Doç.Dr. FATİH ARSLAN


MAKALELER 1 - Üniversite Öğrencilerinin Şehirle Kurduğu Ekonomik ve Sosyal İlişkilerden Memnuniyet Analizi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği ARSLAN FATİH, Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Tubitak-Ulakbim, Ulakbim DergiPark, Index Islamicus, EBSCO HOST, Modern Language Association (MLA), IPSA, ULRICH''S (Proquest), Doaj, J-Gate, DRJI, Academic Journal Database, Asos, Citefactor, SJournals, Academic Journals Datebase, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştirmax, Akademik Dizin, İSAM Özgün Makale 2 - 21 Yüzyılda Kadın Hakları ARSLAN FATİH, Yayın Yeri: International Journal of Social Sciences and Education Research, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: OAJI- Open Academic Journals Index Google Scholar RAS- Russian Academic Science tei-Turkish Education Index Özgün Makale 3 - Postmodernizm Hâlâ ve Daima ARSLAN FATİH, Yayın Yeri: İnönü University International Journal of Social Sciences, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Asos index, Acar index Özgün Makale 4 - ENCÜMEN İ DÂNİŞ VE OSMANLI AYDINLANMASI ARSLAN FATİH, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, ASOS, TEİ, ESJI, OAJI, SIS Özgün Makale 5 - BATI ORTAÇAĞINDA DOĞU BİLİM VE FELSEFE ÇALIŞMALARININ DÜŞÜNCE TARİHİNDEKİYERİ VE GÜNÜMÜZ DÜŞÜNCESİ İÇiN ÖNEMİ ARSLAN FATİH, Yayın Yeri: Adyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS (AKADEMİA SOSYAL BİLİMLER), ACADEMICKEYS, AKADEMİK DİZİN,ARASTİRMAX, DOAJ, DRJI, EBSCOHOST, İSAM,NEWJOUR, OAJI, OCLC WORLD CAT, RESEARCH BİBLE, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ,ULAKBİM Özgün Makale
DERSLER Lisans 2015-2016 Felsefe Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Felsefe Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Kurumlar Sosyolojisi Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Sosyal Bilimlerde Metod Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Sosyolojide Yöntem Tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Tez Hazırlığı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Felsefe Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Felsefe Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Kurumlar Sosyolojisi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Sosyal Bilimlerde Metod Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Sosyolojide Yöntem Tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Tez Hazırlığı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Felsefe Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Felsefe Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Kurumlar Sosyolojisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Sosyal Bilimlerde Metod Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Sosyolojide Yöntem Tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sosyolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Tez Hazırlığı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Felsefe Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Felsefe Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Kurumlar Sosyolojisi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Sosyal Bilimlerde Metod Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Sosyolojide Yöntem Tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sosyolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Felsefe Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Felsefe Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Kurumlar Sosyolojisi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Sosyal Bilimlerde Metod Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Sosyolojide Yöntem Tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Sosyolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Felsefe Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Kurumlar Sosyolojisi Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Sosyal Bilimlerde Metod Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Sosyolojide Yöntem Tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Sosyolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Kurumlar Sosyolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Felsefi Düşüncenin Tarihsel Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Postmodernizm Küreselleşme ve Türkiye Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Sosyolojide Kuramsal Tartışmalar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Felsefi Düşüncenin Tarihsel Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Postmodernizm Küreselleşme ve Türkiye Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Sosyolojide Kuramsal Tartışmalar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Postmodernizm Küreselleşme ve Türkiye Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Sosyolojide Kuramsal Tartışmalar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Postmodernizm Küreselleşme ve Türkiye Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Sosyolojide Kuramsal Tartışmalar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Postmodernizm Küreselleşme ve Türkiye Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Sosyolojide Kuramsal Tartışmalar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Sosyolojide Kuramsal Tartışmalar Türkçe 3