Doç.Dr. ÖZLEM AYAZLI


MAKALELER 1 - Sarı Uygurcada Ad Yapımı AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Sarı Uygurca Üzerine Etimolojik Denemeler: I ve İ Maddesi AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Türk Dillerinde /GA/ Eki AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: International Journal of Languages Education and Teaching, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ Özgün Makale 4 - Sarı Uygurcada Eylem Yapımı AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Electronic Journal of Social Sciences, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Sarı Uygurca Üzerine Etimolojik Denemeler AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: International Journal of Languages Education and Teaching, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ Özgün Makale 7 - Sarı Uygurcada Ad Durum Ekleri AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 8 - Sarı Uygurcadaki Moğolca Ödünçlemeler AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 9 - Türk Düşünce Tarihinden Manzum Parçalar AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Mah y na Budizmine Ait Sayı ve Zamanla İlgili Bazı Terimler AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Eski Türkçe Çuvaşça Söz Denklikleri 1 Ünlüyle Başlayanlar AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Altun Yaruk ta Geçen Sanskritçe Bazı Kelimelerin Çince Denklikleri AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: Türk Dilleri Araştırmaları, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Sözvarlığı Açısından Eski Türkçe ve Güney Sibirya Türk Dilleri AYAZLI ÖZLEM, Yayın Yeri: Sibirische Studien, Sibirya İncelemeleri, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
DERSLER Lisans 2017-2018 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Türk Dili Tarihi I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ESKİ TÜRKÇE II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRK DİLİ TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRK DİLİ TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES BİLGİSİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRKİYE TÜRKÇESİ ŞEKİL BİLGİSİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Eski Türkçe I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Eski Türkçe II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRK DİLİ TARİHİ I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRK DİLİ TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES BİLGİSİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRKİYE TÜRKÇESİ ŞEKİL BİLGİSİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Eski Türkçe I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Eski Türkçe II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türk Dili Tarihi I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türk Dili Tarihi II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türkiye Türkçesi III Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türkiye Türkçesi IV Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Eski Türkçe I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Eski Türkçe II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türk Dili Tarihi I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türk Dili Tarihi II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türkiye Türkçesi I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türkiye Türkçesi II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Sibirya Dilleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 SİBİRYA DİLLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 SİBİRYA DİLLERİ Türkçe 3