Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU


MAKALELER 1 - Türkiye Türkçesinde {CAsInA} Biçim Biriminin İşlenişi ve Yapısı Üzerine EMİNOĞLU EMİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBIAD, EBSCO Özgün Makale 2 - Sözlükçülük Geleneği İçinde Temel Türkçe Sözlük Düzenleme Yöntemleri EMİNOĞLU EMİN, Yayın Yeri: Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, The Journal of Turkish Language and Literature Studies, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM-TR Özgün Makale 3 - Galat Sözlükleri ve Mehmed Hafîd Efendi'xxnin Galatât Sözlüğündeki Çağatayca Sözcükler EMİNOĞLU EMİN, Yayın Yeri: Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Academic Search(TM) product familyAcademic Search(TM) Alumni product familyAdvanced Placement SourceAlt-HealthWatchAPICEArt Architecture product familyAssociates Programs product familyAustralia/New Zealand Reference CentreBibliography of Native North AmericansBiography Reference Center product familyBiomedical Full Text CollectionBiomedical Reference CollectionBook Collection: NonfictionBusiness Source (TM) product familyBusiness Source (TM) Alumni product familyCanadian MAS FullTEXT(TM) Elite Özgün Makale 4 - Türkçenin Söz Varlığını Ortaya Koyan Bir Eser": (Burhan Paçacıoğlu, VIII-XVI. Yüzyıllar Arasında Türkçenin Sözcük Dağarcığı EMİNOĞLU EMİN, Yayın Yeri: BİLGE, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemsiz Endeks: Kitap Kritiği 5 - Söz Varlığına Yabancı Etkiler ve Yabancılaşma EMİNOĞLU EMİN, Yayın Yeri: Karaman Dil, Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 6 - Kumuklar ve Kumuk Türkçesinin Başlıca Ses Bilgisi Özellikleri EMİNOĞLU EMİN, Yayın Yeri: Türkoloji Dergisi, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: MLA (Modern Language Association Database), WorldCat, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Scilit, Research Bible, OAJI (Open Academic Journals Index), CrossRef, CiteFactor, Impact Factor, Index Copernicus, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas), ESCI (Eurasian Scientific Journal Index), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ROAD, Ro Özgün Makale 7 - Oğuz Grubu Türk Dillerinin Sözlükleri EMİNOĞLU EMİN, Yayın Yeri: Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 8 - Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin: İslâmî'nin Mesnevîsi EMİNOĞLU EMİN, Yayın Yeri: Türk Dilleri Araştırmaları, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Kitap Kritiği 9 - Elif'in Meftunları EMİNOĞLU EMİN, Yayın Yeri: Kızılırmak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Derleme Makale
DERSLER Lisans 2018-2019 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Orta Türkçe I Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Türk Dili Tarihi I Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Orta Türkçe I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Orta Türkçe II Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Türk Dili Tarihi I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Türk Dili Tarihi II Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Türkmen Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Genel Türk Tarihi ve Coğrafyası-I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Orta Türkçe-I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Orta Türkçe-II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi-I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi-II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Türkmen Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Orta Türkçe-I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Orta Türkçe-II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi-I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi-II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi-I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Türkmen Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Türkmen Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Orta Türkçe-I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Orta Türkçe-II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi-I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi-II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi-I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türkmen Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Türkmen Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Dil Bilim-I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Dilbilim II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Orta Türkçe-I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Orta Türkçe-II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi-I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi-II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi-I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türkmen Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türkmen Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Dil Bilim-I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Dilbilim II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Orta Türkçe-I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Orta Türkçe-II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Türkmen Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Türkmen Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Dil Bilim-I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Dilbilim II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Türkmen Edebiyatı Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Dil Bilim-I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Dilbilim II Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Eski Anadolu Türkçesi I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Eski Anadolu Türkçesi II Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Dil Bilim-I Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Dilbilim II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Eski Anadolu Türkçesi I Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Eski Anadolu Türkçesi II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Dil Bilim-I Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Dilbilim II Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Eski Anadolu Türkçesi I Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Eski Anadolu Türkçesi II Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Türkiye Türkçesi (Sözcük Türleri) Türkçe 1 Lisans 2007-2008 Türkiye Türkçesi (Sözcük Türleri)-I Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Türkiye Türkçesi (Sözcük Türleri) Türkçe 1 Lisans 2006-2007 Türkiye Türkçesi (Sözcük Türleri)-I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Türkiye Türkçesi (Sözcük Türleri) Türkçe 1 Lisans 2005-2006 Türkiye Türkçesi (Sözcük Türleri)-I Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Türk Dili Tarihi-I Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Türk Dili Tarihi-II Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Sözlük Bilimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Türk Lehçeleri Bilgisi Türkçe 3 Doktora 2017-2018 Altayistik Türkçe 3 Doktora 2017-2018 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri (Şekil Bilgisi) Türkçe 3 Doktora 2017-2018 Türk Dillerinin Sınıflandırılması Türkçe 3 Doktora 2016-2017 Altayistik Türkçe 3 Doktora 2016-2017 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri (Şekil Bilgisi) Türkçe 3 Doktora 2016-2017 Türk Dillerinin Sınıflandırılması Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Altayistik Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri (Şekil Bilgisi) Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Türk Dillerinin Sınıflandırılması Türkçe 3 Doktora 2014-2015 Altayistik Türkçe 3 Doktora 2014-2015 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri (Şekil Bilgisi) Türkçe 3 Doktora 2014-2015 Türk Dillerinin Sınıflandırılması Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Altayistik Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri (Şekil Bilgisi) Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Türk Dillerinin Sınıflandırılması Türkçe 3