Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL


KİTAPLAR Edebiyat Tarihçisi ve Eğitimci Bir Osmanlı Aydını Faik Reşat Bölüm Adı: ,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 245, ISBN: 978-975-16-3299-9, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Batı Edebiyatında Bellek/Memory Cilt 1 Bölüm Adı: Yunan Latin Mitolojisine Ait İsim ve Terimlerin Türk Edebiyatı Belleğindeki İlk Şekilleri,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: Kağan Kaya, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 340, ISBN: 978-605-4561-84-1, Bölüm Sayfaları: 305-326 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Filolojide Güncel Akademik Çalışmalar 2018 Bölüm Adı: ,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Bülent C. Tanrıtanır, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 316, ISBN: 978-605-288-438-6, Bölüm Sayfaları: 244-264 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türk Edebiyatına Açılan Pencere İnci Enginün Armağanı Bölüm Adı: Nüktedan Bir Ara Nesil Şairi: Ali Ulvi,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Editör: Hülya Argunşah, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 588, ISBN: 978-975-456-122-7, Bölüm Sayfaları: 541-566 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Bölüm Adı: İsmail Safa,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Bölüm Adı: Çelebizade Agop Lütfi,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Bölüm Adı: Osman Rasih,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Bölüm Adı: Faik Reşad,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Türk Edebiyatında Yunan Antikitesi 1860 1908 Bölüm Adı: ,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Asitan, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 286, ISBN: 978-605-5487-42-3, Bölüm Sayfaları: - 2012 Bilimsel Kitap Tümü Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü Cilt 5 Bölüm Adı: Salname,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı YAyınları, Editör: Hüseyin Ağca, Pakize Aytaç, Hidayet Özcan, Kayahan Özgü, Naciye Yıldız, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 418, ISBN: 975-16-1582-8 975-16-1581-X, Bölüm Sayfaları: 204-208 2006 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi Bölüm Adı: Faik Reşad,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: 11-12 2004 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar ansiklopedisi Bölüm Adı: Faik Reşad,YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Yapı Kredi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: 433-434 1999 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Hece Özel Sayı 37, Yıl: 2019 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 2 - YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİLİM, IBSS, EBSCO, SOBİAD Özgün Makale 3 - YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türklü Bilimi Araştırmaları, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, MLA, SOBİAD, ULAKBİLİM Özgün Makale 4 - YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Yeni Türk Edebiyatı, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİLİM, SBVT Özgün Makale 5 - Yahya Kemal in Şiirlerinde Bir Duygu İfadesi Olarak Yaz ve Geçmiş Yaz Üzerine YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Joarnal of Turkology Researc, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİLİM, UPD Özgün Makale 6 - Muhtevası ve Kaynakları Bakımından Şairin Romanı YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Polonya Bilim ve Yüksek Okullar Bakanlığı Uluslararası Bilimsel Dergiler İstatiği, ASOS Özgün Makale 7 - Şairlerimizde Anne Hasretinin Sembolü Olarak Mezar YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİLİM, IBSS, EBSCO Özgün Makale 8 - Türk edebiyatında Taşraya Çıkış Ali Kemal in Romanları YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Turkish Sdudies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, MLA, DOAJ Özgün Makale 9 - I Meşrutiyet Dönemi Basın ve Edebiyatından Altı Aylık Bir Kesit Mirsad YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve edebiyatı Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Mükemmel Osmanlı Lugati nin Neşrine ve Faik Reşad ın Sözlük Çalışmalarına Dair YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Kebikeç, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Türkologischer Anzeiger/Viyana Özgün Makale 11 - II Meşrutiyet Basınından Bir Sayfa Musavver Devr i Cedid YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türklük Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - İlk Osmanlı Kadın Yıllığı Nevsal i Nisvan YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Kadın/Woman Jornual for Studies, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: Comtemporary Women's Issues, Expanded Academic ASAP International, IT One File, General Reference Center, General Reference Center Gold, IT Custom, Gender Watch, MLA International Bibliography, Turkologischer Anzeiger, Index Islamicus Özgün Makale 13 - Görgü Tanığının İfadesiyle Asar ı Tevfik teki İsyan YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Tarih ve Toplum, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 14 - Birecikli Namık Ekrem Muallim Şair Yazar YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Dergah, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 15 - Arapkirli Mektubundan e mail e Mektup ve Beduh Üzerine YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Toplumsal Tarih, Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 16 - İki Edip Altı Mektup Üdebadan İki Zat Arasında Cereyan Eden Muhabere i Edebiyyedir YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1999 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 17 - Şark Mecmuası YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Yedi İklim, Yıl: 1998 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 18 - Faik Reşad ın Tahkiyeli Eserleri YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 19 - Anadolu Ezgisi YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Bilge, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 20 - Yaşar Nezihe Bükülmez YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1995 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 21 - İsmail Safa nın Mezarına Dair YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Yedi İklim, Yıl: 1995 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 22 - Yarın Mecmuası YÜKSEL SÜHEYLA, YILDIZ OSMAN, Yayın Yeri: Yedi İklim, Yıl: 1993 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 23 - Bir Sivaslı Şairin Tevfik Fikret in Tarih i Kadim ine Reddiyesi YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Revak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 24 - İctihad Mecmuası YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Yedi iklim, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 25 - Unutulmuş Bir Azeri Hayırhah ı Zeynel abidin Takiyef YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Kızılırmak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 26 - İsmail Safa nın Sivas a Sürgün Edilmesi ve Yazdığı Mektuplarında Sivas YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Revak, Yıl: 1991 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 27 - Azerbaycan ın altmışaltı Yıl Öncesine Dair Düşünceler YÜKSEL SÜHEYLA, Yayın Yeri: Azerbaycan Türkleri, Yıl: 1990 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
DERSLER Lisans 2018-2019 Batı Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Yeni Türk Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Batı Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Yeni Türk Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Batı Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Yeni Türk Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Batı Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Yeni Türk Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Batı Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Yeni Türk Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2008-2009 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2008-2009 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2006-2007 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2006-2007 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2005-2006 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2005-2006 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2004-2005 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2004-2005 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2003-2004 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2003-2004 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2002-2003 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2002-2003 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2001-2002 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2001-2002 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2000-2001 BATI EDEBİYATI Türkçe 2 Lisans 2000-2001 YENİ TÜRK EDEBİYATI Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 Tanzimat Devrinde Dilcilik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Tanzimat Devrinde Dilcilik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Türk Tenkit Tarihi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Tanzimat Devrinde Dilcilik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Türk Tenkit Tarihi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Tanzimat Devrinde Dilcilik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Türk Tenkit Tarihi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Tanzimat Devrinde Dilcilik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Türk Tenkit Tarihi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 TANZİMAT DEVRİNDE DİLCİLİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 TÜRK TENKİT TARİHİ Türkçe 3 Doktora 2018-2019 Yeni Türk Edebiyatında Türler Türkçe 3 Doktora 2017-2018 Yeni Türk Edebiyatında Türler Türkçe 3 Doktora 2016-2017 Metin Tahlilleri (Şiir) II Türkçe 3 Doktora 2016-2017 Yeni Türk Edebiyatında Türler Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Metin Tahlilleri (Şiir) I Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Metin Tahlilleri (Şiir) II Türkçe 3 Doktora 2014-2015 Metin Tahlilleri (Şiir ) I Türkçe 3 Doktora 2014-2015 Metin Tahlilleri (Şiir) II Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Metin Tahlilleri (Şiir) I Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 1950-1980 Arası Türk Romanında Soylu Eşkıya EREN YILDIRIM Yüksek Lisans 2018 Birinci Meşrutiyet Dönemi''nde Yayımlanan Kevkebü''l-ilm, Berk, Sebat ve Sirac Mecmuaları Üzerine Bir İnceleme ve Seçilmiş Metinler CANAN KAYA Yüksek Lisans 2018 Servet Gazetesi (1-100. sayılar) inceleme ve seçilmiş metinler SELMA ÇELİK Yüksek Lisans 2016 Ara nesilde üç mecmua (güneş, gülşen, şafak) üzerine bir inceleme ve seçilmiş metinler HAFİZE BAKAY Yüksek Lisans 2014 Tercüman-ı Hakikat gazetesi (3001-3500. sayılar) inceleme ve seçilmiş metinler HATİCE KÖSEOĞLU Yüksek Lisans 2013 Abdülhak Hâmid Tarhan''ın eserlerinde mitolojik unsurlar NİLAY KAYA Yüksek Lisans 2013 Hazine-i Fünûn Dergisi (1-20. sayılar) İnceleme ve Seçilmiş metinler AYHAN YAROĞLU Yüksek Lisans 2013 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi(2001-2500. sayılar)İnceleme ve Seçilmiş metinler SEDEF BOZPOLAT Yüksek Lisans 2010 Hazine-i Fünûn Dergisi (3. yıl, 1-26. sayılar) inceleme ve seçilmiş metinler MURAT KAYA Yüksek Lisans 2008 Hazine-i Fünun Dergisi (3. Yıl 27-52. sayılar),(İnceleme ve Seçilmiş Metinler) DERVİŞ ERDAL Yüksek Lisans 2007 Hazine-i Fünûn Dergisi (2. yıl, 27?52. sayılar) (inceleme ve seçilmiş metinler) EYUP ŞİMŞEK Yüksek Lisans 2004 Hazine-i Fünûn dergisi (2.yıl, 1-26. sayılar) (inceleme ve seçilmiş metinler) SEMRA SEL Yüksek Lisans 2003 Hazine-i Fünun dergisi (27-52. sayfalar) (inceleme ve seçilmiş metinler) İ. SEVAL GÖKALP Yüksek Lisans 2003 Hazine-i Fünün dergisi (1-26 sayılar) (inceleme ve seçilmiş metinler) FİLİZ YILDIRIM