Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR


MAKALELER 1 - Osmanlı İltizam Sözleşmelerine Yansıyan Yönleriyle Yahudi Girişimciler (1560-1630 (7 Belge ile Birlikte) KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: Osmanlı Araştırmaları, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 2 - 18 ASIRDA ORTA ANADOLU HALKININ İKTİSADİ EĞİLİMLERİÜZERİNDEN ŞEHİRLİLEŞME TECRÜBELERi KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: STUDIES OF OTTOMAN DOMAIN, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SOS INDEX, - Index Copernicus International- SSRN Özgün Makale 3 - OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA ŞEKER ÜRETİM VE TÜKETİMİ 1500 1700 KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DERGİSİ, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK ULAKBİM, Özgün Makale 4 - Osmanlı Kültürel Çeşitliliğinin Ekonomiye Yansımaları: Yeniçağ Kadı Sicillerine Göre Sofya İktisadi Hayatında Müslim- Gayr-i Müslim Birlikteliği KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - Osmanlı Kültürel Çeşitliliğinin Ekonomiye Yansımaları: Yeniçağ Kadı Sicillerine Göre Sofya İktisadi Hayatında Müslim- Gayr-i Müslim Birlikteliği KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - OSMANLI KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİNİN EKONOMİYE YANSIMALARI yENİÇAĞ KADI SİCİLLERİNE GÖRE SOFYA İKTİSADİ HAYATINDA MÜSLİM GAYR İ MÜSLİM BİRLİKTELİĞİ KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: YENİ TÜRKİYE, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yaşamında Su:18.Yüzyıl Eyalet-i Rum Örneği KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: Tarih İncelemeleri Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM, Humanitarian International Index Özgün Makale 8 - YÜKSEL AHMET,KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: Tarih Okulu (Journal of History School ), Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS, ISAM, TEİ Özgün Makale 9 - The Janissaries in the Social and Economic Life of Rum Sivas Province in the Middles of the 18th Century KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: Uluslararası sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - Avrupalıların Gözlemlerinde Osmanlı Eğitimi Ve Bilimi (16. 18.Yüzyıllar) KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 11 - Ulema Göç ve Devlet Kırım Harbi nden Sonra Osmanlı Ülkesine Göç Eden Ulemanın İskanına Dair Bazı Bilgiler YÜKSEL AHMET,KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 12 - Sivas Ağa Sınıfının Sosyo Ekonomik Durumuna Dair Bir İnceleme 1780 1831 KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HUTAD, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Osmanlı Kent Ekonomilerine İltizam Sisteminin Etkisi: Ssaruhan Sancağı- Manisa KAzası Örneği (16-17.YY) KARADEMİR ZAFER (01.10.2018-05.10.2018), Yayın Yeri: 18. Türk Tarih Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - YENİÇAĞ KENT TARİHLERİNİN ŞEKİLLENMESİNDE DEVLET KATKISINA DAİR BİR İNCELEME: KOCAELİ EKONOMİSİNDE HASSA YATIRIMLARI KARADEMİR ZAFER (09.03.2018-11.03.2018), Yayın Yeri: uluslararası Orthan Gazi ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumu-V Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - KARADEMİR ZAFER,YÜKSEL AHMET (04.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Amasya Sempozyumu Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - YÜKSEL AHMET,KARADEMİR ZAFER (04.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: ULUSLARARASI AMASYA SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 987-605-4598-30-4 5 - 18 YÜZYILDA BAZI YOZGATLI EKABİRİN ŞEHİR İKTİSADINDAKİ ROLLERİ VE YAŞADIKLARI MALİ ÇATIŞMALARA DAİR KANUNUN ÜRETTİĞİ ÇÖZÜM YOLLARI KARADEMİR ZAFER (05.05.2016-07.05.2016), Yayın Yeri: ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-60996-1-8 6 - 18 YÜZYILDA ÇORUM DA KONARGÖÇERLERİN PROBLEMLERİ VE DEVLETİN MÜCADELE YÖNTEMLERİ KARADEMİR ZAFER (28.04.2016-30.04.2016), Yayın Yeri: ULUSLARARASI BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇORUM SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5244-05-7 7 - Karademir Zafer Tokat ta Yapılan İş Ortaklıklarına Dair XVIII Yüzyılın Ortalarından Bazı Örnekler Tokat Sempozyumu 01 03 Kasım 2012 Bildiriler II Cilt Tokat 2012 KARADEMİR ZAFER (01.11.2012-03.11.2012), Yayın Yeri: Tokat Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Karademir Zafer Klasik Osmanlı Döneminde Ankara da Hassa Buğdaycılığı ve Hassa Buğdaycıları Tarihte Ankara Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler 25 26 Ekim 2011 KARADEMİR ZAFER (25.10.2011-27.10.2011), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Karademir Zafer 19 Ve 20 Yüzyıllarda Osmanlı Dünyasında Dolaşan Tıbbî Eserler KARADEMİR ZAFER (25.10.2009-28.10.2009), Yayın Yeri: 5. Uluslar arası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Karademir Zafer The Cultural Size in the Ottoman German Relationships The Originally German Books Circulating in the Ottoman World Konya 2010 KARADEMİR ZAFER (08.10.2009-10.10.2009), Yayın Yeri: . Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk- Alman İlişkileri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Karademir Zafer Ahmet YÜKSEL Merzifon Sosyal Tarihinden Bir Kesit Merzifon Halkının Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Anadolu Müfettişliğine Sunulan Arzlar Geçmişten Günümüze Merzifon II Ed Mustafa Çolak Ankara 2013 AHMET YÜKSEL, ZAFER KARADEMİR (-), Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Merzifon Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Karademir Zafer Merzifon Mekteb i Rüşdiyesi Geçmişten Günümüze Merzifon Merzifon 2010 445 465 KARADEMİR ZAFER (-), Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Karademir Zafer Osmanlı Ahilik Kurumunun İşleyişindeki Bazı Sorunlar ve Alınan Tedbirler Cilt I Kırşehir 2011 587 607 KARADEMİR ZAFER (-), Yayın Yeri: Uluslar arası I.Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Karademir Zafer Xvııı ve Xıx Asırda Giresun ve Çevresinde Muhtekirler stokçular istifçiler Cilt I Ankara 2009 292 307 KARADEMİR ZAFER (-), Yayın Yeri: Giresun Ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 TAR1005 TARİH METODOLOJİSİ 1 Türkçe 2 Lisans 2017-2018 TAR1006 TARİH METODOLOJİSİ 2 Türkçe 2 Lisans 2017-2018 TAR1011 TARİH BİBLİYOGRAFYASI I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 TAR3031 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 TAR3032 OSMANLI TARİHİ 2 Türkçe 2 Lisans 2017-2018 TAR3043 YENİÇAĞ TARİHİNİN TEMEL KAYNAKLARI Türkçe 2 Lisans 2017-2018 TAR4002 OASMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TAR1011 TARİH BİBLİYOGRAFYASI I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TAR1012 TARİH BİBLİYOGRAFYASI II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TAR2014 OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TAR3031 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TAR3032 OSMANLI TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TAR3043 YENİÇAĞ TARİHİNİN TEMEL KAYNAKLARI Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TAR4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TAR1011 TARİH BİBLİYOGRAFYASI I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TAR1012 TARİH BİBLİYOGRAFYASI II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TAR2014 OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TAR3031 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TAR3032 OSMANLI TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TAR4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TAR1011 TARİH BİBLİYOGRAFYASI I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TAR1012 TARİH BİBLİYOGRAFYASI II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TAR2014 OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TAR3031 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TAR3032 OSMANLI TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TAR4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 ÇTL2012 GENEL TÜRK TARİHİ VE COPRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TA4020 OSMANLICA METİN OKUMA Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR1009 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR1012 TARİH BİBLİYOGRAFYASI II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR2012 ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR4002 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAR4019 OSMANLICA METİN OKUMA Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 TAR5045 OSMANLI KURUMLARI VE SOSYAL HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 TARSMR5 SEMİNER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 TARUZM5 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 TAR5038 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 TAR5045 OSMANLI KURUMLARI VE SOSYAL HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 TARSMR5 SEMİNER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 TARUZM5 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 TAR5038 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 TAR5038 Osmanlı Toplum Yapısı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 TAR5045 OSMANLI KURUMLARI VE SOSYAL HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 TARSMR5 SEMİNER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 TARUZM5 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2014-2015 TAR5038 OSMANLI TOPLUM YAPISI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 TAR5045 OSMANLI KURUMLARI VE SOSYAL HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 TARSMR5 SEMİNER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 TARUZM5 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2014-2015 TARUZM5 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 3 Doktora 2017-2018 TARUZM6 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Doktora 2016-2017 TARUZM6 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5