Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ


KİTAPLAR Bölüm Adı: ,ERDOĞAN MEHTAP,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 234, ISBN: 9786057902016, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Sinan Paşa Kitabı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Sivrihisar Belediyesi Kültür Yayınları, Editör: Ahmet Kartal, Zafer Koylu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sivaslı Rûhî Divanı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 346, ISBN: 978-605-2072-11-0, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı Bölüm Adı: ,TOPAL MEHMET,AVŞAR ZİYA,BABACAN İSRAFİL,BİLTEKİN HALİT,GÜZEL BİLAL,KÖKSAL MEHMET FATİH,ÖZDEN HİLMİ,ŞAYLIGİL ÖMÜR,SOLMAZ SÜLEYMAN,TULUM MEHMET MAHUR,KARTAL AHMET,ARGUNŞAH MUSTAFA,YEKBAŞ HAKAN,YILDIZ AYŞE,ARMUTLU SADIK, Yayın Yeri: Sivrihisar Belediyesi, Editör: Ahmet Kartal, Zafer Koylu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 557, ISBN: 978-605-5227-96-8, Bölüm Sayfaları: 259-272 2017 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü Sebzî Divanı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Akçağ Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 560, ISBN: 978-605-342-281-5, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü Mustafa Takî Efendi nin Makaleleri Bölüm Adı: ,TOPARLI RECEP,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Sivas Vilayet Kitaplığı, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 159, ISBN: 978-605-5487-84-3, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü Malatyalı Necâtî Dîvânı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Malatya Valiliği Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-4768-49-3, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü Malatyalı Necâtî Divanı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Malatya Valiliği Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 209, ISBN: 978-605-4768-49-3, Bölüm Sayfaları: - 2015 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Bölüm Adı: Türabi,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Prof. Dr. Mehmet Arslan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ Bölüm Adı: EDİB, HALÎL EDÎB BEY,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Editör: MEHMET ARSLAN, MEHTAP ERDOĞAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ Bölüm Adı: SAÎD,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, Editör: MEHMET ARSLAN, MEHTAP ERDOĞAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ Bölüm Adı: HÜDÂYÎ-İ KADÎM,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, Editör: MEHMET ARSLAN, MEHTAP ERDOĞAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Divan Şiirinde Ashâb ı Kehf ve Râşih in Ashâb ı Kehf Mesnevisi Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 631, ISBN: 978-605-5397-57-9, Bölüm Sayfaları: - 2013 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Türk Edebiyatında Hz Ali ve Hz Fatıma Mevlidleri Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Asitan Kitap, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 494, ISBN: 978-605-5487-40-9, Bölüm Sayfaları: - 2012 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Sehi Bey Divanı Bölüm Adı: ,YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Kitabevi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 383, ISBN: 978-605-4208-67-8, Bölüm Sayfaları: - 2010 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü
MAKALELER 1 - Malatyalı Necâtî ve Şehir Methiyeleri YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - Sivaslı Bir Divan Şairi Rûhî YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 3 - Fihrist i Makâmât Ahmed Avni Konuk a mı Aittir YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Türk Kültürü İncelemeleri, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Türk Edebiyatında Hz Ali Mevlidleri YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 5 - Divan Şairinin Sessiz ve Gizli Anlatımı Muvaşşah YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Receb Vahyî ve Leyle i Regâ ib Adlı Regâibiyyesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Mehmed Fevzî Efendi nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Câiz Olduğuna Dair Risalesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Klasik Türk Şiirinde Regâibiyye ve Mehmed Fevzi Efendi ninRegâibiyyesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Divan Şiirinde Kur ân YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: İSTEM Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Klasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışları YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Zâtî Divanı nda Halk İnanışları YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Mahallileşme ve Şeyhülislam Yahya YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Tırnakçı zâde Mehmed Sa îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - 16 Yüzyılda Müezzin Bir Şâir Hüdâyî i Kadîm YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Cabbarzâde Çapanzâde Mehmed Ârif Bey İn Bilinmeyen Bir Eseri Metrûkât ı Mukaddese i Risâlet Eşyâ yı Menkûle YEKBAŞ HAKAN (05.05.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Bozok Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-60996-3-2 2 - Yûnus Emre nin Devriyeleri YEKBAŞ HAKAN (13.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Mustafa Takî Efendi nin Târîh İ Nûr I Muhammedî İsimli Eseri YEKBAŞ HAKAN (26.12.2015-26.12.2015), Yayın Yeri: Mustafa Takî Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Kendi Dilinden Yunus Emre YEKBAŞ HAKAN (15.05.2015-16.05.2015), Yayın Yeri: Yunus''un Çağrısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-9944-5651-6-5 5 - Türk Edebiyatında Hz Fâtıma Mevlidleri YEKBAŞ HAKAN (24.10.2015-24.04.2015), Yayın Yeri: Hazreti Fâtıma Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Şemseddin Sivasî nin Heşt Bihişt İsimli Mesnevisi YEKBAŞ HAKAN (17.04.2015-19.04.2015), Yayın Yeri: Şemseddîn Sivasî Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5487-81-2 7 - Mehmed Şemseddîn Ulusoy unHz Hasan ve Hz Hüseyin Mevlidi YEKBAŞ HAKAN (11.07.2014-11.07.2014), Yayın Yeri: Hz. Hasan Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5059-09-5 8 - Ashâb ı Kehf Sempozyumu YEKBAŞ HAKAN (01.09.2012-03.09.2012), Yayın Yeri: Divan Şiirinde Ashâb-ı Kehf Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak YEKBAŞ HAKAN (13.07.2012-15.07.2012), Yayın Yeri: Uluslararası Ramazan Sempozyumu Ramazan ve Oruç Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-64701-4-1 10 - Ahmed Sûzî Hayatı Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Bir Mecmuadan Hareketle Bilinmeyen Şiirleri YEKBAŞ HAKAN (26.05.2012-27.05.2012), Yayın Yeri: Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Divan Şairinin Sessiz ve Gizli Anlatımı Muvaşşah YEKBAŞ HAKAN (10.05.2012-12.05.2012), Yayın Yeri: Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Ömer Fuâdî nin Kasîde i Pendiyye si Bağlamında Yaşadığı Devre Dair Eleştirileri YEKBAŞ HAKAN (04.05.2012-06.05.2012), Yayın Yeri: I. Uluslararası Şeyh Şa''bân-ı Velî Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Bir Mecmuadan Hareketle Damat İbrahim Paşaya Dair Bazı Tespitler YEKBAŞ HAKAN (16.11.2011-19.11.2011), Yayın Yeri: I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Sarıhatipzadelerden Numan Efendi ve Bilinmeyen Miraciyesi YEKBAŞ HAKAN (08.05.2011-09.05.2011), Yayın Yeri: Kültür Tarihimizde Sivaslı Bir Aile Sarıhatipzadeler Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5564-04-9 15 - Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersinin İşlerliği Üzerine YEKBAŞ HAKAN (16.12.2010-18.12.2010), Yayın Yeri: III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Hasan Tevfik Efendi nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi ne Dair Risalesi YEKBAŞ HAKAN (20.05.2010-22.05.2010), Yayın Yeri: Uluslararası Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-61267-6-5
PROJELER 1 - Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 30.01.2018 - 04.12.2018 2 - Sultanşehir Sivasımızın Âşıklarından On İkisi ile İlgili Eserin Hazırlanarak Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 26.01.2018 - 27.11.2018 3 - Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 09.02.2017 - 01.12.2017 4 - Sivas taki Vakıf Eserlerinin ve Tanıtım Yazılarının Bilimsel Açıdan İncelenmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 30.01.2017 - 01.12.2017 5 - Onlar da Buradaydı, Sivas Yazarlarıyla Buluşuyor Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 14.02.2017 - 29.11.2017 6 - Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 21.02.2017 - 21.11.2017 0 7 - Onlarda Buradaydı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 18.01.2017 - 20.11.2017 8 - Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 10.02.2017 - 14.11.2017 9 - Şemseddin Sivasî nin Mensur Eserlerinin Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi ve Topluma Kazandırılması Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 09.02.2016 - 19.12.2016 10 - Kadı Burhaneddin in Çeşitli Yönleriyle Topluma Tanıtılması Onunla İlgili Bir Eser Hazırlanması ve Arapça Eserlerinin Türkçeye Tercüme Edilerek Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 09.02.2016 - 19.12.2016 11 - Kadı Burhaneddin in Çeşitli Yönleriyle Bilim Dünyasına ve Toplumumuza Tanıtılması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 10.02.2016 - 19.12.2016