Prof.Dr. HASAN YÜKSEL


KİTAPLAR Hadîkatü s Selâtîn Bölüm Adı: ,Hasan Yüksel, H İbrahim Delice, Yayın Yeri: Türk Tarih Kurumu, Editör: Mesut Aydıner , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 280, ISBN: 978-975-16-2660-8, Bölüm Sayfaları: - 2013 Bilimsel Kitap Tümü Prof Dr Yavuz Ercan a Armağan Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 15, ISBN: 9789944265676, Bölüm Sayfaları: - 2008 Kitap Bölümü Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı Sosyal ve Siyasal Hayat I Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 16, ISBN: 9751732166, Bölüm Sayfaları: - 2006 Kitap Bölümü Doğumunun 65 Yılında Prof Dr Tuncer Baykara ya Armağan Tarih Yazıları Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 6, ISBN: 9799752550581, Bölüm Sayfaları: - 2006 Kitap Bölümü Prof Dr Ramazan Şeşen Armağanı Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: , Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 9757874191, Bölüm Sayfaları: - 2005 Kitap Bölümü Alevilik Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Kitap Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 7, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2004 Kitap Bölümü Türkler Cilt 10 Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 8, ISBN: 975-6782-33-1, Bölüm Sayfaları: - 2002 Ansiklopedi Maddesi Osmanlı Cilt Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 6, ISBN: 975-6782-03-X, Bölüm Sayfaları: - 1999 Ansiklopedi Maddesi Osmanlı Toplumunda Sadat ı Kiram ve Nakibüleşraflar M Fatih Köksal İle Birlikte Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 137, ISBN: 975-961154-3-6, Bölüm Sayfaları: - 1998 Ansiklopedi Maddesi Osmanlı Sosyo Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 268, ISBN: 975-961154-4-4, Bölüm Sayfaları: - 1998 Üveysilikten Bektaşiliğe Kitab ı Cabbar Kulu Saim Savaş ile Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 136, ISBN: 975-961154-2-8, Bölüm Sayfaları: - 1997 Ansiklopedi Maddesi Eski Bir Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin İslâmî nin Mesnevisi İ Delice ve İ H Aksoyak ile Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 504, ISBN: 975-961154-0-1, Bölüm Sayfaları: - 1996 Ansiklopedi Maddesi Osmanlı Dönemi Keban Ergani Madenleri 1776 1794 Tarihli Maden Emin Defteri Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Dilek Matbaası, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 146, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1996 Osmanlı Taşra Hayatına İlişkin Olaylar Berber Bedri nin Günlüğü 1741 1762 Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Akdağ Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 207, ISBN: 9753380496, Bölüm Sayfaları: - 1995 Ansiklopedi Maddesi Sosyo Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi III Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınlar, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 7, ISBN: 9751906377, Bölüm Sayfaları: - 1992 Kitap Bölümü Sosyo Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi II Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınlar, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 35, ISBN: 9751906377, Bölüm Sayfaları: - 1992 Kitap Bölümü Sosyo Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi III Bölüm Adı: ,YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınlar, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 18, ISBN: 9751906377, Bölüm Sayfaları: - 1992 Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Bir Selçuklu Tarihçisi Hocam Prof Dr Refet Yinanç YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi,, Yıl: 2014 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 2 - Doktora Hocam Prof Dr Özer Ergenç YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: , Yıl: 2013 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 3 - Azerbaycan Yolu YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Sivas Şehir Kültürü Dergisi: Hayat Ağacı, Yıl: 2013 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 4 - Bağdat Yolu Yahut Mesir i Mübarek YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Sivas Şehir Kültürü Dergisi: Hayat Ağacı, Yıl: 2013 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 5 - Güneydoğu Medreseleri ve Mellaları YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 6 - Dil ve Tarihte Bir Alim Geçti Prof Dr Adnan Erzi YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: DERGAH, Yıl: 2012 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 7 - Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi nden Bir tarihçi Portresi Hocam Mehmet Altay Köymen YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Dergah Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 8 - Kim Bu Dede Garkın Türklük Araştırmaları Dergisi YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Türklük Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 9 - 16 yüzyıl Osmanlı Vakıfları Prof Dr Yavuz Ercan a Armağan Ankara YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: , Yıl: 2008 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 10 - Bahaddin Ögel Hoca İçin YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Dergah Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 11 - Anadolu Beyliklerinde Vakıflar YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Vakıflar Dergis, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 12 - Peçevi YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi,, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - Osmanlı da Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımına Göre Divriği nin Demografik Yapısı YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Nüfusbilim Dergisi The Turkısh Journal of Populatıon Studıes, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 14 - Anadolu Selçukluları nda Vakıflar YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, (Sosyal ve Siyasal Hayat), I, (Editör:Ahmet yaşar Ocak), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Yıl: 2006 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 15 - Bahar Bayramı Nâm ı Diğer Sultan Nevruz İstanbul YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: , Yıl: 2006 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 16 - Mechul Bir İsim ve Yeni Bir Eser Bayburtlu veya Vanlı Zaifi ve Ahbaru l İber Adlı Mesnevisi İstanbul YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, (Haz. Emine Yorulmaz Süleyman Kızıltoprak),, Yıl: 2005 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 17 - Naima YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 18 - Bektaşilik Tedkikleri Üzerine YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Kebikeç Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 19 - Sivas ta Bir Bektaşi Dergahı Ma sumlar Tekkesi A İstanbul YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: levilik (Hazırlayanlar: İsmail Ergin Havva Ergin, Kitap yayınevi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 20 - İslami YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 21 - Anadolu da Alevilik Nâm ı Diğer Kızılbaşlık Virgül 57 Aralık 2002 62 66 Kitap Tanıtım YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: VİRGÜL, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 22 - Kitabiyat Ömer Demirel Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Belleten, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - Türk Toplumunda Vakıf Aile İlişkisi 10 Yeni Türkiye Yayını Ankara YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Türkler, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 24 - Sivas ta Bir Dökümantasyon Merkezinin Oluşturulmasının Gerektiğine Dair YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: ltıncı Şehir Sivas Bülteni, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 25 - Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri Prof Dr Mehmet Arslan ın Manzum Sûrnâmeler isimli eserinin tanıtımı Toplumsal Tarih YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: TOPLUMSAL TARİH, Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 26 - Bir Babaî Vefaî Şeyhi Zaviyesi Şeyh Behlül Baba ı XXI İstanbul 2001 97 107 YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Osmanlı Araştırmalar, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 27 - Tarihte Koyulhisar YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: REVAK, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 28 - Hacı İvaz Paşa nın Vakıfları YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Türk Yurdu, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 29 - Osmanlı Toplumunda Vakıflar ve Kadın XVI XVII Yüzyıllar Ankara 1999 YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Osmanlı, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 30 - Vakıflara Dair Bir Eser Üstüne Ahmet Akgündüz İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara 1988 XXXII 489 s Tarih ve Toplum S 89 Mayıs 1991 s 314 318 Tenkit YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: TARİH VE TOPLUM, Yıl: 1998 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 31 - Celâlî İsyanlarında Kaybolan bir Belge Zeynü l Arap Veya Ahmed Fakih Zaviyesi Vakfiyesi YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Tarih İncelemeleri Dergisi, XIII, Cumhuriyet'in 75. Yılına Armağan, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 32 - Vakıfların Türk Kültürünün Gelişmesindeki Rolü 20 21 Sivas 1998 17 20 YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: C.Ü. Fen -Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 33 - 17 Yüzyıl Osmanlı Vakıflarının Sentezi YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Vakıf ve Kültür Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 34 - Erzincan Mevlevihânesi YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Vakıf ve Kültür Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 35 - Tarihçi Edebiyatçı Bir Tanzimat Aydını Faik Reşad Hayatı ve Eserleri YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Bilge Dergisi,, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 36 - Divriği Yatırlar YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: REVAK, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 37 - Atatürk ün Devletçilik Anlayışı YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 38 - Slçuklular Döneminden Kalma Bir Vefaî Zaviyesi Şeyh Marzuban Zaviyesi XXV Ankara 1995 YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Vakıflar Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 39 - Hasan Yüksel İhsan Yüksel 19 Yüzyılda 1845 1873 Hüseyinabad Alaca Kazası nın Demografik ve Toplumsal Yapısı HASAN YÜKSEL, Yayın Yeri: Academia quarterly, Yıl: 1995 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 40 - Ahi Mehmet Paşa Ailesi ve Vakıfları YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 41 - Kafkas Göçmen Vakıfları YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Vakıflar Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 42 - Tarihte Nevruz YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 43 - 17 Yüzyıl Osmanlı Vakıfları YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Türk Kültürü, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 44 - Şeyh Şemseddin Sivasî ye Ait Bir Kitabın Hikayesi Hallü l Me âkid Şerhü l Kavâ id Sosyal Bilimlerde Araştırma Dergisi S 5 Mart 1992 s 16 17 Kitap Tanıtım YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 45 - İmam Mahlaslı Bir Şair in Ortaya Çıkan Mesnevi Tarzındaki Yazma Bir Eseri Üzerine Bazı Bilgiler Kızılırmak S 7 Sivas Temmuz 1992 s 30 33 Kitap Tanıtım YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: KIZILIRMAK, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 46 - Hoca Köpek ve Taşlara Dair Polemik aylık usûl ve tenkid dergisi Sayı 7 Aralık 1992 20 21 YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Polemik aylık usûl ve tenkid dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 47 - Vakıf Müsadere İlişkisi Şam Valisi Vezir Süleyman Paşa Olayı XII İstanbul 1992 s 399 424 YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Osmanlı Araştırmaları, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 48 - Osmanlılar Döneminde Taşra Müftülerince Aile Konusunda Verilmiş Bazı Müstakil Fetvalar Ankara YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 49 - Osmanlı Aile Hayatına İlişkin Fetvalar Ankara Dr Saim Savaş ile birlikte YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: osyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 50 - Vakfiyelere Göre Osmanlı Toplumunda Aile YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi,, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 51 - Sivas Eyaletinden İstanbul a Ulaşan Şikâyetler YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: REVAK, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 52 - Vakıf Müessesesi Adındaki Kitaba Yaptığımız Tenkide Verilen Cevaba Dair Tarih ve Toplum S 93 Eylül 1991 s 185 187 Tenkit YÜKSEL HASAN, Yayın Yeri: TARİH VE TOPLUM, Yıl: 1991 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Artuklu dan Cumhuriyet e Ma muretü l aziz de Bir Seyyid Şeyh Ailesi Pirhasan ı Zerraki Ailesi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu Elazığ 23 25 Mayıs 2013 Bildiriler Cilt 1 Elazığ 2013 s 413 450 YÜKSEL HASAN (23.05.2013-23.05.2014), Yayın Yeri: Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - Osmanlı İmparatorluğu nun Batılılaşma Sürecinde Antik Yunan ve Roma ya İlişkin Bazı Çalışmalar CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Aaraştırmaları 6 ara Dönem Sempozyum Bildirileri YÜKSEL HASAN (23.02.2014-26.02.2014), Yayın Yeri: CIEPO, Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Aaraştırmaları 6. ara Dönem Sempozyum B Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Türk Dünyasından Anadolu ya Gelen Göçmenlerin Tesis Etmiş Oldukları Vakıflar i Ağustos 1998 s 30 32 Bu Makale Türk Tarihinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumunda 23 26 Mayıs 1997 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Başkanlı YÜKSEL HASAN (23.02.2014-26.02.2014), Yayın Yeri: Türk Tarihinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Ahi Kitâbeleri 1 Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu 15 17 Ekim 2008 Kırşehir Bildiriler III Kırşehir Eylül 2011 1229 1254 YÜKSEL HASAN (15.10.2008-17.10.2008), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Sivas ve Havalisinde Vefailer 1240 ta Cereyan Eden Babaî Ayaklanmasına Ait Bazı Bilgiler Osmanlılar döneminde Sivas sempozyum Bildirileri 21 25 Mayıs 2007 I Sivas 2007 69 83 YÜKSEL HASAN (21.05.2007-27.05.2007), Yayın Yeri: Osmanlılar döneminde Sivas sempozyum Bildirileri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Türkiye de Vakıflara İlişkin Problemler ve Çözüm Önerileri Vakıf Medeniyeti Sempozyumu Kitabı Vakıflar Genel Müdrlüğü Yayını Ankara 2003 47 51 YÜKSEL HASAN (01.05.2003-03.05.2003), Yayın Yeri: Vakıf Medeniyeti Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Türk Kültüründe Sultan Nevruz Türk Dünyasında Sultan Nevruz Dördüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri 21 23 Mart 2001 Sivas YÜKSEL HASAN (21.03.2001-23.03.2003), Yayın Yeri: Türk Dünyasında Sultan Nevruz Dördüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildiriler Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Osmanlı Safevi Mücadelesinde Sivas Cumhuriyet in 80 Yılında Sivas Sempozyumu 15 17 mayıs 2003 Sivas Bildirileri Sivas 2003 147 156 YÜKSEL HASAN (15.05.2003-17.03.2003), Yayın Yeri: Cumhuriyet''in 80. Yılında Sivas Sempozyumu (15-17 mayıs 2003 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Ahi Vakıfları YÜKSEL HASAN (01.05.2000-03.05.2000), Yayın Yeri: Uluslar Arası Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi (07-09 Nisan/ April 1999) Internatıonal Congres Congress On Ottoman Empıre Wıth All Aspects ın 700th Annıversary of ıts Establıshmen Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Osmanlı Toplumunda Sâdât ı Kirâm İzmir 8 10 Nisan 1999 İzmir 2000 341 363 YÜKSEL HASAN (08.04.2000-10.04.2000), Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu Bildirileri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Araştırmacıların Arşivlerde Karşılaştıkları sorunlar TC Başbakanlık I Milli Arşiv Şûrası 20 21 Nisan 1998 Ankara Tebliğler Tartışmalar Ankara 1998 97 102 YÜKSEL HASAN (20.04.1998-21.04.1998), Yayın Yeri: TC. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şûrası Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Türkiye Cumhuriyeti nin Kuruluşunda Emeği Geçen Bir Türk Aydını Celal Nuri Bey Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri 23 26 Mayıs 1996 Kayseri 1996 605 610 YÜKSEL HASAN (23.05.1996-26.05.1996), Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildiriler Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Tokat Mevlevihanesi Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi YÜKSEL HASAN (01.05.1996-03.05.1996), Yayın Yeri: Milletlerarası Osmanlı Devleti''nde Mevlevihaneler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2013-2014 TAR 1003 OSMANLICA I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR 1004 OSMANLICA II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR 2001 PALEOGRAFYA I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR 2002 PALEOGRAFYA II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR 3003 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR 3004 OSMANLI TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR 3011 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ SEMİNERİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR 3023 OSMANLI DİPLOMATİKASI I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TAR 1003 OSMANLICA I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TAR 4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TAR 1004 OSMANLICA II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TAR 2001 PALEOGRAFYA I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TAR 2002 PALEOGRAFYA II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TAR 3003 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TAR 3004 OSMANLI TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TAR 3023 OSMANLI DİPLOMATİKASI I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TAR 1003 OSMANLICA I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TAR 3003 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TAR 3011 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ SEMİNERİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TAR 4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TAR 1004 OSMANLICA II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TAR 2001 PALEOGRAFYA I Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TAR 2002 PALEOGRAFYA II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TAR 3004 OSMANLI TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TAR 3023 OSMANLI DİPLOMATİKASI I Türkçe 2 Lisans 2008-2009 TAR 1003 OSMANLICA I Türkçe 2 Lisans 2008-2009 TAR 2001 PALEOGRAFYA I Türkçe 2 Lisans 2008-2009 TAR 3003 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2008-2009 TAR 3011 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ SEMİNERİ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 TAR 4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 TAR 1004 OSMANLICA II Türkçe 2 Lisans 2007-2008 TAR 2002 PALEOGRAFYA II Türkçe 2 Lisans 2007-2008 TAR 3004 OSMANLI TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2007-2008 TAR 3023 OSMANLI DİPLOMATİKASI I Türkçe 2 Lisans 2006-2007 TAR 1003 OSMANLICA I Türkçe 2 Lisans 2006-2007 TAR 3003 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 TAR 1004 OSMANLICA II Türkçe 2 Lisans 2005-2006 TAR 2002 PALEOGRAFYA II Türkçe 2 Lisans 2005-2006 TAR 3004 OSMANLI TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2005-2006 TAR 3011 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ SEMİNERİ Türkçe 2 Lisans 2005-2006 TAR 4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 2 Lisans 2004-2005 TAR 1003 OSMANLICA I Türkçe 2 Lisans 2004-2005 TAR 2001 PALEOGRAFYA I Türkçe 2 Lisans 2004-2005 TAR 3003 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2004-2005 TAR 3011 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ SEMİNERİ Türkçe 2 Lisans 2004-2005 TAR 3023 OSMANLI DİPLOMATİKASI I Türkçe 2 Lisans 2004-2005 TAR 4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 2 Lisans 2003-2004 TAR 1004 OSMANLICA II Türkçe 2 Lisans 2003-2004 TAR 2001 PALEOGRAFYA I Türkçe 2 Lisans 2003-2004 TAR 3004 OSMANLI TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2003-2004 TAR 3023 OSMANLI DİPLOMATİKASI I Türkçe 2 Lisans 2003-2004 TAR 4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 2 Lisans 2002-2003 TAR 1003 OSMANLICA I Türkçe 2 Lisans 2002-2003 TAR 2001 PALEOGRAFYA I Türkçe 2 Lisans 2002-2003 TAR 2002 PALEOGRAFYA II Türkçe 2 Lisans 2002-2003 TAR 3003 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2002-2003 TAR 3011 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ SEMİNERİ Türkçe 2 Lisans 2001-2002 TAR 1004 OSMANLICA II Türkçe 2 Lisans 2001-2002 TAR 3004 OSMANLI TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2001-2002 TAR 3011 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ SEMİNERİ Türkçe 2 Lisans 2001-2002 TAR 3023 OSMANLI DİPLOMATİKASI I Türkçe 2 Lisans 2001-2002 TAR 4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 1 Lisans 2000-2001 TAR 1003 OSMANLICA I Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 TAR 501 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 TAR 504 TARİHİ METİNLERİN NEŞRİNDE USÜL Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 TAR 501 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 TAR 504 TARİHİ METİNLERİN NEŞRİNDE USÜL Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TAR 501 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TAR 504 TARİHİ METİNLERİN NEŞRİNDE USÜL Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 TAR 501 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 TAR 504 TARİHİ METİNLERİN NEŞRİNDE USÜL Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 TAR 501 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 TAR 501 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 TAR 504 TARİHİ METİNLERİN NEŞRİNDE USÜL Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 TAR 504 TARİHİ METİNLERİN NEŞRİNDE USÜL Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 TAR 504 TARİHİ METİNLERİN NEŞRİNDE USÜL Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 TAR 501 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 TAR 501 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 TAR 504 TARİHİ METİNLERİN NEŞRİNDE USÜL Türkçe 3 Doktora 2013-2014 TAR 606 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YEREL KAYNAKLAR Türkçe 3 Doktora 2013-2014 TAR 607 KLASİK DÖNEM OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI Türkçe 3 Doktora 2013-2014 TAR 609 TARİHİ METİN İNCELEMELERİ Türkçe 3 Doktora 2012-2013 TAR 607 KLASİK DÖNEM OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI Türkçe 3 Doktora 2011-2012 TAR 606 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YEREL KAYNAKLAR Türkçe 3 Doktora 2011-2012 TAR 609 TARİHİ METİN İNCELEMELERİ Türkçe 3 Doktora 2010-2011 TAR 607 KLASİK DÖNEM OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI Türkçe 3 Doktora 2010-2011 TAR 609 TARİHİ METİN İNCELEMELERİ Türkçe 3 Doktora 2009-2010 TAR 606 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YEREL KAYNAKLAR Türkçe 3