Prof.Dr. METİN COŞAR


YÖNETİLEN TEZLER Yüksek Lisans 2015 Televizyonda yayımlanan obezite ile ilgili kamu spotlarının obez bireylerin kilo vermeye yönelik tutum ve inançları üzerine etkisi ve grafik tasarım açısından incelenmesi SONGÜL MOLLAOĞLU Yüksek Lisans 2013 Resim eğitimi''nin 7-11 yaş arası çocukların duygusal (psiko-sosyal) zeka gelişimlerine etkisi PINAR SAĞIRKAYA Yüksek Lisans 2011 ULUĞ UTKU NUTKU''NUN FELSEFEYE TARİHSELİK BİLİMSELLİK VE İNSAN ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDEN BAKIŞI MERAL GÜLER Yüksek Lisans 2011 Resim sanatında müzik ve dans öğesi AZİME PINAR KARAGÜL Yüksek Lisans 2011 Risk altındaki çocukların agresif davranışlarının azaltılmasında sanat eğitiminin rolü AYŞE TUNCAY ÖZER Yüksek Lisans 2009 Schopenhauer''in irade felsefesi ve müzik metafiziği TALAT ALKAN Yüksek Lisans 2009 Eğitim olgusunun kültürlere göre biçim alışları ve olgunun özselliğinin felsefi dayanakları AYSUN ULUSOY Yüksek Lisans 2008 Sanat alanı olarak mizah: Sanat, mizah, karikatür ilişkisi ve Türkiye''den üç örnek CANAN GÜNERİ Yüksek Lisans 2008 Diskursif etiğin Kant''taki temelleri BENSON YAPINCAK KÖKEN Yüksek Lisans 2007 İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin çizgisel  gelişimlerine etki eden sosyo-ekonomik faktörler ŞÜKRAN BULUT Yüksek Lisans 2006 Martin Heidegger''in bilim ve varlık anlayışı LEVENT YILDIZ Yüksek Lisans 2003 Albert Camus felsefesinde saçma ve başkaldırı kavramları çerçevesinde hümanite anlayışı YAKUP HAMDİOĞLU