sosyal Hizmet Ortamlarını İnceleme Türkçe 3 Lisans 2017-2018 sosyolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Toplumsal Cinsiyet Ayırımı ve Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Aile İçi Şiddet ve Kadın Sorunları Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Aile Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Bireylerle Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Gruplarla Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sosyal Hizmet Ortamlarını İnceleme Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Sosyolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Toplumsal Cinsiyet Ayırımı ve Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Aile İçi Şiddet ve Kadın Sorunları Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Aile Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Bireylerle Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Gruplarla Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sosyal Hizmet Ortamlarını İnceleme Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Sosyolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Toplumsal Cinsiyet Ayırımı ve Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Aile İçi Şiddet ve Kadın Sorunları Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Aile Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Bireylerle Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Gruplarla Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Sosyal Hizmet Ortamlarını İnceleme Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Sosyolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Toplumsal Cinsiyet Ayırımı ve Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Aile Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Bireylerle Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Çağdaş Sosyoloji Teorileri Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Gruplarla Sosyal Hizmet Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sosyal Hizmet Ortamlarını İnceleme Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Sosyal Sorunlar Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sosyolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Hukuka Giriş Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sağlık Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 sosyolojiye giriş Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Sosyolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Sosyolojiye Giriş Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet Türkçe 3