Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Bölüm Sekreteri:    Esin POYRAZ
Telefon:   +90 (346) 219 1010   Dahili: 4154
E-Posta:   edbtde@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:   Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi B Binası
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
58140, Kampüs, Merkez/SİVAS