Doç.Dr. ABDULLAH KAYA


BİLDİRİLER 1 - Kösedağ Savaşı Öncesi ve Sonrasında Moğol-Ermeni Münasebetleri KAYA ABDULLAH (10.12.2017-10.12.2017), Yayın Yeri: 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolunun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Şurası/ Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Sahip Ataoğullarının Diğer Devlet ve Beyliklerle olan ilişkilerinin genel seyri KAYA ABDULLAH (01.12.2017-03.12.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu -IV Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Ege Adalarının Aydınoğulları İle Bizans İlişkilerine Etkisi KAYA ABDULLAH (19.10.2017-20.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Haçlı Seferlerinde Bolvadin ve çevresi KAYA ABDULLAH (13.10.2017-15.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Bolvadin Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - İpek Yolu ve Osmanlı Defin Merasimleri KAYA ABDULLAH (20.04.2017-21.04.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: ISBN 978-9967-9038-4-5 6 - Anadolu nun Türkleşme Sürecine Anadolu da Kurulanİlk Türk Beyliklerinin Katkıları KAYA ABDULLAH (01.12.2016-04.12.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-93505-5-0 7 - RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİNİNOSMANLI VE MEMLÜKLÜLER ARASINDA İZLEDİĞİ SİYASİ DENGE POLİTİKASI KAYA ABDULLAH (03.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ SEMPOZYUMU-3 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Çukurova Bölgesinde Haçlı Ermeni Mücadeleleri KAYA ABDULLAH (08.04.2016-10.04.2016), Yayın Yeri: III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: