Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ


KİTAPLAR Sinan Paşa Kitabı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Sivrihisar Belediyesi Kültür Yayınları, Editör: Ahmet Kartal, Zafer Koylu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sivaslı Rûhî Divanı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 346, ISBN: 978-605-2072-11-0, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Sebzî Divanı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Akçağ Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 560, ISBN: 978-605-342-281-5, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü Mustafa Takî Efendi nin Makaleleri Bölüm Adı: ,TOPARLI RECEP,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Sivas Vilayet Kitaplığı, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 159, ISBN: 978-605-5487-84-3, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü Malatyalı Necâtî Dîvânı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Malatya Valiliği Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-4768-49-3, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü Malatyalı Necâtî Divanı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Malatya Valiliği Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 209, ISBN: 978-605-4768-49-3, Bölüm Sayfaları: - 2015 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Bölüm Adı: Türabi,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Prof. Dr. Mehmet Arslan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Divan Şiirinde Ashâb ı Kehf ve Râşih in Ashâb ı Kehf Mesnevisi Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 631, ISBN: 978-605-5397-57-9, Bölüm Sayfaları: - 2013 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Türk Edebiyatında Hz Ali ve Hz Fatıma Mevlidleri Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Asitan Kitap, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 494, ISBN: 978-605-5487-40-9, Bölüm Sayfaları: - 2012 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Sehi Bey Divanı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 383, ISBN: 978-605-4208-67-8, Bölüm Sayfaları: - 2010 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü
MAKALELER 1 - Malatyalı Necâtî ve Şehir Methiyeleri YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - Sivaslı Bir Divan Şairi Rûhî YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 3 - Fihrist i Makâmât Ahmed Avni Konuk a mı Aittir YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Türk Kültürü İncelemeleri, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Türk Edebiyatında Hz Ali Mevlidleri YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 5 - Divan Şairinin Sessiz ve Gizli Anlatımı Muvaşşah YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Receb Vahyî ve Leyle i Regâ ib Adlı Regâibiyyesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Mehmed Fevzî Efendi nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Câiz Olduğuna Dair Risalesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Klasik Türk Şiirinde Regâibiyye ve Mehmed Fevzi Efendi ninRegâibiyyesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Divan Şiirinde Kur ân YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: İSTEM Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Klasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışları YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Zâtî Divanı nda Halk İnanışları YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Mahallileşme ve Şeyhülislam Yahya YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Tırnakçı zâde Mehmed Sa îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - 16 Yüzyılda Müezzin Bir Şâir Hüdâyî i Kadîm YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Cabbarzâde Çapanzâde Mehmed Ârif Bey İn Bilinmeyen Bir Eseri Metrûkât ı Mukaddese i Risâlet Eşyâ yı Menkûle YEKBAŞ HAKAN (05.05.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Bozok Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-60996-3-2 2 - Yûnus Emre nin Devriyeleri YEKBAŞ HAKAN (13.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Mustafa Takî Efendi nin Târîh İ Nûr I Muhammedî İsimli Eseri YEKBAŞ HAKAN (26.12.2015-26.12.2015), Yayın Yeri: Mustafa Takî Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Kendi Dilinden Yunus Emre YEKBAŞ HAKAN (15.05.2015-16.05.2015), Yayın Yeri: Yunus''un Çağrısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-9944-5651-6-5 5 - Türk Edebiyatında Hz Fâtıma Mevlidleri YEKBAŞ HAKAN (24.10.2015-24.04.2015), Yayın Yeri: Hazreti Fâtıma Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Şemseddin Sivasî nin Heşt Bihişt İsimli Mesnevisi YEKBAŞ HAKAN (17.04.2015-19.04.2015), Yayın Yeri: Şemseddîn Sivasî Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5487-81-2 7 - Mehmed Şemseddîn Ulusoy unHz Hasan ve Hz Hüseyin Mevlidi YEKBAŞ HAKAN (11.07.2014-11.07.2014), Yayın Yeri: Hz. Hasan Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5059-09-5 8 - Ashâb ı Kehf Sempozyumu YEKBAŞ HAKAN (01.09.2012-03.09.2012), Yayın Yeri: Divan Şiirinde Ashâb-ı Kehf Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak YEKBAŞ HAKAN (13.07.2012-15.07.2012), Yayın Yeri: Uluslararası Ramazan Sempozyumu Ramazan ve Oruç Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-64701-4-1 10 - Ahmed Sûzî Hayatı Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Bir Mecmuadan Hareketle Bilinmeyen Şiirleri YEKBAŞ HAKAN (26.05.2012-27.05.2012), Yayın Yeri: Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Divan Şairinin Sessiz ve Gizli Anlatımı Muvaşşah YEKBAŞ HAKAN (10.05.2012-12.05.2012), Yayın Yeri: Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Ömer Fuâdî nin Kasîde i Pendiyye si Bağlamında Yaşadığı Devre Dair Eleştirileri YEKBAŞ HAKAN (04.05.2012-06.05.2012), Yayın Yeri: I. Uluslararası Şeyh Şa''bân-ı Velî Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Bir Mecmuadan Hareketle Damat İbrahim Paşaya Dair Bazı Tespitler YEKBAŞ HAKAN (16.11.2011-19.11.2011), Yayın Yeri: I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Sarıhatipzadelerden Numan Efendi ve Bilinmeyen Miraciyesi YEKBAŞ HAKAN (08.05.2011-09.05.2011), Yayın Yeri: Kültür Tarihimizde Sivaslı Bir Aile Sarıhatipzadeler Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5564-04-9 15 - Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersinin İşlerliği Üzerine YEKBAŞ HAKAN (16.12.2010-18.12.2010), Yayın Yeri: III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Hasan Tevfik Efendi nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi ne Dair Risalesi YEKBAŞ HAKAN (20.05.2010-22.05.2010), Yayın Yeri: Uluslararası Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-61267-6-5