FİLİZ SAYAR


MAKALELER 1 - Yaşlı Yetişkinlerin Kişisel Anılarında İçsel Durumsal Dil Kullanımının Cinsiyet Farklılıkları Açısından Karşılaştırılması SAYAR FİLİZ, Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - OTOBİYOGRAFİK BELLEK ÖZGÜLLÜĞÜNÜN YAŞLANMA ve CİNSİYET FARKLILIKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ SAYAR FİLİZ, Yayın Yeri: The Journal of Social Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Sobiad, Cite Factor, Open Academic Journals Index Özgün Makale 3 - Hayatta kalma bellek avantajına ilişkin nedensel açıklamalar SAYAR FİLİZ, Yayın Yeri: Pivolka, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale 4 - Yönerge türü, kelimelerin duygusal değeri ve cinsiyetin yönlendirilmiş unutma üzerindeki etkisi SAYAR FİLİZ, Yayın Yeri: Psikoloji Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Psikiyatri Dizini Özgün Makale 5 - Hayatta Kalma Belleği: Hayatta Kalma Süreci Etkisi ve Kuramsal Yaklaşımlar SAYAR FİLİZ, Yayın Yeri: Literatür Sempozyum Psikiyatri Nöroloji Davranış Bilimleri Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Psikiyatri Dizini Derleme Makale 6 - Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir grup erkek çocuk hastanın dil gelişimlerinin değerlendirilmesi SOYSAL ACAR AZİME ŞEBNEM,SAYAR FİLİZ,TAN SEDA,GÜCÜYENER KIVILCIM, Yayın Yeri: Yeni Tıp Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Medline Özgün Makale 7 - How do older and younger adults differ in directed forgetting? SAYAR FİLİZ, Yayın Yeri: Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Duygusal Uyarıcıların Uyaran Keşfi Üzerindeki Etkisi SAYAR FİLİZ, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Gençlerin ve Yaşlıların Otobiyografik Bellek Özellikleri Açısından Karşılaştırılması: Betimsel Bir Çalışma SAYAR FİLİZ, Yayın Yeri: Psikoloji Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Psikiyatri Dizini Özgün Makale 10 - Genç ve yaşlı bireylerin duygusal bellek işlevleri açısından karşılaştırılması SAYAR FİLİZ,CANGÖZ BANU, Yayın Yeri: Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Okuma gelisiminde üst dil farkındalığı, sesbilgisel süreçler ve bellek süreçlerinin etkisi: Kısa süreli bellek ve çalısma belleği SAYAR FİLİZ,TURAN FAHRİYE FİGEN, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 12 - Otobiyografik Bellek ve Otobiyografik Belleği Etkileyen Değişkenler SAYAR FİLİZ, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 13 - Hayatta Kalma, Ölüm ve Mutluluk Bağlamlarının Bellek İşlevleri Açısından Karşılaştırılması SAYAR FİLİZ, Yayın Yeri: Türk Psikoloji Dergisi, Yıl: Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale