Prof.Dr. BİLAL YÜCEL


KİTAPLAR 2017 TÜRK DİLİ YILI ARMAĞAN KİTABI Bölüm Adı: Yapmak Fiilinin Tarihî Gelişimi ve Medya Marifetiyle Önlenemeyen Yükselişi,YÜCEL BİLAL,TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Türk Dil Kurumu Yayınları, Editör: Çakıcı, Bilal (haz.). II. Gözaydın, Nevzat (haz.). III. Zülfikar, Hamza (haz.), Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 311, ISBN: 978-975-16-3592-1, Bölüm Sayfaları: 95-124 2018 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü NURİ YÜCE ARMAĞANI Bölüm Adı: Çağatay Türkçesinde -ºp Ekli Şimdiki Zaman Çekimi Üzerine,YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Günce Yayınları, Editör: Prof. Dr. Ali AKAR, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 420, ISBN: 978-605-82156-1-0, Bölüm Sayfaları: 374-391 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Zahiriddin Muhammed Babur Entsiklopediyası Bölüm Adı: MESNEVİ,YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: , Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 687, ISBN: 978-9943-26-718-3, Bölüm Sayfaları: 297-298 2017 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü Türk Dünyası Kültür Atlası Türkiye Cumhuriyeti A Cultural Atlas of the Turkish World Republic of Turkey Bölüm Adı: Türk Dili/ The Turkish Language,YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yay., Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü YAZIM KILAVUZU Bölüm Adı: ,AKALIN Ş HALUK, TOPARLI RECEP, KORKMAZ ZEYNEP, GÖZAYDIN NEVZAT, ZÜLFİKAR NEVZAT, YILDIZ BAYRAM, TEKELİ SAFA, TEZCAN AKSU BELGİN, GÜLTEKİN BEYZA, EYÖVGE YILMAZ BETÜL, Yayın Yeri: Türk Dil Kurumu, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 505, ISBN: 975-16-1817-7, Bölüm Sayfaları: - 2005 Bilimsel Kitap Tümü ADNÎ DİVANI Bölüm Adı: ,YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Akçağ, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 256, ISBN: 975-338-426-2, Bölüm Sayfaları: - 2002 Bilimsel Kitap Tümü TÜRKLER Bölüm Adı: Nevâyî-Bâbür Çağının Tarihî ve Edebî Şahsiyetleri,YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2002 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü BÂBÜR DİVANI Bölüm Adı: ,YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Atatürk Kültür Merkezi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 575, ISBN: 975-16-0615-2, Bölüm Sayfaları: - 1995 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - Cengizname Elyazmalarının Dili Üzerine YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - NEHCÜ'L-FERADİS'TEKİ ARAPÇA-FARSÇA KÖKENLİKELİMELERDE "KAPALI E" ÜZERİNE YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual Özgün Makale 3 - Babyry Diwanyny Esasy A ratyınlyklary The Basic Peculiarities of Babur s Divan YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: MIRAS, Ylmy-Köpçülikleyin Zurnal, 4/2015, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Türk Dil Kurumunca Yeniden Yayımlanan Eski Harfli Dil Bilgisi Kitaplarımız Üzerine YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türk Dili, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 5 - Hafif Müziğin Yıprattığı Türkçemiz ya da Şarkılarda Ne Var YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 6 - Türk Dili İçin Kaynak Kitaplar YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Ankara, Yıl: 2006 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 7 - Türkçe Bilincinin Zayıflaması Üzerine YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 8 - Kadı Burhaneddin Divanındaki olga bolga Özellikleri Dolayısıyla YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Yıl: 2004 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 9 - Kaygusuz Abdal ın Kitâbu Mağlata sı YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Yıl: 2003 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 10 - Türk Dil Kurumunun Kuruluşunun 70 Yılında Dil Bilgisi Kitaplarımız YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türk Dili, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 11 - Kaygusuz Abdal ın Budalanâme si YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 12 - Doğu Türkçesinin Gelişme Dönemleri YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 13 - Türkiye Türkçesinde Zarf Fiil Eklerinin Yapı Bakımından Sınıflandırılması Üzerine YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 2000 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 14 - 700 Yıl Ara İle Batı Türkçesi Grameri Üzerine I İsim İşletme Ekleri YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1999 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 15 - Kaya Bilgegil in Gramerciliğimizdeki Yeri Münasebetiyle YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 16 - Adnî Receb Dede nin Tasavvuf Manzumesinde XVII Yüzyıl Türkçesi Özellikleri YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 17 - Hüseyn i Baykara Risâlesi nin Uzak İki Nüshası YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1996 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 18 - Mir Muhsin Nevvâb ve Nasihatnâmesi Metin Dil İncelemesi ARSLAN MEHMET, YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 1995 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 19 - Karabağ Şairleri Tezkiresi Riyâzu l Âşıkîn Üzerine YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Kızılırmak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 20 - Türkçe Açısından Çağdaşları Arasında Yûnus Emre YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Kızılırmak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 21 - Âşık Veysel in Şiirlerinde Tabiat YÜCEL BİLAL, Yayın Yeri: Dolunay, Yıl: 1988 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Yunus Emre''nin Dilinde Yap- Fiilinin Görev ve Anlamları YÜCEL BİLAL (04.10.2018-06.10.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu''da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu Uluslararası ISBN: 2 - Yunus Emre''nin Dilinde Yap- Fiilinin Görev ve Anlamları YÜCEL BİLAL (04.10.2018-06.10.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu''da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu Uluslararası ISBN: 3 - RİSÂLE-Yİ VÂLİDİYYE TERCÜMESİ''NDEKİ TASAVVUF MAZMUNLARI ÜZERİNE YÜCEL BİLAL (01.06.2018-07.06.2018), Yayın Yeri: Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun''xxdan Anadolu''xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9408-83-7 4 - Bâbür Divanı ile Bâbürnâme Arasında Tarihî Müşterekler YÜCEL BİLAL (27.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - ON THE IMPORTANCE OF HISTORICAL DIALECTS IN LEARNING OF SCIENTIFIC AND CULTURAL HERITAGE WITH REFERENCE TO THE CHINGGIS-NÂMA MANUSCRIPTS YÜCEL BİLAL (17.10.2017-19.10.2017), Yayın Yeri: Libraries in Modern Information Space Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Fiil Çekimlerinde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşımlar Nasıl Birleştirilebilir? YÜCEL BİLAL (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Dîvânü Lügâti t Türk teki Özel Adların Tasnifi Üzerine YÜCEL BİLAL (21.04.2016-23.04.2016), Yayın Yeri: II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu: Bilim Dünyasına Katkıları Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - On the Realm of Foreign Land in Babur s Poems YÜCEL BİLAL (04.02.2016-06.02.2016), Yayın Yeri: Proceedings of Three Day International Seminar on Cultural Exchange Between India, Iran Turkey, Afghanistan and Central Asia: Contribution of Scholars, Sufis and Poets Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Garîb nâme nin İmlası Üzerine YÜCEL BİLAL (01.12.2013-02.12.2013), Yayın Yeri: Âşık Paşa ve Anadolu''da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu, 1-2 kASIM 2013, KIRŞEHİR Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978 605 149 649 8 10 - Bâbür ün Masnû Şiirleri Üzerine YÜCEL BİLAL (10.06.2013-11.06.2013), Yayın Yeri: Babur In The History Of World Culture Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Bâbür Divanının El Yazmaları Arasındaki Farklar YÜCEL BİLAL (13.03.2013-14.03.2013), Yayın Yeri: Manuscripts are the First Source for Studying the National Heritage Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Nehcü l Ferâdîs te Uzun Kapalı E Ünlüsünün Yazımı YÜCEL BİLAL (10.09.2007-15.09.2007), Yayın Yeri: ICANAS 38. Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi / International Congress of Asian and North African Studies, 10-15 Eylül 2007, ANKARA / TÜRKİYE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978 975 16 2455 0 13 - Kadı Burhaneddin in Türk Dili Tarihindeki Yeri Üzerine YÜCEL BİLAL (12.04.2001-13.04.2001), Yayın Yeri: Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 12-13 Nisan 2001, KAYSERİ / TÜRKİYE Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Türkiye Türkçesinde Fiil Çatıları YÜCEL BİLAL (14.10.1995-14.10.1995), Yayın Yeri: Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 14 Ekim 1995, ANKARA / TÜRKİYE Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Sıfat Fiil Terimi ve Başlıca Dil Bilgisi Terimleri Sözlüklerindeki İşlenişi YÜCEL BİLAL (22.10.1993-23.10.1993), Yayın Yeri: Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 22-23 Ekim 1993, ANKARA / TÜRKİYE Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Türkiye deki Göçmen Ağızlarında Görülen Kıpçak Lehçelerine Özgü Ñ G Değişmesinin Sınırları Üzerine YÜCEL BİLAL (-), Yayın Yeri: I. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 25-29 Mart 2008, ŞANLIURFA / TÜRKİYE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Sivas İli Ağızlarında ı yor Şimdiki Zaman Eki YÜCEL BİLAL (-), Yayın Yeri: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, ANKARA / TÜRKİYE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Çağatay Türkçesinde p Ekli Şimdiki Zaman Çekimi Üzerine YÜCEL BİLAL (-), Yayın Yeri: Cengiz Kağan ve Oğullarının İcraatlarının Türk Dünyasındaki Akisleri Uluslararası Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006, İSTANBUL / TÜRKİYE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Sivas taki Kafkas Yöresi Ağızları I Karapapak Ağzı YÜCEL BİLAL (-), Yayın Yeri: II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 21-22 Mayıs 2009, KARS / TÜRKİYE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Babür Divanındaki Oğuz Türkçesi Özellikleri YÜCEL BİLAL (-), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Oğuz Türkçesinin Tarihî Dönemleri ve Adlandırılması Üzerine YÜCEL BİLAL (-), Yayın Yeri: Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Uluslar arası Çalıştayı, 13-15 Ekim 2011, SİVAS / TÜRKİYE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Nehcü l Feradis teki Doğu Kökenli Kelimelerde Kapalı E İzleri YÜCEL BİLAL (-), Yayın Yeri: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-25 Ekim 2008, ANKARA / TÜRKİYE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - Nevayi ile Adni nin Lehçelerindeki Çekim Eklerinin Karşılaştırılması YÜCEL BİLAL (-), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 24 - Bâbür ün Divan daki Anlatımıyla İzharu l Muzmer Sanatı YÜCEL BİLAL (-), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Bâbür Şah Hikâyesi YÜCEL BİLAL (-), Yayın Yeri: III. Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi, 16-17 Ekim 1989, KONYA Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - Çağatay Türkçesiyle Oğuz Türkçesi Arasında Çekim Ekleri Açısından Bir Karşılaştırma YÜCEL BİLAL (-), Yayın Yeri: Çağatay Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, 25.11.2011, ANKARA Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2016-2017 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRK LEHÇELERİ I (ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRK LEHÇELERİ II (ÇAĞATAY TÜRKÇESİ II) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRK LEHÇELERİ III (AZERBAYCAN TÜRKÇESİ) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRK LEHÇELERİ IV (TÜRKMEN TÜRKÇESİ) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRKMEN TÜRKÇESİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRKMENCE METİN AKTARMALARI - I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRKMENCE METİN AKTARMALARI - II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TÜRKMENCE METİN AKTARMALARI - II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRK LEHÇELERİ II (ÇAĞATAY TÜRKÇESİ II) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRK LEHÇELERİ III (AZERBAYCAN TÜRKÇESİ) Türkçe 1 Lisans 2015-2016 TÜRK LEHÇELERİ IV (TÜRKMEN TÜRKÇESİ) Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRKMEN TÜRKÇESİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRKMENCE METİN AKTARMALARI - I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRKMENCE METİN AKTARMALARI - II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TÜRKMENCE METİN AKTARMALARI - II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 AZERİ TÜRKÇESİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 AZERİ TÜRKÇESİ METİN AKTARMALARI - I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 AZERİ TÜRKÇESİ METİN AKTARMALARI - II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ESKİ TÜRKÇE II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TÜRK LEHÇELERİ I (ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TÜRK LEHÇELERİ II (ÇAĞATAY TÜRKÇESİ II) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TÜRK LEHÇELERİ III (AZERBAYCAN TÜRKÇESİ) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TÜRK LEHÇELERİ IV (TÜRKMEN TÜRKÇESİ) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TÜRKMEN TÜRKÇESİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TÜRKMENCE METİN AKTARMALARI - I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TÜRKMENCE METİN AKTARMALARI - II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 YENİ TÜRK LEHÇELERİ I (AZERBAYCAN TÜRKÇESİ) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 YENİ TÜRK LEHÇELERİ II (TÜRKMEN TÜRKÇESİ) Türkçe 2 Lisans 2010-2011 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2009-2010 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2008-2009 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2007-2008 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2006-2007 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2004-2005 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2003-2004 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2002-2003 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2001-2002 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Lisans 2000-2001 ESKİ TÜRKÇE I Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 DOĞU TÜRKÇESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 DOĞU TÜRKÇESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 DOĞU TÜRKÇESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 ESKİ TÜRKÇE Türkçe 3 Doktora 2016-2017 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2016-2017 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 3 Doktora 2016-2017 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2015-2016 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2015-2016 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2015-2016 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2015-2016 TÜRK LEHÇELERİ I (ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I) Türkçe 2 Doktora 2014-2015 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2014-2015 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2014-2015 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2013-2014 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2013-2014 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2013-2014 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 3 Doktora 2013-2014 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2013-2014 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2013-2014 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2012-2013 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2012-2013 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2012-2013 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2011-2012 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2011-2012 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2011-2012 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2010-2011 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2010-2011 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2010-2011 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2009-2010 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2009-2010 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2009-2010 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2008-2009 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2008-2009 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2008-2009 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2007-2008 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2007-2008 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2007-2008 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2006-2007 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2006-2007 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2006-2007 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2005-2006 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2005-2006 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2005-2006 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2004-2005 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2004-2005 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2004-2005 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2003-2004 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2003-2004 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2003-2004 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2002-2003 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2002-2003 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2002-2003 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2001-2002 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2001-2002 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2001-2002 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3 Doktora 2000-2001 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Türkçe 3 Doktora 2000-2001 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ Türkçe 1 Doktora 2000-2001 ORHUN TÜRKÇESİ Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 Seyyid Yahyâ Şirvânî''nin Şifaü''l-Esrâr''ı Üzerinde Tarihî Dil Bilgisi Çalışması ABDULKADİR BAYRAM Doktora 2014 Kazak ve Kırgız Türkçelerinde yapı ve işlev bakımından fiil çekimleri ONUR BALCİ Doktora 2013 Pervâne Bin Abdullah''ın Kitâb-ı Melhame''si üzerinde tarihî dil bilgisi çalışması NİMET KARA Yüksek Lisans 2018 TÜRKAN AKSOY Yüksek Lisans 2016 Bâbür Dîvânı ile Muhibbî Dîvânı''nın ses bilgisi ve ekler açısından karşılaştırılması UFUK YILDIZ Yüksek Lisans 2015 Refik Halit Karay''ın eserlerindeki hâl eklerinin görev ve işlevleri MESUT TEPESU Yüksek Lisans 2013 Lutfi Divanı ile Ahmed-i Da''i Divanı''nın ses ve şekil bilgisi açısından karşılaştırılması VOLKAN GÜNAY Yüksek Lisans 2011 Sivas İli Kangal ilçe merkezi sözlüğü LEYLA ÖKRUCA Yüksek Lisans 2010 Abdulvehh?b''ın Müntehab adlı tıp kitabı (inceleme-metin-dizinli sözlük) ESRA GÜL AKTAŞ Yüksek Lisans 2008 Ali Şir Nevayi''nin Mecalisü''n-Nefayis''i ile Cem Sultan''ın Türkçe Divan''ı arasında ses bilgisi ve ekler açısından karşılaştırma TURGAY AKDURUŞ Yüksek Lisans 2007 Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış satır arası kur''an tercümesi (gramer- metin- sözlük) (245b-320a) VEFA AYHAN Yüksek Lisans 2003 Türkmen Halk Ertekileri üzerinde gramer incelemesi FİKRİYE DUMAN POLAT Yüksek Lisans 1999 Gubari Abdurrahman ve Kabename''si ÖZAY KARADAĞ Yüksek Lisans 1998 Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış bir Kur`an tercümesi MEHTAP ALPER Yüksek Lisans 1992 Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış satırarası bir Kur''an tercümesi (gramer-metin-çeviri-sözlük) (1056-1706) H. İBRAHİM DELİCE Yüksek Lisans 1992 Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış satırlar arası bir Kur''an çevirisi (metin-gramer-sözlük) HİKMET YILMAZ Yüksek Lisans 1992 Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış satırarası bir Kur''an Tercümesi: Metin - gramer - sözlük ALİ AKAR Yüksek Lisans 1991 Bahtiyar Vahapzade''nin "Veten Ocağının İstisi" adlı eseri üzerinde gramer çalışması (Azeri Türkçesi) NECATİ DEMİR Yüksek Lisans 1988 Amasya Aydınca ağzı YUSUF AVCI