Prof.Dr. ÖZDEN ÖZBAY


KİTAPLAR SUÇ TEORİLERİNE GİRİŞ Bölüm Adı: ,ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Dilek, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 250, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü CRIME AND SOCIETY Bölüm Adı: Does Islam Deter from Crime in a Secular Islamic Country? The Case of Turkey,ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Routledge, Editör: Donna Youngs, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 19, ISBN: 13-9780815382881, Bölüm Sayfaları: 33-52 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü BİR FAKÜLTENİN KARANLIK YÜZÜ VE KALİTE: DAÇÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Bölüm Adı: ,ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Dilek, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 116, ISBN: 978-605-87800-2-6, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü ÜNİVERZİTE: BİLİM VE ETİK DIŞARI, KRİMİNAL FİLM İÇERİ Bölüm Adı: ,ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Dilek, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 484, ISBN: 978-605-878001-9, Bölüm Sayfaları: - 2015 Bilimsel Kitap Tümü Bölüm Adı: ,ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Yok, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 806, ISBN: 978-605-87800-0-2, Bölüm Sayfaları: - 2011 Bilimsel Kitap Tümü Bölüm Adı: ,ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Zeus, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 94, ISBN: 978-975-98569-9-1, Bölüm Sayfaları: - 2009 Bilimsel Kitap Tümü SOSYOLOJİYE GİRİŞ Bölüm Adı: Sosyolojide Metod,ÖZCAN YUSUF ZİYA,ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Martı, Editör: İhsan Sezal, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 37, ISBN: 978-605-878001-9, Bölüm Sayfaları: 57-94 2002 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - The Status of Criminological Theories in Turkey: A Brief Account ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: International Journal of Criminology and Sociology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Open J-Gate, Google Scholar Özgün Makale 2 - Violence among the Youth in Turkey An Assessment of GeneralStrain Theory ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: International Journal of Criminology and Sociology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Research Journals Indexing Özgün Makale 3 - Does Islam Deter from Crime in a Secular Islamic Country The Case of Turkey ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Contemporary Social Science, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SocIndex Özgün Makale 4 - General Strain Theory and Substance Use ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Polis Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Police Studies), Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 5 - Does Social Status Lead to Social Deviance in Turkey ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 6 - Üniversite ve Sosyal Çevresi Niğde Üniversitesi ve Niğde ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: ANKRY: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Gender Cumulative Strain and Deviant Behavior in Turkey ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Does General Strain Theory Account for Youth Deviance in Turkey ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Is Low Self Control Associated with Violence among Youthin Turkey ÖZBAY ÖZDEN,KÖKSOY ONUR, Yayın Yeri: International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 10 - Çapraz Tablo Analizi Nasıl Yapılır Pratik Bir Açıklama How to Use Cross Tabulation Analysis A Practical Way ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Ebsco Özgün Makale 11 - Self Control Gender and Deviance among University Students in Turkey ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Journal of Criminal Justice, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 12 - A Test of Hirschi s Social Bonding Theory A Comparison of Male and Female Delinquency ÖZBAY ÖZDEN,ÖZCAN YUSUF ZİYA, Yayın Yeri: International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - Does Social Capital Deter Youth From Cheating Alcohol Use andViolence in Turkey Bringing Torpil In ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Journal of Criminal Justice, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 14 - Strain Social Bonding Theories and Delinquency ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Üniversite Öğrencileri Arasında Din Ve Sosyal Sapma ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Class and Self Reported Juvenile Delinquency Evidence from Turkey ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Journal of Criminal Justice, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 17 - A Test of Hirschi s Social Bonding Theory on Juvenile Delinquency in the High Schools of Ankara Turkey ÖZBAY ÖZDEN,ÖZCAN YUSUF ZİYA, Yayın Yeri: International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 18 - Classic Strain Theory and Gender The Case of Turkey ÖZBAY ÖZDEN,ÖZCAN YUSUF ZİYA, Yayın Yeri: International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 50:21-38., Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 19 - The Factors Leading to Juvenile Delinquency School Family District and Substance Use Case of Ankara ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: asos Özgün Makale 20 - Age Delinquency and Social Bonding Theory ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 21 - Merton s Strain Theory Evidence From the High Schools in Ankara ÖZBAY ÖZDEN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale