Doç.Dr. SEVDA MUTLU


MAKALELER 1 - KOSGEB İN UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİKSERTİFİKASI EĞİTİMİ KURSLARINA KATILANKURSİYERLERİN GİRİŞİMCİLİKPOTANSİYELLERİ VE EĞİLİMLERİ MUTLU SEVDA, Yayın Yeri: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Index Academia Sosyal Bilimler İndeksi,Ulrichsweb Global Serials Directory, Directory of Research Journal Indexing (DRJI) , Open Academic Journals Index, The Global Impact Factor (GIF), Research Bible, Jour Informatics, Akademik Dizin, Araştırmax Özgün Makale 2 - Atatürk ün Meşrutiyet ten Cumhuriyet e Geçişte Rejim Stratejileri: Atatürk ün TBMM Açılış Konuşmalarının İçerik Analizi (1920-1938) MUTLU SEVDA, Yayın Yeri: Atatürk Araştırma Merkezi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 3 - TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ DEVLETBÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK DİLEK SİSTEMİ MUTLU SEVDA, Yayın Yeri: Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Özgün Makale 4 - AB Üniversiteleri Erasmus Koordinatörlerinin Türk Üniversitelerinin Erasmus Öğrenci Değişim Programına Katılımı ve Türk Erasmus Öğrencileri Algısı MUTLU SEVDA, Yayın Yeri: e-international journal of educational research, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO HOST, DOAJ, ASOS, COPERNİCUS, get CITED, New Jour, Research Gate, Academia Edu, Pubget, Bıbys, J. gate Özgün Makale 5 - A COMPARISON OF THE VIEW POINT OF TURKISHUNIVERSITY STUDENTS AND POLISH UNIVERSITYSTUDENTS TOWARDS THE EUROPEAN UNION INTHE CONTEXT OF CLASH OF CIVILIZATIONS ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY ANDCUMHURIYET UNIVERSITY HAVE BEEN TAKEN ASMODELS MUTLU SEVDA, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index Copernicus,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scientific Indexing Services,Akademic Keys,ASI (Advanced Science Index),Sjournals Index Özgün Makale 6 - Development of european consciousness in Erasmus students MUTLU SEVDA, Yayın Yeri: Journal of EducationCulture and Society, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus (7.39 in the year 2014),-ERIHplus,-CEEOL,-DOAJ,-CEJSH,-EBSCO (from autumn 2015),-JournalSeek,-BazHum. Özgün Makale 7 - POSTMODERN SÖYLEMLERDE SAĞLIK CİRHİNLİOĞLU ZAFER,MUTLU SEVDA, Yayın Yeri: Toplum ve Hekim, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 8 - Comparison of the personal and cultural change takingplace between EU Erasmus students and Turkish Erasmusstudents within the sample of Adam MickiewiczUniversity in city of Poznan Poland MUTLU SEVDA,erdil mahmut, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Anthropology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Anthropological Literature (AL), Directory of Open Access Journals (DOAJ), ASOS Index of Social Science (ASOS), Google Scholar (GS), Akademik Dizin (AD) Özgün Makale 9 - 1930 LAR TÜRKİYE SİNDE DEVLETÇİLİK TARTIŞMALARI MUTLU SEVDA, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 10 - İSMET İNÖNÜ ve İTTİHAT ve TERAKKİ FIRKASI MUTLU SEVDA, Yayın Yeri: C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale
DERSLER Lisans 2017-2018 Feminizm ve Feminist Teori Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sivil Toplum Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sosyoloji Tarihi I Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sosyoloji Tarihi II Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sosyoloji Tarihi III Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sosyoloji Tarihi IV Türkçe 2 Lisans 2016-2017 AB-Türkiye İlişkileri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Bitirme Tezi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Devrimler Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Kent Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sanat Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Türk Sosyolojisi Tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Bitirme Tezi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Hukuka Giriş Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sosyoloji Tarihi I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Bitirme Tezi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Hukuka Giriş Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Kent Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 AB-Türkiye İlişkileri Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Bitirme Tezi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Devrimler Sosylojisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Hukuka Giriş Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Kent Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Kültür Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sanat Sosyolojsi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sosyoloji Tarihi I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sosyoloji Tarihi II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Tarihsel Sosyoloji Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Türk Sosyolojisi tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2012-2013 AB-Türkiye İlişkileri Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Bitirme Tezi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Devrimler Sosylojisi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Hukuka Giriş Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Kent Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Kültür Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sanat Sosyolojsi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sosyoloji Tarihi I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Sosyoloji Tarihi II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Tarihsel Sosyoloji Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Türk Sosyolojisi tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2011-2012 AB-Türkiye İlişkileri Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Bitirme Tezi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Devrimler Sosylojisi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Hukuka Giriş Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Kent Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Kültür Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Sanat Sosyolojsi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Tarihsel Sosyoloji Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Türk Sosyolojisi tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2010-2011 AB-Türkiye İlişkileri Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Bitirme Tezi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Devrimler Sosylojisi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Kültür Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Sanat Sosyolojsi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Tarihsel Sosyoloji Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Türk Sosyolojisi tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2009-2010 AB-Türkiye İlişkileri Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Bitirme Tezi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Kent Sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Sanat Sosyolojsi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Tarihsel Sosyoloji Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Türk Sosyolojisi tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Bitirme Tezi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 kent sosyolojisi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Sanat Sosyolojsi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Tarihsel Sosyoloji Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Türk Sosyolojisi tartışmaları Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Bitirme Tezi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Proje Danışmanlığı Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Türkiye de Çok Partili Dönemin Siyasal Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Türkiye de Tek Partili Dönemin Siyasal Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Türkiye nin Demokrasi Tarihi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzman Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 Türkiye''de Tek Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Türkiye''de Çok Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Türkiye''de Tek Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Türkiye''de Çok Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Türkiye''de Tek Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkiye''de Çok Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkiye''de Tek Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkiye''de Çok Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkiye''de Tek Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Türkiye''de Çok Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Türkiye''de Tek Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Türkiye''de Çok Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Türkiye''de Tek Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Türkiye''de Çok Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Türkiye''de Tek Partili Dönemin Siyasal Çözümlemesi Türkçe 3