Doç.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL


MAKALELER 1 - Yahya Kemal in Şiirlerinde Bir Duygu İfadesi Olarak Yaz ve Geçmiş Yaz Üzerine YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Joarnal of Turkology Researc, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİLİM, UPD Özgün Makale 2 - Muhtevası ve Kaynakları Bakımından Şairin Romanı YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Polonya Bilim ve Yüksek Okullar Bakanlığı Uluslararası Bilimsel Dergiler İstatiği, ASOS Özgün Makale 3 - Şairlerimizde Anne Hasretinin Sembolü Olarak Mezar YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİLİM, IBSS, EBSCO Özgün Makale 4 - Türk edebiyatında Taşraya Çıkış Ali Kemal in Romanları YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Turkish Sdudies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, MLA, DOAJ Özgün Makale 5 - I Meşrutiyet Dönemi Basın ve Edebiyatından Altı Aylık Bir Kesit Mirsad YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve edebiyatı Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Mükemmel Osmanlı Lugati nin Neşrine ve Faik Reşad ın Sözlük Çalışmalarına Dair YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Kebikeç, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Türkologischer Anzeiger/Viyana Özgün Makale 7 - II Meşrutiyet Basınından Bir Sayfa Musavver Devr i Cedid YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türklük Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - İlk Osmanlı Kadın Yıllığı Nevsal i Nisvan YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Kadın/Woman Jornual for Studies, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: Comtemporary Women''s Issues, Expanded Academic ASAP International, IT One File, General Reference Center, General Reference Center Gold, IT Custom, Gender Watch, MLA International Bibliography, Turkologischer Anzeiger, Index Islamicus Özgün Makale 9 - Görgü Tanığının İfadesiyle Asar ı Tevfik teki İsyan YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Tarih ve Toplum, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 10 - Birecikli Namık Ekrem Muallim Şair Yazar YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Dergah, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 11 - Arapkirli Mektubundan e mail e Mektup ve Beduh Üzerine YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Toplumsal Tarih, Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 12 - İki Edip Altı Mektup Üdebadan İki Zat Arasında Cereyan Eden Muhabere i Edebiyyedir YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1999 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 13 - Şark Mecmuası YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Yedi İklim, Yıl: 1998 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 14 - Faik Reşad ın Tahkiyeli Eserleri YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 15 - Anadolu Ezgisi YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Bilge, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 16 - Yaşar Nezihe Bükülmez YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1995 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 17 - İsmail Safa nın Mezarına Dair YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Yedi İklim, Yıl: 1995 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 18 - Yarın Mecmuası YÜKSEL SÜHEYLA, YILDIZ OSMAN, Yayın Yeri: Yedi İklim, Yıl: 1993 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 19 - Bir Sivaslı Şairin Tevfik Fikret in Tarih i Kadim ine Reddiyesi YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Revak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 20 - İctihad Mecmuası YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Yedi iklim, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 21 - Unutulmuş Bir Azeri Hayırhah ı Zeynel abidin Takiyef YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Kızılırmak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 22 - İsmail Safa nın Sivas a Sürgün Edilmesi ve Yazdığı Mektuplarında Sivas YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Revak, Yıl: 1991 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 23 - Azerbaycan ın altmışaltı Yıl Öncesine Dair Düşünceler YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Azerbaycan Türkleri, Yıl: 1990 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
DERSLER Lisans 2013-2014 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2008-2009 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2008-2009 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2006-2007 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2006-2007 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2005-2006 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2005-2006 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2004-2005 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2004-2005 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2003-2004 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2003-2004 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2002-2003 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2002-2003 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2001-2002 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2001-2002 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2000-2001 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2000-2001 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Metin Tahlilleri (Şiir) I Türkçe 3