Doç.Dr. AHMET YILMAZ


MAKALELER 1 - Albert Camus ve İdeoloji Eleştirisi / Albert Camus and Ideology Criticism YILMAZ AHMET,ALKAN MEHMET, Yayın Yeri: Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 2 - Dünyanın kötülükle sınavı: Veba ve Albert Camus'nün güncelliği YILMAZ AHMET, Yayın Yeri: Notos Edebiyat, Yıl: 2018 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 3 - Les mythologies chez Albert Camus: volonté et singularité d'une condition duelle YILMAZ AHMET, Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim, Dergipark, Ebsco Özgün Makale 4 - Rönesans gurmesi ve modern çağın çocuğu olarak Gargantua YILMAZ AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - François Rabelais'de insan imgesi: hümanizma ve ütopya çerçevesinde Gargantua'yı okumak. An image of human being in Francois Rabelais: a reading of Gargantua related to humanism and utopia YILMAZ AHMET, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 6 - Kötümserlik ve mutsuzluk izlekleri çerçevesinde Guy de Maupassant ın romancılığı Bir Hayat örneği ve Flaubert etkisi Yılmaz Ahmet, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - Autour d'un roman de guerre: le Feu d'Henri Barbusse YILMAZ AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 8 - Albert Camus nün yeryüzü uygarlığı özgürlük düşüncesi ve demokrasi düşü Yılmaz Ahmet, Yayın Yeri: Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 9 - Albert Camus nün Doğrular adlı oyununda anlam ve değer bakımından kişi eylem ve özgürlük Yılmaz Ahmet, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 10 - Başkaldırının büyük ismi Caligula Yılmaz Ahmet, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 11 - De l'absurde à travers la quête et le besoin de l'impossible dans Caligula d 'Albert Camus YILMAZ AHMET, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
DERSLER Lisans 2017-2018 FDE 1033 Çeviriye Giriş Fransızca 2 Lisans 2017-2018 FDE 1035 Edebi Kavramlar ve Türler Fransızca 2 Lisans 2017-2018 FDE 2031 Batı Uygarlığı Fransızca 2 Lisans 2017-2018 FDE 2035 Genel Çeviri Fransızca 2 Lisans 2017-2018 FDE 3005 Genel Dilbilim Fransızca 2 Lisans 2017-2018 FDE 4005 Uygulamalı Dilbilim Fransızca 2 Lisans 2017-2018 FDE 4015 Theme Fransızca 2 Lisans 2017-2018 MÜT 1015 Çeviri Uygulamaları Fransızca 2 Lisans 2017-2018 MÜT 2013 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri Fransızca 2 Lisans 2016-2017 FDE 0003 CONVERSATİON Fransızca 2 Lisans 2016-2017 FDE 1029 Yazılı Anlatım Fransızca 2 Lisans 2016-2017 FDE 1035 Edebi Kavramlar ve Türler Fransızca 2 Lisans 2016-2017 FDE 2009-2010 FRANSIZ EDEBİYATI TARİHİ Fransızca 2 Lisans 2016-2017 FDE 3005 GENEL DİLBİLİM Fransızca 2 Lisans 2016-2017 FDE 3015-3016 THEME Fransızca 2 Lisans 2016-2017 FDE 4009 Edebi Türler ve Temler Fransızca 2 Lisans 2016-2017 FDE Hazırlık Version Fransızca 2 Lisans 2016-2017 MÜT 1003 Fransızca Dilbilgisi Fransızca 3 Lisans 2016-2017 MÜT 1003 Grammaire Fransızca 2 Lisans 2016-2017 MÜT 2013 YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİ Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE 1015 Thème Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE 1016 Thème Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE 2009 Fransız Edebiyatı Tarihi Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE 2010 Fransız Edebiyatı Tarihi Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE 3005 Genel Dilbilim Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE 3006 Genel Dilbilim Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE 3016 Thème Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE 4005 Uygulamalı Dilbilim Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE 4006 Uygulamalı Dilbilim Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE 4019 Meslekler Fransızcası Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE Hazırlık Orthographe Fransızca 2 Lisans 2015-2016 FDE Hazırlık Orthographe Fransızca 2 Lisans 2015-2016 IDE 2103 Fransızca Dilbilgisi Fransızca 3 Lisans 2015-2016 İDE 2103 Dilbilgisi Fransızca 3 Lisans 2015-2016 MÜT 108 Fransızca Metin Okuma ve Yazma Fransızca 2 Lisans 2015-2016 MÜT 2013 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri Fransızca 2 Lisans 2014-2015 2103 IDE Fransızca Fransızca 3 Lisans 2014-2015 FDE 0004 YAZIM KURALLARI Fransızca 2 Lisans 2014-2015 FDE 1015 Theme Fransızca 2 Lisans 2014-2015 FDE 2009 Fransız Edebiyatı Tarihi Fransızca 2 Lisans 2014-2015 FDE 3005 Genel Dilbilim Fransızca 1 Lisans 2014-2015 FDE 3015 Theme Fransızca 2 Lisans 2014-2015 FDE 4005 Uygulamaı Dilbilim Fransızca 2 Lisans 2014-2015 FDE 4019 Meslekler Fransızcası Fransızca 1 Lisans 2014-2015 IDE 1103 Fransızca Fransızca 3 Lisans 2014-2015 IDE 1103 Fransızca Dilbilgisi Fransızca 2 Lisans 2014-2015 MUT 1007 Fr Okuma ve Yazma Fransızca 2 Lisans 2013-2014 FDE 0002 Gör-İşit Fransızca 10 Lisans 2013-2014 FDE 0003 Conversation Fransızca 3 Lisans 2013-2014 FDE 0004 Yazım Kuralları Fransızca 2 Lisans 2013-2014 FDE 1008 Yazar ve Metinler Fransızca 2 Lisans 2013-2014 FDE 1103-1104 Fransızca 1 Fransızca 3 Lisans 2013-2014 FDE 2009-2010 Fransız Edebiyatı Tarihi Fransızca 2 Lisans 2013-2014 FDE 3105-3016 Theme Fransızca 2 Lisans 2013-2014 FDE 4000 Bitirme Tezi Fransızca 2 Lisans 2013-2014 FDE 4020 Meslekler Fransızcası Fransızca 2 Lisans 2013-2014 MUT 0007 Okuma Açıklama Fransızca 4 Lisans 2013-2014 MUT 0007 Okuma Açıklama Fransızca 4 Lisans 2012-2013 FDE 1005-1006 Uygulamalı Fransızca Fransızca 3 Lisans 2012-2013 FDE 2009-2010 Fransız Edebiyatı Tarihi Fransızca 2 Lisans 2012-2013 FDE 3015-3016 Theme Fransızca 2 Lisans 2012-2013 FDE 3103-3104 Fransızca 5 (N.O.) Fransızca 3 Lisans 2012-2013 FDE 4000 Bitirme Tezi Fransızca 2 Lisans 2012-2013 FDE 4013-4014 Version Fransızca 2 Lisans 2012-2013 FDE 4019-4020 Meslekler Fransızcası Fransızca 2 Lisans 2011-2012 FDE 1005-1006 Uygulamalı Fransızca Fransızca 3 Lisans 2011-2012 FDE 1013-1014 Version Fransızca 2 Lisans 2011-2012 FDE 2009-2010 Fransız Edebiyat Tarihi Fransızca 2 Lisans 2011-2012 FDE 2103-2104 Fransızca 4 Fransızca 3 Lisans 2011-2012 FDE 3015-3016 Theme Fransızca 2 Lisans 2011-2012 FDE 4000 Bitirme Tezi Fransızca 2 Lisans 2011-2012 FDE 4019-4020 Meslekler Fransızcası Fransızca 2 Lisans 2011-2012 FDE 4103-4014 Version Fransızca 2 Yüksek Lisans 2013-2014 UZM 0005 Uzmanlık Alan Dersi Fransızca 5 Yüksek Lisans 2013-2014 YLTD Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı Fransızca 1 Yüksek Lisans 2012-2013 UZM 0005 Uzmanlık Alan Dersi Fransızca 4 Yüksek Lisans 2012-2013 YLTD Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı Fransızca 2 Yüksek Lisans 2011-2012 FDE 504 Uyumsuzluk Tiyatrosu Fransızca 3 Yüksek Lisans 2011-2012 FDE 527 Rönesans Dönemi Fransız Yazını Fransızca 3 Yüksek Lisans 2011-2012 UZM 0005 Uzmanlık Alan Dersi Fransızca 4 Yüksek Lisans 2011-2012 YLTD Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı Fransızca 1