Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA


KİTAPLAR Bölüm Adı: ,YILDIZ ALİM,AKKAYA HÜSEYİN,İNAT MAHMUT, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-2072-88-1, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Bölüm Adı: ,AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-67649-0-5, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Süleymaniyye Bölüm Adı: ,AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-82439-9-6, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Süleymâniyye Bölüm Adı: ,AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 215, ISBN: 978-605-84358-9-6, Bölüm Sayfaları: - 2015 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Kaside i Bürde İrşâdü l Avam Bölüm Adı: ,AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 80, ISBN: 978-605-84358-3-4, Bölüm Sayfaları: - 2015 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Nevres i Kadîm Târîhçe i Nevres İnceleme ve Tenkitli Metin Bölüm Adı: ,AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 72, ISBN: 975-6403-22-5, Bölüm Sayfaları: - 2004 Bilimsel Kitap Tümü Abdülahad Nûri ve Divanı İnceleme ve Tenkitli Metin Bölüm Adı: ,AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 372, ISBN: 975-7321-91-5, Bölüm Sayfaları: - 2003 Bilimsel Kitap Tümü The Prophet Solomon in Turkish Literature and the Süleymâniyye of Şemseddin Sivâsî Part 1 Textual Analysis Bölüm Adı: ,AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Harvard University, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 188, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1997 Bilimsel Kitap Tümü The Prophet Solomon in Turkish Literature and the Süleymâniyye of Şemseddin Sivâsî Part 2 Critical Edition and Facsimile Bölüm Adı: ,AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Harvard University, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 427, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1997 Bilimsel Kitap Tümü Nevres i Kadîm and his Turkish Dîvân Nevres i Kadîm ve Türkçe Dîvânı Part 2 Critical Edition and Index Bölüm Adı: ,AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Harvard University, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 380, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1996 Bilimsel Kitap Tümü Nevres i Kadîm and his Turkish Dîvân Nevres i Kadîm ve Türkçe Dîvânı Part 1 Textual Analysis Bölüm Adı: ,AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Harvard University, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 169, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1995 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - Rasih Beyin Üstine Redifli Meşhur Gazelinde İkilemelerin Kullanılışı AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Turkish Studies (Türkoloji Araştırmaları), Tunca Kortantamer Özel Sayısı-I, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - Şemseddin Sivasî nin İrşâdü l Avâm İsimli Eseri AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 3 - Şeyhülislâm Bahâyî nin Bir Beytinin Düşündürdükleri AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Türk Dili, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Şemseddin Sivasî nin Terceme i Ecvibe i Alî bin Ebî Tâlib İsimli Eseri AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies, Günay Kut Armağanı I, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 5 - XVII Yüzyıl Osmanlı Devletinde Görülen Fikir Hareketlerinden Kadızadeliler Sivasîler Tartışması AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Osmanlı, Düşünce,, Yıl: 1999 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 6 - Süleymannâme Akkaya Hüseyin, Kara İsmail, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 7 - Süleyman Hz Akkaya Hüseyin, Kara İsmail, Cengiz Halil Erdogan, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 8 - Nevres i Kadîm in Gazve i Bedr Adlı Mesnevîsi AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Şemseddin Sivâsî nin Zileli Hamdî ye Atf Edilen Bir Mesnevîsi Süleymâniyye AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies, Hasibe Mazıoğlu Armağanı I, Yıl: 1997 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Şemseddin Sivasî AKKAYA HÜSEYİN, Yayın Yeri: Yedi İklim, Yıl: 1995 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
DERSLER Lisans 2013-2014 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Metin İncelemesi I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Metin İncelemesi II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Metin İncelemesi III Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Metin İncelemesi IV Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Metin İncelemesi I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Metin İncelemesi II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Metin İncelemesi III Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Metin İncelemesi IV Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Metin İncelemesi I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Metin İncelemesi II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Metin İncelemesi III Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Metin İncelemesi IV Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Metin İncelemesi I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Metin İncelemesi II Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Metin İncelemesi III Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Metin İncelemesi IV Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Osmanlıca III Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Osmanlıca IV Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Osmanlıca III Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Osmanlıca IV Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Osmanlıca III Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Osmanlıca IV Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Arapça I Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Arapça II Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Eski Türk Edebiyatı VIII Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Osmanlıca III Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Osmanlıca IV Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Eski Türk Edebiyatında Hamse Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi Tarzı ve Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Metin Tamiri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Eski Türk Edebiyatında Hamse Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi Tarzı ve Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Metin Tamiri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Eski Türk Edebiyatında Hamse Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi Tarzı ve Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Metin Tamiri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Eski Türk Edebiyatında Hamse Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi Tarzı ve Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Metin Tamiri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Eski Türk Edebiyatında Hamse Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi Tarzı ve Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Metin Tamiri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Eski Türk Edebiyatında Hamse Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi Tarzı ve Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Metin Tamiri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Eski Türk Edebiyatında Hamse Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi Tarzı ve Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Metin Tamiri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Eski Türk Edebiyatında Hamse Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi Tarzı ve Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Metin Tamiri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Eski Türk Edebiyatında Hamse Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi Tarzı ve Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Metin Tamiri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Eski Türk Edebiyatında Hamse Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi Tarzı ve Gelişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Metin Tamiri Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Eski Türk Edebiyatında Nazire Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Mahallileşme Cereyanı Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Metin Tamiri ve Tenkidi Türkçe 3 Doktora 2012-2013 Eski Türk Edebiyatında Nazire Türkçe 3 Doktora 2012-2013 Mahallileşme Cereyanı Türkçe 3 Doktora 2012-2013 Metin Tamiri ve Tenkidi Türkçe 3 Doktora 2011-2012 Eski Türk Edebiyatında Nazire Türkçe 3 Doktora 2011-2012 Mahallileşme Cereyanı Türkçe 3 Doktora 2011-2012 Metin Tamiri ve Tenkidi Türkçe 3 Doktora 2010-2011 Eski Türk Edebiyatında Nazire Türkçe 3 Doktora 2010-2011 Mahallileşme Cereyanı Türkçe 3 Doktora 2010-2011 Metin Tamiri ve Tenkidi Türkçe 3 Doktora 2009-2010 Eski Türk Edebiyatında Nazire Türkçe 3 Doktora 2009-2010 Mahallileşme Cereyanı Türkçe 3 Doktora 2009-2010 Metin Tamiri ve Tenkidi Türkçe 3 Doktora 2008-2009 Eski Türk Edebiyatında Nazire Türkçe 3 Doktora 2008-2009 Mahallileşme Cereyanı Türkçe 3 Doktora 2008-2009 Metin Tamiri ve Tenkidi Türkçe 3 Doktora 2007-2008 Eski Türk Edebiyatında Nazire Türkçe 3 Doktora 2007-2008 Mahallileşme Cereyanı Türkçe 3 Doktora 2007-2008 Metin Tamiri ve Tenkidi Türkçe 3