Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL


MAKALELER 1 - TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE ENGELLİLER ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), J-GATE, Indeks Copernicus, Indeks Islamicus, PhilPapers, Research Bible, ulakbim Özgün Makale 2 - ENGELLİLERİN ENGELLİLİĞE BAKIŞI VE DİNE YAKLAŞIMLARI ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 3 - TANRI TASVVURU İLE ENGELLİĞE YÖNELİK TUTUMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ YILDIZ MURAT,ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Tubitak-Ulakbim, Ulakbim DergiPark, Index Islamicus, EBSCO HOST, Modern LanguageAssociation (MLA), IPSA, ULRICH''S (Proquest), Doaj, J-Gate, DRJI, Academic Journal Database, Asos,Citefactor, SJournals, Academic Journals Datebase, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştirmax, AkademikDizin, İSAM Özgün Makale 4 - ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ ÜNAL VEHBİ,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: MLA, Index Copernicus, DRJI, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Open Academic Journals Index, Mendeley, Sparc Indexing, Advanced Science Index, ESJI (Eurasian Journal Index), MIAR, İnfobase İndex, Sysmatic Impact Factor, Science Library Index, International Innovative Journal Impact Factor, Journal Seek, TEİ, SOBİAD, ASOS, ARASTIRMAX, Özgün Makale 5 - FERÎDÜDDİN ATTÂR IN PENDNÂME SİNDE DİN VE TOPLUM ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO (Academic Search Complete)DOAJ (Directory of Open Access Journals)IndexCopernicus (IC)ZDB (Zeitschriftendatenbank - ZDB-ID: 2505720-0)Open Academic Journals IndexInternational Bibliography of Periodical Literature (IBZ)Deutsche Nationalbibliothek (DNB)JournalSeekBASE (Bielefeld Academic Search Engine)ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler Indeksi)Academic Journals DatabaseUlrich''s Özgün Makale 6 - DÜNDEN BUGÜNE KÜLTÜRÜMÜZDE KORUYUCU AİLE HİZMETLERİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBİM Özgün Makale 7 - YETİŞTİRME YURDUNDAN AYRILANLARIN SOSYALLEŞME VE TOPLUMLA BÜTÜNLEŞME DURUMLARI SİVAS ÖRNEĞİ ÖZTÜRK MERAL,ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS, EBSCO ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına Özgün Makale 8 - GELENEKSEL GENİŞ AİLEDEN ÇEKİRDEK AİLEYE GEÇİŞ SÜREÇİNDE BOŞANMASORUNU VE DİN ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), ScientificCommons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database,TEI, SIOP SocIndex, Pubget and WorldCat Özgün Makale 9 - OSMANLI'NIN SON DÖNEMLERİNDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN KURULAN SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, IBSS ve EBSCO Özgün Makale 10 - Nurettin Topçu nun Düşünce Sisteminde Devlet ve Demokrasi ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: İlahiyat Özgün Makale 11 - İslam da ibadetlerin Sosyal Fonksiyonu ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: İLAHİYAT Özgün Makale
DERSLER Lisans 2015-2016 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI Türkçe 4 Lisans 2015-2016 SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLER VE YEREL SORUNLAR Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SOSYAL POLİTİKA (REFAH) VE SOSYA HİZMET Türkçe 4 Lisans 2015-2016 TÜRKİYE''NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 2 Lisans 2015-2016 UYGULAMALI ARAŞTIRMA Türkçe 5 Lisans 2014-2015 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 Lisans 2014-2015 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI Türkçe 4 Lisans 2014-2015 SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLER VE YEREL SORUNLAR Türkçe 2 Lisans 2014-2015 SOSYAL POLİTİKA (REFAH) VE SOSYA HİZMET Türkçe 4 Lisans 2014-2015 TÜRKİYE''NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 UYGULAMALI ARAŞTIRMA Türkçe 5 Lisans 2013-2014 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 Lisans 2013-2014 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI Türkçe 4 Lisans 2013-2014 SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLER VE YEREL SORUNLAR Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SOSYAL POLİTİKA (REFAH) VE SOSYA HİZMET Türkçe 4 Lisans 2013-2014 TÜRKİYE''NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET Türkçe 2 Lisans 2012-2013 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI Türkçe 4 Lisans 2012-2013 SOSYAL POLİTİKA (REFAH) VE SOSYA HİZMET Türkçe 4 Lisans 2012-2013 TÜRKİYE''NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TÜRKİYE''NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 AİLELER SOSYAL HİZMET Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 AİLELER SOSYAL HİZMET Türkçe 3 Doktora 2015-2016 YEREL YÖNETİMLER VE SOYAL HİZMET Türkçe 3