Prof.Dr. CEMAL YALÇIN


MAKALELER 1 - Türkiye de Kentlileşme Sorunları Üzerine Bir Tartışma YALÇIN CEMAL, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: diğer Özgün Makale 2 - Çevre Sorunları Bağlamında Kızılderili Çevre Anlayışı YALÇIN CEMAL, Yayın Yeri: C.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: diğer Özgün Makale 3 - Forced Migration From The Balkans to Anatolia 1878 1900 Kocacık Faruk Yalçın Cemal, Yayın Yeri: Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: diğer Özgün Makale 4 - İnternet Eğitim İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme YALÇIN CEMAL, Yayın Yeri: Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: diğer Özgün Makale 5 - Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla İnternet YALÇIN CEMAL, Yayın Yeri: C.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: diğer Özgün Makale 6 - The Turkish Existence in the UK YALÇIN CEMAL, Yayın Yeri: C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Tartışmaları e-Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: diğer Özgün Makale 7 - Çokkültürcülük Bağlamında Türkiye den Batı Avrupa Ülkelerine Göç YALÇIN CEMAL, Yayın Yeri: C.Ü. Fen-Edebiyat Fak.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: diğer Özgün Makale 8 - Akademik Özgürlük Üzerine Bir Değerlendirme YALÇIN CEMAL, Yayın Yeri: Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: diğer Özgün Makale 9 - Küreselleşme Çokkültürcülük ve Eğitim YALÇIN CEMAL, Yayın Yeri: Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: diğer Özgün Makale 10 - Explaining Ethnicity YALÇIN CEMAL, Yayın Yeri: C.Ü. Fen-Edebiyat Fak.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: diğer Özgün Makale 11 - Üniversite Çalışma Yaşamında Cinsiyet Ayrımı Cumhuriyet Üniversitesi Örneğinde YALÇIN CEMAL, Yayın Yeri: C.Ü. Fen-Edebiyat Fak.Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: diğer Özgün Makale