Dr.Öğr. Üyesi KAĞAN KAYA


MAKALELER 1 - Ugly Rumours: A Mockumentary beyond the Simulated Reality KAYA KAĞAN, Yayın Yeri: International Journal of Research in Humanities and Social Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Euroasian Scientific Journal Index, EyeSorce, Directory of Research Journal Indexing Özgün Makale 2 - Hapgood: Evrenin ve Bireyin Bilinmezleri KAYA KAĞAN, Yayın Yeri: AUSBD Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: ulakbim, Asos, Econlit, Indexcopernicus, proquest Özgün Makale 3 - Berlin/Wall Hare s Eyes on Two Walls of the World KAYA KAĞAN, Yayın Yeri: Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 4 - Alan Ayckbourn un Absurd Person Singular Oyununda Evlilik Kurumu Kaya Kağan, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 5 - PSYCHOLOGICAL TRAUMAS IN MARRIAGE AND MOTHER FIGURE Kaya Kağan, Yayın Yeri: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT DERGİSİ, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 6 - An Analysis of the Contributions of Scholastic Surveys to Composition Skill in EFL Classes Erdin Hüseyin, Kaya Kağan, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 7 - Alan Ayckbourn un How the Other Half Loves Diğer Yarım Nasıl Sever Oyununda Anne Baba Davranışları KAYA KAĞAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - KAYA KAĞAN (04.10.2018-06.10.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - KAYA KAĞAN (17.11.2017-19.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - The Reciprocal Relation between Identity and Memory: The Memory of Water by Shelagh Stephenson BAY SEDAT,KAYA KAĞAN (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Effects of Reading and Listening to Literary Texts with L1 vs. L2 Annotations on the Learning and Retention of L2 Vocabulary ÇEKİÇ AHMET,KAYA KAĞAN (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - KAYA KAĞAN,BAY SEDAT (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - KAYA KAĞAN (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - KAYA KAĞAN (12.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: British and American Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - A Contemporary Humour Genius Sir Alan Ayckbourn s Swiftian Style in Man of the Moment KAYA KAĞAN (07.10.2015-09.10.2015), Yayın Yeri: BAKEA Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Ugly Rumours A Mockumentary beyond the Simulated Reality KAYA KAĞAN (15.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: IDEA Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Weberian Charismatic Leadership in Stuff Happens KAYA KAĞAN (13.01.2015-15.01.2015), Yayın Yeri: British and American Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Via Dolorosa Faith and Fidelity KAYA KAĞAN (16.05.2011-19.05.2011), Yayın Yeri: 22nd B.A.S. (British and American Studies) Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 1224-3086