Doç.Dr. ABDULLAH KAYA


MAKALELER 1 - MENGÜCEKLİLERİN DANİŞMENDLİLER İLE MÜNASEBETLERİ KAYA ABDULLAH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, IBSS, EBSCO, SOBİAD Özgün Makale 2 - MENGÜCEKLİ ASKERÎ SAVUNMA YAPILARINDAN BİRİSİ DİVRİĞİ KALESİ KAYA ABDULLAH, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Akademik Araştırmalar İndeksi- Ulakbim-İsam-Dergipark akademik-İdeal online Özgün Makale 3 - ANADOLU'NUN TÜRK VE İSLAM YURDU HALİNE GELİŞİNDE AHİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ KAYA ABDULLAH, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Ebsco Özgün Makale 4 - DULKADIRLI BEYLIĞI NIN ERATNALILAR ILE MÜNASEBETLERI KAYA ABDULLAH, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 5 - BAŞLANGICINDAN 1071'E KADAR TÜRKLERİN ANADOLU'xxYA AKINLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME KAYA ABDULLAH, Yayın Yeri: Ekev Akademi Degisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Ebsco, Asos, Özgün Makale 6 - XI-XIII. YÜZYILLAR ARASI KAYSERİ VE ÇEVRESİNE GENEL BİR BAKIŞ KAYA ABDULLAH, Yayın Yeri: Giresun Ünv. Sos. Bilm. Ens. Karadeniz Sos. Bilm. Derg., Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Asos, Özgün Makale 7 - DOĞU'DAKİ ROMA'NIN BİZANSLAŞTIĞI DEVİR: I. JUSTİNİANOS DÖNEMİ KAYA ABDULLAH, Yayın Yeri: Sİvas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Ebsco, Ulakbim, Ibss Özgün Makale 8 - KADIBURHANEDDİN-DULKADİRLİ MÜNASEBETLERİ KAYA ABDULLAH, Yayın Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Alan Özgün Makale 9 - İLHANLILARIN ANADOLU TÜRKMEN BEYLERİNE KARŞI POLİTİKASI KAYA ABDULLAH, Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Asos İndex Özgün Makale 10 - MENGÜCEK BEYLİĞİNİN KURULUŞU VE BEYLİĞİNBÖLGEDEKİ TÜRKLEŞMEDEKİ ROLÜ KAYA ABDULLAH, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: dergi Park Akademik Özgün Makale 11 - SELÇUKLULAR DÖNEMİ SİVASTA İLMİ HAYAT VE İLİM ADAMLARI KAYA ABDULLAH, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim, Ebsco, Endeks Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - ANADOLU''DAKİ MOĞOL İSTİLALARINA KARŞI AHİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI KAYA ABDULLAH (07.12.2018-09.12.2018), Yayın Yeri: ULUSLARARASI 2. TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ/SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-93505-8-1 2 - TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİSTAN''DAN ANADOLU''YA TAŞINMASINDA ORTA ARAS HAVZASININ ROLÜ VE ÖNEMİ ORTA ARAS HAVZASI VE TÜRKLERDE DEFİN MERASİMLERİ KAYA ABDULLAH (17.11.2016-19.11.2018), Yayın Yeri: TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDEORTA ARAS HAVZASIULUSLARARASI SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-16-3478-8 3 - Kösedağ Savaşı Öncesi ve Sonrasında Moğol-Ermeni Münasebetleri KAYA ABDULLAH (10.12.2017-10.12.2017), Yayın Yeri: 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolunun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Şurası/ Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Sahip Ataoğullarının Diğer Devlet ve Beyliklerle olan ilişkilerinin genel seyri KAYA ABDULLAH (01.12.2017-03.12.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu -IV Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Ege Adalarının Aydınoğulları İle Bizans İlişkilerine Etkisi KAYA ABDULLAH (19.10.2017-20.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - ORTAÇAĞ KAYNAKLARINDA ÜSKÜDAR KAYA ABDULLAH (13.10.2017-15.10.2017), Yayın Yeri: 4.MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ/SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-83277-9-5 7 - Haçlı Seferlerinde Bolvadin ve çevresi KAYA ABDULLAH (13.10.2017-15.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Bolvadin Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - İpek Yolu ve Osmanlı Defin Merasimleri KAYA ABDULLAH (20.04.2017-21.04.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: ISBN 978-9967-9038-4-5 9 - Anadolu nun Türkleşme Sürecine Anadolu da Kurulanİlk Türk Beyliklerinin Katkıları KAYA ABDULLAH (01.12.2016-04.12.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-93505-5-0 10 - RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİNİNOSMANLI VE MEMLÜKLÜLER ARASINDA İZLEDİĞİ SİYASİ DENGE POLİTİKASI KAYA ABDULLAH (03.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ SEMPOZYUMU-3 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Çukurova Bölgesinde Haçlı Ermeni Mücadeleleri KAYA ABDULLAH (08.04.2016-10.04.2016), Yayın Yeri: III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: