Öğretim Görevlisi FARUK AY


MAKALELER 1 - Küresel Isınma ve Küresel Isınmanın Yaşlılar Üstündeki Etkisi ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,AY FARUK,ACAR SERCAN, Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, TUBİTAK ULAKBİM Derleme Makale 2 - Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Malnütrisyon Sıklığı ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,BEKTAŞ YENER,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK,Alan abdullah, Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SOBIAD Özgün Makale 3 - Yaşlılara Yönelik Medikal Aparat Tasarımında Kullanılan BazıAntropometrik Ölçülerin Referans Değerleri İç Anadolu Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK,SÖNMEZ GAMZE, Yayın Yeri: Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Dergi Park Özgün Makale 4 - Yaşlıların Geronteknolojik Ürünleri Kabule Yönelik Tutumları KALINKARA VELİTTİN,ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,AY FARUK, Yayın Yeri: Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 5 - KOZAN DÜZAĞAÇ ADANA CİVARINDAKİ BİTÜMLÜ ŞEYLLERİN ORGANİK FASİYES ÖZELLİKLERİ VE HİDROKARBON KAYNAK KAYA POTANSİYELLERİ AY FARUK, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Web object-ebscohats-econlit-search driver-open archives-ulakbim-asosindex Özgün Makale 6 - Düzağaç Kozan Adana Bölgesindeki Bitümlü ŞeyllerinHümik Asit Özellikleri AY FARUK,KASAKA ERGÜN, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: GeoRef, Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography of Economic Geology, Geology, Geo Archive, Geo Abstract, Mineralogical Abstract, GEOBASE, BIOSIS ve ULAKBİM Özgün Makale 7 - Sivas ta Yetişkin Bireylerde Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi Yaş ve Cinsiyet Farklılıkları ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,Sönmez Gamze,Burcu Aktan,Doğan Murat,AY FARUK,ÇINAR ZİYNET, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale 8 - Hümik Asit Ve Hümik Asit Kaynaklarının Jeolojik ve Ekonomik Önemi AY FARUK, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Akademik Dizin:Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksiBielefeld Academic Search Engine (BASE)Directory of Open Access Journals (DOAJ)Directory of Research Journal Indexing (DRJI)Google ScholarIndex CopernicusThomson Reuters Zoological Record WorldCat Özgün Makale 9 - Organic Geochemical Characterization and Hydrocarbon Potential of Tertiary Coals of the Tokat Province Central Anatolia Turkey YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK, Yayın Yeri: Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 10 - İğdeli Gemerek Sivas Lokalitesi Erken Pliyosen Fauna istifininRodentia ve Lagomorpha Mammalia Fosilleri Biyokronolojik ve Paleobiyocografik Anlamları SUATA ALPASLAN FADİME,Engin Ünay,AY FARUK, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Akademik DizinArastirmax Bilimsel Yayın İndeksiBielefeld Academic Search Engine (BASE)Directory of Open Access Journals (DOAJ)Directory of Research Journal Indexing (DRJI)Google ScholarIndex CopernicusResearch GateThomson Reuters Zoological Record (CSJ IS NOT INDEXED IN ISI)WorldCat Özgün Makale 11 - Tersiyer yaşlı Artova ve Zile kömürlerinin Tokat organik jeokimyasal özellikleri ve hidrokarbon türetim potansiyelleri YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 12 - Ulaş Sivas Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Ana Kaya ve Organik Fasiyes Özellikleri AY FARUK,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Yaşlılıkta Beslenme Ve Hastalık İlişkisi ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK,AKOĞLU Kemal (22.10.2018-23.10.2018), Yayın Yeri: 8 International Social And Applied Gerontology Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Türkiye''de Yaşlıların Antropometrik Referans Değerleri ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK (27.09.2018-28.09.2018), Yayın Yeri: 24 Ergonomi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - The Importance of Anthropometry and Ergonomics in Elderly Designs ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,AY FARUK,ACAR SERCAN (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - The importance of anthropometry and ergonomics in elderly designs ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,AY FARUK,ACAR SERCAN (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: 6. International Congress on current debates in social sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-1-912503-14-8 5 - Yaşlı bireylere yönelik tuvalet-banyo tasarımında kullanılmak üzere bazı antropometrik ölçüler ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK,Bekdaş Ozan (26.10.2017-27.10.2017), Yayın Yeri: 23. Ulusal Ergonomi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - Eco-Frıendly Fertılızer Characterıstıcs Of Some Turkısh Lıgnıtes And Potentıal Of Usıng In Agrıcultural Sector YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (19.10.2017-23.10.2017), Yayın Yeri: The 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - 2016 Yılı Sivas İli Piliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması AÇIKKOL YILDIRIM AYŞEN,BAYKARA İSMAİL,ENGİN ATİLLA,AY FARUK,KALIN ÖMER (22.05.2017-26.05.2017), Yayın Yeri: 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - İç Anadolu, Akdeniz Ve Karadeniz Bölgeleri Yaşlılarının Obezite Referans Değerleri ACAR SERCAN,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK,Dalkıran Akgül,ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Yaşlı Bireylerde Beslenme Durumunun Saptamasında Mini Beslenme Analizi (MNA) ve Bazı Antropometrik Ölçülerle İlişkisi: İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi, ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,BEKTAŞ YENER,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK,Alan Abdullah (04.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - ARGUVAN - PARÇİKAN (MALATYA, TÜRKİYE) KÖMÜRLERİNİN POTANSİYEL ÇEVRESEL ETKİLERİ YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Çukurova Üniv. 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - YAŞLILARIN GERONTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ KABULE YÖNELİK TUTUMLARI KALINKARA VELİTTİN,ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,AY FARUK (06.10.2016-08.10.2016), Yayın Yeri: 22. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - ANADOLU YAŞLILARININ ANTROPOMETRİK BOYUTLARI İÇ ANADOLU AKDENİZ VE KARADENİZ BÖLGELERİ ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,ÇINAR ZİYNET,AY FARUK,SÖNMEZ GAMZE,DALKIRAN AKGÜL,ALAN ABDULLAH,BEKDAŞ OZAN (06.10.2016-08.10.2016), Yayın Yeri: 22 ULUSAL.ERGONOMİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Environmentally hazardous trace and major element content and distribution in Tertiary coal from the Malatya Basin Eastern Anatolia Turkey YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (05.09.2016-09.09.2016), Yayın Yeri: WMESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Fulvic and humic acid substances and potential raw material of some Tertiary Turkish coals from Anatolia Turkey AY FARUK,YALÇIN ERİK NAZAN (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Yaşlilik Ve Yoksulluk Sivas İli Örneği ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,BAHADIR ZİYNET,AY FARUK,Alan Abdullah,Sönmez Gamze (16.04.2015-18.04.2015), Yayın Yeri: 8. Ulusal Yaşlılık Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-344-234-9 16 - Türkiye de 2007 Sonrası Yaşlılık Politikalarındaki Gelişmeler ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,AY FARUK,Akgül Dalkıran,Alan Abdullah,Sönmez Gamze (16.04.2015-18.04.2015), Yayın Yeri: 8. Ulusal Yaşlılık Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-344-234-9 17 - İleri yaş Bireylerde Obezite durumunun Belirlenmesi Sivas İli Örneği Burcu Aktan,Sönmez Gamze,AY FARUK,ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN (30.09.2013-01.10.2013), Yayın Yeri: Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması Ulusal Poster ISBN: 18 - Coal petrography and depositional environments relationship of the Tertiary coals from Anatolides Tokat Region Turkey YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (12.08.2013-16.08.2013), Yayın Yeri: Goldschmidt Uluslararası Poster ISBN: 19 - Tersiyer Yaşlı Cansıztepe Kömürlü Serisinin Zile Tokat Organik Petrografi ve Organik Jeokimya Özellikleri YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (13.10.2010-16.10.2010), Yayın Yeri: 45. Yıl Jeoloji sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Kangal Sivas Kömürlerinin Organik Petrografik Özellikleri YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK,Toprak Selami (13.04.2009-17.04.2009), Yayın Yeri: 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı Uluslararası Poster ISBN: 21 - Ulaş Sivas Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Ana Kaya ve Organik Fasiyes Özellikleri AY FARUK,YALÇIN ERİK NAZAN (16.04.2007-22.04.2007), Yayın Yeri: 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Uluslararası Poster ISBN: 22 - Kömürlerde Eser Element Analizlerinin Önemi ve Uygulama Alanları YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (22.06.2018-), Yayın Yeri: EsAn Uluslararası ISBN:
PROJELER 1 - 2018 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 03.09.2018 - 13.09.2018 11.000 TÜRK LİRASI 2 - 2017 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştıması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 05.06.2017 - 15.06.2017 10000 TÜRK LİRASI 3 - Arguvan Parçıkan Malatya Tersiyer Yaşlı kömürlerinin Organik jeokimyasal organik petrografik özellikleri ve iz element içerikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.09.2015 - 20.12.2016 20000 TÜRK LİRASI 4 - Sivas İli Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması (EDB-033) Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 05.06.2017 - 11,881.37 TÜRK LİRASI 5 - Anadolu Yaşlılarının Antropometrik Boyutları Uzman TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 01.01.2016 - 6 - Artova Zile Tokat Kömürlerinin Organik Jeokimyasal Organik Petrografik Özellikleri ve Hidrokarbon Türüm Potansiyeller Araştırmacı BAP Tamamlandı - 7 - Doğu Toroslar ın Jeodinamik Evrimi Kahramanmaraş Malatya Adıyaman Sivas Elazığ Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 8 - Ulaş Sivas Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Ana Kaya ve Organik Fasiyes Özellikleri Araştırmacı BAP Tamamlandı -