Prof.Dr. MEHMET ARSLAN


KİTAPLAR Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 138, ISBN: 978-605-9506-69-4, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi, Editör: Sivas Belediyesi, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 619, ISBN: 978-605-82439-6-5, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Eski Türk Edebiyatı Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Asitan Kitap, Editör: , Basım Sayısı: 3, Sayfa Sayısı: 150, ISBN: 978-605-2072-09-7, Bölüm Sayfaları: - 2017 Ders Kitabı Tümü Şemseddin Sivasi - Menakıb-ı Çehar-Yar-ı Güzin Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1000, ISBN: 978-603-86462-3-7, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Osmanlı Padişahlarının Manzum Tarihçeleri Fihrist i Şahanlar Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Asitan Kitap, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 563, ISBN: 978-605-5487-49-2, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü Eski Türk Edebiyatı 1 Sınıf Ders Notları Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Asitan Kitap, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 160, ISBN: 978-605-5487-46-1, Bölüm Sayfaları: - 2016 Ders Kitabı Tümü Menâkıb ı İmâm ı Azam Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 619, ISBN: 978-605-84358-5-8, Bölüm Sayfaları: - 2015 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Mehmed Celâl in Manzum Tarihleri Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 358, ISBN: 978-605-4907-59-5, Bölüm Sayfaları: - 2015 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Osmanlı Sadrazamları Hadîkatü l Vüzerâ ve Zeylleri Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 367, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Bilimsel Kitap Tümü Sâkî nâmeler Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 651, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2012 Bilimsel Kitap Tümü Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri 8 Sûrriye Kasideleri ve Tarihleri Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Çamlıca Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 504, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2011 Bilimsel Kitap Tümü Osmanlı Saray Düğünleri 4 5 Lebîb Sûrnâmes Hâfız Mehmed Efendi Hazîn Sûrnâmesi Abdî Sûrnâmesi Telhîsü l Beyân ın Sûrnâme Kısmı Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Çamlıca Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 656, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2011 Bilimsel Kitap Tümü Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri 6 7 Haşmet Sûrnâmesi Melek İbrâhim Sûrnâmesi Nâfî Sûrnâmesi Müellifi Bilinmeyen Sûrnâmeler Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Çamlıca Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 402, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2011 Bilimsel Kitap Tümü Tayyâr zâde Atâ Osmanlı Saray Târihi Târih i Enderûn Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 2533, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2010 Bilimsel Kitap Tümü Kerbelâ Mersiyeleri Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET,ERDOĞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Grafiker yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 810, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2009 Bilimsel Kitap Tümü Zîver Paşa Divan ve Münşe ât Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 960, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2009 Bilimsel Kitap Tümü Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri 3 Vehbî Sûrnâmesi Sûrnâme i Hümâyûn Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Çamlıca Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 407, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2009 Bilimsel Kitap Tümü Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri 2 İntizâmî Sûrnâmesi Sûrnâme i Hümâyûn Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Çamlıca Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 636, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2009 Bilimsel Kitap Tümü Sivaslı Gulâmî Divanı Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Asitan Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 240, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2009 Bilimsel Kitap Tümü Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri 1 Manzum Sûrnâmeler Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Çamlıca Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 840, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2008 Bilimsel Kitap Tümü Türk Edebiyatında Hamseler ve Subhî zâde Feyzî nin Hamsesi Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 593, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2007 Bilimsel Kitap Tümü Mihrî Hâtun Divanı Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Amasya Valiliği, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 400, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2007 Bilimsel Kitap Tümü Sıdkî Paşa Gazavât ı Sultan Murâd ı Râbi IV Murad ın Revan Seferine Dair Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 154, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2006 Bilimsel Kitap Tümü Bursalı İffet Divanı Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 130, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2005 Bilimsel Kitap Tümü Es ad Efendi Üss i Zafer Yeniçeriliğin Kaldırılmasına Dair Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 230, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2005 Bilimsel Kitap Tümü Antepli Aynî Divanı Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 544, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2004 Bilimsel Kitap Tümü Argo Kitabı Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 651, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2004 Bilimsel Kitap Tümü Leylâ Hanım Divanı Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 360, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2003 Bilimsel Kitap Tümü Aynî Sâkînâme Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 352, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2003 Bilimsel Kitap Tümü Mehmed Celâleddin Osmanlı Tarihi ve Müverrihleri Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 150, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2003 Bilimsel Kitap Tümü Şeref Hanım Divanı Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 560, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2002 Bilimsel Kitap Tümü Osmanlı Edebiyat Kültür Tarih Makaleleri Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 636, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2000 Bilimsel Kitap Tümü Türk Edebiyatında Manzum Surnâmeler Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 837, ISBN: 975-16-1187-3, Bölüm Sayfaları: - 1999 Bilimsel Kitap Tümü Gelibolulu Ali Riyâzü s Sâlikin Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET,AKSOYAK İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 229, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1998 Bilimsel Kitap Tümü Letâ if i Hoca Nasreddin Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 210, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1996 Bilimsel Kitap Tümü Haşmet Külliyatı Divan Senedü ş Şu râ Vilâdetnâme İntisâbü l Mülûk Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET,AKSOYAK İSMAİL HAKKI, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 474, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1994 Bilimsel Kitap Tümü Zâtî Süleyman Efendi Divan ve Sevânihu n Nevâdir Fî Ma rifeti l Anâsır Mesnevisi Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 175, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1994 Bilimsel Kitap Tümü Pendnâme i Zarîfî Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 101, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1994 Bilimsel Kitap Tümü Mehmed Sirâceddin Mecma ı Şu arâ ve Tezkire i Üdebâ Bölüm Adı: ,ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 124, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1994 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - Onsekizinci Yüzyılda Yazılmış Bir Nazariyat Risâlesi Risâle i Istılâhât ı Edebiyye ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kızılırmak Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 2 - Türk Edebiyatında Hamse ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi I, Yıl: 2007 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 3 - Erkekçe Sadâya Sahip Bir Kadın Şair Leylâ Hanım ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Keşkül Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 4 - Divan Edebiyatında Nasihat nâmeler Pend nâmeler ve Vak a nüvîs Es ad Efendi nin Pend nâmesi ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 5 - Argo Argo Sözlükleri ve İlk Basılan Argo Sözlüğü Lugat ı Garîbe ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 6 - A Great Ottoman Festıvıty Cırcumcısıon Feast Of Prınce Mehmed III ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: The Turks, Yeni Türkiye Yayınları,, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 7 - Sıhhatnâmeler ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 8 - Klasik Türk Edebiyatı Manzum Didaktik Eserlerinden Bir Örnek Manzum Avâmil ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri Dergisi,, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 9 - Osmanlı da Bir Muhteşem Şenlik Şehzade Sultan Mehmed in III Mehmed Sünnet Düğünü ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 10 - Divan Edebiyatında Manzum Sıhhatnâmeler ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri Dergisi,, Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 11 - Edebiyatımızda Fihrist i Şâhânlar ve Sivaslı Ahmed Hamdî nin Fihrist i l i Osmân ı ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kültür Tarihimizde Sivaslı Bir Aile: Sarıhatipzadeler, Sempozyum Kitabı,, Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 12 - Gelibolulu Ali nin Bazı Duaların Fazileti İle İlgili Bir Risalesi Zübdetü l Evrâd ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 13 - Divan Edebiyatında Mu ammâ ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Yıl: 1999 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 14 - Osmanlı Saray Düğünleri ve Bu Konuda Yazılan Eserler Sûrnâmeler ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Yıl: 1999 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 15 - Osmanlı Devlet Yönetimine Ait Siyâsetnâme Özelliği Taşıyan Küçük Bir Risâle Gelibolulu Ali nin Hakâyıku l Ekâlîm Adlı Eseri ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 16 - Edebî Hüviyet Taşıyan Bir Vakfiye Örneği Gelibolulu Ali nin Vakıfnâme si ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 17 - Gelibolulu Ali nin Şerh Muhtevalı Dört Risalesi Me âlimü t Tevhîd Dakâ iku t Tevhîd Nikâtü l Kâl fî Tazmîni l Makâl Câmî nin Bir Beytinin Şerhi ARSLAN Mehmet, AKSOYAK İsmail Hakkı, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi,, Yıl: 1998 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 18 - Gelibolulu Ali nin Hurâfelerden İbâret Bir Eseri Mir âtü l Avâlim ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi,, Yıl: 1998 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 19 - Divan Edebiyatında Mu ammâ Geleneği ve Feyzî nin Gül i Sad berg Adlı Mu ammâ Risâlesi ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 20 - Süleyman Celâleddin ve Üç Eseri Sâkînâme Mevlid i Cenâb ı Alî Devirnâme ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 21 - Osmanlı Döneminde Padişah Çocuklarının Doğumları Münasebetiyle Yapılan Şenlikler ve Vilâdetnâme i Hadîce Sultân ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 22 - II Mustafa nın Kızları Ayşe Sultan ve Emine Sultan ın Düğünleri Üzerine Bir Belge ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü "Revak Dergisi", Yıl: 1996 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 23 - Gelibolulu Mustafa Ali nin Kerbela Mersiyelerini Muhtevi Bir Risalesi Subhatü l Abdâl ARSLAN Mehmet, AKSOYAK İsmail Hakkı, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 24 - Yeniçeriliğin Kaldırılmasına Dair Edebi Bir Metin Aynî nin Manzum Nusretnâme si ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergis, Yıl: 1996 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 25 - Mir Muhsin Nevvâb ve Nasihatnâmesi Metin Dil İncelemesi ARSLAN Mehmet, YÜCEL Bilal, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 26 - Gelibolulu Ali nin Dalkavukluk Örneği Bir Risalesi Risâle i Zırgâmiyye ARSLAN Mehmet, AKSOYAK İsmail Hakkı, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 27 - Osmanlı Dönemi Düğün ve Şenliklerinde Nahıl Geleneği 1675 Edirne Şenliği ve Bu Şenlikte Nahıllar ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Yedi İklim Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 28 - Manzum Sûrnâmelerin Son Örneği Tahsin Sûrnâmesi ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 29 - Klasik Türk Edebiyatı Manzum Dînî Eserlerinden Bir Örnek Terceme i Zebûr ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Academia Dergisi,, Yıl: 1994 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 30 - Pendnâme i Azmî Efendi ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Yedi İklim Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 31 - Ali Emîrî Efendi ve Tezkire i Şu arâ i Amid ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Yedi İklim Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 32 - Mensur Sûrnâmelerin Son Örneği Nâfi Sûrnâmesi ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 1993 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 33 - III Ahmed in Kızı Fatma Sultan ın Düğünü Üzerine Önemli Bir Belge ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Yedi İklim Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 34 - Mu ammâ Geleneği ve Cem Sultan ın Bazı Mu ammâlarının Çözümü ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Yedi İklim Dergisi,, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 35 - Ali Emîrî Efendi nin Ezhâr ı Hakîkat Adlı Eseri ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kızılırmak Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 36 - II Mustafa nın Kızı Safiye Sultan ın Düğünü Üzerine Önemli Bir Belge ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kızılırmak Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 37 - Divan Şairinin Dehası ve Zâtî nin Şiirlerinde Mu ammâ Benzeri Harf ve Kelime Oyunlarına Dair II ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Yedi İklim Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 38 - Aynî nin Şâirnâme Özelliği Taşıyan Bir Mesnevisi Üzerine ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Yedi İklim Dergisi,, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 39 - Tasavvufnâme i Zarîfî Üzerine ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kızılırmak Dergisi,, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 40 - Divan Şairinin Dehası ve Zâtî nin Şiirlerinde Mu ammâ Benzeri Harf ve Kelime Oyunlarına Dair I ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Yedi İklim Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 41 - Ahmed Râşid in Çiçekli Bir Bahâriyyesi Üzerine ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kızılırmak Dergisi,, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 42 - Karabağlı Nigârî ve Çaynâme Mesnevisindeki Karabağ Tasviri ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kızılırmak Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 43 - Karabağlı Nevvâb Mir Muhsin ve Nasihatnâmesi ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kızılırmak Dergisi,, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 44 - Divan Şiirinde Tavla ve Tavla Istılahları Üzerine ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kızılırmak Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 45 - Osmanlı Saray Şenliklerinde Tulumcular ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 46 - Manzum Bir Akâid Risâlesi Kasîde i Kadızâde ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kızılırmak Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 47 - Divan Şiirinde Satranç ve Satranç Istılahları ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Yedi İklim Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 48 - Kadı Burhâneddin Divanı nda Mûsiki ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Yedi İklim Dergisi,, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 49 - Osmanlı Saray Şenliklerinde Şekerden Tasvirler ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 50 - Nedim Divanı nda Mûsiki ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kızılırmak Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 51 - Yunus un Kuş Dili Destanı ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Yedi İklim Dergisi,, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 52 - Gazellerin de Rengi vardır ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Kızılırmak Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 53 - 1675 Edirne Şenliği Üzerine Üç Önemli Eser ve Bu Eserlerdeki Hediyeler Bölümü ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 1991 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 54 - Osmanlı Saray Şenliklerinde Yağma Geleneği ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Milli Folklor Dergisi, Yıl: 1991 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 55 - Osmanlı Saray Düğünlerinde Esnaf Alayları ARSLAN MEHMET, Yayın Yeri: Milli Folklor Dergisi, Yıl: 1991 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 Yahyâ Nazîm divanı (İnceleme-tenkitli metin) MUSTAFA SEFA ÇAKIR Doktora 2017 Türkiye''de festivaller ve şenlikler NİLGÜN TÜRKMEN Doktora 2016 Mehmed Hafîd ed-Dürerü''l-Müntehabâtü''l-Mensûre fî-Islâhi''l-Galatâti''l-Meşhûre (İnceleme-transkripsiyonlu metin) NAGİHAN ÇAĞLAYAN Doktora 2015 Türk edebiyatında manzum ferâiz-nâmeler MEHMET GÜLER Doktora 2011 Türk edebiyatında manzum hilyeler MEHTAP ERDOĞAN Yüksek Lisans 2017 Süleymaniye Kütüphanesi Atıf Efendi bölümü 2254 numaralı şiir mecmuası (1b-54b varakları arası transkripsiyonlu metin ve inceleme EBRU YAZICI Yüksek Lisans 2016 Süleymaniye Kütüphanesi Es''ad Efendi Bölümü 3424 numaralı şiir mecmûası (Mecmû''a-i kasâ''id) (299b-337a varak) (İnceleme-transkripsiyonlu metin) HATİCE ASLAN Yüksek Lisans 2015 SEDAT ÖZVEREN Yüksek Lisans 2013 Manastırlı Celâl Bey dîvânı(İnceleme - Metin) MURAT GÜNEŞ Yüksek Lisans 2011 Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962 numaralı mecmua (247a-324b) SEMA KÖLEMEN Yüksek Lisans 2009 Halil Nuri Divanı edisyon-kritik-inceleme MEHMET GÜLER Yüksek Lisans 2008 Imf - Türkiye iişkilerinin çalışma hayat açısından türk tarım sektöründe istihdam üzerine etkileri (2000-2007) FATMA ÇELİK Yüksek Lisans 2007 Nisari Divanı(Metin-İnceleme) NAGİHAN ÇAĞLAYAN Yüksek Lisans 2006 Nâtıkî Dîvânı (karşılaştırmalı metin-inceleme) SAİT ÖZER Yüksek Lisans 2006 Hafîd dîvanı (inceleme-transkripsiyonlu metin) GÜLMEDİNE KOÇ ACAR Yüksek Lisans 2006 Hakim Mehmet Efendi Divanı (inceleme-transkripsiyonlu metin) MEHMET ÇAKIRCI Yüksek Lisans 2005 Fâzıl Dîvânı (transkripsiyonlu metin-inceleme) MEHMET ÂKİF DUMAN Yüksek Lisans 2005 Sıdkî Pâşâ Dîvânı (inceleme-transkripsiyonlu metin) MEHTAP ERDOĞAN Yüksek Lisans 2004 Sermed (Feyzullâh) Divânı (Edisyon-Kritik, inceleme) EMEL ERGÜN Yüksek Lisans 2003 Ramiz Mehmet Efendi Divanı (edisyon-kritik-metin-inceleme) FATİH POLAT Yüksek Lisans 2001 Naci Ahmed Dede Divanı (inceleme-transkripsiyonlu metin) YILMAZ KIRIKTAŞ Yüksek Lisans 2001 Şemseddin Sivasi`nin Mir`atü`l-Ahlak ve Mirkatü`l-Eşvak adlı mesnevisi (inceleme-tenkitli metin) ÖMER ALDANMAZ Yüksek Lisans 1998 Bayezid-i Rumi`nin Sırr-ı Canan mesnevisi: İnceleme-metin ASUMAN MEYVECİ