Doç.Dr. AHMET YÜKSEL


KİTAPLAR Bölüm Adı: ,YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 110, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2019 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Bölüm Adı: ,YÜKSEL AHMET,KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 115, ISBN: 978-605-245-886-0, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Birinci Dünya ve istiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar Bölüm Adı: ,YÜKSEL AHMET,GÜVEN OKAN, Yayın Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: Adnan Mahiroğulları, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 9, ISBN: 978-605-4561-59-9, Bölüm Sayfaları: 111-119 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar Bölüm Adı: Düşmana Karşı Gidenler: Çanakkale Cephesi,YÜKSEL AHMET,GÜVEN OKAN, Yayın Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: Adnan Mahiroğulları, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 14, ISBN: 978-605-4561-59-9, Bölüm Sayfaları: 67-80 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar Bölüm Adı: ,YÜKSEL AHMET,GÜVEN OKAN, Yayın Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: Adnan Mahiroğulları, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-605-4561-59-9, Bölüm Sayfaları: 23-32 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar Bölüm Adı: ,YÜKSEL AHMET,GÜVEN OKAN, Yayın Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: Adnan Mahiroğulları, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 14, ISBN: 978-605-4561-59-9, Bölüm Sayfaları: 131-144 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü II Mahmud Devrinde Osmanlı İstihbaratı Bölüm Adı: ,YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Kitapyayınevi, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 568, ISBN: 978-605-105-113-0, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Bölüm Adı: ,YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 229, ISBN: 978-605-4907-61-8, Bölüm Sayfaları: - 2015 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Rusların Kafkasya''yı İstilası ve Osmanlı İstihbarat Ağı Bölüm Adı: ,YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Dergah Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 317, ISBN: 978-975-995-539-7, Bölüm Sayfaları: - 2014 Bilimsel Kitap Tümü Zaralı Mahir Paşa Bölüm Adı: ,YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Sezer Ofset Matbaacılık, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2006 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü
MAKALELER 1 - Plevne ve Gazi Osman Pa a y D nya G z yle G rmek YÜKSEL AHMET,BABACAN HASAN, Yayın Yeri: History Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Padişah Cirit Bindi!(Cirit Sporunu İcrâ Eden ve Destekleyen Osmanlı Sultanları) YÜKSEL AHMET,GÜL MEHMET,GÜVEN OKAN, Yayın Yeri: Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Index- İdealonline, Sobiad-Türk Eğitim İndeksi- Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 3 - SULTANIN CASUSLARI: 16. YÜZYILDA İSTİHBARAT,SABOTAJ VE RÜŞVET AĞLARI YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Türkiyat Mecmuası, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Kitap Kritiği 4 - Yeniçeri Ocağı, Bozulma ve Casusluk YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: History Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - II Mahmud Devrinde Mısır Krizi ve İstihbarat YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale 6 - Tanzimat Bürokratlarının Rumeli de Eşıyalıkla İmtihanı YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Bir Osmanlı Soruşturması Biga Telgraf ve Posta Müdürü Aziz Efendi yi Nasıl Bilirsiniz YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Asos Journal (The Journal of Academic Social Science/Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: İSAM (İslami Araştırmalar Merkezi)ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)OAJI (Open Academic Journals Index)RESERARCH BİBLEDRJI (Directory of Research Journals Indexing)AKADEMİK DİZİN (Akademik Türk Dergileri İndeksi)İCİ (Indian Citation Index)CİTEFACTOR (Academic Scientific Journals)TEİ ( Türk Eğitim İndeksi )SJOURNALS INDEX Özgün Makale 8 - Padişahım Çok Yaşa Hayır Yaşasın Hürriyet! II Adbülhamid Devrinde Birbirine Muhalif İki Ses YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Suçluluk ve Suçsuzluk Arasında Osmanlı Telgraf Memurları YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 10 - Osmanl daresinde Tuzla Sanca xxn n Sosyal ktisadi Ve Askeri Vaziyeti Hakk nda Baz Bilgiler YÜKSEL AHMET,KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School), Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, Araştirmax, İSAM, TEİ, Researc Bible Özgün Makale 11 - Osmanlı Devlet Dairelerinde Mesai Kavramı ve Uygulaması (18.-20. Yüzyıllar) YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - Osmanlı Tarihinden Bir Garip Kesit: Ressam ve Şantaj YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Tarih ve Medeniyet, Yıl: 2014 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 13 - Mesai Saatleri Ekseninde Osmanlı Bürokrasisinde Yargının Bağımsızlığı Tartışması YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Tarihin Peşinde (Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi), Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 14 - Rüyalar ve Osmanlı İmparatorluğu YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Open Access Journals, Araştirmax, Aniji, Asos, Akademik Dizin, İSAM, Research Bible Özgün Makale 15 - Osmanlı İstihbarat Ağı ve İmam Mansur YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: OTAM, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 16 - Osmanlıda Zehirlenme Şüpheli Otopsi Uygulamaları YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Toplumsal Tarih, Yıl: 2013 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 17 - Osmanlılarda Otopsi YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Belleten, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 18 - II Abdulhamid Döneminde Bilimsel Kültürel ve Turistik Amaçlarla Osmanlı Ülkesine Gelen Almanlar YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: MLA, ASOS, TEİ(Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley, Open Academic Journals Index, DRJI, CiteFactor Özgün Makale 19 - Ulema Göç Ve Devlet: Kırım Harbinden Sonra Osmanlı Ülkesine Göç Eden Ulemanın İskânına Dair Bazı Bilgiler YÜKSEL AHMET,KARADEMİR ZAFER, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 20 - Bir Hatt-ı Hümayun Yeniçeri Tarihini Özetlemeye Yeter mi? YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Tarihin Peşinde (Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi), Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 21 - Tüccar Keğork Halep''ten Yazıyor Kripto i Osmaniyye YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Toplumsal Tarih, Yıl: 2011 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 22 - Mucit ve Devlet: Son Dönem Osmanlı Dünyasında Mucitler YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Belleten, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 23 - Hatlardaki Casuslar: III Selim Devri Bir Casusluk Hikayesi YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Toplumsal Tarih, Yıl: 2010 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 24 - Zamansız Bir Teşebbüs: I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu''nda Turizmi Geliştirme Gayretleri YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Doğu Batı, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 25 - Osmanl da Zaman Anlamak: Duvar Takvimlerinin Bas m ve Yay m zerine Baz Bilgiler YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 26 - İki Soruşturma Arasında Bir Osmanlı Savcı Muavini YÜKSEL AHMET, Yayın Yeri: History Studies, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Ceyb-i Hümâyun Defterlerine Göre Sporu Destekleyen Osmanlı Padişahları (1690-1790) YÜKSEL AHMET,KESGİN YUSUF (16.11.2018-18.11.2018), Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7501-45-5 2 - YÜKSEL AHMET,KARADEMİR ZAFER (04.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: ULUSLARARASI AMASYA SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 987-605-4598-30-4 3 - YÜKSEL AHMET (27.04.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Oluşum ve İşleyişiyle Dedeağaç Bulgar Tüccar Vekâleti YÜKSEL AHMET (27.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: V. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-288-238-2 5 - II. Mehmed Devri Osmanlı İstihbarat Ağı YÜKSEL AHMET (25.04.2017-27.04.2017), Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Manisa (Şehzade II. Mehmet ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Göçmenlikten Vatandaşlığa, Muafiyetten Mükellefiyete:Kafkas Göçmenlerin Sivas Vilayetinde İskânları YÜKSEL AHMET (21.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Göç Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-81912-1-1 7 - BABACAN HASAN,YÜKSEL AHMET (05.04.2017-07.04.2017), Yayın Yeri: II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-7328-70-4 8 - Tuzla Sancağı Hakkında Bazı Bilgiler 1700 1878 YÜKSEL AHMET (02.06.2016-05.06.2016), Yayın Yeri: UBTAS Bosna Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-180-564-1 9 - YÜKSEL AHMET (25.09.2014-26.09.2014), Yayın Yeri: Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-7328-62-9 10 - YÜKSEL AHMET (02.05.2013-03.05.2013), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-64249-4-6 11 - Merzifon Sosyal Tarihinden Bir Kesit Merzifon Halkının Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Anadolu Müfettişliği''ne Sunulan Arzlar YÜKSEL AHMET,KARADEMİR ZAFER (01.01.2011-03.01.2011), Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Merzifon-II Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4715-82-4 12 - The Germans Who Came To The Ottoman Country In The Period Of Sultan Abdulhamid II for Scientific Cultural And Touristic Purposes YÜKSEL AHMET (08.10.2010-10.10.2010), Yayın Yeri: Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4366-04-0 13 - Merzifon Yangınları 1893 1904 YÜKSEL AHMET (01.01.2009-02.01.2009), Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Merzifon Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-88398-0-9